Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Bronė Šikšnianienė

Mokslininkės kortelė

Jūratė Bronė Šikšnianienė

Vardas Pavardė Jūratė Bronė Šikšnianienė
Gimimo data ir vieta 1960 01 27, Kaunas
Pareigos skyriuje Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas j.siksnianiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1989 m., Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas, biologijos specialybė.„Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“, pažymėjimo Nr. BTI/VS/06/LT/21, 2007-01-25, pažymėjimo Nr. VS-06/06, 2007-05-08.

„ISO 9000:2000 Kokybės vadybos sistemų vidaus auditorių mokymo kursas“, pažymėjimo Nr. 096310/ISO9000/LT/0541, 2007-09-11.

„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (pagal LST EN ISO/IEC 17025:2006) vidaus auditorių kursas“, pažymėjimo Nr. VA-302, 2007-10-25.

„Laboratorijos vadybos sistemos kokybė“, pažymėjimo Nr.12453, 2008-05-30..

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 2002 m. apginta disertacija tema „Eucoreosma sekcijos serbentų peroksidazės ir polifenoloksidazės tyrimai skirtinguose ontogenezės tarpsniuose”. .
Mokslinės veiklos kryptys molekulinė biologija, augalų ontogenezės fiziologija
Dalyvavimas projektuose

Kompleksinis tyrimo darbas “Kompleksinis gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis augalams atskirų individų ir populiacijų lygmenyje”. 2000-2002m.

Prioritetinių mokslo krypčių programos projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro- ekosistemų augmenijai”, 2003-2006m.

Aukštųjų technologijų programos projektas “Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui”, 2003-2006m.

Prioritetinių mokslo krypčių programos projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“, 2005-2007m.

ŽŪM, „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas“, 2011-2012 m.

MITA, „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“ 2011-2013m.

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose“ 2012-2015 m.

ŽŪM, „Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos palaikymas ir motininių augynų stebėsena Lietuvoje“ 2013-2014 m.

Mokslininkų grupių projektas „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“ 2013-2015.

Tarptautinis mokslinių tyrimų (ERA-NET) projektas „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“, vykdomas pagal FP7 programą 2013-2015m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biochemikų draugijos narė,Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė
Publikacijos ir pranešimai

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

1.Duchovskis P., A.Brazaitytė, R.Juknys, I.Januškaitienė, A.Sliesaravičius, A.Ramaškevičienė, N.Burbulis, J.B.Šikšnianienė, K.Baranauskis, L.Duchovskienė, V.Stanys, Č.Bobinas. 2006. Changes of Physiological and Genetic Indices of Lycopersicon Esculentum Mill. by Cadmium under Different Acidicity and Nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2): 235-242.

2.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, J.B.Šikšnianienė, R.Ulinskaitė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis. 2006. The Effect of Elevated CO2 Concentrations on Leaf Carbohydrate, Chlorophyll Contents and Photosynthesis in Radish. Polish Journal of Environmental Studies, 15(6): 921-925.

3.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., StanysV. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant breeding. 131(1):180-185.

4.Stankienė J., I. Mažeikienė, D. Gelvonauskienė, J. B. Šikšnianienė, Č.Bobinas. 2012. Virological assessment of stock planting material of apple and raspberry cultivars. Žemdirbyste=Agriculture. Vol.99, No.1: 93-98.

5.StanysV., D.Baniulis, S.Morkunaite-Haimi, J.B.Siksnianiene, B.Frercks, D.Gelvonauskiene, I.Stepulaitiene, G.Staniene, T. Siksnianas. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia horticulturae. 142:136-142.

6.StanysV., B.Frercks, J.B.Siksnianiene, I.Stepulaitiene, D.Gelvonauskiene, G.Staniene, Č.Bobinas. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Žemdirbyste=Agriculture. Vol.99, No.4: 437-444.

7.Danusevičius D., J. Buchovska, V.Stanys, J.B. Šikšnianienė, V. Baliuckas, G. Brazaitis. 2013. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania. Eur J Forest Res, Vol. 132, Issue 1: 137-150.

