Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Sidona Gudžiūnienė

Mokslininkės kortelė

Sidona Gudžiūnienė

Vardas Pavardė Sidona Sikorskaitė-Gudžiūnienė
Gimimo data ir vieta 1986 02 28, Marijampolė
Pareigos skyriuje Mokslo darbuotoja
El. paštas s.sikorskaite(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555 253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Cheminės inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas, 2008 m.Cheminės inžinerijos magistras, Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas, 2010 m.

Kvalifikacijos kėlimas:

Stažuotės Helsinkio universitete, Žemės ūkio ir miškų mokslų fakultete, Suomija, 2010-2014 m.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras. Žemės ūkio srities, agronomijos mokslų krypties, LAMMC, 2014 m. Disertacijos tema „Obels atsparumo rauplėgrybiui įvairovės genetinė charakteristika“.
Mokslinės veiklos kryptys Augalo – patogeno sąveika, augalų biotechnologija, genetika.
Dalyvavimas projektuose

•LMT mokslininkų grupių projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“, 2013-2015 m.

•Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“, 2011–2015 m.

•COST FA1306 veikla „Atsparių veislių paieška – fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje”, 2014–2018 m.

•LMT ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa. Žemės ūkio ir miškų augalų genetika ir genotipų kryptingas keitimas. 4 priemonė „Populiacijų struktūros ir genų, kontroliuojančių ekonomiškai svarbius požymius raiškos tyrimas“. 2012–2016 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biochemikų draugijaTarptautinė molekulinės augalo-patogeno sąveikos draugija
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:Vuorinen A. L., Nieminen A., Gaba V., Sikorskaite S., Valkonen J.P.T. 2013. Biolistic DNA delivery to leaf tissue of plants with the non-vacuum gene gun (HandyGun). Biolistic DNA Delivery: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. Vol 940. Sudowe S., Reske-Kunz A.B., eds. Springer Science+Business Media, LLC, 45-51.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

Sikorskaite S., Vuorinen A.L., Rajamäki M.-L., Nieminen A., Gaba V., Valkonen J.P.T. 2010. HandyGun: an improved custom-designed, non-vacuum gene gun suitable for virus inoculation. Journal of Virological Methods, 165: 320-324.

Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Stanys V., Baniulis D. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars. Žemdirbystė–Agriculture, 99(2): 131-138.

Sikorskaite S., Rajamäki M. L., Baniulis D., Stanys V., & Valkonen J. P. 2013. Protocol: Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families. Plant methods, 9, 31.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

Jonuškienė I., Sikorskaitė S., Kuusienė S. 2009. Metabolitų kitimo įvertinimas jonažolės (Hypericum perforatum L.) kaliaus kultūrose in vitro. Cheminė technologija, 4:53, 18-22.

Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 3-13.

Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus sp.-V. inaequalis interaction characteristics among local apple cultivars in Lithuania. Acta Horticulturae 976, 567–572.

Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė JB., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard plant breeding, genetics and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė 32(3-4): 21–48.

Gelvonauskienė D., Stanienė G., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stepulaitienė I., Haimi P., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2014. Naminės obels (Malus × domestica Borkh.) Vm geno sąlygojamo atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) požymių in vitro sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 33(1–2), 3–18.

2015-01-12