Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Kiti renginiai institute

Sodininkystės ir daržininkystės institute įvykę renginiai 2016 – 2018 m.

 

 

Seminaras „Tausojanti žemdirbystė naudojant biologinius preparatus ir mobilizuojant dirvožemio potencialą, 2018 m. tręšimo aktualijos“

Seminaras „Tausojanti žemdirbystė naudojant biologinius preparatus ir mobilizuojant dirvožemio potencialą, 2018 m. tręšimo aktualijos“ įvyko 2018 m. kovo 15 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute.
Seminaro programa…
Braškių auginimo ypatumai Tarptautinis seminaras „Inovacijos braškių auginimo technologijose“

Tarptautinis seminaras „Inovacijos braškių auginimo technologijose“ įvyko 2018 m. vasario 9 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose. ?
Informacija: tel. 8 37 555 210, el.p. institutas@lsdi.lt
Organizatoriai: LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Kaack Pflanzenvermehrung GmbH u. Co. KG
A. Ragaišio ūkis. Seminaro programa…
Akvilės knyga Leidykla Springer išleido knygą “Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting” kurios bendraautoriai – LAMMC SDI mokslininkai

Tarptautinė mokslo leidykla Springer išleido naują knygą “Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting” (redaktorius D.Gupta), kurios bendraautoriai – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai. Dr. Akvilė Viršilė ir prof. habil.dr. Pavelas Duchovskis apžvelgė kietakūnio apšvietimo taikymo žemės ūkyje mokslinių tyrimų ir praktinio taikymo aspektus skyriuje “LED Lighting in Horticulture”. Dr. Giedrė Samuolienė, dr. Aušra Brazaitytė ir Viktorija Vaštakaitė nagrinėjo kietakūnio apšvietimo efektus žalumyninių daržovių maistinės kokybės rodikliams skyriuje “Light emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality”. Internete…

Ingos-gynimas Doktorantės Ingos Tamošiūnės disertacijos gynimas

Lapkričio 21 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė Inga Tamošiūnė gynė fizinių mokslų srities Biochemijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Naminės obels filosferos endofitinių bakterijų populiacijos sudėtis ir sąveika su obels ląstelėmis ir ūgliai in vitro„.

Freshfel EUFRUIT projekto ir EUFRIN susitikimas Belgijos Karalystėje

2017 m. lapkričio 14-15 d. Briuselyje įvyko EUFRUIT projekto Generalinės asamblėjos ir EUFRIN Tarybos narių bei darbo grupių vadovų susitikimas. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutą atstovavo direktorius dr. Audrius Sasnauskas ir dr. Darius Kviklys. Susitikimo metu aptarta projektinė veikla, susipažinta su darbo grupių rezultatais, mokslinių tyrimų eiga mokslo institucijose, svarstyti būsimi HORIZON 2020 projektiniai šaukimai. Pranešimas spaudai. Plačiau…

LSMU vizitas LSMU Veterinarijos akademijos Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto darbuotojų vizitas

2017 m. lapkričio 3 d. institute lankėsi LSMU Veterinarijos akademijos Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto darbuotojai. Mokslininkai susitiko su instituto direktoriumi dr. Audriumi Sasnausku, aplankė Biochemijos ir technologijos, Augalų fiziologijos bei Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos laboratorijas. Plačiau…

LAMMC logo Tarptautinė užsienio kalbų mokytojų konferencija

2017 m. lapkričio 3 d. Garliavoje vyko tarptautinė užsienio kalbų mokytojų konferencija „Užsienio kalbų mokymo(si) iššūkiai ir gerosios patirtys: šiuolaikinė mokinių karta ir (kon)tekstas“, kurią organizavo Kauno rajono švietimo centras, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Pearson Education Limited atstovybė. Konferencijos pagrindinis rėmėjas – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Konferencijos programa. Padėka.

EUVRIN EUVRIN susitikimas Belgijos Karalystėje

2017 m. spalio 24-25 d. Sint-Katelijne-Waver įvyko EUVRIN (Europos daržininkystės mokslinių tyrimų institucijų tinklas) metinis tarybos narių susitikimas. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutą atstovavo direktorius dr. Audrius Sasnauskas. Pateiktos darbo grupių ataskaitos, aptarti ES vykstantys projektai daržininkystės srityje, svarstytos šalių mokslinio potencialo galimybės ir dalyvavimas būsimuose ES projektuose, aplankyta Daržovių produkcijos tyrimo stotis, susipažinta su ūkiais specializuojančiais salotų ir pomidorų auginimu. Plačiau…

Innotechnologijos seminaras Seminaras “Inovatyvios technologijos šiltnamių daržininkystei“

2017 m. spalio 24 d. įvyko seminaras “Inovatyvios technologijos šiltnamių daržininkystei“, organizuotas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute. Patirtimi dalinosi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai bei šiltnamių apšvietimo technologas/konsultantas (Heliospectra, Švedija). Buvo aptarta: kuo svarbus dirbtinio apšvietimo spektras, intensyvumas ir trukmė; kokias galimybes suteikia šviesą emituojančių diodų (LED) apšvietimas šiltnamiams; kaip įvertinti ir koreguoti augalus pasiekiantį suminį šviesos kiekį; kaip vystomos kietakūnio apšvietimo strategijos; kokią reikšmę apšvietimo kokybė turi šiltnamio daržovių produktyvumui ir kokybei; kokios šiltnamio augalų apsaugos naujovės ir kt. Plačiau apie seminarą…

Studentai mokslų akademijoje LAMMC SDI fiziologijos studentų pranešimas Mokslų akademijoje

2017 metų spalio 19-20 dienomis Lietuvos mokslų akademijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „The Vital Nature Sign“. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Augalų fiziologijos studentai Mantas Kačiušis ir Lukas Simanavičius pristatė pranešimus „Lettuce Leaf Optical Properties: Linking Spectral Characteristics to Photosynthetic Productivity“ ir „The Effects of Light Intensity on Nitrate and Ascorbic Acid Contents in Green Vegetables, Cultivated in Plant Factories“, rezultatai gauti dalyvaujant Lietuvos mokslo tarybos dotacijos, finansuojamos pagal priemonės 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“.

