Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais

LAMMC logotipas

SDI emblema

 

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRAS
SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS
INFORMACIJA
apie Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą
“ Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“
Projekto kodas MIP-62/2015
Projekto trukmė: pradžia 2015 m. balandžio 1 d., pabaiga 2018 m. kovo 31 d.
Projekto vadovas: prof. dr. Pranas Viškelis

Natūralių bioaktyvių ir kitų vertingų medžiagų išskyrimas ir jų frakcionavimas yra vieni svarbiausių uždavinių siekiant racionaliai panaudoti augalinę žaliavą. Matematiniai tiriamų ekstrakcijos ir frakcionavimo procesų modeliai galėtų būti pritaikyti gamybinėmis sąlygomis. Tokie tyrimai turi tiek teorinę, tiek ir praktinę vertę, nes prisideda prie įvairios cheminės sudėties ir savybių medžiagų išskyrimo iš sudėtingos biologinės matricos procesų išaiškinimo bei gali būti pritaikomi pramoniniam augalų perdirbimui. Kaip žaliava tyrimams bus naudojami pomidorai ir po jų perdirbimo likę šalutiniai produktai. Ekstrakcijos superkriziniais skysčiais koncepcija galės būti taikoma ir kitų perspektyvių augalų perdirbimo procesų kūrimui ir tyrimams. Nustatyta, kad parinkus tinkamus pirminio apdirbimo bei ekstrakcijos parametrus, galima selektyviai išskirti naudingų augaluose esančių medžiagų frakcijas bei jas sukoncentruoti. Šio darbo tikslas yra sukurti efektyvų Lietuvoje auginamų pomidorų ir po pomidorų perdirbimo likusių šalutinių produktų sudėtinių dalių ir bioaktyvių junginių išskyrimo ir frakcionavimo būdus, taikant šiuolaikiškus ekstrakcijos superkriziniais skysčiais (SKE) metodus, užtikrinančius racionalų ir tausojantį
augalinės žaliavos perdirbimą į aukštos vertės ir įvairios paskirties funkcionaliuosius maisto komponentus. Tyrimo metu bus optimizuojamas ir modeliuojamas likopeno ir jo izomerų, bei kitų karotenoidų išgavimas taikant superkrizinę CO2 ekstrakciją (SKE-CO2) siekiant išgauti ekstraktus su maksimaliai didele likopeno bioaktyvių cis- izomerų koncentracija. SKE-CO2 parametrai bus optimizuoti taikant matematinį modeliavimą bei eksperimentinius tyrimus.

Darbo tikslas: ištirti, sumodeliuoti ir optimizuoti likopeno, kitų karotenoidų bei aplamai biologiškai aktyvių junginių ekstrakciją superkriziniais skysčiais iš pomidorų ir pomidorų perdirbimo šalutinių produktų užtikrinant racionalų ir tausojantį augalinės žaliavos perdirbimą į aukštos vertės ir įvairios paskirties funkcionaliuosius maisto komponentus.

Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti pirminio žaliavos apdorojimo ir žaliavos fizikinių-cheminių parametrų įtaką ekstrakcijos superkriziniais skysčiais efektyvumui.
2. Sumodeliuoti taikant paviršiaus atsako metodologiją likopeno ekstrakcijos superkriziniu anglies dvideginiu procesą.
3. Optimizuoti pomidorų ir jų perdirbimo šalutinių produktų ekstrakcijos superkriziniais skysčiais (anglies dvideginiu, papildomais tirpikliais, tokiais kaip etilo alkoholis ir pan.) parametrus siekiant gauti didžiausią ekstrakto išeigą, nustatyti skirtingų pomidorų veislių išgavas optimaliomis sąlygomis.
4. Nustatyti ekstrakcijos superkriziniu anglies dioksidu parametrų (temperatūra, slėgis, ekstrakcijos trukmė, CO2 srauto greitis) įtaką likopeno bei beta-karoteno izomerizacijai.
5. Nustatyti maceracijos aliejumi įtaką likopeno superkritiniais skysčiais išgavimui, frakcionavimui bei izomerizacijai.
6. Įvertinti gautų ekstraktų bei liekanos po frakcionavimo antioksidacines savybes.
7. Įvertinti likopeno bei gautų ekstraktų/oleorezinų panaudojimo naujų, inovatyvių maisto produktų kūrimui, galimybes.

Plačiau apie vykdomą projektą: