Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Dalia Gelvonauskienė

Mokslininkės kortelė

Dalia Alma Gelvonauskienė

Vardas Pavardė Dalia Gelvonauskienė
Gimimo data ir vieta 1957-02-20, Rokiškio rajonas, Voverynės kaimas
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius
El. paštas d.gelvonauskiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1980 m. Vilniaus universiteto Gamtos fakultetas, biologija„Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“ ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/Sut-158 NR. BTI/VS06/LT/07, 2007-01-25

„Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“ ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/Sut-158 NR.VS-06/01, 2007-05-08

„Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas proteomikos srityje“ Nr. BPD2004-ESF-2,5,0-03-05/0089, 2008-07-08

„Mokymai apie tarptautinius standartus mokslinės dokumentacijos valdymui ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinę apsaugą“ Nr. 12/A-17-2, 2012 liepa, spalis

„Obelų ligos ir kenkėjai. Jų prognozavimas ir apsaugos sistemos. Vaismedžių mitybos monitoringas ir tręšimas“ Nr. IKP 12-08, 2012-01-19.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Disertacija “Obelų atsparumo rauplėms embrioniniame vystymosi periode tyrimas in vitro” Biomedicinos mokslai. Agronomija (06 B).
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų selekcija, genetika, imunologija, fitopatalogija, biotechnologija.
Dalyvavimas projektuose

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ (ABIOTECHA), LVMSF. 2003-2006.

Pramoninės biotechnologijos plėtros projektas. “Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai “ANTOCIANINAI” LVMSF, 2007-2009

Projektas “Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių molekulinių žymenų metodais“ LMT, 2010-2011

Projektas„RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 2011-2013

COST 864 veikla: „Tradicinių ir pažangių augalų apsaugos priemonių derinimas sėklavaisių auginimui“, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra. 2009-2011

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų

gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama

mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas, LMT, 2011-2015

LMT mokslininkų grupių projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“. 2013-2015 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biotechnologų asociacijos narė
Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Obelų veislė RUDENIS (2004)Obelų veislė SKAISTIS (2004)
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Rugienius R. A. Blažytė, V. Lukoševičiūtė, J.-B. Šikšnianienė, B. Frercks, D. Gelvonauskienė, B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, D. Baniulis, V. Stanys 2013 Genetic polymorphism of wild pear assessions colected in Lithuania. Baltic forestry. Vol. 19, No 1 (36): 13-21.

2.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., StanysV. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant breeding. 131(1):180-185.

3.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V.., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Žemdirbystė – Agriculture Vol.99, No.2: 125-130.

4.Sikorskaitė, D. Gelvonauskienė, V. Stanys, D. Baniulis. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars. Zemdirbyste – Agriculture, 99, Nr. 2 (2): 131-138.

5.Stankienė J., I. Mažeikienė, D. Gelvonauskienė, J. B. Šikšnianienė.2012. Virological status of stock planting material of apple and raspberry cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture. Vol.99, No.1: 93-98.

6.Stanys V., B. Frercks, J. B. Šikšnianienė, I. Stepulaitienė, D. Gelvonauskienė,G. Stanienė, Č. Bobinas. 2012. Identification of sweet cherry cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture. Žemdirbystė=Agriculture Vol. 99, No. 4: 437-442

7.Stanys V., D. Baniulis , S. Morkunaite-Haimi , J.B. Siksnianiene , B. Frercks , D. Gelvonauskiene , I. Stepulaitiene , G. Staniene , T. Siksnianas . 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Scientia horticulturae 142:136-142.

8.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., Stanys V. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01902.x

9.Bendokas V. .D. Gelvonauskiene, B. Gelvonauskis, T. Siksnianas, V. Stanys. 2014. Predicting apple tree (Malus × domestica Borkh.) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (3), 327-332.