Rojus jau dziugina Rojus vėl džiugins trešnių žiedais…

Dar prieš keletą metų Rojuje (Ignalinos r.) prie prof. A. Hrebnickio memorialinio muziejaus pastato augo žymaus Lietuvos pomologo profesoriaus Adomo Hrebnickio pasodinti du trešnės augalai, turėję Europoje neatrastą, unikalų S alelių rinkinį. Šiuo metu abu augalai žuvę. Apie 2010 m. Tadeušas Šikšnianas paėmė abiejų trešnės augalų ūgelių. Juos parvežė į tuometinį Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą ir perdavė prof. Vidmantui Staniui. Jo pastangomis minėti trešnės augalai buvo išgelbėti ir padauginti. 2017 m. spalio 17 d. prie prof. Adomo Hrebnickio muziejaus buvo pasodintas, antram gyvenimui prikeltas, unikalios trešnės augalas. Plačiau…

Madride Tarptautinė mokslinė konferencija „VI Postharvest Unlimited“

2017 m. spalio mėn. 17-21 d. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje VI Postharvest Unlimited 2017, vykusioje Madride (Ispanija), dalyvavo LAMMC SDI daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė ir mokslo darbuotoja dr. Danguolė Juškevičienė. Konferencija yra remiama Tarptautinės Sodininkystės Mokslų Draugijos (ISHS). Įvairių šalių mokslininkai konferencijos metu pristatė 96 žodinius ir 140 stendinių pranešimų. R. Karklelienė pristatė žodinį pranešimą “Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity”, o Danguolė Juškevičienė – žodinį pranešimą “Biostimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.)”. Susipažinta su mokslo ir technologijų aktualijomis, naujovėmis ir atradimais, tiriant įvairius procesus sodo ir daržo augalų augimo metu ir po derliaus nuėmimo, dalyvauta diskusijose, pristatytas kvietimas dalyvauti II mokslinėje konferencijoje SAIH 2018 Lietuvoje, (Kaunas), birželio 4-6, 2018 metais. Plačiau…

Innovation Drift Forumas „Innovation Drift“

2017 m. spalio 12-13 d. Vilniaus parodų rūmuose „Litexpo“ įvyko „Innovation Drift“ forumas organizuojamas LR ūkio ministerijos kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Forumas buvo skirtas ateities iššūkiams, visuomenei, technologijoms bei miestams. Į forumą atvyko JAV, Europos, Azijos šalių mokslininkai, verslininkai ir futurologai, dirbantys su pasaulį iš esmės galinčiomis pakeisti inovacijomis. Maisto sektorių reprezentavo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto sukurti LABU skanėstai. Plačiau…

Giedrė Japonijoje Dr. Giedrė Samuolienė dalyvavo jungtiniame Japonijos-Lietuvos simpoziume „Natural and Life Sciences“

Dr. Giedrė Samuolienė 2017 m. spalio 8 – 12 d. dalyvavo ketvirtame jungtiniame Japonijos-Lietuvos simpoziume „Natural and Life Sciences“ (Japonija, Tokijas), kuriame pristatė kviestinį žodinį pranešimą „Light-emitting diodes: a tool for growth and metabolism handle“. Taip pat dalyvavo susitikime su Tokijo Mokslo Universiteto vice prezidentu prof. Makoto Asashima. Plačiau…

Aušra Simpoziumas „AgroSym2017“

2017 m. spalio mėn. 5-8 d. tarptautiniame žemės ūkio simpoziume AgroSym 2017, vykusiame Jahorinoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, dalyvavo LAMMC SDI Augalų fiziologijos vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Brazaitytė ir vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Miliauskienė. „AGROSYM“ yra kasmetinis renginys, skirtas tarptautinėms mokslinėms diskusijoms apie žemės ūkį, maistą, kaimo plėtrą, aplinką ir miškininkystę. Simpoziume dalyvavo 85 šalių mokslininkai. Jo metu pristatytas 1300 žodinių ir stendinių pranešimų, tokiose sekcijose kaip augalininkystė, augalų apsauga ir maisto sauga, ekologinis žemės ūkis, aplinkos apsauga ir gamtos išteklių valdymas ir pan. A. Brazaitytė du stendinius pranešimus – „Cultivation of baby leaf lettuce in peat – probiotic substrate“ ir „Nitrate assimilation in tatsoi depending on light intensity and spectrum“, o J. Miliauskienė – stendinius pranešimus – „The influence of mineral nitrogen nutrition on nitrate assimilation in green vegetables“ ir „The effects of ozone in changing climate on spring barely under the competion of wild mustard“. Susipažinta su mokslo ir technologijų naujovėmis ir problematikomis įvairiose augalų auginimo sistemose, dalyvauta diskusijose ir pan. Plačiau…

Abu labu Iš parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2017“ su diplomu  

2017 m. rugsėjo 29–spalio 1 d. „Žalgirio“ arenoje vyko 9-oji Lietuvoje gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų paroda „Rinkis prekę lietuvišką“, kuri jau tapo tradicine Lietuvos gamintojų susitikimo su savo klientais vieta. Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje sukuriamus gaminius, skatinti lietuviškų produktų vartojimą, stiprinti šalies gamintojų ir jiems aktualių paslaugų, įrangos tiekėjų bendradarbiavimą. Maisto pramonės kategorijoje instituto sukurtas naujas produktas – obuolių, vyšnių ir burokėlių skanėstas LABU buvo įvertintas parodos diplomu. Plačiau…

Partners Rundale LAT-LIT programos projekto LLI-181 Heritage Gardens (Paveldo sodai) partnerių susitikimas  

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko rugsėjo 27-28 d. Latvijoje. Susitikime visi partneriai pristatė savo veiklas ir jų įgyvendinimo eigą. Buvo aptartas Komunikacijos planas, Turizmo produkto reikalavimų sukūrimas, diskutuotas planuojamų leidinių turinys ir dizainas. Projekto vadovas Darius Kviklys pasidalino projekto ataskaitos paruošimo patirtimi.
Susitikimo dalyviai taip pat aplankė Latvijos sodininkystės instituto senųjų vaismedžių ir daržovių veislių ir rūšių kolekcijos, susipažino su lankytojų priėmimo infrastruktūros gerinimu, aplankė Vilcės arboretumą, Rundalės pilies muziejaus bei Brukna pilies paveldo parkus. Plačiau…

Neringos stipendija LMA jaunųjų mokslininkų stipendija  

2017 m. rugsėjo 19 d.  Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje Vilniuje dr. Neringai  Rasiukevičiūtei iškilmingai įteiktas pažymėjimas, skirtas 2017-2018 m. Lietuvos mokslų akademijos  jaunųjų mokslininkų stipendijai žemės ūkio mokslų srityje. Nuoširdūs sveikinimai Neringai nuo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto kolektyvo.

