Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

2010 metų publikacijos

2010 m. publikacijos

STRAIPSNIAI ir PRANEŠIMAI

01. Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

Taikomųjų mokslo darbų leidiniai (žodynai, žinynai, enciklopedijos, knygos, vadovėliai, brošiūros, kiti metodiniai ar praktiniai leidiniai):

1.Sliesaravičius A., Lazauskas J., Stanys V., Keinys S., Klimovienė G. 2010. Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений. Inforastras, Vilnius. 337 p. ISBN 978-9955-608-83-7.

2.Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P. 2010. Sodinių šilauogių auginimas. Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas. 87 p.: iliustr. ISBN 978-9955-12-642-3.

3.Survilienė E., Valiuškaitė A. 2010. Daržo ir sodo kenkėjai. Ūkininko patarėjas, Kaunas. 111 p.: iliustr. ISBN 978-9955-703-25-9.

4.Antanaitienė R., Basalykas P., Grakauskas R., Maročkienė N. 2010. Daržovės šiltnamyje. Ūkininko patarėjas, Kaunas. 159 p.: iliustr. ISBN 978-9955-703-24-2.

02. Mokslo straipsniai žurnaluose:

1) kurių citavimo rodiklis (Impact factor) yra didesnis už 20% nuo atitinkamos ISI JCR mokslo kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio; jei žurnalas priklauso kelioms kategorijoms, nuo šių kategorijų agreguotųjų cituojamumo rodiklių vidurkio:

1.Sakalauskaitė J., Brazaitytė A.,Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European journal of biology, 5(5): 674-681. ISSN 1895-104X. IF-0,915; AIF-3,076

2.Česonienė L., Daubaras R., Venclovienė J., Viškelis P. 2010. Biochemical and agro-biological diversity of Viburnum opulus genotypes. Central European journal of biology, 5(6): 864-871. ISSN 1985-104X. IF-0,915; AIF-3,076

3.Viskelis P., Anisimoviene N., Rubinskiene M., Jankovska E., Sasnauskas A. 2010. Physical properties, anthocyanins and antioxidant activity of blackcurrant berries of different maturities. Journal of food agriculture and environment, 8(2): 159-162. ISSN 1459-0255. IF-0,349; AIF-1,777

4.Viskelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Dambrauskienė E. 2010. Bioactive compounds and antioxidant activity of small fruits in Lithuania. Journal of food agriculture and environment, 8(3-4): 259-263. ISSN 1459-0255. IF-0,349; AIF-1,777

2) žurnalo citavimo duomenyse (Cited Journal Data/All Years) nurodytas citavimo skaičius kituose žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis yra didesnis nei šio žurnalo mokslo kategorijos agreguotasis cituojamumo rodiklis, yra didesnis už 20% nuo viso citavimų skaičiaus:

1.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A.. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118. Cituota: Vänninen I., Pinto D.M., Nissinen A.I., Johansen N.S., Shipp L.. 2010. In the light of new greenhouse technologies: 1. Plant-mediated effects of artificial lighting on arthropods and tritrophic interactions. Annals of applied biology, 157(3):393–414. Impact Factor: 1.734

2.Jarmalavičienė R., Kornyšova O., Bendokas V., Westerlund D., Buszewski B., Maruška A. 2008. Restricted-access media development for direct analysis of drugs in biofluids using capillary liquid chromatography. Anal Bioanal Chem., 391: 2323–2328. Cituota: Wang H.S., Xu D., Jiang P., Zhang M., Dong X.C. 2010. Novel restricted access chiral stationary phase synthesized via atom transfer radical polymerization for the analysis of chiral drugs in biological matrices. ANALYST, 135(7):1785-1792. Impact factor: 3,272

03. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys:

04. Europos specializuotose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing):

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Univer T., Kviklys D., Lepsis J., Univer N. 2010. Early performance of ‘Auksis’ apple trees on dwarfing rootstocks in the Baltic region. Agronomy research, 8(spec. iss. 3): 743-748. ISSN 1406-894X.

2.Kazlauskaitė S., Survilienė E., Šaluchaitė A. 2010. Soil-borne disease/pest control research in Lithuania. Acta horticulturae, 883: 243–246. ISSN 0567-7572.

