Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

2009 metų publikacijos

2009 m. publikacijos

STRAIPSNIAI ir PRANEŠIMAI

A01. Tarptautiniu mastu pripažintų (mokslo) leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai: –

B01. Mokslo monografijos ir knygų skyriai, neatitinkantys kategorijos A01 reikalavimų: –

A02. Mokslo straipsniai žurnaluose, kurių citavimo rodiklis (impact factor) Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėje yra ne mažesnis nei 20 % nuo agreguojamo rodiklio (agregate impact factor) tai žurnalų kategorijai:

1.Viskelis P., Rubinskiene M., Jasutiene I., Sarkinas A., Daubaras R., Cesonienė L. 2009. Anthocyanins, antioxidative, and antimicrobial properties of American cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) and their press cakes. Journal of food science, 74(2): C157-C161. ISSN 0022-1147.

2.Valiunas D., Jomantiene R., Ivanauskas A., Abraitis R., Staniene G., Zhao Y., Davis R.E. First report of a new phytoplasma subgroup, 16SrIII-T, associated with decline disease affecting sweet and sour cherry trees. Plant disease, 2009, 93(5):550. ISSN 0191-2917.

3.Dvaranauskaitė A., Venskutonis P.R., Raynaud C., Talou T., Viškelis P., Sasnauskas A. 2009. Variations in the essential oil composition in buds of six blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars at various development phases. Food chemistry, 114(2): 671-679. ISSN 0308-8146.

4.Baniulis D., Yamashita E., Whitelegge J.P., Zatsman A.I., Hendrich M.P., Hasan S.S., Ryan C.M., Cramer W.A. 2009. Structure-function, stability, and chemical modification of the cyanobacterial cytochrome b6 f complex from Nostoc sp. PCC 7120. Journal of biological chemistry, 284(15): 9861-9869. ISSN 0021-9258.

5.Twigg A.I., Baniulis D., Cramer W.A., Hendrich M.P. 2009. EPR detection of an O2 surrogate bound to heme cn of the cytochrome b6 f complex. Journal of the American Chemical Society, 131(35): 12536-12537. ISSN 0002-7863.

6.Samuoliene G., Urbonaviciute A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Vitta P., Zukauskas A. 2009. Decrease in nitrate concentration in leafy vegetables under a solid-state illuminator. HortScience, 44(7): 1857-1860. ISSN 0018-5345.

7.Fazio G., Kviklys D., Robinson T. 2009. QTL mapping of root architectural traits in apple rootstocks. HortScience, 44(4): 986-987. ISSN 0018-5345. (Meeting abstract).

B02. Mokslo straipsniai žurnaluose, neatitinkančiuose kategorijos A02 reikalavimų, bet įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazę Web of Science:

1.Rančelienė V., Vyšniauskienė R., Anisimovienė N., Šikšnianas T., Stanys V. 2009. The effect of cherry fruit extracts on meristematic plant cells. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 58-66. ISSN 1392-3196.

2.Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 67-75. ISSN 1392-3196.

3.Bendokas V., Stanys V. 2009. Skirtingos vainiko formos obelų hormonų kaita. Zemdirbyste-Agriculture, .96(3): 76-82. ISSN 1392-3196.

4.Šabajevienė G., Uselis N., Samuolienė G., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis’ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 83-92. ISSN 1392-3196.

5.Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Lazauskas S., Sakalauskaitė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV etapais. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 93-101. ISSN 1392-3196.

6.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J.,. Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novikovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118. ISSN 1392-3196.

7.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A.,.Duchovskis P., Ruzgas V., Žukauskas A.. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 119-128. ISSN 1392-3196.

8.Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė A. 2009.Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium L.) in vitro kultūra. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 129-140. ISSN 1392-3196.

9.Liegiūtė S., Majienė D., Trumbeckaitė S., Liobikas J., Bendokas V., Stanys V., Kopustinskienė D. M., Šikšnianas T., Anisimovienė N. 2009. Vyšnios (Prunus cerasus L.) vaisių ekstraktų antocianinų sudėtis ir antimikrobinis aktyvumas. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 141-148. ISSN 1392-3196.

10.Liobikas J., Trumbeckaitė S., Bendokas V., Baniulis D., Majienė D., Kopustinskienė D.M., Šiksnianas T., Anisimovienė N. 2009. Proapoptozinis juodojo serbento (Ribes nigrum L.) uogų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijoms. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3):149-157. ISSN 1392-3196.

11.Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A. 2009. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 158-167. ISSN 1392-3196.

12.Burbulis N., Blinstrubienė A., Kuprienė R., Jonytienė V., Rugienius R., Stanienė G. 2009. In vitro regeneration of Brassica napus L. shoots from hypocotyls and stem segments. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): P.176-185. ISSN 1392-3196.

13.Karklelienė R., Rubinskienė M., Viškelis P. 2009. Ekologiškai augintų skirtingo sunokimo moliūgų (Cucurbitae) biologinės ir ūkinės savybės. Zemdirbystė-Agriculture, 96(4): 209-217. ISSN 1392-3196.

14.Samuolienė G., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species. Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 186-198.

15.Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Vitta P., Žukauskas A., Duchovskis P. 2009. Solid-state lamp for the improvement of nutritional quality of leafy vegetables. Elektronika ir elektrotechnika, 8 (96): 47-50. ISSN 1392-1215.

16.Zaborskaitė G., Garmienė G., Jasutienė I., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Auginimo sąlygų įtaka biogeninių aminų, azoto, nitritų bei nitratų kaupimuisi daržovėse. Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot), 45 (67): 97-103. ISSN 1392-2130.

B03. Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys kategorijų A02 ir B02 reikalavimų:

1.Duchovskis P., Stanys V., Šikšnianienė J.B., Stanienė G., Šikšnianas T., Bobinas Č. 2009. Peroxidase and polyphenoloxidase polymorphism during embryogenesis in Eucoreosma section currants. Žemės ūkio mokslai, 16(1-2): 47-52. ISSN 1392-0200.