Obuoline Tradicinė rudens šventė „Obuolinės“  

2017 m. rugsėjo 16 d.  Babtuose vyko tradicinė rudens šventė „Obuolinės“. Šiemet ji tapo tarptautine – į svečius atvyko meno kolektyvai iš Latvijos Tukumo rajono Pure seniūnijos:  šokių kolektyvas „Pureles“ ir kaimo kapela „Pures muzikanti“.  Babtus atstovavo orkestras „Algupys“, folkloro ansamblis „Vėrupė“. LAMMC Sodininkystės daržininkystės institutas degustuoti pateikė naujausias obuolių veisles ir hibridus, pristatė LABU skanėstus ir vaišino obuolių gira.

Kaledu vainikas Apdovanojimai iš Christmas2Business parodos  

2017 m. rugsėjo 14-15 d. Vilniuje vyko konferencija-paroda  „Christmas2Business“. Tai vienintelė Lietuvoje paroda, skirta verslo segmentui pasiruošti kalėdiniam laikotarpiui: verslo dovanoms, renginių organizavimui, dekorui ir kitiems aktualiems šventiniams sprendimams. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto pagamintas „LABU“ skanėstų valgomas Kalėdų vainikas pripažintas kaip „Daugiausia publikos simpatijų surinkusi verslo dovana“ ir kaip „Geriausia kalėdinė verslo dovana“.

Maisto kongresas 4-tasis Šiaurės ir Rytų Europos maisto kongresas  

Kauno technologijos universitete, Santakos moksliniame slėnyje, 2017 m. rugsėjo 10-13 dienomis vyko 4-tasis Šiaurės ir Rytų Europos maisto kongresas, kurį organizavo Kauno technologijos universitetas kartu su Europos chemijos mokslų Maisto chemijos skyriumi (EuCheMS), Europos mokslo ir technologijų federacija (EFFOST), Europos higienos inžinerijos ir dizaino grupė (EHEDG), Visuotinio harmonizavimo iniciatyva (GHI) ir Lietuvos mokslų akademija (LMA). Akademikai prof. Zenonas Dabkevičius ir prof. Pranas Viškelis bei dr. Ramunė Bobinaitė buvo organizacinio komiteto nariais. Kongrese dalyvavo apie 180 mokslininkų ir pranešimus skaitė mokslo darbuotojai iš 22 šalių. Plačiau…

Rudens-sambariai „Rudens sambariai 2017“  

2017 m. rugsėjo 9 d. Raudondvario dvare įvyko Kauno rajono savivaldybės derliaus šventė „Rudens sambariai 2017“. Renginį aplankė Seimo pirmininkas V. Pranckietis ir kiti seimo nariai. Šventėje buvo pagerbti  sumaniausi ūkininkai, apdovanoti gražiausios Kauno rajono sodybos konkurso laureatai. Renginio metu vyko teatralizuotas kermošius, veikė seniūnijų kiemeliai, kūrybinės dirbtuvės vaikams ir visai šeimai, bei kitos pramogos. Babtų seniūnijai atstovavo ir LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas surengęs perspektyvių obuolių veislių parodą ir degustaciją. Plačiau…

Konferencija Kinijoje Simpoziumas „GreenSys2017“  

2017 m. rugpjūčio mėn. 20-24 d. simpoziume GreenSys 2017 (International Symposium on New Technologies for Environment Control, Energy-saving and Crop Production in Greenhouse and Plant Factory (Tarptautinis simpoziumas apie naujas aplinkos kontrolės, energijos taupymo ir augalų auginimo technologijas šiltnamiuose ir augalų fabrikuose), vykusiame Pekine, Kinijoje, dalyvavo LAMMC SDI Augalų fiziologijos vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Akvilė Viršilė ir dr. Aušra Brazaitytė bei doktorantė Viktorija Vaštakaitė. Šio renginio tikslas – sutelkti mokslininkus, inžinierius, ir kitus specialistus, dirbančius šiltnamių daržininkystės bei augalų fabrikų srityje, siekiant dalintis žiniomis ir idėjomis, taip pat aptarti šiltnamių ir augalų fabrikų būklę bei ateities perspektyvas. Plačiau…

Panev4=шщ иутвкгщьут4 Seminaras-lauko diena Naujamiesčio bendruomenės nariams  

2017 m. liepos 21 d. institute buvo suorganizuotas seminaras-lauko diena Naujamiesčio bendruomenės nariams. Daugiau kaip 7 metus instituto mokslininkai bendradarbiauja su Panevėžio r. Naujamiesčio bendruomene. Jau ne vienerius metus šios bendruomenės nariai atvykta į institutą susipažinti su esamomis augalų kolekcijomis. Šiais metais jiems buvo pasiūlyta pamatyti ne tik daržo, bet ir sodo augalų kolekcijas, o taip pat išgirti auginimo naujoves. Daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė supažindino su lauko daržovių pasiūla ir jų išauginimu šeimos poreikiams. Vyresnysis darbuotojas dr. Nobertas Uselis pristatė braškių veisles bei jų auginimo ypatumus. Augintojai pamatė sode obelų kolekcijas ir genėjimo subtilybes. Prieskoninių ir vaistinių augalų kolekcijose apžvelgė augalų įvairovę.

