Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Giedrė Samuolienė

Giedre Samuoliene

dr. Giedrė Samuolienė

Vardas Pavardė Giedrė Samuolienė
Gimimo data ir vieta 1978-06-07, Kaunas
Pareigos skyriuje Vyriausioji mokslo darbuotoja
El. paštas g.samuoliene@lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 55 54 76; 8 37 55 52 20
Išsilavinimas

2008 m – Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (bendra doktorantūros teisė su Aleksandro Stulginskio universitetu)2003 m – Cheminės analizės ir kontrolės magistras, Vytauto didžiojo universitetas

2001 m – Biologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo universitetas

Kvalifikacijos kėlimas

2007 – ES struktūrinių fondų projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-05/SUT-159 „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų – ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų tyrimų srityje“ mokomosios veiklos.2008 – ES struktūrinių fondų ir LR ŠMM mokymai „Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“.

2010 – ES struktūrinių fondų projekto „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“ mokomosios veiklos.

2010 – ES struktūrinių fondų projekto „Projektinės veiklos ir jų valdymas“ mokomosios veiklos.

2014 – LAMMC ir jo padalinių naudotojų apmokymas naudotis bei administruoti informacinės sistemos modulius “Buhalterinės apskaitos”, “Personalo valdymas, “Projektų valdymas”, Ekonominis valdymas”.

2014 – Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m programos priemonės “Profesinio mokymo ir informavimo veikla įgyvendinamą projektą “iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose”

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis. Apgintos disertacijos tema „Valgomosios morkos Daucus sativus (Hoffm.) Röhl žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai“.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų fiziologija, morfogenezė, žydėjimo fiziologija, metabolizmas
Mokslinės ar socialinės veiklos apdovanojimai 2012 -2013 Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimas „Antrinių metabolitų vaidmuo fotomorfogenezėje ir žydėjimo indukcijoje“
Dalyvavimas projektuose

2014-2016 – LMT mokslininkų grupių projekte „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“ PHYSAPP.2014 m – „Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ Sutarties Nr. 31-V-141

2011-2014 m. – LMT remiamos veiklos krypties Nacionalinės mokslininkų grupių rogramos „Sveikas ir saugus maistas“ projekte „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ MICROGREENS.

2010-2011 m. – LMT remiamame mokslininkų grupių projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ NUTRILED.

2007-2009 m – aukštųjų technologijų plėtros programos projekte „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED.

2006 m. – VMSF, UAB Energenas ūkio subjektų užsakymu vykdomas projektas „Lapinių daržovių maistinės kokybės didinimo, naudojant dirbtinį apšvietimą po išauginimo, metodo sukūrimas ir optimizavimas“

2003-2006m – aukštųjų technologijų plėtros programos (VMSF) projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED

Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1. Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2017. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. In: Dutta Gupta S. (eds) Light Emitting Diodes for Agriculture. Springer, Singapore, pp 149-190.

2. Samuoliene G., Ceidaite A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Physiological Aspects of Biennial Bearing by Manipulating Crop Load in Apple Tree. In: Ecology, Ecosystems and Stress: Impacts, Adaptation and Mitigation. Ed. by Rakshit A. ATINER. ISBN: 978-960-598-100-6. P. 25-36.

3. Samuoliene G., P.Duchovskis. 2012. Interaction Between Flowering Initiation and Photosynthesis. In: Applied Photosynthesis. Ed. Mohammad Mahdi Najafpour. InTech. ISBN 978-953-51-0061-4. P. 121-140. http://www.intechopen.com/books/applied-photosynthesis

4. Samuolienė G., Duchovskis P. 2012. Interaction between light quality and tocopherol antioxidant activity. In: Tocopherol: Sources, Uses and Health Benefits. Publisher: Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-162100704-3, 103-116.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys:

1.Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Viškelienė A., G.Samuolienė, R.Karklelienė, P.Viškelis, A.Sasnauskas, P.Duchovskis. 2017. Quality and developmental changes in white head cabbage (Brassica oleracea L.) and radish (Raphanus sativus L.) during winter storage. Žemdirbystė, 104(3): 229-234.