3.Robinson T., Hoying S., Iungerman K., Kviklys D. 2010. AVG combined with NAA control pre-harvest drop of ‘Mcintosh’ apples better than either chemical alone. Acta horticulturae, 884: 343-350. ISSN 0567-7572.

4.Kviklys D., Robinson T. 2010. Temperature before and after application of chemical thinners affects thinning response of ‘Empire’ apple trees. Acta horticulturae, 884: 525-530. ISSN 0567-7572.

5.Kvikliene N., Kviklys D., Sasnauskas A. 2010. Effect of plant growth regulators on apple fruit preharvest drop and quality. Journal of fruit and ornamental plant research, 18(2): 79-84. ISSN 1231-0948.

6.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable crops research bulletin, 73: 133-142. ISSN 1506-9427.

7.Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S.M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. Biologija, 56(1-4): 62-69. ISSN 1392-0146.

8.Karklelienė R. 2010. Daržininkystės mokslo raida ir laimėjimai Lietuvoje. Žolininkystės, daržininkystės ir sodininkystės iššūkiai. Tarptautinės konferencijos medžiaga : 2010 m. spalio 15 d. Skuodas, Lietuva. Skuodas : Skuodo informacijos centras, 30-36. ISBN 978-9955-855-02-6.

9.Sasnauskas A. 2010. Sodininkystės mokslo raida ir laimėjimai Lietuvoje. Žolininkystės, daržininkystės ir sodininkystės iššūkiai. Ttarptautinės konferencijos medžiaga : 2010 m. spalio 15 d. Skuodas, Lietuva. Skuodas : Skuodo informacijos centras, 44-50. ISBN 978-9955-855-02-6.

10.Raudonis L., Duchovskienė L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2010. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in an apple-tree orchard. Zemdirbyste-Agriculture, 97(1): 49-54. ISSN 1392-3196.

11.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G., Sirtautas R., Novičkovas A. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting on the growth of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 89-98. ISSN 1392-3196.

12.Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 99-104. ISSN 1392-3196.

13.Valiuškaitė A., Survilienė E., Baniulis D. 2010. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts. Zemdirbyste-Agriculture, 97(4): 85-90. ISSN 1392-3196.

14.Auškalnienė O., Lazauskaitė E., Marcinkevičienė N., Jankauskienė Z., Balkutė R., Balvočiūtė J., Radušienė J., Imbrasienė B., Rainys K., Sasnauskas A., Karklelienė R. 2010 Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra: vaistinių, maistinių bei pluoštinių augalų, naudojamų kurti tautinio paveldo produktams, įvairovės išsaugojimo ir panaudojimo galimybės. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai, 42: 28-30. ISSN 1648-1402.

15.Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 3-10. ISSN 0236-4212.

16.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė A. 2010. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 21-28. ISSN 0236-4212.

17.Stanys V, Treikauskienė J., Stanienė G. 2010.Dygliuotojo šaltalankio dauginimas žaliaisiais auginiais. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 29-39. ISSN 0236-4212.

18.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Viškelis P. 2010.Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų produktyvumui ir išsilaikymui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 41-50. ISSN 0236-4212.

19.Duchovskienė L., Maročkienė N., Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lind. gausumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 51-61. ISSN 0236-4212.

20.Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P., Rubinskienė M. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 73-79. ISSN 0236-4212.

21.Uselis N. 2010. ‘Lodel’ veislės obelų su vegetatyviniais poskiepiais tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 3-8. ISSN 0236-4212.

22.Viškelis P., Rubinskienė M. 2010. Kontroliuojamos atmosferos sudėties įtaka kai kurių Lietuvoje auginamų veislių obuolių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 9-18. ISSN 0236-4212.

23.Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L. 2010. Extraction of phenolic compounds from raspberry press cake. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 19-31. ISSN 0236-4212.

24.Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 33-41. ISSN 0236-4212.

25.Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A. 2010. Agurkų daigų auginimas po alogeninėmis lempomis papildant šviesos spektrą 455 nm komponente. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 43-54. ISSN 0236-4212.

26.Dambrauskienė E. 2010. Įvairių faktorių įtaka eterinių aliejų kiekiui vaistinio čiobrelio žaliavoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 55-60. ISSN 0236-4212.

