Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Šarūnė Morkūnaitė-Haimi

Mokslininkės kortelė

Vardas Pavardė Šarūnė Morkūnaitė-Haimi
Gimimo data ir vieta 1974 01 31
Pareigos skyriuje Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas s.morkunaite-haimi@lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis2003 m. Vytauto Didžiojo universitetas,

1998 m, Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslų fakultetas, Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistras.

1996 m. Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslų fakultetas, Biologijos bakalauras

Projekto ,,Universitetinių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai ,,Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“.

Daugkartinės stažuotės Helsinkio universitete 1998-2004 m.

Stažuotė Vienos veterinarinės medicinos universiteto Farmakologijos ir toksikologijos institute 2001 m.

Stažuotė Rusijos mokslų akademijos teorinės ir eksperimentinės biofizikos institute 1999 m.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Fizinių mokslų srities Biochemijos krypties. 2003. m. apginta disertacija tema: „Mitochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija: stimuliavimas dihidrolipo rūgštimi”.
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų genetika, molekulinė biologija, biotechnologija.
Dalyvavimas projektuose

“Mitochondrijos, apoptozė ir diabetes mellitus – gliukozės metabolito metilglioksalo patofiziologija” 2001-2002 m. Helsinkio universitetas.

Magnus Ehrnrooths fondo remtas projektas ” Mitochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija: stimuliavimas dihidrolipo rūgštimi” 1999-2002 m. Helsinkio universitetas.

CIMO remtame projekte “Dihidrolipo rūgšties poveikis mitochondrijų nespecifinio pralaidumo porai” 1998-1999 m. Helsinkio universitete.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biochemikų draugija
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Stanys V., Baniulis D., Morkunaite-Haimi S., Siksnianiene J.B., Frercks B., Gelvonauskiene D., Stepulaitiene I., Staniene G., Siksnianas T. 2012. Characterization of genetic diversity of the Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia Horticulturae, Vol. 142: 136-142

2.Speer O., Morkūnaitė-Haimi Š., Liobikas J., Franck M., Hensbo L., Linder M., Kinnunen P., Wallimann T. and Eriksson O.: Rapid suppression of mitochondrial permeability transition by methylglytoxal. Role of reversible arginine modification. The Journal of Biological Chemistry, 2003;

3.Morkūnaitė-Haimi Š., Kruglov A., Teplova V., Stolze K., Gille L., Nohl H. And Saris N.-E.: Reactive oxygen species are involved in the stimulation of the mitochondrial permeability transition by dihydrolipoate. Biochemical Pharmacology, 2003; 65, 43-49.

4.Linder M., Morkūnaitė-Haimi Š., Bernardi P., Kinnunen P. and Eriksson O.: Ligand-selective modulation of permeability transition pore by arginine modification. The Journal of Biological Chemistry, 2002; 277, 937-942.

5.Teplova V., Kruglov A., Morkūnaitė Š. and Saris N.-E.: Induction of superoxide generation and permeability transition in mitochondria by dihydrolipoic acid. Biologicheskije membrany, 2002; 19 (3) 238-246.

6.Morkūnaitė Š., Teplova V. and Saris N.-E.: Mechanism of dihydrolipoate stimulation of the mitochondrial permeability transition: effect of different respiratory substrates. IUMBM-life, 2000; 49, 211-216.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Morkūnaitė-Haimi Š., Mildažienė V. and Saris N.-E.: Inhibition of pyruvate oxidation in rat liver mitochondria by dihydrolipoic acid. Biologija 2003; 2 p. 35-37.

2.Morkūnaitė Š., Teplova V., Mildažienė V. and Saris N.-E.: Stimulation of the mitochondrial permeability transition by dihydrolipoate. The involvement of pyridine nucleotide oxidation and ”P-site” thiol. Biologija 2000; Suppl. 2. 210- 212.

3.Morkūnaitė Š., Banienė R., Marcinkevičiūtė A. and Mildažienė V.: Calcium effects on oxidative phosphorylation in rat heart mitochondria. Biologija, 1998; Suppl. 1. 89-91

4.Šikšnianas T, Stanys V, Rugienius R, Morkūnaitė-Haimi Š. Tarprūšinių serbentų hibridų ištvermingumas žiemą ir žiedų atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė 2009; 28 (1) 55-63.

5.Stanienė G, Šikšnianas T, Stanys V, Šikšnianienė J-B, Morkūnaitė-Haimi Š. Požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystė ir daržininkystė, 2008; 27 (4) 67-72.

6.Mažeikienė I., Stanys V., Morkūnaitė-Haimi Š., Stanienė G. Morfologinis ir genetinis žolinių bijūnų polimorfizmas. Sodininkystė ir daržininkystė, 2008; 27 (4) p. 261-274

7.Mildažienė V., Marcinkevičiūtė A., Banienė R. and Morkūnaitė Š.: The reversible effect of calcium overload on oxidative phosphorylation in rat heart mitochondria oxidizing different substrates. In BioThermoKinetics In The Post genomic Era (Larsson C., Pahlman I.L., Gustafsson L., Eds). Fiskelbäckskil, SE, 1998; 147- 151.

2014-04-29