2.Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50-56

3.Samuolienė G, Brazaitytė A, Viršilė A, Jankauskienė J, Sakalauskienė S, Duchovskis P (2016) Red Light-Dose or Wavelength-Dependent Photoresponse of Antioxidants in Herb Microgreens. PLoS ONE 11(9): e0163405. doi:10.1371/journal.pone.0163405

4.Samuoliene G., Viškelienė A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Relationships between apple rootstock, crop-load, plant nutritional status and yield. Scientia Horticulturae, 211: 167-173. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.08.027

5.  Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and Food Science, 25: 81-88.

6.Samuolienė G., Čeidaitė A., Sirtautas R., Duchovskis P., Kviklys D. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars, and biennial beating in apple trees. Biologia Plantarum, 60(2): 394-400. Doi: 10.1007/s10535-015-0581-3

7.Brazaitytė A., A. Viršilė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, J. Miliauskienė, V. Vaštakaitė, A. Bagdonavičienė, P. Duchovskis. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29(1): 13-22.

8.Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum L.) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of variuos wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus=Ogrodnictwo, 14(16): 3-14.

9.Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.

10.Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118.

11.Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supp lemental blue, cyan and green LEDs. Žemdirbystė-Agriculture, 101 (1): 75-78.

12.Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271.

13.Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249.

14.Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291.

15.Sakalauskaitė J., P.Viškelis, P.Duchovskis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 342 – 346.

16.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2012. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce. Food Chemistry, 134(3): 1494-1499.

17.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, A. Viršilė, P. Duchovskis. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce arieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 701 – 706.

18.Sakalauskaitė J., P.Viskelis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis, D.Urbonavičienė. 2012. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, E-publication ahead of print. DOI: 10.1002/jsfa.5879.

19.Samuolienė G., A. Brazaitytė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, P. Duchovskis. Supplementary red-LED lighting affects phytochemicals and nitrate of baby leaf lettuce // Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 9, no. 3&4 (2011), p. 271-274.

20.Samuoliene G., R.Sirtautas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices // Central European Journal of Biology, Vol. 6, no. 5 (2011), p. 821-828.

21.Samuoliene G., A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds // Central European Journal of Biology, Vol. 6, no. 1 (2011), p.68-74

22.Sirtautas R., G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2011. Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices on radish (Raphanus sativus L.). Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, ISSN 1392-3196. 98(1): 57-62.

23.Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European Journal of Biology, 5(5): 674-681.

24.Samuolienė G., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė, P.Duchovskis. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 99-104.

25.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, J.Sakalauskaitė, G.Šabajevienė, R.Sirtautas, A.Novičkovas. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 89-98.

26.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Vitta P., Žukauskas A. 2009. Decrease in nitrate concentration in leafy vegetables under a solid-state illuminator. HortScience, 44(7):1-4.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, be cituojamumo rodiklio (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Brazaitytė, A., Sakalauskienė, S., Viršilė, A., Jankauskienė, J., Samuolienė, G., Sirtautas, R., Vaštakaitė, V., Miliauskienė, J., Duchovskis, P., Novičkovas, A. and Dabašinskas, L. (2016). The effect of short-term red lighting on Brassicaceae microgreens grown indoors. Acta Hortic. 1123, 177-184. DOI: 10.17660/ ActaHortic.2016.1123.25 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1123.25

2.Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2015. Photomorphogenetic effects in different plant life forms. Acta Horticulturae, 1099: 129-135.

3.Sakalauskienė S., J. Sakalauskaitė, S. Lazauskas, V. Povilaitis, O. Auškalnienė, G. Pšibišauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2013. Interactive effects of elevated CO2, temperature and water stress on Apera spica- venti L. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(1): 1121-1124.

4.Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae. (ISHS) 939: 85-91.

5.Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae. (ISHS) 927:723-730.

6.Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 821-825.