27.Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P. 2010. Sodinių šilauogių veislių agrobiologinės ypatybės ir uogų išsilaikymas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 3-12. ISSN 0236-4212.

28.Valiuškaitė A., Uselis N., Survilienė E. 2010. iMETOS*sm Botrytis sp. prognozavimo modelio efektyvumo tyrimai braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 13-21. ISSN 0236-4212.

29.Starkutė R., Bundinienė O., Zalatorius V. 2010.Ekoplant trąšų ir meteorologinių sąlygų įtaka ekologiškai augintų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 23-34. ISSN 0236-4212.

30.Survilienė E., Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2010. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 35-43. ISSN 0236-4212.

31.Bundinienė O., Zalatorius V. 2010. Mitybos kalcio ir magnio nitrato tirpalo ir aplinkos veiksnių įtaka lauko agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 45-54. ISSN 0236-4212.

32.Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. 2010. Kalcio ir magnio trąšų įtaka agurkų derliui ir vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 55-64. ISSN 0236-4212.

33.Viškelis J., Urbonavičienė D. 2010. Likopeno ir β-karotino kiekio prognozavimas pomidoruose pagal jų CIEL*a*b* spalvų koordinates. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 65-73. ISSN 0236-4212.

34.Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2010. Baklažano (Solanum melongena L.) veislių biologinių ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 75-81. ISSN 0236-4212.

35.Mažeikienė I., Stanienė G., Stanys V. 2010. Paeonia lactiflora transliacijos elongacijos faktorius 1alfa (EF-1α). Homologija ir raiška mikroūgliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 83-93. ISSN 0236-4212.

36.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G. 2010. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 3-13. ISSN 0236-4212.

37.Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P. 2010. Vėlyvųjų braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 15-22. ISSN 0236-4212.

38.Buskienė L. 2010. Naujų aviečių veislių biologinis ūkinis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 23-31. ISSN 0236-4212.

39.Lanauskas J., Viškelis P., Uselis N. 2010. Dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) derliaus nuėmimas karpant šakas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 33-41. ISSN 0236-4212.

40.Bundinienė O. 2010. Papildomo tręšimo per lapus kalcio ir magnio trąšomis įtaka svogūnų ropelių ir laiškų mineralinei sudėčiai ir derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 43-57. ISSN 0236-4212.

41.Duchovskienė L., Starkutė R., Tamošiūnas R. 2010. Abundance of cabbage aphid and their natural enemies in differently fertilized and covered with agro-film white cabbage. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 59-66. ISSN 0236-4212.

42.Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 67-76. ISSN 0236-4212.

43.Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Samuolienė G., Lukatkin A., Bašmakov D., Duchovskis P. 2010. Kompleksinis pažemio ozono ir ultravioletinės-B spinduliuotės poveikis valgomajai morkai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 77-84. ISSN 0236-4212.

44.Dambrauskienė E., Zalatorius V., Viškelis P. 2010. Auginimo būdų įtaka vaistinio valerijono šaknų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 85-91. ISSN 0236-4212.

45.Gelvonauskienė D., Stanys V., Gelvonauskis B. 2010. Obels Vf geno funkcionavimas įvairioje genetinėje aplinkoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 3-8. ISSN 1822-3990.

46.Uselis N. 2010. Sodo konstrukcijų įtaka ‘Aldo’ veislės obelims su žemaūgiais B.396 poskiepiais. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 9-13. ISSN 1822-3990.

47.Kviklys D., Kviklienė N. 2010. Intarpų įtaka obelims. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 14-18. ISSN 1822-3990.

48.Šabajevienė G., Kviklys D., Uselis N., Duchovskis P. 2010. Poskiepio įtaka ‘Auksio’ veislės obelų fotosintezės rodikliams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 19-25. ISSN 1822-3990.

49.Kviklys D. 2010. Akiavimo aukščio įtaka obelims su pusiau žemaūgiais, žemaūgiais ir nykštukiniais poskiepiais. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 26-31. ISSN 1822-3990.

50.Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Stankienė J., Šikšnianas T. 2010. Sodo augalų sodinamosios medžiagos ir poskiepių devirusavimas bei testavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 32-38. ISSN 1822-3990.

51.Valiuškaitė A., Kviklys D., Kviklienė N. 2010. Obelų poskiepių jautrumo Phytophthora cactorum (Leb. et Cohn.) tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 39-44. ISSN 1822-3990.

