Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Įvykę seminarai

Sodininkystės ir daržininkystės institute įvykę seminarai 2015 – 2017 m.

Apsaugininkų seminaras Dalyvavimas seminare „Sodo augalų integruota ir ekologiška apsauga“

2017 m. balandžio 12 d. Rygoje, Latvijos Augalų apsaugos tyrimų centre (toliau – LAAPC) vyko seminaras „Sodo augalų integruota ir ekologiška apsauga“. Seminare dalyvavo Augalų apsaugos laboratorijos mokslininkės dr. Alma Valiuškaitė, dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Laisvūnė Duchovskienė, laborantės Marytė Smilgaitienė, Galina Starkuvienė ir Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslininkė dr. Danguolė Kavaliauskaitė. Seminaras sulaukė per trisdešimt dalyvių, besidominčių sodo augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Plačiau apie seminarą…
Braškių seminaras Seminaras braškių augintojams

2016 m. rugpjūčio 11 d. 10 val. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko seminaras braškių augintojams „Verslinės braškininkystės technologiniai pokyčiai“. Seminaras vykdomas pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto MT-15-23 „Atlikti naujų braškių veislių tyrimus ir technologinį jų auginimo įvertinimą“ programą. Seminaro nuotraukos…

Žydėjimo šventė Seminaras bei sodo žydėjimo šventė

2016 m. gegužės 12 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko seminaras ,,Augalų biotechnologijos ir augalininkystė“ bei sodo žydėjimo šventė. Renginį organizavo Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius bei LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Toks seminaras vienas iš būdų pristatyti mokslo rezultatus ir jų pritaikymą praktikoje akademinei ir plačiajai visuomenei. Seminarą atidarė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius bei LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas. Pranešimus aktualiais klausimais skaitė LAMMC mokslininkai dr. Vytautas Ruzgas, dr. Gintaras Brazauskas, doc. dr. Sigutė Kuusienė, dr. Rytis Rugienius, VU Jungtinio gyvybės mokslo centro profesorė Izolda Pašakinskienė bei LMA tikrasis narys prof. Vidmantas Stanys. Po seminaro ir diskusijų renginio dalyviai lankėsi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto žydinčiuose soduose, kur Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Darius Kviklys papasakojo apie sodininkystės mokslo pasiekimus ir raidos tendencijas. Šis jau tradicija tapęs sodų žydėjimo renginys kasmet pritraukia studentų, mokslininkų bei specialistų dėmesį. Plačiau apie renginį…

Mita logo Seminarai „Finansinės paramos priemonės MTEP veikloms vykdyti“

2016 m. gegužės 3 d. ir gegužės 10 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko seminarai SDI tyrėjams apie finansinės paramos priemones MTEP veikloms vykdyti. Gegužės 3 d. seminaro dalyviai supažindinti su naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimui skirtomis finansavimo programomis „Eureka“ ir „Eurostars2“. Gegužės 10 d. seminaro metu MITA atstovai pristatė Žemės ūkio mokslų srities mokslininkų bei tyrėjų galimybes dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“. Taip pat abiejuose seminaruose pateikta informacija apie nacionalinę paramą tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymui bei konsultacijos apie kitas MITA administruojamas priemones: ūkio subjektų užsakymų skatinimo priemonę, MTEP rezultatų komercinimo bei ikiprekybinių pirkimų priemones ir kt. Plačiau apie seminarus…

Standas parodoje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro stendas parodoje