7.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Duchovskis, P., Viršilė, A., Jankauskienė, J., Sirtautas, R., Novičkovas, A., Sakalauskienė , S. and Sakalauskaitė, J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 885-892.

8.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas, R., Novičkovas , A. and Duchovskis, P. 2012. The effect of supplementary led lighting on the antioxidant and nutritional properties of lettuce. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 835-841.

9.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas, R., Sakalauskienė, S., Jankauskienė , J., Duchovskis, P., Novičkovas, A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae. (ISHS) 956:649-656.

10.Zukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae. (ISHS) 907:87-90.

11.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, A.Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z.Bliznikas, A.Novičkovas, K.Breivė, A.Žukauskas. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118.

12.Sakalauskienė S., A.Brazaitytė, G.Šabajevienė, S.Lazauskas, J.Sakalauskaitė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, P.Duchovskis. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 93-101.

13.Samuolienė G., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 186-198.

14.Šabajevienė G., N.Uselis, G.Samuolienė, D.Kviklys, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis‘ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 83-92.

15.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis, V.Ruzgas, A.Žukauskas. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 119-128.

16.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, S.Sakalauskienė, A.Brazaitytė, J.Jankauskienė, P.Duchovskis, V.Ruzgas, A.Stonkus, P.Vitta, A.Žukauskas, G.Tamulaitis. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7(Special issue 2): 761-767.

17.Šabajevienė G., S.Sakalauskienė, S.Lazauskas, P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, R.Ulinskaitė, J.Sakalauskaitė, A.Brazaitytė, V.Povilaitis. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 71-80.

18.Tranavičienė T., A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, P.Duchovskis, I.Vagusevičienė, A.Sliesaravičius. 2008. The Effect of Differential Nitrogen Fertilization on Photosynthetic Pigment and Carbohydrate Contents in the Two Winter Wheat Varieties. Agronomy Research, 6(2): 555-561.

19.Samuolienė G., G.Šabajevienė, A.Urbonavičiūtė, P.Duchovskis. 2007. Carrot flowering initiation: light effect, photosynthetic pigments, carbohydrates. Acta Biologica Szegediensis: 51(1): 39-42.

20.Tranavičienė T., J.B.Šikšnianienė, A.Urbonavičiūtė, I.Vagusevičienė, G.Samuolienė, P.Duchovskis, A.Sliesaravičius. 2007. Effects of Nitrogen Fertilizers on Wheat Photosynthetic pigment and carbohydrate contents. Biologija, 53(4): 80-84.

21.Brazaitytė A., R.Ulinskaitė, P.Duchovskis, G.Samuolienė, J.B.Šikšnianienė, J.Jankauskienė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis, G.Stanienė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, A.Žukauskas. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183-188.

22.Samuolienė G., P.Duchovskis, J.Šikšnianienė, A.Brazaitytė, R.Ulinskaitė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, G.Kurilčik, A.Žukauskas. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279-284.

23.Samuolienė G., P.Duchovskis. 2006. Variation of ABA and carotenoids during flowering initiation in carrots. Acta Biologica Szegediensis, 50(3-4): 121-125.

24.Samuolienė G., P. Duchovskis, A.Urbonavičiūtė. 2005. Phytohormones dynamics during flowering initiation in carrots. Acta Biologica Szegediensis, 49(3-4): 33-37.

Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys:

1. Zukauskas A., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, G.Samuoliene, A.Urbonavičiute, P.Vitta. 2008. Method and Apparatus for the Reduction of Harmful Nitrates in Plants Using Radiant Flux Generated By a Solid-State Illuminator. Patent WO/2008/048080 20080424. World Intelectual Property Organization. ttp://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008048080&IA=LT2007000008&DISPLAY=STATUS (2008-07-15).

2.Zukauskas A., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, G.Samuoliene, A.Urbonavičiute, P.Vitta. 2012. Method and Apparatus for the Reduction of Harmful Nitrates in Plants Using Radiant Flux Generated By a Solid-State Illuminator. Patent No. 2111097 B1. European Patent Bulletin 12/21 of 23.05.12.

2017-11-28