52.Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Buskienė L. 2010. Skystų kalcio trąšų efektyvumo tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 45-51. ISSN 1822-3990.

53.Bendokas V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Stanys V. 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juvenaliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 52-58. ISSN 1822-3990.

54.Kviklys D., Kviklienė N. 2010. Poskiepių kriaušėms tyrimas derančiame sode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 59-63. ISSN 1822-3990.

55.Lanauskas J. 2010. Vegetatyvinių poskiepių trešnėms tyrimas sode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 64-69. ISSN 1822-3990.

56.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė A. 2010. Juodojo serbento produktyvumas ir atsparumas ligoms, skirtingais būdais nuimant derlių. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 70-74. ISSN 1822-3990.

57.Šikšnianas T., Stanienė G., Stanys V. 2010. Morfologinių požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 75-79. ISSN 1822-3990.

58.Buskienė L. 2010. Introdukuotų aviečių veislių tyrimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 80-84. ISSN 1822-3990.

59.Rugienius R., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2010. Atsparių Phytopthora fragaria braškių atranka, naudojant Rpf1 genui specifinius DNR žymenis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 85-90. ISSN 1822-3990.

60.Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Brazaitytė A., Kurilčik A., Sirtautas R., Jankauskienė J., Bliznikas Z., Novičkovas A., Vitta P., Žukauskas A. 2010. Fotofiziologinių procesų valdymas augalų auginimo technologijose (PHYTOLED). Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 91-97. ISSN 1822-3990.

61.Brazaitytė A., Jankauskienė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sirtautas R., Duchovskis P., Novičkovas A., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2010. Agurkų daigų auginimas, naudojant kietakūnius šviesos šaltinius. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 98-104. ISSN 1822-3990.

62.Brazaitytė A., Jankauskienė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sirtautas R., Duchovskis P., Novičkovas A., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2010. Pomidorų daigų auginimas, naudojant kietakūnius šviesos šaltinius. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 105-111. ISSN 1822-3990.

63.Brazaitytė A., Jankauskienė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sirtautas R., Duchovskis P., Novičkovas A., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2010. Kietakūnės šviesos išliekamasis poveikis daržovių daigams derėjimo metu. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 112-117. ISSN 1822-3990.

64.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Novičkovas A., Vitta P., Bliznikas Z., Duchovskis P., Žukauskas A. 2010. Kietakūnio apšvietimo įtaka antioksidacinėms žalumyninių daržovių savybėms. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 118-124. ISSN 1822-3990.

65.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Novičkovas A., Vitta P., Bliznikas Z., Duchovskis P., Žukauskas A. 2010. Kietakūnio apšvietimo įtaka nitratų kiekiui žalumyninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 125-131. ISSN 1822-3990.

66.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Ruzgas V., Duchovskis P., Žukauskas A. 2010. Želmenų auginimo sulčių gamybai technologijos optimizavimas kietakūniu apšvietimu. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 132-137. ISSN 1822-3990.

67.Kurilčik A., Dapkūnienė S., Žilinskaitė S., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P., Žukauskas A. 2010. Skirtingų šviesos spektro komponenčių poveikis augalų morfogenezei in vitro sistemoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 138-144. ISSN 1822-3990.

68.Kurilčik A., Dapkūnienė S., Žilinskaitė S., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P., Žukauskas A. 2010. Skirtingų šviesos spektro komponenčių ir jų derinių poveikis vynmedžių kaliaus augimui in vitro. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 145-150. ISSN 1822-3990.

69.Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 151-157. ISSN 1822-3990.

70.Survilienė E., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2010. Botrytis spp. sukeliamų ligų prognozavimo tyrimai sodo braškėse ir ropiniuose svogūnuose. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 158-164. ISSN 1822-3990.

71.Starkutė R., Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2010. „Ekoplant“ trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 165-170. ISSN 1822-3990.

72.Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Tabakinio tripso populiacijos gausumo kitimas daugiametėse svogūninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 171-176. ISSN 1822-3990.

73.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2010. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derlingumui ir išsilaikymui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 177-182. ISSN 1822-3990.