10.Frercks B., V. Stanys, J.B. Siksnianiene, I. Stepulaitiene, D. Gelvonauskiene, G. Staniene, R. Rugienius, T. Siksnianas. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (1):122 – 127.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Lukoseviciute, V., Gelvonauskiene, D., Baniulis, D., Frercks, B., Sasnauskas, A., Stanys, V. and Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Hort. (ISHS) 976:257-263

2.Gelvonauskiene, D., Frercks, F., Stepulaitiene, I. and Stanys, V. 2013. Diversity of resistance to Monilinia laxa and spring frost of sour cherry germplasm . Acta Hort. (ISHS) 976:537-542

3.Sikorskaite, S., Gelvonauskiene, D., Bendokas, V., Stanys, V. and Baniulis, D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis interaction characteristics among local apple cultivars in Lithuania. Acta Hort. (ISHS) 976:567-572

4.Gelvonauskis, B., Labokas, J., Zilinskaite, S., Gelvonauskiene, D. and Česoniene, L. 2013. Conservation and use of fruit genetic resources in Lithuania . Acta Hort. (ISHS) 976:191-197

5.Baniulis D., D.Gelvonauskienė, R.Rugienius, A.Sasnauskas, G.Stanienė, I. Stepulaitienė, B.Frercks, S.Sikorskaitė, V.Lukoševičiūtė, I.Mažeikienė, J.B.Šikšnianienė, Š.Morkūnaite-Haimi, P.Haimi, V.Bendokas, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 21-48.

6.Sasnauskas A., D. Gelvonauskienė, R. Rugienius. Sodo ir uoginių augalų veislių tyrimo metodika // Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimas (sudarytojai A. Sasnauskas, V. Tilvikienė, R. Mašalaitė) – Kaunas, ‘Letutė‘, 2013 : 206-215.

7.Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė 30(1): 3-13.

8.Lukoševičiūtė V., Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks, Rugienius R. 2011. Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui teigiamoje žemoje temperatūroje. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai)

9.Gelvonauskienė D., V. Stanys, B. Gelvonauskis, 2010. Obels Vf geno funkcionavimas įvairioje genetinėje aplinkoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 23: 3-8

10.Mažeikienė I., D. Gelvonauskienė, J. Stankienė, T. Šikšninas. 2010. Sodo augalų sodinamosios medžiagos ir poskiepių devirusavimas ir testavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23: 32-38.

11.Bendokas V., D. Gelvonauskienė. D. Baniulis, V. Stanys 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juveniliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23: 52-58.

12. Rugienius. R., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2010. Atsparių Phytopthora fragaria braškių atranka, naudojant Rpf1 genui specifinius DNR žymenis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga 23:85-90.

13.Audrius Sasnauskas, Dalia Gelvonauskienė, Jurga Sakalauskaitė, Gintarė Šabajevienė. 2010. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės. Sodininkystės ir daržininkystės. 29(4): 3-13.

14.Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskiene D., Staniene G., Sasnauskas A., Zalunskaite I., Stanys V. Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 2009. 825:117-124.

15.Stankienė J., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Stanys T., Mažeikienė I. 2009. Obelų pradinės sodinamosios medžiagos virusologinis tyrimas ir devirusavimas. 2009. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 56-60.

16.Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė. 28(2): 47-54.

17.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Duchovskis P., Bobinas Č. Investigation of biological traits of fifteen apple cultivars // Acta Horticulturae. 2009. 825. P. 97-102.

18.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchard // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2009. 28 (2). P. 3-11. ISSN 0236-4212.

19.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D. Evaluation of agronomical characters and resistance to fungal diseases of apple cultivars // Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai. 2009. 28 (3). P. 209-216.

20.Gelvonauskienė D., G. Stanienė, S. Sikorskaitė-Gudžiūnienė, I. Stepulaitienė, P. Haimi, A. Sasnauskas, V. Stanys, D. Baniulis. 2014. Naminės obels (Malus × domestica Borkh.) Vm geno sąlygojamo atsparumo obeliniam rauplėgrybiui (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.) požymių in vitro sąlygomis tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė. Babtai, 33 (1-2). 3-18.

2014-12-30