Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Ingrida Mažeikienė

Mokslininkės kortelė

Ingrida Mažeikienė

Vardas Pavardė INGRIDA MAŽEIKIENĖ
Gimimo data ir vieta 1971-10-05, Kaunas
Pareigos skyriuje LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (SDI), Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas i.mazeikiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. darbo: 8-37-555253;
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas1.Lietuvos žemės ūkio akademija (LŽŪA), Agronomijos fakultetas, 1992 – 1997, namų ūkio technologijos bakalauras.

2.Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), Agronomijos fakultetas, 1998 – 2000, Sodininkystės, daržininkystės ir gėlininkystės specializacijos magistras.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos, 2002 – 2007.

Mokslinės veiklos kryptys

1.Bijūnų selekcija, genetika ir biotechnologija.2.Sodo augalų genų raiška, biotechnologija.

3.Sodo augalų virusologija. Sodo augaluose paplitusių virusų genetika.

Dalyvavimas projektuose

1.LR ŠMM Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo programos projektas ‘Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai’. Sutartis NR. 7, 2004-2008.2.AB „Achema“ užsakomasis darbas ‘Kalcio-magnio nitratų tirpalo agrocheminiai tyrimai tikslu įvertinti jų agrocheminį efektyvumą’. Sutartis Nr. S-BPD2004-ERPF-3.1.7-06-06/0013/295F, 2008 .

3.LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programa “Sodininkystės ir daržininkystės plėtra” projektas „Sodo augalų sodinamosios medžiagos motininių plantacijų ir poskiepių kolekcijų palaikymas, devirusavimo ir testavimo darbai“. Sutartis Nr. 8P-292, 2008-2009.

4. LMT projektas ,,Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“. Sutartis Nr. MIP-54/2010, 2010- 2011.

5.LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir takomosios veiklos (MTTV) Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa ,,Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“, projektas „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas“. Sutartis Nr. MT/11-8, 2011 – 2012.

6.LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (MTTV) Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa ,,Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“, projektas „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje“ Sutartis Nr. MT-13-7, 2013 – 2014.

7.LMT ilgalaikės institucinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa. Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos. 5 priemonė „Optimizuoti sodo augalų sveikos sodinamosios medžiagos dauginimo sistemą in vitro, in situ bei in vivo. 2012 -2016.

Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Mazeikiene I., Siksnianiene J. B., Bendokas V., Stanys V. Genetic diversity of Apple chlorotic leaf spot virus in Antonovka apple trees. Journal of Plant Pathology. Atiduotas spaudai, recenzuojamas.

2. Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant. Plant Breeding. doi:10.1111/j.1439-0523.2012.01995.x. 131 (6): 762–766.

3. Ceksteryte V, Vanda Paplauskiene, Diana Tamasauskiene, Izolda Pasakinskiene, Ingrida Mazeikiene. 2012. Genetic characterization of honeybees lines based on ISSR polymorphism. Apidologie. doi:10.1007/s13592-012-0140-2. 43(6): 652-662.

4. Stankienė J., Ingrida Mažeikienė, Dalia Gelvonauskienė, Jūratė Bronė Šikšnianienė. 2012. Virological status of stock planting material of apple and raspberry cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture. 99 (1) p. 93–98.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

•Baniulis D., D.Gelvonauskienė, R.Rugienius, A.Sasnauskas, G.Stanienė, I.Stepulaitienė, B.Frercks, S.Sikorskaitė, V.Lukoševičiūtė, I.Mažeikienė, J.B.Šikšnianienė, Š.Morkūnaite-Haimi, P.Haimi, V.Bendokas, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 21-48.

•Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Horticulturae. Po recenzijų.

•Mažeikienė I., Mozerytė D., Maliauskaitė D., Šikšnianienė J. B. 2012. Obelų virusologinė būklė Sodininkystės ir daržininkystės institute. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3-4). Po recenzijų.

•I.Mažeikienė, D. Gelvonauskienė, J. Stankienė, T. Šikšninas. 2010. Sodo augalų sodinamosios medžiagos ir poskiepių devirusavimas ir testavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23: 32-38.

•I.Mažeikienė, G. Stanienė, V. Stanys. 2010. Paeonia lactiflora transliacijos elongacijos faktorius 1 alfa (EF-1). Homologija ir raiška mikroūgliuose. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 83-93.

•Stankienė J., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Stanys T., Mažeikienė I. 2009. Obelų pradinės sodinamosios medžiagos virusologinis tyrimas ir devirusavimas. 2009. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 56-60.

•I.Mažeikienė. 2009. Kalcio ir magnio trąšų įtaka krūminių chrizantemų kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 186-192.

2014-02-11