2016 m. kovo 31-balandžio 2 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2016″. Šiais metais Centras parodoje akcentavo dirvožemio tematiką, parodos lankytojai galėjo apžiūrėti instituto užaugintą ir perdirbtą produkciją, skirtinguose dirvožemiuose daigintas sėklas. Sodininkystės tema susidomėjusiam Lietuvos radijo atstovui interviu davė Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Darius Kviklys. Klausimai mokslininkams buvo užduodami ne tik Centro stende, bet ir dalyvaujant šviečiamojoje programoje surengtuose seminaruose, tarp kurių rengėjų buvo ir du Centro atstovai: kovo 31 d. G. Staugaitis, R. Vaisvalavičius, J. Volungevičius, Z. Bitvinskaitė, V. Vingrienė. Forumas „Dirvožemio apsaugos įstatymo reikalingumas ir jo pagrindiniai principai“ (IV rūmų konferencijų salė); balandžio 1 d. J. Žukovskis, J. Ramanauskas, D. Kviklys, R. Stonkus, A. Tomkienė. Seminaras „Žemdirbių-gamintojų organizacijų formavimas“. Be to, pirmąją parodos dieną apie biotechnologijas ir maisto mokslą diskutuoti kvietė Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas ir Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas. Plačiau…


Trumpalaikis daugiamečių augalų sėklų apdorojimas
Seminaras „Trumpalaikis daugiamečių augalų sėklų apdorojimas…“

LAMMC SDI seminaras įvyko 2015 m. lapkričio 18 d. instituto bibliotekoje. Pranešėja: prof. Vida Mildažienė, Vytauto Didžiojo universiteto Biochemijos katedra.
Pranešimo tema: Trumpalaikis daugiamečių augalų sėklų apdorojimas fizikiniais stresoriais ir jų sukeltas ilgalaikis poveikis augalu vystymuisi.

Kvietimas į seminarą


Atlikti naujų braškių veislių tyrimus
Seminaras „Verslinės braškininkystės plėtros technologiniai aspektai“

Seminaras „Verslinės braškininkystės plėtros technologiniai aspektai“, įvyko LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r., 2015 m. rugsėjo 24 d.
Seminaras vykdomas pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų MT-15-23 „Atlikti naujų braškių veislių tyrimus ir technologinį jų auginimo įvertinimą“ ir MT-14-2 „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių-poskiepių derinių tyrimai“ programas. Telefonai pasiteirauti: (8 37) 55 54 32, 55 53 04, 8 604 00 366, 8 674 37 179. Seminaro programa…


3rd Balkan Symposium on Fruit Growing
Dr. Vidmantas Bendokas dalyvavo Balkanų simpoziume

2015 m. rugsėjo 15-19 d. Belgrade, Serbijoje įvyko Balkanų simpoziumas „3rd Balkan Symposium on Fruit Growing“. Simpoziume dalyvavo 150 delegatų iš 25 pasaulio šalių. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą atstovavo Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Vidmantas Bendokas, kuris pristatė pranešimą „Anthocyanin content in cultivated Fragaria vesca berries under high temperature and water deficit stress“.


Lietuvos daržovių augintojų asociacijos lauko diena
Lietuvos daržovių augintojų asociacijos lauko diena

2015 m. rugpjūčio 7 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai dalyvavo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) lauko dienoje Evaldo daržovių ūkyje, Sakalų kaime, Šalčininkų r. Konferencijos metu buvo dalintasi gerąją patirtimi, diskutuota apie būtinus pokyčius Lietuvos Kaimo plėtros programoje ir Bendrojoje žemės ūkio politikoje 2016-2020 m. laikotarpiu, aptarta daržininkystės plėtros strategija.

Daugiau informacijos…


Apdovanojimas už geriausią 2014 m. mokslinį straipsnį
Apdovanojimas už geriausią 2014 m. mokslinį straipsnį

2015 m. rugpjūčio 3-7 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Darius Kviklys dalyvavo Amerikos sodininkystės ir daržininkystės mokslų asociacijos (ASHS) simpoziume, Naujajame Orleane, JAV. Simpoziumo plenarinėje sesijoje D. Kviklys kartu su bendraautoriais buvo apdovanoti už geriausią ASHS 2014 metais publikuotą mokslinį straipsnį sodininkystės tematika.

Daugiau informacijos…


Tausojančios aplinką daržovių auginimo sistemos įdiegimas

Ridisėliai

Seminaras „Tausojančios aplinką daržovių auginimo sistemos įdiegimas Lietuvoje“ įvyko LAMMC filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r. 2015 m. birželio 10 d.
Seminaras buvo vykdomas pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą.

Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834.
Seminaro programa>>>


Profesijos mokytojų seminaras

Profesijos mokytojų seminaras

2015 m. gegužės 21 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko 8 val. praktinis seminaras „Sodininkystės ir daržininkystės technologijų naujovės“, profesijos mokytojams dėstantiems pagal programas „Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas“, „Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas“, „Aplinkotvarkos darbuotojas“, „Ekologinio ūkio darbininkas“, „Floristas“ ir kt.

 

Plačiau apie seminarą>>>

 


Zalatorius - paskaita
TAVDAS naujos redakcijos sertifikavimo taisyklių pritaikymas

Lauko diena dėstytojams ir konsultantams „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos naujos redakcijos sertifikavimo taisyklių pritaikymas pagal KPP 2014 – 2020 m.“ įvyko LAMMC filiale Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r. 2015 m. gegužės 21 d.
Lauko diena vykdoma pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834. Lauko dienos programa>>>


Vaismedžių ir dekoratyvinių augalų augintojų susirinkimas

Rauples

2015 m. gegužės 13 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute įvyko vaismedžių ir dekoratyvinių augalų augintojų susirinkimas, kuriame pristatytas atnaujintas Fitosanitarijos priemonių nuo bakterinės degligės naudojimo tvarkos aprašas.

Pranešimą skaitė Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausioji specialistė Silvija Pupelienė.

Kvietimas į susirinkimą>>>

 

 


Tausojančios aplinką daržovių auginimo sistemos pavasario darbai

Dygstantys daigai

Lauko diena „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos – pavasario darbai įrengiant parodomuosius bandymus“ įvyko LAMMC SDI, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r., 2015 m. gegužės 13 d.
Lauko diena vykdoma pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834.

Lauko dienos programa>>>


Seminaras daržovių augintojams apie česnakų auginimą

Česnakai

2015 m. balandžio 2 d. Institute vyko seminaras „Česnakų auginimas: veislių parinkimas, tręšimas, piktžolių, ligų ir kenkėjų kontrolė“. Seminare dalyvavo daugiau nei 40 česnakų augintojų iš įvairių Lietuvos rajonų (Kauno, Vilniaus, Ignalinos, Pasvalio, Pakruojo, Vilkaviškio, Alytaus, Panevėžio, Klaipėdos, Jonavos, Raseinių, Plungės ir kt.).

Česnakų augintojai buvo supažindinti su Institute ir užsienyje vykdomais česnakų tyrimais, naujausiais mokslo pasiekimais jų auginimo srityje, veislių parinkimo, dauginamosios medžiagos ruošimo ir laikymo klausimais (SDI dr. D. Juškevičienė ir dr. R. Karklelienė). Didelis dėmesys buvo skiriamas česnakų apsaugai nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų (SDI dr. D. Kavaliauskaitė, dr. E. Survilienė ir dr. L. Duchovskienė). Plačiau…


LDAA seminaras bulvių augintojams

LDAA

 

2015 m. kovo 24 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko seminaras bulvių augintojams „Karantininės bulvių ligos, fitosanitarinė kontrolė ir prevencija, augalų apsauga ir tręšimas derliaus kokybei užtikrinti.“
Seminare dalyvavo Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistai, firmų Bayer, Vitera Baltic ir Syngenta atstovai.

 

 


Išskirtinės kokybės kopūstinių daržovių auginimo inovacijos

Kopustas

Seminaras „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinių inovacijų taikymas daržininkystės ūkiuose 2012-2014 m.“, įvyko Kauno r. Babtuose, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute 2015-03-10.
Seminaras vykdomas pagal projekto „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinės inovacijos šalies ūkininkų ūkiuose besikeičiančio klimato ir rinkos sąlygomis“ programą.

Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834
Kvietimas ir seminaro programa>>>


iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimui

iMetos

Buvo surengta lauko diena ir seminaras „iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti ir žaladarių plitimui nustatyti“. Lauko diena vyko 2015 m. kovo 5 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r. (lauko dienos programa) Seminaras įvyko 2015 m. kovo 18 d. Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete, Pramonės pr. 20, Kaunas (seminaro programa).