74.Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Thrips tabaci Lind. gausumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei auginamų porų veislių. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 183-188. ISSN 1822-3990.

75.Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P., Rubinskienė M. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinių augalų produktyvumui ir kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 189-193. ISSN 1822-3990.

76.Dambrauskienė E., Bundinienė O., Viškelis P., Rubinskienė M., Zalatorius V. 2010. Pagrindinio ir papildomo tręšimo įtaka vaistinio čiobrelio derliui ir žaliavos kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 194-200. ISSN 1822-3990.

A03. Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys:

B04. Lietuvos ir kitų šalių patentų registravimo įstaigų suteikti patentai, neatitinkantys kategorijos A03 reikalavimų:

Kiti mokslo darbai (tezės):

1.Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Bliznikas Z., Žukauskas A.. 2010. Solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. 28th International Horticultural Congress: Abstracts, Vol. II (Symposia), August 22-27, 2010, Lisbon, Portugal, 226.

2.Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Bliznikas Z, Žukauskas A.. 2010. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. 28th International Horticultural Congress: Abstracts, Vol. II (Symposia), August 22-27, 2010, Lisbon, Portugal, 334.

3.Urbonavičienė D., Viškelis J., Viškelis P. 2010. Isomerization of lycopene in blanched tomatoes. Food and nutrition = Toit ja toitumine XVII: book of abstracts the 5th Baltic conference on food science and technology FOODBALT-2010, October 28-30, 2010, Tallin, 79-80. ISBN 978-9949-23-034-1.

4.Baranauskienė R., Venskutonis P.R., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2010. Influence of growing stage on the yield and chemical composition of oregano. Food and nutrition = Toit ja toitumine XVII: book of abstracts the 5th Baltic conference on food science and technology FOODBALT-2010, October 28-30, 2010, Tallin, 62. ISBN 978-9949-23-034-1.

5.Baranauskienė R., Dambrauskienė E., Venskutonis P.R., Viškelis P. 2010. Influence of harvesting time on the yield chemical composition of Origanum vulgare L. ssp. vulgare and ssp. hirtum. 34th International Symposium on capillary chromatography and 7th GCxGC Symposium : May 30 – June 4, 2010, Palazzo dei Congressi, Riva del Garda, Italy : abstract book. Kortrijk, 477.

6.Bobinaitė R., Viškelis P. 2010. Total phenolics, anthocyanins, ellagic acid content and radical scavenging activity of raspberries during ripening. Food and nutrition = Toit ja toitumine XVII: book of abstracts the 5th Baltic conference on food science and technology FOODBALT-2010, October 28-30, 2010, Tallin, 64-65. ISBN 978-9949-23-034-1.

7.Kavaliauskaitė D., Survilienė E. 2010. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control annual dicotyledonous weeds in leek crop. Effect of pre- and post- harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 2nd International Conference, May 24-25, 2010, Skierniewice, Poland, 32.

8.Kvikliene N., Kviklys D., Sasnauskas A. 2010. Effect of plant growth regulators on preharvest drop and fruit quality. Effect of pre- and post- harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 2nd International Conference, May 24-25, 2010, Skierniewice, Poland, 41.

9.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Effect of pre- and post- harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 2nd International Conference, May 24-25, 2010, Skierniewice, Poland, 51.

10.Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. 2010. Changes of apple fruit quality in controlled atmosphere. Effect of pre- and post- harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 2nd International Conference, May 24-25, 2010, Skierniewice, Poland, 57.

11.Fazio G., Kviklys D., Grusak M.A., Robinson T. 2010. Apple rootstock breeding and genetics for improved mineral absorption. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010: abstracts. Vol. 1, 196.

12.Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2010. Solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010: abstracts. Vol. 2, 226.

13.Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūt[ė] A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2010. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010: abstracts. Vol. 2, 334.

14.Kviklys D., Kvikliene N. 2010. Influence of maturity stage on apple storability and postharvest fruit quality. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010 : abstracts. Vol. 2, 509.

15.Kviklys D., Kvikliene N. 2010. Apple fruit quality chantes during the ripening. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010: abstracts. Vol. 2, 509.

16.Sasnauskas A., Kavaliauskaite D., Karkleliene R., Bobinas C. 2010. Weed control by herbicides and their combinations in carrot crop. Science and horticulture for people: 28th International horticultural Congress: Lisbon Congress Centre, August 22-27, 2010: abstracts. Vol. 2, 607.

