Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Audrius Sasnauskas

Gyvenimo aprašymas

A. Sasnausas

Vardas Pavardė Audrius Sasnauskas
Gimimo data ir vieta 1964-10-12 Kaunas
Pareigos skyriuje Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas a.sasnauskas@lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555210
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: Aukštasis, 1998m., LŽŪA (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas), Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

Kvalifikacijos kėlimas:

Mokslinės stažuotės:
biotechnologijos klausimais – Visos Rusijos augalų genetikos ir selekcijos tyrimo institute, 1991 m. (Rusija), juodųjų serbentų selekcijos klausimais – Švedijos žemės ūkio mokslų universitete-Balsgardo sodo augalų selekcijos institute, 1995-2001 m., (Švedija).

Mokymo programos:

1. Bureau Veritas. Pažymėjimas Nr. BTI/VS06/LT/23 „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“ (2007/01/25)

2. Chmieliauskas & Ramonas Consulting. Pažymėjimas Nr. 1012/AMMIA-32 „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ (2010/12/16-17)

3. EVS Group. Pažymėjimas Nr. EVS-SN-4 „Inovacijų valdymas“ (2011/03/14)

4. EVS Group. Pažymėjimas Nr. EVS-SN-2 „Įgūdžių tobulinimas vadybos srityje“ (2011/05/12)

5. EVS Group. Pažymėjimas Nr. EVS-SN-52 „Įgūdžių tobulinimas komunikacijos srityje“ (2011/05/31)

6. EVS Group. Pažymėjimas Nr. EVS-SN-102 „Įgūdžių tobulinimas projektų valdymo srityje“ (2011/06/10)

7. Bankinės konsultacijos. Pažymėjimas Nr. 12/409 „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityje“. (2012m. gegužis, birželis);

8. Bankinės konsultacijos. Pažymėjimas Nr. 12/A-23-2 „Mokymai apie tarptautinius standartus mokslinės dokumentacijos valdymui ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinė apsauga“. (2012m. birželis, spalis);

9. Chmieliauskas & Ramonas Consulting. Pažymėjimas Nr. 1212/LAMMC-30 „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“ (2012/12/11-12)

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, docentas, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties (06B). 1998 m. apginta disertacija tema „Juodųjų serbentų atsparumo grybinėms ligoms (tamsiajai miltligei, šviesmargei) bei serbentinei erkutei kombinacinė galia ir genetinė kontrolė”.
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų selekcija, genetika ir genetiniai resursai, augalų veislių tyrimai.
Dalyvavimas projektuose

COST 836 veiklos „Towards an Organisation of the Integrated Research in Berries: Model for a Strawberry of Quality, in Respect with the Environment Rules and Consumers requirements“ vadovaujančio komiteto narys (2001-2003 m.)

COST 863 veiklos “Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health” vadovaujančio komiteto narys (2005-2010 m.). Darbo grupės Uoginių augalų veislių tyrimas vadovas.

COST 864 veiklos “Combining traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing” vadovaujančio komiteto narys (2009-2011 m.).

ES projekto “Core Collection of Northern European Gene Pool of Ribes” (RIBESCO) 3 darbo grupės Ribes genties veislių nustatymas kolekcijoms vadovas (2007-2011 m.).

ES projekto “European Small Berries Genetic Resources” (GENBERRY) 1 darbo grupės Uoginių augalų atrinkimas kolekcijoms vadovas (2007-2011 m.).

Projekto ,,Sėklavaisių genetinių išteklių ilgalaikis saugojimas in vitro ir genetinio stabilumo įvertinimas“ dalyvis. Lietuvos mokslo taryba (2010-2011).

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projekto “Tarpūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis” dalyvis. Lietuvos mokslo taryba (2011 – 2014).

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projekto „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“ dalyvis, Lietuvos mokslo taryba (2011 – 2015).

Europos Komisijos Horizon 2020 projekto „ES vaisių tinklas“ (EUFRUIT) koordinatorius (2016-2018).

Mokslininkų rengimas

Tiriamojo darbo „Introdukuotų obelų veislių biologinės ir ūkinės savybės“ (magistrantė Brigita Milerytė) mokslinis vadovas. Magistro darbas apgintas 2010 m.