2.Paulauskienė A., Žebrauskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Tarasevičienė G. 2009. Dumplūnių (Physalis L.) rūšių biologinių savybių ir cheminės sudėties palyginimas. Žemės ūkio mokslai, 16(1-2): 53-60. ISSN 1392-0200.

3.Povilaitis V., Lazauskas S., Duchovskis P. 2009. Possibilities to simulate productivity of spring barley using model DSSAT v4. Vagos, 82(35): 22-27. ISSN 1648-116X.

4.Tranavičienė T., Vagusevičienė I., Sliesaravičius A., Urbonavičiūtė A. 2009. The effect of differential fertilization on winter wheat growth and parvest formalion. Vagos, 82(35): 72-76. ISSN 1648-116X.

5.Jakienė E., Šlapakauskas V., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Mickevičius V., Duchovskis P. 2009. Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių fotosintezės rodikliams. Vagos, 85(38): 14-22. ISSN 1648-116X.

6.Šipailienė A., Venskutonis P.R., Pritykina N., Jasinauskienė D., Bobinaitė R. 2009. Antioxidant and antimicrobial properties of raspberry press-cake extracts. Cheminė technologija, 3(52): P.62-68. ISSN 1392-1231.

7.Mieliauskaitė D., Viškelis P., Noreika R.K. 2009. Pomidorai sveikatai: likopeno kiekis pomidoruose ir jų suvartojimas. Žmogaus ir gamtos sauga, 2009 (2): 114-117. ISSN 1822-1823. (15-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga“ : 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas).

8.Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G. 2009. Photophysiological investigation using light emitting diode illumination. Rural development, 4(1): 414-417 (Rural development 2009 : the fuorth International scientific conference. Vol. 4, book 1 : 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania). ISSN 1822-3230.

9.Sakalauskienė S., Vasilenko L. 2009. Kompleksinis temperatūros, anglies dioksido ir drėgmės režimo poveikis žirnių fiziologiniams rodikliams. Jaunimas siekia pažangos – 2009, 3: 9-12. (Doktorantų moksl. konf. str. rinkinys). ISSN 1822-2331.

10. Radzevičius A. 2009. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) vaisių biocheminių savybių tyrimas skirtingais sunokimo tarpsniais. Jaunimas siekia pažangos – 2009, 3: 13-16. (Doktorantų moksl. konf. str. rinkinys). ISSN 1822-2331.

11.Kurilčik A. 2009. 450 nm šviesos įjungimo laiko poveikis chrizantemų vystimuisi in vitro sistemoje. Jaunimas siekia pažangos – 2009, 3: 31-33. (Doktorantų moksl. konf. str. rinkinys). ISSN 1822-2331.

12.Juknevičienė Ž., Sakalauskienė S., Venskutonis E., Duchovskis P., Puidokas E. 2009. Imituotų šalnų poveikis bulvių augimo rodikliams. Jaunimas siekia pažangos – 2009, 3: 112-114. (Doktorantų moksl. konf. str. rinkinys). ISSN 1822-2331.

13.Lazauskas S., Feiza V., Duchovskis P., Semaškienė R., Feizienė D., Povilaitis V., Sakalauskienė S., Kadžienė G., Šabajevienė G., Šlepetys J., Šmatas R., Brazaitytė A., Mašauskas V., Rainys K., Ronis A., Deveikytė I., Antanaitis Š., Šimanskaitė D., Rudokas V., Seibutis V. 2009. Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatui. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai: konferencijos pranešimai, 41: 48-51. ISSN 1648-1402.

14.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. Agronomy research, 7 (spec. iss. 1): 305-310. ISSN 1406-894X.

15.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competetive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy research, 7 (spec. iss. 1): 317 322. ISSN 1406-894X.

16.Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy research, 7 (spec. iss.1): 363–368. ISSN 1406-894X.

17.Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy research, 7 (spec. iss. 1): 536-541. ISSN 1406-894X.

18.Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of; Lithuanian cultivars. Agronomy research, 7 (spec. iss. 2): 712-718. ISSN 1406-894X.

19.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy research, 7 (spec. iss. 2): 737-743. ISSN 1406-894X.

20.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G. 2009. Effect of flashing amber light on the nutritional quality of green sprouts. Agronomy research, 7 (spec. iss. 2): 761-767. ISSN 1406-894X.

21.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J.B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. 2009. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars. Acta horticulturae, 825: 97-102. ISSN 0567-7572.

22.Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskienė D., Staniene G., Sasnauskas A., Zaslunskaite I., Stanys V. 2009. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta horticulturae, 825:117-123. ISSN 0567-7572.

23.Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė M. 2009. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery. Acta horticulturae, 830: 115-119. ISSN 0567-7572.

24.Bobinaitė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Jankauskienė J., Rubinskienė M. 2009. Carotenoids, ascorbic acid and physical properties of tomatoes. Acta horticulturae, 830: 249-254. ISSN 0567-7572.

25.Karklelienė R., Viškelis P., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2009. Evaluation of productivity and biochemical composition of perspective red beet breeding number. Acta horticulturae, 830: 255-260. ISSN 0567-7572.

26.Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Genetic analysis of productivity and morphological traits of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Acta horticulturae, 830: 261-265. ISSN 0567-7572.

27.Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta horticulturae, 830: 386-389. ISSN 0567-7572.

28.Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bobinas Č. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables. Acta horticulturae, 830: 525-530. ISSN 0567-7572.

29.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2009. Impact of exogenous sucrose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro. Acta horticulturae, 839: 203-208. ISSN 0567-7572.

30.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Zalunskaite I., Sasnauskas A., StanysV. 2009. Strawberry cold hardening investigations in vitro. Acta horticulturae, 842: 786-792. ISSN 0567-7572.

31.Bobinaitė R., Viškelis P. 2009. Quality of raspberry fruits after frozen storage. Proceedings of the 5th CIGR Section VI International Symposium on food processing, monitoring technology in bioprocesses and food quality management. Potsdam, Germany, 31 August – 02 September 2009, 1020-1023.