17.Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S.M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. XI international meeting of Lithuanian Biochemical Society „LBS 50“ = Lietuvos biochemikų draugijos XI tarptautinė konferencija „LBD 50“ : 15-17 June, 2010 Tolieja (Moletai region), 19. ISBN 978-9955-33-571-9.

18.Škėmienė K., Liobikas J., Trumbeckaitė S., Bendokas V., Šikšnianas T., Anisimovienė N., Majienė D. 2010. The effect of anthocyanin-rich extracts from black currant berries and of pure standard anthocyanins on mitochondrial functions. XI international meeting of Lithuanian Biochemical Society „LBS 50“ = Lietuvos biochemikų draugijos XI tarptautinė konferencija „LBD 50“ : 15-17 June, 2010 Tolieja (Moletai region), 56. ISBN 978-9955-33-571-9.

19.Karklelienė R. 2010. Daržininkystės mokslo raida. Pasiekimai. Ekologinė daržininkystė. Lietuvos ekologiniam žemės ūkiui – 20 metų : tarptautinė konferencija : Akademija, Kauno r., 2010 11 25, 14-15.

20.Duchovskienė L., Tamošiūnas R. 2010. Parasites and predatory insects occurring in Brevicoryne brassicae L. (Homoptera: Aphididae) colonies on ecologically grown white cabbage (Brassica oleracea L.). XXVIII Nordic-Baltic Congress of entomology. Abstract book. Birštonas, 2-7 August , 2010, 45. ISBN 978-9955-33-580-1.

Mokslo populiarinimo darbai [straipsniai žurnaluose]:

1.Jankauskienė J. 2010. Ko reikia salotoms. Mano ūkis, 1: 38-40. ISSN 1392-3595.

2.Uselis N., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2010. Obelų augimo ir derėjimo pusiausvyra. Mano ūkis, 1: 41-42, 47-48. ISSN 1392-3595.

3.Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2010. Naujausi braškių veislių tyrimai. Mano ūkis, 2: 36-39. ISSN 1392-3595.

4.Valiuškaitė A. 2010. Bėdos braškynuose – įveikiamos. Mano ūkis, 2: 40-41. ISSN 1392-3595.

5.Kviklys D. 2010. Pokyčiai ir tendencijos pasaulinėje obuolių rinkoje. Mano ūkis, 3: 17-19. ISSN 1392-3595.

6.Karklelienė R. 2010. Lietuviškų veislių česnakai atlaiko konkurenciją. Mano ūkis, 3: 38-39. ISSN 1392-3595.

7.Valiuškaitė A. 2010. Integruota obelų apsauga. Mano ūkis, 5: 38-39. ISSN 1392-3595.

8.Kviklienė N. 2010. Kad užuomazgų retinimas būtų veiksmingas. Mano ūkis, 5: 40-41. ISSN 1392-3595.

9.Uselis N. 2010. Rubin veislės obuoliai – verti dėmesio. Mano ūkis, 5: 42-44. ISSN 1392-3595.

10.Bundinienė O. 2010. Laistymo ir tręšimo įtaka daržovių derliui. Mano ūkis, 5: 49-51. ISSN 1392-3595.

11.Sasnauskas A. 2010. Kokių veislių juoduosius serbentus tinka skinti mechanizuotai. Mano ūkis, 6: 36-38. ISSN 1392-3595.

12.Valiuškaitė A. 2010. Kas naujo aviečių apsaugoje. Mano ūkis, 6: 38-40. ISSN 1392-3595.

13.Buskienė L. 2010. Naujos remontantinių aviečių veislės. Mano ūkis, 6: 40-43. ISSN 1392-3595.

14.Valiuškaitė A. 2010. Serbentų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Mano ūkis, 7: 38-40. ISSN 1392-3595.

15.Sasnauskas A. 2010. Juodieji serbentai: plotai, derlius ir kainos. Mano ūkis, 7: 41. ISSN 1392-3595.

16.Dambrauskienė E. 2010. Verslinis ežiuolių auginimas. Mano ūkis, 7: 42, 47. ISSN 1392-3595.