Danguole Juskeviciene Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos česnakinių genties augalų darbo grupės narių susitikimas Estijoje  

2017 m. liepos mėnesio 11-13 dienomis Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos (ECPGR) česnakinių (Allium) genties augalų darbo grupės narių susitikime, vykusiame Taline, dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto selekcijos sektoriaus mokslo darbuotoja dr. D. Juškevičienė. Susitikimas tikslas – “ Daugializdžių svogūnų ir česnakų įvairovės apsauga Šiaurinėje Europos dalyje ir Baltijos regione / Safeguarding of potato onion (Allium cepa var. Aggregatum group) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe/Baltic region. Susitikime dalyvavo bei česnakinių augalų paplitimą ir kolekcijas pristatė mokslininkai iš Estijos, Latvijos, Čekijos, Italijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir Serbijos. Susitikimo metu apžiūrėti daugializdžių svogūnų augynai Lake Peipus (Estija) regione, susipažinta su jų auginimo ypatumais. Buvo apžvelgta tolimesnė darbo grupės veikla ir numatyta kitais metais skirtingų šalių kolekcijose esančių daugializdžių svogūnų pavyzdžių įvairovę ivertinti atliekant DNR analizę. Dr. D. Juškevičienė skaitė žodinį pranešimą “Growing of Alliums crop in Lithuania”.

Plazmos seminaras Seminaras „Sėklų apdorojimas plazma – būdas moduliuoti augalų dygimą ir bioprodukcijos rodiklius“  

2017 m. liepos 7 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto bibliotekos salėje įvyko seminaras tema „Sėklų apdorojimas plazma – būdas moduliuoti augalų dygimą ir bioprodukcijos rodiklius“. Seminaro programa…

Rasos pranesimas Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“  

2017 m. birželio 19–20 dienomis vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“ / „Plant breeding: science for agricultural development“, skirta paminėti augalų selekcijos Lietuvoje 95-mečiui, dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai: dr. G. Samuolienė, dr. V. Bendokas, dr. T. Šikšnianas, dr. D. Juškevičienė ir dr. R. Karklelienė. LAMMMC SDI Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslininkė dr. R. Karklelienė skaitė žodinį pranešimą „New vegetable cultivars and the application of modern breeding methods“ (R. Karklelienė, D. Juškevičienė, A. Radzevičius, N. Maročkienė, E. Dambrauskas, A. Sasnauskas). Konferencijoje dalyvavo bei naujausiomis mokslo žiniomis ir selekcijos pasiekimais dalinosi mokslininkai iš Lietuvos ir kaimyninių užsienio šalių: Latvijos, Estijos ir Baltarusijos. Plačiau…

Doktorantūra Dalia Urbonavičienė gynė disertaciją  

Dalios Urbonavičienės disertacija „Likopenas pomidoruose ir pomidorų produktuose: jo stabilumas ir izomerizacija perdirbimo ir laikymo metu“ buvo ginama viešame chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo tarybos posėdyje 2017 m. birželio 20 d. Kauno technologijos universiteto Disertacijų gynimo salėje.

LMD Dalyvavimas Lietuvos mikrobiologų draugijos suvažiavime  

2017 m. birželio 16 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vedėja dr. Alma Valiuškaitė, mokslininkės dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir dr. Elena Survilienė-Radzevičė dalyvavo 1-ajame Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) suvažiavime Vilniuje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Suvažiavimas sulaukė 80 mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų susidomėjimo. LMD narių suvažiavimo metu pristatyti itin aktualus pranešimai. Daugiau informacijos…

Interreg2 BSR INTERREG projekto InnoFruit partnerių susitikimas

Birželio 12 – 13 d. Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko InnoFruit projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo gausios delegacijos iš Latvijos ir Lenkijos mokslo įstaigų. SDI mokslininkai A. Sasnauskas, D. Kviklys, G. Samuolienė, N. Uselis, A. Valiuškaitė ir N. Rasiukevičiūtė pristatė institute atliekamus tyrimus sodininkystės srityje, akcentuodami inovacijas ir jų pritaikymo perspektyvas vaisių ir uogų auginimo versle.
Projekto koordinatorius dr. E. Rubauskis supažindino su projekto įgyvendinimo eiga, pabrėždamas ženkliausią SDI indėlį. Darbiniame susitikime aptarta išvykų – seminarų organizavimas, demonstracinių sodininkystės ūkių tarptautini tinklo įkūrimo gairės. Projekto partnerių atstovai aplankė SDI laboratorijas, susipažino su sodo technologiniais tyrimais, lankėsi versliniuose soduose ir medelynuose Panevėžio regione.
Citrusai Išleista nauja monografija

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai Gražina Stanienė ir Vidmantas Stanys išleido monografiją „Citrusai“. Monografijoje autoriai apibendrina sukauptą medžiagą ir savo tyrimų rezultatus įvairiais citrusinių augalų biologijos, sistematikos, veislių grupavimo, augalų auginimo oranžerijose ir žiemos soduose klausimais. Pateikiama susisteminta informacija apie šios grupės augalų sandaros, vegetatyvinio ir generatyvinio dauginimosi ypatumus. Nurodomi iš citrusinių augalų gaunamų eterinių aliejų pavadinimai, priklausomai nuo žaliavos kilmės ir gamybos būdo. Aprašomi citrusinių augalų auginimo uždarose patalpose savitumai, nurodomos svarbiausios ligos ir kenkėjai. Pateikiami augalų rūšių ir veislių vardai anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Rekomenduojama mokslo darbuotojams, studentams ir citrusinių augalų augintojams.
Konferencija Graikijoje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Food and Biosystems Engineering“

2017 m. birželio 1-4 dienomis vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Food and Biosystems Engineering“, Graikija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Augalų fiziologijos laboratorijos mokslininkė dr. G. Samuolienė skaitė žodinį pranešimą „HPS vs LED – manipulation of plant growth and metabolism“. Konferencijoje dalyvavo bei naujausiomis mokslo žiniomis dalinosi mokslininkai iš 50 pasaulio šalių. Skaitykite plačiau…
Augalų apsauga Augalų apsaugos mokslui Lietuvoje – 90 metų