Lauko diena ir seminaras vykdomi pagal projekto „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“ programą. Telefonai pasiteirauti: projekto vadovė dr. Alma Valiuškaitė (8 37) 55 52 17, 8 618 39 270, SDI projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė 8 687 33 834, LŽŪKT.


Tausojančio aplinką vaisių ir daržovių auginimo pritaikymas

Burokėliai

Seminaras „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos“ pritaikymas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, įvyko Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje, Narteikių k., Joniškėlio apylinkių seniūnijoje, Pasvalio r. 2015 m. vasario 25 d.
Seminaras vykdomas pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834.

Kvietimas ir seminaro programa>>>


iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimui

iMetos

Seminaras „iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti ir žaladarių plitimui nustatyti“ įvyko 2015 m. vasario 19 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtuose, Kauno r. Seminaras vykdomas pagal kaimo plėtros 2007–2013 m. plano priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projekto „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“ programą. Telefonai pasiteirauti: projekto vadovė dr. Alma Valiuškaitė (8 37) 55 52 17, 8 618 39 270, SDI projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė 8 687 33 834, LŽŪKT. Kvietimas ir seminaro programa>>>


Seminaras verslinių sodų ir uogynų augintojams

Seminaras verslinių sodų ir uogynų augintojams

Sodininkystės ir daržininkystės institutas vasario 11 d. organizavo seminarą „Verslinių sodų ir uogynų plėtros technologiniai aspektai“.

Gausiai susirinkusiems seminaro dalyviams instituto Sodininkystės technologijų skyriaus mokslininkai pristatė sodininkystės ir uogininkystės verslo aktualijas ir technologines naujoves. Seminare buvo pristatytas naujas instituto leidinys „Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija“ bei mokomieji video filmai apie obuolių ir braškių auginimą.

Plačiau apie seminarą>>>


Tausojančios vaisių ir daržovių auginimo sistemos reikalavimų taikymas

Dygstantys daigai

Seminaras „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos reikalavimų taikymas dažniausiai auginamų daržovių pasėliuose“ , įvyko LAMMC sodininkystės ir daržininkystės institute, Kauno g. 30, Babtai, Kauno r. 2015 m. sausio 28 d.
Seminaras vykdomas pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834
Kvietimas ir seminaro programa>>>


 

Tausojančios vaisių ir daržovių auginimo sistemos įgyvendinimo patirtis

Burokėliai

Seminaras daržovių augintojams „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos“ reikalavimų įgyvendinimo patirtis Lietuvos daržininkystės ūkiuose 2014 m.“ įvyko Joniškio žemės ūkio mokykloje, Upytės g. 77, Joniškyje, 2014 m. gruodžio 10 d.
Seminaras vykdomas pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834
Kvietimas ir seminaro programa>>>


 

Išskirtinės kokybės kopūstinių daržovių auginimo technologija praktikoje

Kopustas

Seminaras daržovių augintojams „Išskirtinės kokybės kopūstinių daržovių auginimo technologija praktikoje: problemos ir jų sprendimo būdai“, įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto 438 auditorijoje, Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 2014-11-24. Seminaras vykdomas pagal projekto „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinės inovacijos šalies ūkininkų ūkiuose besikeičiančio klimato ir rinkos sąlygomis“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834
Kvietimas ir seminaro programa>>>


 

Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos pritaikymas

Dygstantys daigai

Seminaras konsultantantams ir daržovių augintojams „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos” pritaikymas praktikoje, problemos ir jų sprendimai“ įvyko Aleksandro Stulginskio universiteto 438 auditorijoje, Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 2014 m. lapkričio 14 d.
Seminaras vykdomas pagal projekto „Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose“ programą. Daugiau informacijos: tel.: 8 615 82 195 – dr. Danguolė Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė Sigutė Pareigienė, tel. 8 687 33 834.
Kvietimas ir seminaro programa>>>