32.Mieliauskaitė D., Viškelis P., Noreika R.K., Viškelis J. 2009. Lycopene solubility and its extraction from tomatoes and their by-products. Proceedings of the 5th CIGR Section VI International Symposium on food processing, monitoring technology in bioprocesses and food quality management. Potsdam, Germany, 31 August – 02 September 2009, 1016-1019.

33.Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R., Bobinaitė R. 2009. Quality of ecologically grown pumpkin fruits. Успехи сельского хозяйства: международный сборник научных трудов, посвященный 270-летию со дня рождения А.Т. Болотова. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 229-235. ISBN 978-5-94826-236-9.

34.Дамбраускене E., Рубинскене М., Вишкялис П., Бобинас Ч. 2009. Влияние способов сушки на количество хлорофилла в сырье душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.). In: Успехи сельского хозяйства: международный сборник научных трудов, посвященный 270-летию со дня рождения A.Т. Болотова. Калининград: Калининградский государственный технический университет, 257-261. ISBN 978-5-94826-236-9.

35.Духовскис П., Юкнис Р, Сакалаускайте Ю., Бразайтите А., Духовскене Л., Шикшнянене Ю., Самуолене Г., Урбонавичюте А., Баранаускис К., Улинскайте Р., Шабаевене Г., Башмаков Д.И., Лукаткин А.С. 2009. Реакция редиса на краткосрочное действие и последействие ультрафиолетового излучения. Сельскохозяйственная биология, 3: 98-103. ISSN 0131-6397.

36.Seglina D., Ruisa S., Krasnova I., Viskelis P., Lanauskas J. 2009. Biochemical characterization of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) grown in Latvia. Proceedings of the 3 rd International Seabuckthorn Associacion Conference. Quebec, Canada, August 12-16, 2007, 159-168.

37.Bieniek A., Kawecki Z., Kopytowski J., Šiksnianas T. 2009. Plonowanie oraz jakoćś owoców ukraińskich i litewskich odmian porzecki czarnej w porównaniu z odmianą. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych, 536: 23-32. ISSN 0084-5477.

38.Kulaitienė J., Černiauskienė J., Jarienė E., Danilčenko H., Venskutonienė E., Kraujutienė I., Pranaitienė R., Duchovskis P., Gajewski M., Kita A.. 2009. The influence of cultivars and fertilizers on vitamin E content in oil pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds and oil. In: G. Krasnowska, A. Pęksa (eds.), Food quality and safety. Wrocław, 65-72. ISBN 978-83-60574-66-9.

39.Kviklys D., Kviklienė N. 2009.Obelų intarpų įtaka vaisių vidinei ir išorinei kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 3-9. ISSN 0236-4212.

40.Kviklys D. 2009.Obelų su intarpais augumo ir derėjimo ypatumai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 11-17. ISSN 0236-4212.

41.Uselis N., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2009. ‘Rubin’ veislės obelų su žemaūgiu P 60 poskiepiu formavimo laikas ir būdai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 19-28. ISSN 0236-4212.

42.Kviklys D., Valiuškaitė A., Kviklienė N. 2009. Obelų šaknies kaklelio puvinio įtaka vegetatyvinių poskiepių biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 29-35. ISSN 0236-4212.

43.Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 37-42. ISSN 0236-4212.

44.Rugienius R., Stanys V., Stanienė G. 2009. Kriaušės ir trešnės poskiepių genetinė transformacija šaknijimąsi skatinančiu rolB genu, transgeno raiškos tyrimai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 43-54. ISSN 0236-4212.

45.Šikšnianas T., Stanys V., Rugienius R., Morkūnaitė-Haimi Š. 2009. Tarprūšinių serbentų hibridų ištvermingumas žiemą ir žiedų atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 55-63. ISSN 0236-4212.

46.Buskienė L., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2009. Aviečių selekcinių numerių biologinių-ūkinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 65-73. ISSN 0236-4212.

47.Buskienė L., Lanauskas J., Viškelis P. 2009. Kalcio trąšų įtaka aviečių derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 75-84. ISSN 0236-4212.

48.Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 85-94. ISSN 0236-4212.

49.Starkutė R., Viškelis P., Zalatorius V., Bundinienė O., Kavaliauskaitė D. 2009. Skystų trąšų „Biokal 01“ įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 95-104. ISSN 0236-4212.

50.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Tankinimo būdai ir jų įtaka pomidorų derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 105-113. ISSN 0236-4212.

51.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kazėnas V., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. Affter-effect of light-emitting diodes lighting on tomato growth and yield in greenhouse. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 115-126. ISSN 0236-4212.

52.Maročkienė N., Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Saldžiosios paprikos veislės ‘Alanta’ biologinių-ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 127-135. ISSN 0236-4212.

53.Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Lukatkin A., Bašmakov D., Duchovskis P. 2009. Pažemio ozono ir ultravioletinės-B spinduliuotės kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) augimui bei fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 137-145. ISSN 0236-4212.

54.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Karklelienė R., Šliogerytė K., Žukauskas A. 2009. The effect of light quality on nutritional aspects of leafy radish. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 147-155. ISSN 0236-4212.

55.Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Lazauskas S., Urbonavičiūtė A., Sakalauskaitė J., Samuolienė G., Radzevičius A., Šabajevienė G., Lukatkin A., Kolmykova T., Duchovskis P. 2009. Imituotų šaknų poveikis žirnių fotosintezės pigmentų ir sacharidų kaupimuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 157-165. ISSN 0236-4212.

56.Samuolienė G., Duchovskis P. 2009. Skirtingų žydėjimo indukcijos sąlygų įtaka paprastojo kmyno augimui bei organogenezei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 167-174. ISSN 0236-4212.

57.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 3-11. ISSN 0236-4212.