17.Survilienė E. 2010. Keturios pavojingos morkų ligos. Mano ūkis, 8: 34-36. ISSN 1392-3595.

18.Kavaliauskaitė D. 2010. Išskirtinės kokybės daržovių auginimas. Mano ūkis, 9: 26-27. ISSN 1392-3595.

19.Jankauskienė J. 2010. Daržovių priežiūra šiltnamyje rudenėjant. Mano ūkis, 9: 30-32. ISSN 1392-3595.

20.Dambrauskienė E. 2010. Salierų privalumai ir trūkumai. Mano ūkis, 10.: 34-35. ISSN 1392-3595.

21.Lanauskas J. 2010. Obelų sodų tręšimas. Mano ūkis, 10.: 36-38. ISSN 1392-3595.

22.Kviklys D. 2010. Mokslas kuria verslinės sodininkystės viziją. Mano ūkis, 11.: 38, 43. ISSN 1392-3595.

23.Dambrauskienė E. 2010. Kaip pagausinti čiobrelių derlių. Mano ūkis, 11.: 44-45. ISSN 1392-3595.

24.Uselis N. 2010. Vėlyvosios braškės mūsų sąlygomis. Mano ūkis, 12.: 30-31. ISSN 1392-3595.

25.Survilienė E. 2010. Kopūstų kokybę lemiantys veiksniai. Mano ūkis, 12.: 34-35. ISSN 1392-3595.

26.Dambrauskienė E. 2010. Prieskonių ornamentika. Rasos, 2: 40-41, 46. ISSN 2029-1140.

27.Jankauskienė J. 2010.Augalų augimo reguliatoriai. Kas tai? Rasos, 2: 42-43. ISSN 2029-1140.

28.Jagaitė R. 2010. Kas ant sėklų pakelio ir jame?: [interviu su R. Karkleliene]. Rasos, 3: 8-10. ISSN 2029-1140.

29.Valevičienė D. 2010. Ilga orchidėjos kelionė nuo sėklos iki žiedo: [interviu su V. Staniu]. Rasos, 3: 20-25. ISSN 2029-1140.

30.Mackevičienė B. 2010. Ką reikėtų žinoti apie poskiepius: [interviu su D. Kvikliu]. Rasos, 3: 42-43. ISSN 2029-1140.

31.Jankauskienė J. 2010.Augalų augimo reguliatoriai. Kas tai? Rasos, 3: 44-45. ISSN 2029-1140.

32.Jankauskienė J. 2010. Laikas sėti saldžiąsias paprikas ir baklažanus. Rasos, 4: 44-47. ISSN 2029-1140.

33.Jankauskienė J. 2010. Pavasarinės sėjos abėcėlė. Rasos, 5: 43-45. ISSN 2029-1140.

34.Survilienė E. 2010. Raidėse užkoduota svarbi informacija: [pomidorų atsparumas ligoms]. Rasos, 6: 46-47. ISSN 2029-1140.

35.Jankauskienė J. 2010. Kuo dengsime šiltnamį? Rasos, 6: 48-49. ISSN 2029-1140.

36.Dambrauskienė E. 2010. Prieskonių lysvėje – primirštos retenybės. Rasos, 7: 36-39. ISSN 2029-1140.

37.Jankauskienė J. 2010. Žydės alyvos – sėsim agurkus. Rasos, 7: 40-42. ISSN 2029-1140.

38.Mackevičienė B. 2010. Pavasariniai pasižvalgymai sode: [interviu su A. Valiuškaite]. Rasos, 7: 46-48. ISSN 2029-1140.

39.Jankauskienė J. 2010. Kam tos gėlės, kai kopūstai „žydi“. Rasos, 8: 44-46. ISSN 2029-1140.

40.Valiuškaitė A. 2010. Sodas be kenkėjų ir ligų. Rasos, 8: 47. ISSN 2029-1140.

41.Bundinienė O. 2010. Pupos ir pelės. Duona, kurios nereikia kepti. Rasos, 9: 42-46. ISSN 2029-1140.

42.Bundinienė O. 2010. Apie trąšas ir tręšimą sodininkams ir ūkininkams. Rasos, 10: 42-45. ISSN 2029-1140.

43.Survilienė E. 2010. Ant žydinčio tulpės žiedo – jos virusinės ligos kaip ant delno. Rasos, 10: 46-47. ISSN 2029-1140.

