Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Augalų morfogenezė ir žydėjimo iniciacija

Augalų morfogenezė ir žydėjimo iniciacija

                  Augalininkystėje svarbu žinoti augalų morfogenezės mechanizmus, valdyti augimo ir vystymosi procesus, jų santykį, siekiant optimizuoti produktyvumo elementų formavimąsi skirtinguose ontogenezės tarpsniuose. LSDI augalų fiziologijos laboratorijoje didelis dėmesys skiriamas augalų morfogenezei bei žydėjimo iniciacijai: plėtojama žydėjimo iniciacijos teorija, žiemojančių augalų žydėjimo indukcijos ir evokacijos dviejų tarpsnių koncepcija. Dvimečių ir daugiamečių augalų žydėjimo iniciacijos biologija yra sudėtinga ir priklauso ne tik nuo išorinių veiksnių, tokių kaip šviesa, temperatūra, bet ir nuo vidinės augalo būklės, genetinių faktorių, augalo fotosintezės veiklos, sacharidų bei fitohormonų sąveikos metabolizmo ir / arba transporto kelių.
Šiuolaikiniai analitiniai metodai įgalino pagrįsti teorines morfogenetinių stebėjimų prielaidais biocheminių ir epigenetinių tyrimų duomenimis, atrasti naujų dėsningumų. Plačiai tyrinėti skėtinių šeimos augalų žydėjimo iniciacijos aspektai: nustatyti skirtingi tos pačios šeimos augalų poreikiai foto- ir termoindukcijai, nevienoda juvenalinio periodo trukmė. Įdomi darbų sritis – apšvietimo spektro įtakos morfogenetiniams procesams tyrimai panaudojant kietakūnį apšvietimą. Nustatytas šviesos poveikis ne tik fotosintezės veiklai, bet ir žiedų morfogenezei. Kitas tyrimų objektas – valgomasis ridikėlis, įdomus kaip modelinis augalas, nes jo morfogenezė gali realizuotis keliais alternatyviais keliais, todėl aplinkos sąlygos yra lemiamas rodiklis fotosintezės asimiliatų pasisikirtsymui tarp asimiliacinių ir sandėlinių organų ar žydėjimo indukcijai. Sodininkystėje taip pat svarbu ištirti vaismedžių morfogenezės mechanizmus, valdyti augimo ir vystimosi procesus, jų santykį, siekiant optimizuoti produktyvumo elementų formavimąsi skirtinguose ontogenezės tarpsniuose, įvertinti technologinių priemonių efektyvumą, spręsti pramečiavimo problemas.
Galimybė pažinti ir valdyti augalų augimo ir vystymosi procesus ne tik suteikia svarbių fundamentinių žinių, bet ir sudaro puikias prielaidas intensyvinti sodininkystės ir daržininkystės technologijas.

Svarbiausios mūsų publikacijos augalų žydėjimo iniciacijos tematika:

Samuoliene G., Viškelienė A., Sirtautas R., Kviklys D. 2016. Relationships between apple rootstock, crop-load, plant nutritional status and yield. Scientia Horticulturae, 211: 167-173. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.08.027

Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and Food Science, 25: 81-88.

Samuolienė G., Čeidaitė A., Sirtautas R., Duchovskis P., Kviklys D. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars, and biennial beating in apple trees. Biologia Plantarum, 60(2): 394-400. Doi: 10.1007/s10535-015-0581-3.

Samuolienė G., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 186-198.
http://www.lzi.lt/tomai/96%283%29tomas/96_3_tomas_186_198.pdf

Samuolienė G., G.Šabajevienė, A.Urbonavičiūtė, P.Duchovskis. 2007. Carrot flowering initiation: light effect, photosynthetic pigments, carbohydrates. Acta Biologica Szegediensis: 51(1): 39-42.
http://www.sci.u-szeged.hu/ABS/2007/Acta%20HPb/5139.pdf

Samuolienė G., A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė, P.Duchovskis. 2008. Flowering Initiation in Carrot and Caraway. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 17-25.
http://www.lsdi.lt/straipsniai/272_2.pdf

Samuolienė G., G.Šabajevienė, A.Urbonavičiūtė, P.Duchovskis. 2008. Augalų morfogenezė ir žydėjimo iniciacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 241-251.
http://www.lsdi.lt/straipsniai/273_22.pdf

2017-03-30