2017 m. gegužės 25 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas, Augalų apsaugos laboratorijos vedėja dr. Alma Valiuškaitė, mokslininkės dr. Elena Survilienė-Radzevičė, dr. Laisvūnė Duchovskienė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir laborantės Galina Starkuvienė ir Marytė Smilgaitienė kartu su buvusiais Augalų apsaugos laboratorijos vedėjais dr. Antanu Zimavičiumi ir prof. habil. dr. Albina Rašinskiene dalyvavo LAMMC Žemdirbystės institute surengtoje konferencijoje „Augalų apsauga: pasiekimai ir iššūkiai“, skirtoje augalų apsaugos mokslo Lietuvoje 90-mečiui paminėti. Konferencija sulaukė gausaus mokslininkų, konsultavimo ir verslo organizacijų, politikos atstovų. ŽŪM padėka. Skaitykite plačiau…
Partneriai pasirašo sutartį Interreg projekto „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“ (Heritage Gardens) partnerių susitikimas

Interreg2017 m. gegužės 11 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas“ partnerių iš LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI), Latvijos sodininkystės instituto (LSI), Latvijos kaimo turizmo asociacijos (LvKTA), Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA), Kauno regiono muziejaus, Latvijos dvarų muziejaus susitikimas. Susitikime dalyvavo dvidešimt penki projekto dalyviai. Dalyvius pasveikino, SDI struktūrą ir veiklą pristatė direktorius dr. A. Sasnauskas. Projekto parneriai pristatė šešis pranešimus, kuriuose supažindino su savo institucijų veikla projekte. Po partnerių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, vyko plati darbinė diskusija. Pranešimą projekto biudžeto tvarkymo ir ataskaitų ruošimo klausimais pristatė dr. Darius Kviklys (SDI), Asnate Ziemele (LvKTA) supažindino su komunikavimo strategija ir reikalavimais, Linas Žabaliūnas (LKTA ) pristatė darbinių paketų vykdymo aspektus.
Pasibaigus susitikimui buvo aplankytos ir apžiūrėtos SDI sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų kolekcijos.
LSMU studentes Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu

2017 m. gegužės 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Instituto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Sutartyje numatyta skatinti šalių bendradarbiavimą profesinio informavimo ir orientavimo, kvalifikacijos kėlimo, mokslinėje ir studentų praktinio mokymo veikloje.
Kitiems tai padeda Gera padėti kitiems

2017 m. balandžio 25 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius lankėsi Vilniaus Verkių mokykloje-daugiafunkciniame centre, kuriame mokomi vaikai turintys proto negalią, susipažino su įstaigos veikla ir padovanojo medelių sodinukų. Jau kelis metus šios mokyklos mokiniai svajojo pasodinti lietuviškų veislių sodą. Džiaugiamės padėję realizuoti neįgalių vaikų svajones! Padėka. Plačiau…
Konferencija Seimo salėje Konferencija Seimo Konstitucijos salėje

2017 m. balandžio 3 d. Seimo Konstitucijos salėje įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio rūmų organizuota konferencija „Naujausi  fundamentalūs Lietuvos  mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“. Konferencijos dalyvius ir svečius pasveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša. Pranešimą „Fundamentalūs Lietuvos mokslininkų atradimai“ perskaitė Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Tarybos Pirmininkas prof. Virginijus Šikšnys, genomo redagavimo įrankį CRISPR/Cas9 atradęs ir į Nobelio premiją pretendavęs mokslininkas.  Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas apibendrindamas konferenciją dėkojo Žemės ūkio rūmams už iniciatyvą prie apskrito stalo sukviesti ūkininkus, asociacijų lyderius ir mokslininkus. Plačiau apie konferenciją…
Dangira Paroda „Ką pasėsi…2017“

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas bei Žemdirbystės institutas dalyvavo 2017 m. kovo 30–balandžio 1 d. jau 22-ąjį kartą vykusioje parodoje „Ką pasėsi… 2017“. Šiais metais slėnio „Nemunas“ stende LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas prekiavo išskirtinės kokybės produkcija: vaisių, daržovių ir uogų skanėstais, pagamintais SDI Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centre. Demonstruota vaizdo medžiaga apie Žemdirbystės institute atliekamus taikomuosius tyrimus ir verslo subjektams teikiamas paslaugas, pristatyti leidiniai apie Instituto mokslininkų sukurtas ir į Nacionalinį augalų veislių bei Europos Komisijos žemės ūkio augalų rūšių veislių sąrašus įrašytas javų, pupinių ir miglinių augalų veisles, pupų bei žirnių piktžolių, kenkėjų ir ligų kontrolę. Plačiau…
Neringos diplomas LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureato diplomų įteikimas

2017 m. kovo 23 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo įteiktos 2016 m. LMA premijos už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinius darbus. Premijos laureato diplomą už darbą „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“ gavo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkė dr. Neringa Rasiukevičiūtė. Sveikiname!
Laureatės diplomas…
Pasaulis Žemės dienos proga domėtasi sodininkystės aktualijomis

2017 m. kovo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyko konferencija „Sodininkystė ir aplinka: aktualijos bei praktinės inovacijos”, skirta Žemės dienai paminėti. Šiais metais aptartos sodininkystės aktualijos bei praktinės inovacijos, kalbėta ir apie naujas dekoratyvinių augalų veisles. Plačiau apie konferenciją…
Bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu Bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu

2017 m. kovo 9 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute pasirašyta mokslinė bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos sodininkystės institutu. Sutartyje numatyta inicijuoti naujus tyrimus sodininkystės tematikoje, dalyvauti bendruose projektuose, keistis mokslininkų ir doktorantų vizitais,  moksline informacija ir literatūra.  Baltarusijos sodininkystės instituto pagrindinis puslapis…
ZUM Pasėlių deklaravimo naujovių mokymai

2017 m. kovo 6 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko pasėlių deklaravimo naujovių mokymai. Žemės ūkio ministerija siekdama, kad deklaravimui būtų pasiruošta kuo geriau, o būsimi pareiškėjai būtų informuoti apie visus pasikeitimus, mokymus rengia kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro specialistais. Juose kalbėta apie tiesioginių išmokų ir bendrąsias naudmenų deklaravimo, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramos už plotus priemonių naujoves ir svarbiausius akcentus 2017 metais. Daugiau informacijos
Augalų apsauga Dalyvavimas NORBARAG susitikime

