Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Birutė Frercks

Birutės Frercks foto   Mokslininkės kortelė

Vardas Pavardė Birutė Frercks
Gimimo data ir vieta 1978.09.27
Pareigos skyriuje mokslininkė
El. paštas b.frercks(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. + 370 37 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 2009, Hamburgo universitetas (Vokietija), bioinformatikos fakultetas, bioinformatika.Kvalifikacijos kėlimas:

-„Generation and Analysis of Next Generation Sequence (NGS) Data“ 2012.11.25-12.06, Belgija (Gent).

– Mokslo laipsnis: žemės ūkio mokslų srities daktaras, 2014, LAMMC Sodininkystės ir Daržininkystės institutas ir Aleksandro Stulginskio universitetas

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras
Mokslinės veiklos kryptys Augalų genetika, molekuliniai žymekliai, bioinformatika
Dalyvavimas projektuose 1. LMT “Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių žymenų metodais “ 2010 – 2011m. Sut Nr. MIP/55/2010.2. LMT projektas pagal programą “Sveikas ir saugus maistas ”Antocianinų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose” 2012-2015m. Sut. Nr SVE-06/2012.
Kita veikla Bakalauro tiriamojo darbo „TREŠNIŲ IR VYŠNIŲ KAULAVAISINIŲ MONILIOZĖS SUKĖLĖJŲ IDENTIFIKAVIMAS MOLEKULINIAIS METODAIS“ (bakalauras Danutė Mizerevičiūtė) vadovė. Darbas apgintas Kauno Technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto organinės chemijos katedroje 2012 m.
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianienė J.B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterization of genetic diversity of the Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia Horticulturae, Vol. 142: 136-142.

2. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J.-B., Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Žemdirbystė-Agriculture 99(4): 437-444.

3. Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J.B., Stepulaitiene I., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal Food, Agriculture and Environment. 12 (1): 122–127.

4. R.Rugienius, Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry, 19(1): 13-21.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1. Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S.M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine ß-lactamase family proteins. Biologija, 56(1-4):62-69.

2. Gelvonauskienė D., Frercks B., Stepulaitiene I., Stanys V. 2013. Diversity of resistance to Monilinia laxa and spring frost of sour cherry germplasm. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 537-542.

3. Lukoševičiūtė V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B., Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Horticulturae (ISHS), 976: 257-263.

4. Frercks B., Stepulaitienė I., Šikšnianienė J.B., Stanys V. 2013. Assesment of AFLP markers linked to fungal diseases and to spring frost resistance in sour cherry. The Sixth International Scientific Conference „Rural Development 2013“: Proceedings 6: 84-88.

5. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J.B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V.. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė. 32(3-4): 21-48.

6. Frercks B., Stanys V. 2014. Trešnės ir paprastosios vyšnios rudojo puvinio sukėlėjų (Monilinia spp.) rūšių identifikavimas molekuliniais metodais. Sodininkystė ir daržininkystė. 33(1-2) 33-44.

2015-01-09