Tiriamojo darbo „Obelų vegetatyvinių poskiepių produktyvumo tyrimai poskiepyne bei jų įtaka pirmamečių ‘Auksis’ ir ‘Florina’ skiepų augimo dinamikai“ (magistrantas Aurelijus Starkus) mokslinis vadovas. Magistro darbas apgintas 2014 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

EUFRIN (Europos vaisių tyrimų institucijų tinklas) tarybos narys (nuo 2001), vadovaujančio komiteto narys (2007-2011),

EUFRIN darbo grupių „Obelų ir kriaušių veislių tyrimai“; „Kaulavaisių veislių tyrimai“; „Uoginių augalų veislių tyrimai“ narys (nuo 2004),

ISHS (Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija) tarybos narys (nuo 2005);

ISHS individualus narys, sekcijos „Vynuogininkystė ir uoginiai augalai“, darbo grupių “Kaulavaisių genetika“ ir „Selekcija ir technologija“ narys (nuo 2005);

EIARD (Europos iniciatyvinė grupė skirta agrariniams moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai) koordinatorius Lietuvai (2004-2010).

AMMIA (Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija) direktorius (2010-2016).

LKA (Lietuvos kosmoso asociacija) narys (nuo 2012).

LR ŽŪM žemės ūkio mokslo tarybos narys (nuo 2014).

EUCARPIA (Europos augalų selekcijos mokslų asociacija) narys (nuo 2013).

Slėnio Nemunas (mokslo, studijų ir verslo centras) tarybos narys (nuo 2014).

LSA (Lietuvos sėklininkystės asociacijos) tarybos narys (nuo 2014).

LAS (Lietuvos agronomų sąjunga) narys (nuo 2016).

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Obelų veislių – ‘Rudenis‘, ‘Skaistis‘ (2012), juodųjų serbentų veislių – ‘Gagatai‘, ‘Kriviai‘, ‘Kupoliniai‘ (2001), ‘Salviai‘, ‘Gojai‘, ‘Svajai‘, ‘Senjorai‘, ‘Dailiai‘ (2009) ir ‘Karin‘ (2012) bendraautorius.
Kita veikla

LAMMC SDI direktorius (nuo 2013)LAMMC SDI direktoriaus pavaduotojas mokslui (nuo 2004 – 2013m.),

LAMMC SDI tarybos narys (nuo 2005 m.),

Augalų genų banko tarybos narys (nuo 2005 m.),

Aleksandro Stulginskio universiteto lektorius Žemės ūkio ir maisto mokslų institute (2008-2010; nuo 2013),

Mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narys (nuo 2004),

Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiagos „Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai“ redaktorių kolegijos ir redakcinės mokslinės tarybos narys (2008-2011),

Leidinio „Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui“ redaktorių kolegijos narys (nuo 2011),

Žurnalo „Agronomy Research“ (Estija) redaktoriaus pavaduotojas (nuo 2007),

Žurnalo „Fruit Growing Research” (Rumunija) redaktorių kolegijos narys (nuo 2011).

Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą LR ŽŪM – komunikabiliausiam mokslininkui (2008 m.)LR ŠMM – už ilgametę instituto mokslinę veiklą bei eksperimentinę plėtrą (2008m.).
Publikacijos ir pranešimai

Parašė knygas: „Uogakrūmiai (serbentai, agrastai, avietės)” (1997, su kitais) „Serbentai“ (2001), „Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos“ (2002, su kitais), „Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos“ (2005, su kitais), „Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“ (2013, su kitais), „Horticulture“ skyriaus anglų kalba Chemical composition and antioxidant activity of small fruits bendraautorius (2012, su kitais).

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.Viškelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. 2012. Chemical composition and antioxidant activity of small fruits // Horticulture. Intechweb.org. 75-102.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Miliute I., Buzaite O., Gelvonauskiene D., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D.  2016. Plant growth promoting and antagonistic properties of endophytic bacteria isolated from domestic apple. Žemdirbystė=Agriculture vol. 103, No. 1, p.  77–82.

2.Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry 19 (1). P. 13-21.

3.Antonius K., Karhu S., Kaldmäe H, Lacis G., Rugenius R., Baniulis D., Sasnauskas A., Schulte E., Kuras A., Korbin M., Gunnarsson Å., Werlemark G., Ryliskis D., Todam-Andersen T., Kokk L., Järve K. 2012. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization. 10 (1). P. 70-73.

4.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro. Žemdirbystė=Agriculture, vol. 99, No. 2, p. 125‒130.

5.Baniulis D., Stepulaitiene I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V., Rugienius R., Sasnauskas A. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear (Pyrus communis L.) microshoots during cold acclimation. Žemdirbystė=Agriculture, vol. 99, No. 3, p. 293‒298.

6.Viskelis P., Anisimovienė N., Rubinskienė M., Jankovska E, Sasnauskas A. Physical properties, anthocyanins and antioxidant activity of blackcurrant berries of different maturities // Journal of Food, Agriculture & Environment. 2010. 8(2). P. 159-162.

7.Dvaranauskaitė A., Venskutonis P. R., Raynaud C., Talau T., Viškelis P., Sasnauskas A. Variations in the essential oil composition in buds of six blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars at various development phases // Food Chemistry. 2009. 114: 671-679.

8. Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A., Dinamics of anthocyanins accumulation in black currant berries during ripening. // Acta Biochimica Polonica 2008. 55 (4) P.106.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Lukoseviciute V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Horticulturae 976: 257-263.

2.Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M, Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 67 (2). P. 211-214.

3.Rugienius R., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2013. Žemuogių veislių, hibridų ir atrinktų linijų tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė. 32 (1-2). P. 3-14.

4.Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B., Morkūnaitė – Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė. 32 (3-4). P. 21-48.

5.Siksnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitiene I., Stanys V. Anthocyanin content and stability in Ribes species and interspecific hybrids. „Rural Development 2013: innovations and sustainability“ (28-29 November), vol.6, book 2. P. 258-261.

6.Karhu S., Antonius K., Rantala S., Kaldmäe H., Pluta S., Rumpunen K., Ryliskis D., Sasnauskas A., Schulte E., Strautina S., Toldam-Andersen, T.B. 2012. A Multinational Approach for Conserving the European Genetic Resources of Currants and Gooseberry. Acta Horticulturae. 926:27-32.

7.Strautina S., Krasnova I., Kalnina I., Sasnauskas A., Trajkovski V., Tikhonova O. 2012. Results of the Common International Breeding Program for Blackcurrant. Acta Horticulturae. 926:53-58.

8.Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H.L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae. 926:125-131.

9.Baruzzi G., Ancay A., Chartier P., Kikas A., Koron D., Martinelli A., Masny A., Medina-Mínguez J.J., Mezzetti B., Sasnauskas A., Serce S., Strautina S., Faedi, W. 2012. European Network for Strawberry Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae 926:133-138.

10.Sasnauskas A., Buskiene L., Siksnianas T., Rubinskiene M. 2012. Productivity and fruit quality of primocane raspberry cultivars and selections. Acta Horticulturae: 946: 89-93.

11.Sasnauskas A., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2012. Evaluation of agronomical characters of blackcurrant cultivars and selections in Lithuania. Acta Horticulturae 946: 189-194.

12.Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė, R., Bobinas, C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae. 936: 295-298.

13.Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. Changes in apple fruit quality during a modified atmosphere storage // Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 2011. Vol. 19(1): 155-165.

14.Lukoševičiūtė, V, Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Rugienius R. Angliavandenių kaupimasis kriaušių (Pyrus sp.) užsigrūdinimo žemoje temperatūroje metu in vitro // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2011. 30 (3-4). (spaudoje)

15.Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2011. 30 (3-4). (spaudoje)

16.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė. Juodojo serbento produktyvumas ir atsparumas ligoms, skirtingais būdais nuimant derlių // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 23. Babtai. 2010 m. P. 70-74.

17.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2010. 29 (1). P. 21-28.

18.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2010. 29 (4). P. 3-13.

19.Auškalnienė O., Lazauskaitė E., Marcinkevičienė N., Jankauskienė Z., Balkutė R., Balvočiūtė J., Radušienė J., Imbrasienė B., Rainys K., Sasnauskas A., Karklelienė R.

Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra: vaistinių, maistinių bei pluoštinių augalų, naudojamų kurti tautinio paveldo produktams, įvairovės išsaugojimo ir panaudojimo galimybės // Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai. 42 .2010. P. 28-30.

20.Kvikliene N., Kviklys D., Sasnauskas A. Effect of plant growth regulators on apple fruit preharvest drop and quality // Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 2010. 18(2): 79-84.

21.Sasnauskas A., Šikšnianas T., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O. Juodojo serbento selekcinių numerių produktyvumo bei atsparumo grybinėms ligoms ir kenkėjams tyrimai // Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22. Babtai. 2008 m. P. 43-48.

22.Buskienė L., Šikšnianas T., Sasnauskas A. Aviečių selekcinių numerių biologinių-ūkinių savybių tyrimai // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2009. 28 (1). P. 65-73.

23.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars // Acta Horticulturae. 2009. 825. P. 97-102.

24.Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Zalunskaite I., Stanys V. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania // Acta Horticulturae. 2009. 825. P. 117-123.

25.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchard // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2009. 28 (2). P. 3-11. ISSN 0236-4212.

26.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas C. Impact of exogenous sucrose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro // Acta Horticulturae 2009. 839. P. 203-208.

27.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2009. 28 (3). P. 209-216.

28.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania // Agronomy Research. 2009. 7 (special issue II). P. 737-743.

29.Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation // Agronomy Research. 2009. 7 (special issue I). P. 363-368.

30.Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing // Agronomy Research. 2009. 7 (special issue I). P. 536-541.

31. Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas // Žemdirbystė-Agriculture. 2009. 96 (3). P. 158-167.

2016-09-26