2017 m. kovo 1-2 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkės dr. Alma Valiuškaitė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Laisvūnė Duchovskienė ir Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslininkė dr. Danguolė Kavaliauskaitė dalyvavo NORBARAG (Nordic Baltic Pesticide Resistance Action Group) darbiniame susitikime Vilniuje. Susitikimo metu vyko aktyvios diskusijos atsparumo pesticidams bei kitomis aktualiomis augalų apsaugos produktų naudojimo temomis, mokslininkės tikisi, kad įgytos žinios padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Plačiau…
Mauricijus Frias Institute lankėsi žinomas Čilės sodininkas

2017 m. vasario 26 – kovo 1 d. Lietuvoje lankėsi žinomas Čilės sodininkas Mauricijus Frias, įvairių tarptautinių sodininkų organizacijų narys. Vizito metu M. Frias aplankė pagrindinius Lietuvos verslinius sodus, susipažino su moksliniais tyrimais vykdomais LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriuje. Vasario 28 d. Instituto mokslininkams svečias skaitė paskaitą apie sodininkystės būklę ir perspektyvas Čilėje, eksportuojančioje daugiausia obuolių iš Pietų pusrutulio šalių, supažindino su sodininkystės technologijų inovacijomis pasaulyje.
LMA kvietimas Paskirtos Lietuvos mokslų akademijos premijos konkursų nugalėtojams

Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) prezidiumas paskyrė 2016 m. LMA premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursų nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkursų dalyviams. Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje premija skirta LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkei dr. Neringai Rasiukevičiūtei už mokslinį darbą „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. Sveikiname!
Laureatų apdovanojimai vyks š. m. balandžio pabaigoje per ataskaitinį LMA narių visuotinį susirinkimą. Nutarimas dėl premijų mokslininkams, studentams.
Daržovių augintojų asociacija LDAA narių ataskaitinis susirinkimas

2017 m. vasario 24 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (toliau – LDAA) narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu LDAA direktorė Zofija Cironkienė pristatė Lietuvos daržovių sektoriaus situaciją ir aktualias problemas. Daržininkai diskutavo su LR Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės augalininkystės tarnybos atstovais dėl Vyriausybės ir institucijų politikos daržininkystės sektoriaus atžvilgiu. Firmų UAB Aljara ir UAB Basf atstovai pristatė naujus produktus. Plačiau…
CBB Bioekonomikos nuotraukų konkurso laureatas

Šių metų vasario 22 dieną Londone įvykusiame renginyje paskelbtos CommBeBiz projekto Bioekonomikos nuotraukų konkurso laureatės. Antroji vieta skirta LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriaus darbuotojo Juozo Lanausko nuotraukai „Vaisių pasaulio ašis“. Konkursui buvo pateikta per 100 nuotraukų iš įvairių Europos šalių tyrimų įstaigų. CommBeBiz projektas kuria tiltus bioekonomikos moksliniams tyrimams, verslui ir socialinėms inovacijoms. Jis nukreiptas į penkis specializuotus bioekonomikos segmentus: maistą, žemės ūkį, žuvininkystę, miškininkystę ir biotechnologijas. Plačiau…
Vilniaus kolegija Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp instituto ir Vilniaus kolegijos

2017 m. vasario 22 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute lankėsi Vilniaus kolegijos studentai ir dėstytojai. Direktorius dr. A. Sasnauskas pristatė instituto mokslinę veiklą, pasiektus rezultatus ir apžvelgė ateities perspektyvas. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp instituto ir Vilniaus kolegijos. Nutarta skatinti įvairių studijų sričių  bei kitą bendradarbiavimą, naudingą abiems sutarties šalims. Svečiai iš Vilniaus lankėsi Augalų fiziologijos bei Biochemijos ir technologijos laboratorijose, domėjosi moksline veikla ir atliekamais tyrimais. Plačiau…
NJF seminaras Dalyvavimas NJF seminare „Šiaurės ir Baltijos šalių uoginių augalų integruota augalų apsauga“ Latvijoje

2017 m. sausio 30-31 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja Dr. Neringa Rasiukevičiūtė dalyvavo NJF 493 seminare „Šiaurės ir Baltijos šalių uoginių augalų integruota augalų apsauga“ (Integrated crop protection (IPM) in Nordic and Baltic berry crops). Seminaras vyko Rygoje, Latvijoje. Seminare dalyvavo tyrėjai, mokslininkai, konsultantai bei firmų atstovai iš įvairų šalių: Airijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.
Seminaro metu vyko aktyvios diskusijos Drosophila suzuiki bei kitomis aktualiomis uogininkystės temomis. Mokslininkė tikisi, kad įgytos žinios padės vykdyti tolimesnį mokslinį darbą bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Plačiau…
Biocomes Dalyvavimas BIOCOMES mokymuose

2017 m. sausio 17-19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja Dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Akvilė Jonavičienė dalyvavo BIOCOMES intensyviuose mokymuose „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“ (,,Workshop on the Development of Biological Control Products“), Schwentinental, Vokietijoje. Mokymai vyko biologinius produktus gaminančioje įmonėje „E-nema“. Mokymuose dalyvavo doktorantai, mokslininkai bei firmų atstovai iš įvairių Europos šalių (Ispanijos, Vokietijos, Lietuvos, Belgijos, Šveicarijos, Lenkijos, Austrijos, Rumunijos ir kt.). Plačiau…
Braškių auginimo ypatumai Seminaras Braškių auginimo ypatumai“

2017 m. sausio 14 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko seminaras „Braškių auginimo ypatumai“. Seminarą organizavo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kaack Pflanzenvermehrung GmbH u. Co. KG (Vokietija) ir A.Ragaišio ūkis. Seminaro tema: Verslinės braškininkystės technologiniai ypatumai/sprendimai, tręšimas uogų derlingumui ir kokybei gerinti, laistymų sistemų naudojimas bei diskusija įvairiais braškių auginimo klausimais.
Labu abu LABU naujiena Litexpo parodų centre