8.Danusevičius D., J. Buchovska, V.Stanys, J.B. Šikšnianienė, V. Marozas, V. Bendokas. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and P. sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany. Vol. 31, Issue 3: 344–352.

9.Buchovska, J., D. Danusevičius, D. Baniulis, V. Stanys, J.B. Šikšnianienė, D. Kavaliauskas, 2013. The Location of the Northern Post-glacial Refugium of Scots Pine Based on the Mitochondrial DNA Markers. Baltic Forestry 19(1): 2 – 12.

10.Rugienius R., A. Blažytė, V. Lukoševičiūtė, J.B. Šikšnianienė, B. Frercks, D. Gelvonauskienė, B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, D. Baniulis, V. Stanys. 2013. Genetic Polymorphism of Wild Pear Population in Lithuania. Baltic Forestry 19(1): 13 -21.

11. Rugienius R., J.B. Šikšnianienė, B. Frercks, G.Stanienė, I.Stepulaotienė, P.Haimi, V. Stanys. 2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Žemdirbyste=Agriculture. 102(2): 177-184.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas)

1.Duchovskis P., B.Gelvonauskis, D. Gelvonauskienė, A. Čelkienė, A. Brazaitytė, Z. Mocevičiūtė, J. Šikšnianienė. Chlorofilo variavimas obelų hibridinių sėjinukų lapuose priklausomai nuo tėvinių formų. // Biologija. – 1991. – Nr.30. – P. 114.

2.Duchovskienė Z., J.Šikšnianienė, Č.Bobinas, P.Duchovskis, 1999. Peculiarities of flowering initiation in cabbage. Biologija, 1: 35-37.

3.Duchovskienė Z., J.Šikšnianienė. 2001. Peroxidase isoenzymic spectra of cabbage, kohlrabi and red beet during flowering induction and generative development. Biologija, 2: 14-16.

4.Gelvonauskis B., T.Šikšnianas, P.Duchovskis, J.Šikšnianienė, D.Gelvonauskienė. 2004. Genetic control of resistance to fungal diseases, winterhardiness and productivity in orchard plants and the use of DNA and isoensyme markers for donor identification. Biologija, 2: 15-18.

5.Sasnauskas A., D.Gelvonauskienė, B.Gelvonauskis, P.Duchovskis, P.Viškelis, J.Šikšnianienė, Č.Bobinas, G.Šabajevienė. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Fruit Science, 222: 20-25.

6.Gelvonauskienė D., J.Šikšnianienė, R.Rugienius, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys, G.Stanienė, A.Sasnauskas, J.Vinskienė. 2005. Poliphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differing in scab resistance. Biologija, 3: 59-61.

7.Sasnauskas A., D.Gelvonauskienė, B.Gelvonauskis, P.Viskelis, P.Duchovskis, C.Bobinas, J.Siksnianiene, G.Sabajeviene. 2006. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrids. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 14(Suppl. 2): 247-255.

8.Brazaitytė A., R.Ulinskaitė, P.Duchovskis, G.Samuolienė, J.B.Šikšnianienė, J.Jankauskienė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis, G.Stanienė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, A.Žukauskas. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183-188.

9.Samuolienė G., P.Duchovskis, J.Šikšnianienė, A.Brazaitytė, R.Ulinskaitė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, G.Kurilčik, A.Žukauskas. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279-284.

10.Šlepetys J., Šikšnianienė J.B., Kadžiulienė Ž., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2007. Aukštesnės temperatūros, rūgštaus substrato bei kadmio ir vario poveikis mėlynžiedėms liucernoms // Žemdirbystė. T. 94. Nr. 3. P. 47-59.

11.Frercks B., I.Stepulaitienė, J.B.Šikšnianienė, V.Stanys. 2013. Assessment of AFLP Markers Linked to Fungal Diseases and to Spring Frost Resistance in Sour Cherry. Rural Developmeht. 84-88.

2016-01-22