58.Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. ‘Auksio’ veislės obelų su P 22 poskiepiu asimiliaciniai rodikliai esant skirtingoms vainiko formoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 13-19. ISSN 0236-4212.

59.Lanauskas J. 2009. Laikotarpio nuo seno sodo išrovimo iki naujojo įveisimo trukmės įtaka pakartotinai auginamoms obelims. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 21-27. ISSN 0236-4212.

60.Sakalauskaitė J., Kupčinskienė E., Kviklys D., Duchovskienė L., Zinkutė R., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2009. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the cement factory region. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 29-37. ISSN 0236-4212.

61.Vyšniauskienė R., Rančelienė V., Petrikaitė J., Šikšnianas T. 2009. Juodojo serbento veislių įvertinimas pagal antioksidacinius fermentus. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 39-45. ISSN 0236-4212.

62.Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 47-54. ISSN 0236-4212.

63.Rančelienė V., Vyšniauskienė R., Anisimovienė N., Šikšnianas T. 2009. Juodojo serbento antocianinų poveikis valgomojo svogūno ląstelės ciklui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 55-61. ISSN 0236-4212.

64.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Papildomo tręšimo boro trąšomis įtaka raudonųjų burokėlių derliui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 63-72. ISSN 0236-4212.

65.Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2009. Tręšimo humistaru ir Final K įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 73-82. ISSN 0236-4212.

66.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2009. Humistaro ir meteorologinių sąlygų įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 83-93. ISSN 0236-4212.

67.Starkutė R., Viškelis P., Bundinienė O., Zalatorius V. 2009. Ekologiškų trąšų įtaka svogūnų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 95-104. ISSN 0236-4212.

68.Kavaliauskaitė D. 2009. Influence of herbicides spraying time and frequency on onion crop weediness. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 105-109. ISSN 0236-4212.

69.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2009. The benefits of red LEDs: improved nutritional quality due to accelerated senescence in lettuce. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 111-120. ISSN 0236-4212.

70.Brazaitytė A., ., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. Daržovių daigų auginimas po aukšto slėgio natrio lempomis papildant šviesos spektrą 447 nm komponente. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 121-135. ISSN 0236-4212.

71.Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Lazauskas S., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2009. Aplinkos veiksnių kompleksinis poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 137-145. ISSN 0236-4212.

72.Kurilčik A., Dapkūnienė S., Žilinskaitė S., Duchovskis P. 2009. Per parą pasikartojančio fotoperiodo poveikis chrizantemų augimui ir vystimuisi in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 147-152. ISSN 0236-4212.

73.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Ruzgas V., Šabajevienė G., Šliogerytė K., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Žukauskas A. 2009. The effect of light quality on the antioxidative properties of green barely leaves. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 153-161. ISSN 0236-4212.

74.Bundinienė O. 2009. Influence of boron fertilizer and meteorological conditions on red beet infection with scab and productivity. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 29-40. ISSN 0236-4212.

75.Duchovskienė L., Raudonis L., Karklelienė R., Starkutė R. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 41-46. ISSN 0236-4212.

76.Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Effect of Abamectin on two-spotted spider mite and leaf miner flies in greenhouse cucumbers. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 47-56. ISSN 0236-4212.

77.Jankauskienė J., Survilienė E. 2009. Influence of growth regulators on seed germination energy and biometrical parameters of vegetables. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 69-77. ISSN 0236-4212.

78.Kavaliauskaitė D. 2009. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control of annual dicotyledonous weeds in cabbage crop. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 101-108. ISSN 0236-4212.

79.Kviklys D. 2009. Tolerance of apple propagation material to herbicides. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 109-115. ISSN 0236-4212.

80.Kviklienė N., Valiuškaitė A. 2009. Influence of maturity stage on fruit quality during storage of ‘Shampion’ apples. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 117-123. ISSN 0236-4212.

81.Raudonis L., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Toxicity of biopesticides to green apple aphid in apple-tree. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 173-179. ISSN 0236-4212.

82.Raudonis L., Valiuškaitė A. 2009. Integrated aproach of apple scab management using iMETOS warning system. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 181-191. ISSN 0236-4212.

83.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 209-216. ISSN 0236-4212.

84.Starkutė R., Duchovskienė L., Zalatorius V. 2009. Influence of preplant and vegetable crop rotation links on carrot yield and damage of pests. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 217-225. ISSN 0236-4212.

85.Survilienė E., Valiuškaitė A., Snieškienė V., Stankevičienė A. 2009. Effect of essential oils on fungi isolated from apples and vegetables. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 227-234. ISSN 0236-4212.

86.Survilienė E., Raudonis L., Jankauskienė J. 2009. Investigation of pesticides effect on pollination of bumblebees in greenhouse tomatoes. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 235-241. ISSN 0236-4212.

87.Uselis N. 2009. Vainiko formų ir sodinimo schemų įtaka ‘Aldo’ veislės obelims su žemaūgiais B.396 poskiepiais. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 3-10. ISSN 0236-4212.

88.Kviklienė N. 2009. Nokstančių ‘Šampion’ veislės obuolių kokybės rodiklių dinamika. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 11-18. ISSN 0236-4212.

89.Stepulaitienė I., Stanys V. 2009. Vyšnių žiedų ir vaisių užuomazgų atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 27-34. ISSN 0236-4212.

90.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 35-43. ISSN 0236-4212.

91.Kviklys D. 2009. Selektyvinių herbicidų tyrimai kaulavaisių medelyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 45-50. ISSN 0236-4212.

92.Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas, auginant jas profiliuotoje dirvoje po priedanga. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 51-60. ISSN 0236-4212.

93.Buskienė L. 2009. Penkiolikos aviečių veislių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas Vidurio Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 61-69. ISSN 0236-4212.

94.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. „Frigo“ braškių daigų augimo ir derliaus atsakas į šviesos spektrą. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 81-88. ISSN 0236-4212.

95.Szwejkowska B., Winnicki T., Duchovskis P. 2009. Production-related and economic conditions of edible carrot cultivation in Poland. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 107-116. ISSN 0236-4212.

