Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Rytis Rugienius

Mokslininko kortelė

Rytis Rugienius

Vardas Pavardė Rytis Rugienius
Gimimo data ir vieta 1966.02.23 Klaipėda
Pareigos skyriuje Vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas r.rugienius(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:Aukštasis, 1991m, Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas, biologija.

Kvalifikacijos kėlimas:

-mokslinė stažuotė Švedijos žemės ūkio mokslų universitete-Balsgardo sodo augalų selekcijos institute, 1995m., (Švedija).

-mokslinė stažuotė MTT Sodininkystės institute, Piikkio, 2001m. (Suomija)

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras. Biomedicinos mokslų sritis. Agronomijos kryptis. 1998m. apginta disertacija tema „Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro”.
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų genetika, biotechnologija, braškių selekcija, atsparumo šalčiui biologija, ilgalaikis genofondo saugojimas, kriosaugojimas.
Dalyvavimas projektuose

COST 836: „Towards an Organisation of the Integrated Research in Berries: Model for a Strawberry of Quality, in Respect with the Environment Rules and Consumers requirements“, 2001-2003 m.COST 863: “Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health”, 2005-2010m.

ES projektas “Core Collection of Northern European Gene Pool of Ribes” (RIBESCO), 2007-2011 m.

ES projektas “European small berries genetic resources” (GENBERRY), 2007-2011m.

BPD projektai: „Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas“, 2005m.

„Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų tinklas“, 2005-2006m. „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologinių tyrimų srityje“, 2006m. „Aukščiausios studijų pakopos-magistrantų ir doktorantų-rengimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijos srityje“, 2006 m. „Interaktyvaus augalų biotechnologijos centro įsteigimas, 2006m.

Valstybinės mokslo programos „Lietuvos naudojamų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas“ (Genofondas) Tema 1.2.10 „Sodo augalų genetiniai ištekliai, jų kaupimas ir tyrimas“, 2002-2003.

Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ (ABIOTECHA), 2003-2006m.

LVMSF projektai: „Braškių atsparumas abiotiniams ir biotiniams veiksniams“, 2000-2001. ,,Juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės (reversijos) viruso BRV ir jį lydinčių nepovirusų ArMV, SLRV ir RRV plitimo būdų bei svarbesniųjų platintojų tyrimai“, 2007m.

Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programos projektas: „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“, 2007-2009m.

Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų programos projektas: „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“, 2011-2013m.

Mokslo Tarybos remiamos veiklos krypties Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektai: ‚,Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“, 2011-2014m. „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“, 2012-2015m.

Mokslo Tarybos remiamos veiklos kryptis ,,Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“: ,,Seklavaisių genetinių išteklių ilgalaikis saugojimasin vitro ir genetinio stabilumo įvertinimas“, 2010-2011m. „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu, 2013-2015m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biotechnologų asociacija, Lietuvos biochemikų draugija, EUCARPIA.
Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Braškių veislė ‘Saulenė‘ (1997 m. įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą 2001-2004m.)Braškių veislė ‘Dangė‘ (1997 m. įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą nuo 2001m.)
Kita veikla Paskaitos Vytauto Didžiojo universiteto magistrantams. Studijų dalykas: „Augalų biotechnologija“, nuo 2005m.
Publikacijos ir pranešimai

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“

1.Rugienius, R., V. Stanys. In vitro screening of strawberry plants for cold resistance. Euphytica. 2001. 122: 269-277.

2.Kukkurainen, S., Leino, A., Vähämiko, S., Kärkkäinen, H.R., Ahanen, K., Toldi, O., Rugienius, R. and Sorvari S. Occurrence and location of endophytic bacteria in garden and wild strawberry. HortScience 2005. 40 (2): 348-352.

3.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V.., Bobinas Č. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Žemdirbystė – Agriculture. 2012. 92(2): 125-130.4.

4.Baniulis D., Stepulaitienė I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V., Rugienius R., Sasnauskas A. Accumulation of dehidrin-like proteins in pear (Pyrus communis L.) microshoots during cold acclimation. Žemdirbystė-Agriculture. 2012. 99(3): 293-298.6.

5.Antonius K., Karhu S., Kaldma¨e H., Lacis G., Rugenius R., Baniulis D., Sasnauskas A., Schulte E., Kuras A., Korbin M., Gunnarsson A., Werlemark G., Ryliskis D., Todam-Andersen T. Kokk L., Ja¨rve K. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization. 2012, 10(1): 70–73.

6.RugieniusR., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J. –B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry. 19(1):13-21.

7.Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J.B., Stepulaitiene J., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment. 2014. 12(1): 122-127.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“.

1.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 2009. 7 (Special issue II), 737–743,

2.Burbulis N., Blinstrubienė A., Kuprienė R., Jonytienė V., Rugienius R., Stanienė G. In vitro regeneration of Brassica napus L. shoots from hypocotyls and stem segments. Žemdirbyste-Agriculture, 2009. 96 (3): 176-185.

3.Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H.L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae. 926:125-131.

4.Lukoseviciute, V., Gelvonauskienė, D., Baniulis, D., Frercks, B., Sasnauskas, A., Stanys, V. and Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatelite markers. Acta Horticulturae. 976:257-263

5.Šikšnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Stanys V. Anthocyanin content and stability in Ribes specias and interspecific hybrids. Rural development 2013. 258-261.

6.Sasnauskas, A., Viskelis, P., Rubinskienė, M., Rugienius , R. and Bobinas, C. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Horticulturae. 2014. 1040: 289-293.

7.Sasnauskas, A., Viskelis, P., Rubinskienė, M., Rugienius , R. and Bobinas, C. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Horticulturae. 2014. 1040: 289-293.​

8.Sasnauskas, A., Rugienius, R., Denoyes, B., Chartier, P., Maltoni, M.L., Korbin, M., Masny, A., Höfer, M. and Sánchez-Sevilla, J.F. Developing standard management growing system to maintain sanitary status in european strawberry collections. Acta Horticulturae 2014. 1049:241-246

2015-01-09