2016 m. lapkričio 25-27 d. Litexpo parodų centre Vilniuje, parodoje „Vaikų šalis“ (tai vienintelė Lietuvoje specializuota paroda būsimiems ir jauniems tėvams, kurioje eksponuojama išimtinai naujausia produkcija) pristatėme du naujus LABU skonius – džiovintus rabarbarus ir liofilizuotus moliūgus su rabarbarų sultimis!  Plačiau… 
Sukurta Kauno raj. Pagerbtos sėkmingiausiai 2016-aisiais dirbusios Kauno rajono įmonės

2016 m. lapkričio 25 d. Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje pagerbtos sėkmingiausiai 2016-aisiais dirbusios Kauno rajono įmonės. Verslas pakaunės krašte plėtojosi itin spačiai. Tai patvirtina ir statistika. Kauno rajonas tarp 54 mažųjų savivaldybių užima pirmą vietą pagal veikiančių juridinių asmenų skaičių, jų užregistruota daugiau kaip 5400. Čia taip pat veikia daugiausia mažųjų ir vidutinių įmonių (2073). Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų organizuoto konkurso “Sukurta Kauno rajone 2016” III vietos laimėtojais tapo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas už vaisių, daržovių ir uogų skanėstą „LABU“. Plačiau…
EUFRIN narių susitikimai ISHS ir EUFRIN narių susitikimai Belgijos Karalystėje

Dr. Audrius Sasnauskas 2016 m. lapkričio 9-10 d. dalyvavo ISHS (Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija) ir EUFRIN (Europos sodininkystės mokslinių tyrimų institucijų tinklas) narių susitikime Leuvene. Su ISHS generaliniu sekretoriumi Jozef Van Assche aptartos mokslo sąsajos tarp dviejų institucijų, patvirtinti nauji šalies Tarybos nariai. ISHS organizaciją atstovaus dr. A. Sasnauskas, dr. G. Samuolienė ir dr. D. Kviklys. EUFRIN narių susitikime svarstyti darbo grupių, ES mokslo įstaigų, HORIZON 2020 ir kt. klausimai.
EUVRIN EUVRIN narių susitikimas Briuselyje

Dr. Audrius Sasnauskas 2016 m. spalio 25-26 d. dalyvavo EUVRIN (Europos daržininkystės mokslinių tyrimų institucijų tinklas) narių susitikime Briuselyje. Buvo svarstyti darbo grupių genetiniai, kokybės, tręšimo ir drėkinimo, šiltnamių bei augalų apsaugos klausimai. Diskusijose akcentuotos sąsajos su EUFRIN, AREFLH, FRESHFEL ir kitomis mokslo ir privačiomis organizacijomis, aptarti būsimi ES projektai.
ARM mokymai Dalyvavimas ARM programos mokymuose
2016 m. spalio 23-25 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Dr. Neringa Rasiukevičiūtė dalyvavo Gylling Data Management Inc. intensyviuose ARM programos mokymuose. Jų metu buvo pristatytos ARM 2017 programos naujovės, naudojimo ypatybės bei statistikos galimybės. Kursuose buvo 30 dalyvių. Kursų metu buvo intensyviai mokomasi dirbti ARM programa. Mokymų metu vyko diskusijos programos naudojimo temomis.
Tarptautinis simpoziumas Skaityti pranešimai tarptautiniame simpoziume „III International Symposium on Horticulture in Europe“
Augalų fiziologijos mokslininkės dr. Akvilė Viršilė ir dr. Giedrė Samuolienė 2016 metų spalio 16-23 dienomis dalyvavo Chanijoje (Graikija) vykusiame tarptautiniame simpoziume „III International Symposium on Horticulture in Europe“, kuriame dalyvavo mokslininkai iš 51 šalies. Dr. A. Viršilė skaitė žodinį pranešimą „Pre-harvest red LED treatment effects on nitrate reduction in green vegetables“. Dr. G. Samuolienė pristatė pranešimą “Relationships among the rootstock and morphogenetic behaviour of apple tree in aspect for fruit quality”. Daugiau informacijos…
Simpoziumas AgroSim Mokslininkės dalyvavo tarptautiniame mokslo simpoziume „AgroSym 2016“
2016 m. spalio 05-10 d. Jahorinos mieste, Bosnijoje Hercegovinoje įvyko tarptautinis mokslo simpoziumas „AgroSym 2016“. Simpoziume dalyvavo daugiau kaip 1000 mokslininkų iš 72 pasaulio šalių. Renginyje dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Karklelienė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Danguolė Juškevičienė. Buvo svarstyti augalų produktyvumo ir apsaugos, aplinkos apsaugos ir natūralių išteklių apskaitos, organinės žemdirbystės ir agroekonomikos moksliniai klausimai ir aktualijos. Dr. Rasa Karklelienė pristatė žodinį  pranešimą “Homeopathic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum lycopersicum Mill.)” bei dr. Danguolė Juškevičienė – „Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania”. Plačiau…
Rinkis lietuvišką Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2016“ instituto sukurti skanėstai įvertinti aukso medaliu
2016 m. spalio 7-9 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko 8-toji Lietuvoje gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2016“. Bendrame Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos, UAB „Ekspozicijų centras“ renginyje dalyvavo daugiau nei 220 gamintojų. Naujaisiais savo sukurtais produktais rinkos senbuviai ir jaunieji Lietuvos gamintojai atstovavo maisto, lengvajai, statybų pramonei ir baldams. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto skanėstai su slyvomis ir juodaisiais serbentais atstovaujami  MB „LABU“ buvo įvertinti parodos aukso medaliu. Nuotraukos iš parodos…
Mokslininkų stipendijos LMA jaunųjų mokslininkų stipendijos
Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas skyrė 2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijas dr. Vitai Tilvikienei ir dr. Birutei Frercks. Sveikiname! Stipendijų įteikimo nuotraukos…
Obuolinė Tradicinė rudens šventė „Obuolinės“