96.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Cigienė A., Mažeika R. 2009. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 117-129. ISSN 0236-4212.

97.Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2009. Klimato kaitos veiksnių poveikis valgomojo ridikėlio augimui ir fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 131-139. ISSN 0236-4212.

98.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Substrato tūrio įtaka pavasarinių agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 141-150. ISSN 0236-4212.

99.Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2009. Trąšų įtaka rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 173-179. ISSN 0236-4212.

100.Dambrauskienė E., Viškelis P., Zalatorius V., Šulskienė A. 2009. Vaistinio valerijono šaknų žaliavos paruošimo optimizavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 181-187. ISSN 0236-4212.

101.Šliogerytė K., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Lazauskas S., Sakalauskaitė J., Sirtautas R., Duchovskis P. 2009. Paprastojo kukurūzo (Zea mays L.), auginto skirtingomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis, fotosintezės ir biometrinių rodiklių kitimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 189-197. ISSN 0236-4212.

102.Rugienius R., Stanienė G., Ražanskienė A., Stanys V., Sasnauskas K. 2009. Skirtingais promotoriais reguliuojamo rolB geno vektorių kūrimas ir raiškos tyrimas paprastojoje cidonijoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 3-9. ISSN 1822-3990.

103.Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10-16. ISSN 1822-3990.

104.Sakalauskienė S., Lazauskas S., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Semaškienė R., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Povilaitis V., Juknevičienė Ž., Duchovskis P. 2009. Agrokaita 2: Imituotų pavasarinių šalnų poveikis augalų fiziologiniams rodikliams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 17-22. ISSN 1822-3990.

105.Stanys V., Stanienė G., Rugienius R. 2009. Neigiamų temperatūrų poveikis trešnių moteriškosioms žiedo dalims. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 23-29. ISSN 1822-3990.

106.Kemežienė I., Rugienius R., Stanys V. 2009. Genetinių faktorių, lemiančių atsparumą šalčiui sodo augaluose tyrimas ir modifikavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 30-36. ISSN 1822-3990.

107.Šikšnianas T., Stanys V., Rugienius R. 2009. Eucoreosma sekcijos serbentų tarprūšinių hibridų ištvermingumas žiemą ir atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 37-42. ISSN 1822-3990.

108.Sasnauskas A., Šikšnianas T., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O. 2009. Juodojo serbento selekcinių numerių ir veislių produktyvumo bei atsparumo grybinėms ligoms ir kenkėjams tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 43-48. ISSN 1822-3990.

109.Rugienius R., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas K., Ražanskienė A. 2009. Atsparių reversijos virusui (BRV) juodojo serbento formų kūrimas, taikant potranskripcinį genų veiklos slopinimą. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 49-55. ISSN 1822-3990.

110.Stankienė J., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Stanys V., Mažeikienė I. 2009. Obelų pradinės sodinamosios medžiagos virusologinis tyrimas ir devirusavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 56-60. ISSN 1822-3990.

111.Uselis N. 2009. Žemaūgių poskiepių įtaka ‘Lodel’ veislės obelų augumui, derliui, produktyvumui bei vaisių kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 61-65. ISSN 1822-3990.

112.Uselis N., Duchovskis P., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2009. ‘Rubin’ veislės obelų su nykštukiniu P 22 poskiepiu formavimo laiko ir būdų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 66-71. ISSN 1822-3990.

113.Uselis N., Šabajevienė G., Duchovskis P., Kviklienė N. 2009. Augimą ribojančių priemonių įtaka žemaūgių ‘Jonagold King’ veislės obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 72-79. ISSN 1822-3990.

114.Uselis N., Duchovskis P., Šabajevienė G. 2009. Vainiko formų ir sodinimo schemų įtaka ‘Auksio’ veislės obelims su nykštukiniu P 22 poskiepiu. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 80-87. ISSN 1822-3990.

115.Šabajevienė G., Duchovskis P., Samuolienė G., Kviklys D., Uselis N. 2009. Poskiepio įtaka ‘Auksio’ veislės obelų morfogenezei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 88-92. ISSN 1822-3990.

116.Lanauskas J. 2009. Laikotarpio nuo sodo išrovimo iki naujo sodo įveisimo trukmės įtaka pakartotinai auginamoms obelims. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 93-101. ISSN 1822-3990.

117.Buskienė L., Lanauskas J., Viškelis P. 2009. Kalcio trąšų poveikis aviečių uogų kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 102-107. ISSN 1822-3990.

118.Maročkienė N. 2009. ‘Alanta’ – nauja saldžiosios paprikos veislė. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 108-112. ISSN 1822-3990.

119.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E. 2009. Papildomo burokėlių tręšimo boro trąšomis įtaka derliui, kokybei ir laikymuisi. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 113-120. ISSN 1822-3990.

120.Kavaliauskaitė D. 2009. Kai kurių herbicidų ir jų mišinių įtaka valgomųjų morkų pasėlio piktžolėtumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 121-126. ISSN 1822-3990.

121.Kavaliauskaitė D. 2009. Herbicido Oxyfluorfeno įtaka ropinių svogūnų pasėlio piktžolėtumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 127-131. ISSN 1822-3990.

122.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro ir papildomo tręšimo Final K įtaka svogūnų ir morkų produktyvumui, laikymuisi ir humuso pokyčiams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 132-139. ISSN 1822-3990.

123.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro normų įtaka svogūnų ir morkų derliui bei humuso kokybės pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 140-147. ISSN 1822-3990.

124.Starkutė R., Bobinas Č., Duchovskis P., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E., Bundinienė O. 2009. „Biokal 01“ įtaka ekologiškai auginamų daržovių derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 148-155. ISSN 1822-3990.

125.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Auginimo tankio įtaka pomidorų produktyvumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 156-162. ISSN 1822-3990.

126.Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Šabajevienė G. 2009. Pažemio ozono poveikis valgomajam ridikėliui (Raphanus sativus L.) šylančio klimato sąlygomis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 163-169. ISSN 1822-3990.