44.Mackevičienė B. 2010. Persikas sodinamas dešimtmečiui, abrikosas – visam gyvenimui: [interviu su T. Šikšnianu]. Rasos, 11: 44-47. ISSN 2029-1140.

45.Bundinienė O. 2010. Skirtingoms daržovėms – skirtingas tręšimas. Rasos, 11: 48-49. ISSN 2029-1140.

46.Survilienė E. 2010. Ką privalu žinoti apie virusus. Raudonšonių virusinės ligos. Rasos, 12: 44-48. ISSN 2029-1140.

47.Jankauskienė J. 2010. Ir vėl yra žemės! Rasos, 13: 43-45. ISSN 2029-1140.

48.Valiuškaitė A. 2010. Prieš vyšnias – kokomikozė. Rasos, 14: 45. ISSN 2029-1140.

49.Maročkienė N. 2010. Kaprizingieji baklažanai derėti nori ne visada. Rasos, 15: 44-46. ISSN 2029-1140.

50.Valiuškaitė A. 2010. Derlių suvalgėme – kenkėjai liko. Rasos, 15: 48-49. ISSN 2029-1140.

51.Mackevičienė B. 2010. Renkame skaniausias ir gražiausias kriaušes: [interviu su D. Kvikliu]. Rasos, 17: 40-43. ISSN 2029-1140.

52.Valiuškaitė A. 2010. Kas trukdo derėti lazdynui? Rasos, 17: 44-45. ISSN 2029-1140.

53.Viršilė A. 2010. Brugmansijų magija. Rasos, 18: 18-22. ISSN 2029-1140.

54.Survilienė E. 2010. Kardeliai tik žydi, nuo ligų neapsigina. Rasos, 18: 44-46. ISSN 2029-1140.

55.Viršilė A. 2010. Kas niokoja gražuoles brugmansijas? Rasos, 19: 48. ISSN 2029-1140.

56.Antanaitienė R. 2010. Kad laimingai peržiemotų… : [interviu su Č. Paulausku]. Rasos, 20: 42-43. ISSN 2029-1140.

57.Survilienė E. 2010. Praėjusi vasara kopūstams netiko. Rasos, 21: 46-47. ISSN 2029-1140.

58.Jankauskienė J. 2010. Ridikai baltieji, ridikai juodieji… Žiemos daržovės! Rasos, 23: 44-45. ISSN 2029-1140.

59.Bartkutė I. 2010. Alternaria dauci (Kühn) Groves & Skolko žalingumo įvertinimas Daucus carota var. sativus / vadovė-lektorė E. Survilienė. Žemės ūkis, 4: 16-17. ISSN 0134-3173.

60.Kundrotaitė L. 2010. Fungicidų poveikis baltagūžių kopūstų puvinių sukėlėjams laikymo metu / vadovė-lektorė E. Survilienė. Žemės ūkis, 4: 21-22. ISSN 0134-3173.

61.Bendoraitienė J. 2010. Braškių veislių tyrimas auginant jas plėvele mulčiuotose laistomose lysvėse po priedanga / vadovas N. Uselis. Žemės ūkis, 4: 32-33. ISSN 0134-3173.

62.Milerytė B. 2010. Obelų veislių su B.396 poskiepiu produktyvumas ir vaisių kokybė / vadovas A. Sasnauskas. Žemės ūkis, 4: 37-38. ISSN 0134-3173.

63.Survilienė E. 2010. Kas graužia mano morkas. Sodo spalvos, 5: 72-73. ISSN 1392-5849.

64.Survilienė E. 2010. Kaip sutvarkyti šiltnamį po sezono? Sodo spalvos, 10: 42-43. ISSN 1392-5849.

65.Survilienė E. 2010. Pomidorų augimo sutrikimai. Sodo spalvos, 11: 40-41. ISSN 1392-5849.

66.Uselis N. 2010. Kaip pasirinkti obelų veisles? Sodo kraitė, 38 (2010/2), 12-14. ISSN 1648-1534.

67.Buskienė L. 2010. Aviečių veislės jūsų sodams ir versliniams avietynams. Sodo kraitė, 38 (2010/2), 26-29. ISSN 1648-1534.