2016 m. rugsėjo 17 d. Babtų miestelyje įvyko tradicinė rudens šventė „Obuolinės“. Renginį dalinai finansavo Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.  Šventėje dalyvavo amatininkai, vyko A. Ivanausko paskaita ir patiekalų demonstracija obuolių tema, buvo kepamas rekordinis obuolių pyragas, dalyviai grožėjosi vaikų piešinių paroda. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai supažindino šventės dalyvius su naujausiais obuolių selekcijos pasiekimais ir kryptimis, degustavo  ir rinko skaniausius obuolius. Rudens šventės nuotraukos…

LDAA jėga Instituto atstovai dalyvavo LDAA renginyje

2016 m. rugpjūčio 19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto darbuotojai dalyvavo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos seminare-lauko dienoje „Bulvių veislės, auginimo ir realizacijos aktualijos, žemės dirbimo ir prekinio paruošimo technika“, kuris vyko Alvytės ir Eugenijaus Valuckų bulvininkystės ūkyje Ramoniškių k., Vilkaviškio r. Šio renginio metu daržovių ir bulvių augintojai turėjo galimybę pasisemti žinių; įmonės – pristatyti savo produktus, paslaugas bei technologijas; bulvių ir daržovių supirkėjai – susipažinti su šių metų išauginta produkcija. Renginyje taip pat dalyvavo ir valdžios institucijų atstovai. Nuotraukos iš renginio…

Susirikime „EuroWorkS 2016“ Latvijoje Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product“ ir Europos šaltalankių augintojų susitikime „EuroWorkS 2016“ Latvijoje

2016 m. rugpjūčio 17-19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkės dr. Alma Valiuškaitė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė ir Sodininkystės technologijų skyriaus mokslininkas dr. Darius Kviklys dalyvavo 3-oje tarptautinėje konferencijoje „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product“ ir 4-ajame Europos šaltalankių augintojų susitikime „EuroWorkS 2016“, Rygoje, Latvijoje. Konferencija sulaukė didelio mokslininkų, tyrėjų, konsultantų bei augintojų susidomėjimo, į ją atvyko mokslininkai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Uzbekistano, Vengrijos ir Vokietijos. Plačiau…

Branson Įsigytas naujas traktorius

2016 m. rugpjūčio 12 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas įsigijo naują Pietų Korėjoje pagamintą ekonomišką ir manevringą traktorių BRANSON 6225C. UAB ‘Ordo’ vadybininkas Vilius Juknevičius pristatė šio traktoriaus techninę specifikaciją ir darbo ypatumus. Instituto administracijos ir eksperimentinės bazės atstovai perdavė traktoriaus raktelius jaunam mechanizatoriui Juliui Minetui. Šiuo sodui skirtu traktoriumi bus atliekami moksliniai techniniai ir eksperimentinei plėtrai skirti purškimo, tarpueilių purenimo, genėjimo ir kiti žemės dirbimo darbai. Naujos technikos nuotraukos…

Naujamiesčio seminaras Seminaras-lauko diena Naujamiesčio bendruomenės nariams

2016 m. liepos 15 d. institute buvo suorganizuotas seminaras-lauko diena Naujamiesčio bendruomenės nariams. Daržo augalų selekcijos sektoriaus mokslo darbuotojos dr. D. Juškevičienė ir N. Maročkienė pristatė česnakinių ir vaisinių bei prieskoninių ir retųjų daržovių kolekcijas, supažindino su instituto veikla. Biochemijos ir technologijos laboratorijoje dr. M. Rubinskienė klausytojus supažindino su vykdomais moksliniais tyrimais, papasakojo apie pagrindinius sodo ir daržo augalų perdirbimo ir laikymo technologinius reikalavimus. Augalų apsaugos mokslo darbuotojos dr. L. Duchovskienė ir dr. N. Rasiukevičiūtė supažindino su augalų apsaugos naujovėmis. Vyr. mokslo darbuotoja dr. Edita Dambrauskienė pristatė aromatinių ir retųjų augalų arbatos degustaciją. Plačiau…

Agronomų sąjungos susirinkimas Lietuvos agronomų sąjungai 95 metai

2016 m. liepos 14 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) suvažiavimas-konferencija „Dirvožemis ateities kartoms“. Šiais metais LAS švenčia 95 įkūrimo metines ir visus agronomus kvietė susiburti AGRONOMO dieną.
Pasak LAS pirmininkės Giedrės Butkienės, ir dabar agronomai – Seimo nariai, ministrai, savivaldybių merai, verslininkai, bankininkai, mokslininkai ir akademikai, įstaigų vadovai, valstybės tarnautojai, specialistai, ūkininkai ir konsultantai – kasdieniniu nuosekliu darbu kuria valstybės ir visuomenės gerovę. G. Butkienė priminė, kad sąjungą sudaro 10 skyrių, kuriuose priskaičiuojama 372 veikloje dalyvaujantys nariai, ir pakvietė visus agronomus jungtis į LAS, kurti skyrius rajonuose, įstaigose. LAS susirinkimo nuotraukos…

Leader mokymai Suteiktas konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas

2016 m. birželio 28 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutui suteikta akreditacija teikti konsultacijas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais. SDI akreditavimo pažymėjimas…

Baltija - Amerika Baltijos-Amerikos Laisvės Fondo (BAFF) 5-ių metų minėjimas

2016 m. birželio mėn. 20 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkės Aušra Brazaitytė ir Alma Valiuškaitė dalyvavo Baltijos-Amerikos Laisvės Fondo (BAFF) 5-ių metų minėjime, vykusiame Rygoje, Latvijoje. Minėjimo metu buvęs JAV ambasadorius prie NATO ir McCain tarptautinės lyderystės instituto, Arizonos valstijos universiteto (McCain Institute for International Leadership, Arizona State University) vykdomasis direktorius Kurt Volker padarė pranešimą „Why Baltic Security Should Matter to America”. Minėjimo metu pasisakė Estijos prezidentas Toomas Hendrik Ilves, BAFF valdybos pirmininkas Kim Davis bei kiti su fondo veikla susiję žmonės. Aušra Brazaitytė 2016 m. gavo BAFF paramą pagal Baltijos-Amerikos dialogo (Baltic-American Dialogue) programą išvykai į 8-ąjį tarptautinį simpoziumą apie apšvietimą sodininkystėje ir daržininkystėje (8th International Symposium on Light in Horticulture). Plačiau…