127.Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Šabajevienė G. 2009. Ultravioletinės-B spinduliuotės poveikis valgomajam ridikėliui (Raphanus sativus L.) šylančio klimato sąlygomis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 170-176. ISSN 1822-3990.

128.Ulinskaitė R., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Duchovskis P., Žukauskas A. 2009. Salotų fotofiziologinių procesų valdymas kietakūnės šviesos pagalba. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 177-185. ISSN 1822-3990.

129.Mažeikienė I. 2009. Kalcio ir magnio trąšų įtaka krūminių chrizantemų kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 186-192. ISSN 1822-3990.

A03. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys:

B04. Lietuvos ir kitų šalių patentų registravimo įstaigų suteikti patentai, neatitinkantys kategorijos A03 reikalavimų:

Kiti mokslo darbai (tezės):

1.Bundinienė O. 2009.Influence of boron fertilizer and meteorological conditions on red beet infection with scab and productivity.Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 14.

2.Duchovskienė L., Raudonis L., Karklelienė R., Starkutė R. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 15.

3.Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Effect of Abamectin agaist two-spotted spider mite and leaf miner flies in greenhouse cucumbers. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 16.

4.Jankauskienė J., Survilienė E. 2009. Influence of growth regulators on seed germination energy and biometrical parameters of vegetables. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 20.

5.Kavaliauskaitė D. 2009. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control annual dicotyledonous weeds in cabbage crop. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 25.

6.Kviklys D. 2009. Tolerance of apple propagation material to herbicides. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 29.

7.Kviklienė N., Valiuškaitė A. 2009. Influence of maturity stage on fruit quality during storage of ‘Shampion’ apples. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 30.

8.Raudonis L., Valiuškaitė A. 2009. An integrated aproach of apple scab management using iMETOS warning system. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 39.

9.Raudonis L., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Toxicity of biopesticides to green apple aphid in apple-tree. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 40.

10.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. 2009. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 43.

11.Starkutė R., Duchovskienė L., Zalatorius V. 2009. Influence of preplant and vegetable crop rotation links on carrot yield and damage of pests. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 45.

12.Survilienė E., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2009. Models of Botrytis spp. diseases forecasting and their aplication under Lithuanian conditions. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 46.

13.Survilienė E., Valiuškaitė A., Snieškienė V., Stankevičienė A. 2009. Effect of essential oils on fungi isolated from apples and vegetables. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 47.

14.Survilienė E., Raudonis L., Jankauskienė J. 2009. Investigation of pesticides effect on pollination of bumblebees in greenhouse tomatoes. Development of integrated plant protection strategies in horticulture: abstracts of International scientific conference, Babtai, 17-18 September, 2009. [Babtai], 48.

15.Sasnauskas A., Viškelis P., Rubinskienė M., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Produktivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. FAV Health 2009 : 3rd International Symposium on human health effects of fruits and vegetables : October 18/21, Avignon, France : abstracts, 190.

16.Liegiute S., Bendokas V., Sasnauskas A., Liobikas J., Majiene D., Kopustinskiene D.M., Siksnianas T., Anisimoviene N., Trumbeckaite S. 2009. Comparison of antimicrobial activity of anthocyanin-rich extracts from small fruits of blackcurrant and cherry. FAV Health 2009 : 3rd International Symposium on human health effects of fruits and vegetables : October 18/21, Avignon, France : abstracts, 231.

17.Mieliauskaitė D., Viškelis P. 2009. Oil extraction of lycopene and its colour measurements. FOODBALT – 2009 : 4th Baltic conference on food science and technology : conference program and abstracts. Kaunas, Technologija, 26. ISBN 978-9955-25-672-4.

18.Bobinaitė R., Venskutonis P.R., Viškelis P. 2009. Determination of ellagic acid in raspberry by-products. FOODBALT – 2009 : 4th Baltic conference on food science and technology : conference program and abstracts. Kaunas, Technologija, 47. ISBN 978-9955-25-672-4.

19.Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E. 2009. Vegetable, fruit and berry foods for children. FOODBALT – 2009 : 4th Baltic conference on food science and technology : conference program and abstracts. Kaunas, Technologija, 66-67. ISBN 978-9955-25-672-4.

20.Viškelis P., Šulskienė A. 2009. Content of ascorbic acid, carotenoids and sugar in mountain ash (Sorbus aucuparia L.) fruits. FOODBALT – 2009 : 4th Baltic conference on food science and technology : conference program and abstracts. Kaunas, Technologija, 73. ISBN 978-9955-25-672-4.

21.Raudonis L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2009. Integrated plant protection application in horticulture. Towards implementation of sustainable use directive: new challenges and opportunities for agriculture : Vilnius, Lithuania, 23-24 July 2009 : conference abstracts, 29. ISBN978-9955-650-37-9.

22.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 16. ISSN 1653-2015.

23.Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 16. ISSN 1653-2015.

24.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009.Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants, Tartu, 29. ISSN 1653-2015.

25.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 46. ISSN 1653-2015.

26.Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 49. ISSN 1653-2015.

27.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G.. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 64. ISSN 1653-2015.

28.Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. NJF seminar : fostering healthy food systems through organic agriculture – Focus on Nordic-Baltic Region : international scientific conference : Tartu, Estonia, August 25-27, 2009 : programme, abstracts, list of participants. Tartu, 66. ISSN 1653-2015.

29.Mieliauskaite D., Viskelis P., Noreika R. 2009. Lycopene solubility and its extraction from tomatoes and their by-products. Bornimer agrartechnische Berichte, 70: 224. ISSN 0947-7314.

30.Bobinaite R., Viškelis P. 2009.Quality of raspberry fruits after frozen storage. Bornimer agrartechnische Berichte, 70: 225. ISSN 0947-7314.

31.Denoyes-Rothan B., Simpson D., Coman M., Sasnauskas A., Mezzetti B. 2009. COST 863 – Euroberry Research: from genomics to sustainable production, quality and health. WG1: from genome to berry fruit. COST 863 : Workshop on ‘Defining needs of berry industries’ : Odemira-Portugal, 20th to 21st March 2009 : programme and book of abstracts. Oeiras, [5].

32.Kulaitienė J., J.Černiauskienė, E.Jarienė, Danilčenko H., Venskutonienė E., Kraujutienė I., Pranaitienė R., Duchovskis P., Gajewski M., Kita A. 2009. The influence of cultivars and fertilizers on vitamin E content in oil pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds and oil. 4th International conference on „Quality and safety in food production chain“ : 24-25 September, 2009, Wrocław, 124. ISBN 978-83-60574-65-2.

33.Kulaitienė J., Černiauskienė J., Jarienė E., Duchovskis P., Gajewski M., Kita A.. 2009. The influence of cultivars and fertilizers upon amount of vitamin E in field pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds and oil. 4th International conference on „Quality and safety in food production chain“ : 24-25 September, 2009, Wrocław, 125. ISBN 978-83-60574-65-2.

34.Bieniek A., Kawecki Z., Kopytowski J., Šiksnianas T. 2009. Plonowanie oraz jakość owoców ukraińskich i litewskich odmian porzeczki czarnej w warunkach Olsztyna. Proekologiczna produkcja sadownicza z uwzględnieniem roślin mniej znanych : konferencja naukowa : 25-26 czerwiec 2009. Olsztyn, 8.

35.Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Stanys V., Bobinas Č., Žukauskas A.. 2009. Badania fotofizjologiczne roślin z zastosowaniem światła półprzewodników. Proekologiczna produkcja sadownicza z uwzględnieniem roślin mniej znanych : konferencja naukowa : 25-26 czerwiec 2009. Olsztyn, 18.

36.Viškelis P., Rubinskienė M., Šikšnianas T. 2009. Biologically active compounds and antioxidant activity in berries of black chokeberry (Aronia melanocarpa) and elderberry (Sambucus nigra). Proekologiczna produkcja sadownicza z uwzględnieniem roślin mniej znanych : konferencja naukowa : 25-26 czerwiec 2009. Olsztyn, 53.

Mokslo populiarinimo darbai [straipsniai žurnaluose]:

1.Maročkienė N. 2009. Dumplūnės – netradicinės daržovės. Mano ūkis, 1: 50-51. ISSN 1392-3595.

2.Survilienė E. 2009. Daug nuostolių padarančios svogūnų ligos. Mano ūkis, 2: 38-40. ISSN 1392-3595.

3.Karklelienė R. 2009. Ekologiškai auginamos morkos ir svogūnai. Mano ūkis, 2: 42-43. ISSN 1392-3595.

4.Kviklys D. 2009. Sodininko įspūdžiai Meksikoje. Mano ūkis, 2: 50-53. ISSN 1392-3595.

5.Valiuškaitė A. 2009. Į sodus – su purkštuvais. Mano ūkis, 4: 42-45. ISSN 1392-3595.

6.Jankauskienė J. 2009. Šviesa šiltnamyje priklauso nuo dangos. Mano ūkis, 4: 45-46; 51. ISSN 1392-3595.

7.Dambrauskienė E. 2009. Valerijonų auginimo technologinės naujovės. Mano ūkis, 5: 42-43. ISSN 1392-3595.

8.Maročkienė N. 2009. Nauja lietuviška saldžiosios paprikos veislė. Mano ūkis, 5: 43-44. ISSN 1392-3595.

9.Valiuškaitė A. 2009. Augalų apsauga ekologiniame sode. Mano ūkis, 6: ?. ISSN 1392-3595.

10.Survilienė E. 2009. Pagrindiniai svogūnų apsaugos principai. Mano ūkis, 7: 40-42. ISSN 1392-3595.

11.Valiuškaitė A. 2009.Trešnių ligos ir kenkėjai. Mano ūkis, 8: 37-39. ISSN 1392-3595.

12.Kviklys D. 2009. Obelų poskiepiai Lietuvoje: populiariai ir moksliškai. Mano ūkis, 8: 40-43. ISSN 1392-3595.

13.Rubinskienė M., Viškelis P. 2009. Kad salotos ilgiau laikytųsi. Mano ūkis, 8: 50-51. ISSN 1392-3595.

14.Valiuškaitė A. 2009. Obelų veislės ekologiniam sodui. Mano ūkis, 9: 42-44. ISSN 1392-3595.

15.Survilienė E., Kazlauskienė S., Tamutis V. 2009. Integruota augalų apsauga: ne naikinti, o valdyti. Mano ūkis, 10: 34-36. ISSN 1392-3595.

16.Kavaliauskaitė D. 2009. Herbicidų tyrimai daržovių pasėliuose. Mano ūkis, 11: 36-37. ISSN 1392-3595.

17.Karklelienė R. 2009. Ekologiškų svogūnų auginimas. Mano ūkis, 11: 38. ISSN 1392-3595.

18.Sasnauskas A. 2009. Naujos juodųjų serbentų veislės. Mano ūkis, 11: 40-41. ISSN 1392-3595.

19.Kviklys D. 2009. Integruotas vaisių auginimas – galimybė išlikti rinkoje. Mano ūkis, 11: 42-44. ISSN 1392-3595.

20.Sasnauskas A. 2009. Mėgėjiška sodininkystė Švedijoje. Mano ūkis, 12: 34-35. ISSN 1392-3595.

21.Jankauskienė J. 2009. Pomidorų daigai mineralinėje vatoje. Mano ūkis, 12: 36-37. ISSN 1392-3595.

22.Viškelis P. 2009. Optimalios vaisių ir uogų laikymo sąlygos. Mano ūkis, 12: 40-41. ISSN 1392-3595.

23.Lanauskas J. 2009. Ir ekologiškai auginamas obelis reikia tręšti. Mano ūkis, 12: 42-44. ISSN 1392-3595.

24.Survilienė E. 2009. Kas kamuoja bulves rūsiuose? Rasos, 1: 42-44. ISSN 2029-1140.

25.Jankauskienė J. 2009. Auga daigas pomidoro. Rasos, 3: 42-44, 46. ISSN 2029-1140.

26.Survilienė E. 2009. Prieš jūsų augalus – kenkėjai, apsiginklavę skydais. Rasos, 3: 47-49. ISSN 2029-1140.

27.Jankauskienė J. 2009. Auginame agurkų daigus. Rasos, 4: 45-46. ISSN 2029-1140.

28.Jankauskienė J. 2009. Kaip geriau: sėti tiesiai į lysvę ar sodinti daigus? Rasos, 5: 42-44. ISSN 2029-1140.

29.Dambrauskienė E. 2009. Salierai. Sėjame kovo pabaigoje. Rasos, 5: 46. ISSN 2029-1140.

30.Survilienė E. 2009. Kas pavydi morkoms grožio, arba Ką verta žinoti prieš kitų metų sėją. Rasos, 5: 47-49. ISSN 2029-1140.

31.Dambrauskienė E. 2009. Kad lysvės ir kvepėtų… Rasos, 6: 42. ISSN 2029-1140.

32.Dambrauskienė E. 2009. Prieskoniniai augalai – ne tik lysvėse. Rasos, 6: 44. ISSN 2029-1140.

33.Jankauskienė J. 2009. Salotos. Metas plėsti jų asortimentą. Rasos, 7: 40-42. ISSN 2029-1140.

34.Dambrauskienė E. 2009. Sėk vaistažolę sveikatai Rasos, 7: 44. ISSN 2029-1140.

35.Survilienė E. 2009. Vargšės mano tujos. Rasos, 7: 45-47. ISSN 2029-1140.

36.Dambrauskienė E. 2009. Vaistažolių lysvė. Rasos, 8: 44-45. ISSN 2029-1140.

37.Jankauskienė J. 2009. Įdomusis ilgamoliūgis. Rasos, 8: 46. ISSN 2029-1140.

38.Bundinienė O. 2009. Kad sulauktume žalių laiškų. Rasos, 9: 40-41. ISSN 2029-1140.

39.Valiuškaitė A. 2009. Kenkėjai žydėjimu nesigroži. Rasos, 9: 46-48. ISSN 2029-1140.

40.Valiuškaitė A. 2009. Nepageidaujamos samanos. Rasos, 9: 49. ISSN 2029-1140.

41.Bundinienė O. 2009. Porai. Švelnieji svogūnų giminaičiai. Rasos, 10: 42-44. ISSN 2029-1140.

42.Survilienė E. 2009. Grybai rūdiečiai įveikia ir spygliuočius. Rasos, 10: 46-47. ISSN 2029-1140.

43.Bundinienė O. 2009. Žiediniai kopūstai – daržo lepūnėliai. Rasos, 11: 42-45. ISSN 2029-1140.

44.Survilienė E. 2009. Kad kopūstai augtų be vargo. Rasos, 11: 46-48. ISSN 2029-1140.

45.Jankauskienė J. 2009. Ar bus raudona pomidorų vasara šiltnamyje? Rasos, 12: 46. ISSN 2029-1140.

46.Survilienė E. 2009. Rudoji dėmėtligė – neatsparių veislių liga. Rasos, 12: 47. ISSN 2029-1140.

47.Jankauskienė J. 2009. Pomidorų vaisiai noksta nevienodai, ir kitos negandos… Rasos, 13: 44-45. ISSN 2029-1140.

48.Survilienė E. 2009. Kaip išprašyti kenkėjus iš šiltnamio? Rasos, 13: 46-49. ISSN 2029-1140.

49.Bundinienė O. 2009. Laistyti irgi reikia mokėti. Rasos, 13: 49. ISSN 2029-1140.

50.Survilienė E. 2009. Rožės. Laukėme žiedų – sulaukėme ligų. Rasos, 14: 44-47. ISSN 2029-1140.

51.Jankauskienė J. 2009. Kai agurkams trūksta maisto medžiagų. Rasos, 15: 44-45. ISSN 2029-1140.

52.Survilienė E. 2009. Naktiniai daržų ir sodų diversantai. Rasos, 15: 46-48. ISSN 2029-1140.

53.Survilienė E. 2009. Tulpės: sveiki svogūnėliai – gražūs žiedai. Rasos, 17: 46-47. ISSN 2029-1140.

54.Survilienė E. 2009. Kopūstinių daržovių fiziologiniai susirgimai. Rasos, 18: 44-46. ISSN 2029-1140.

55.Jankauskienė J. 2009. Šiltnamiai neatostogauja net ir rudenį. Rasos, 18: 47. ISSN 2029-1140.

56.Jankauskienė J. 2009. Užauginom! Kur dėti derlių? Rasos, 19: 47. ISSN 2029-1140.

57.Survilienė E. 2009. Spragšiai – sunkiai pažabojami nenaudėliai. Rasos, 21: 46-48. ISSN 2029-1140.

58.Survilienė E. 2009. Šilti ir sausi kambariai gėlėms nepatinka. Rasos, 23: 30-33. ISSN 2029-1140.

59.Jankauskienė J. 2009. Daržovės – albinosai. Ar tikrai? Rasos, 24: 46-47. ISSN 2029-1140.

60.Survilienė E. 2009. Nedorėliai baltasparniai. Rasos, 24: 48-49. ISSN 2029-1140.

61.Survilienė E., Kazlauskaitė S., Tamutis V. Biologinio augalų apsaugos metodo taikymas neatsiejamas integruotoje augalų apsaugoje. Žemės ūkis, 11: 4–9. ISSN 0134-3173.

62.Lazauskas S., Feiza V., Duchovskis P., Semaškienė R. 2009. Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui. In: Rekomendacijos žemdirbystei. Akademija [Kėdainių r.], 4-6. ISSN 1822-9468.