Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Danas Baniulis

Mokslininko kortelė

Danas Baniulis

Vardas Pavardė Danas Baniulis
Gimimo data ir vieta 1972-2-5, Kaunas
Pareigos skyriuje Vyriausias mokslo darbuotojas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius
El. paštas d.baniulis(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370-37-555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas, Aplinkotyros fakultetas, Molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistras.Kvalifikacijos kėlimas:

Podaktarinės studijos, Purdue universitetas, 2006-7, West Lafayette, JAV

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Biologijos krypties. 2004 m. apginta disertacija tema „Nox baltymų raiška, gryninimas ir struktūros analizė”.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų oksidacinis stresas ir adaptacija.Augalo ir patogeno sąveika: naminės obels ir rauplėgrybio patosistema.
Dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas. Metai:-LMT mokslininkų grupių projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“. 2013-2015 m.

-Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“. 2011-2015 m.

-LMT mokslininkų grupių projektas „Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“.2010-2011 m.

-COST 864 veiklos „Tradicinių ir pažangių augalų apsaugos priemonių derinimas sėklavaisių auginimui“ Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros finansuojamas projektas. 2009 m.

-Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinės krypties „Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui“ projektas „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione“. 2008-2010 m.

-Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007-2010 m. programos projektas „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“. 2008-2009 m.

-Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agroekosistemų augmenijai (APLIKOM)“. 2005

Mokslinės ir profesinės organizacijos

Lietuvos biochemikų draugijaTarptautinė molekulinės augalo-patogeno sąveikos draugija

Asociacija Futura Scientia

Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.Cramer, W., Yamashita, E., Hasan, S., Baniulis, D. 2013. Cytochrome b6f Complex. In Roberts G. (Ed.) Encyclopedia of Biophysics (Vol. 1), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 417- 422. ISBN 9783642167119 http://www.springer.com/life+sciences/biochemistry+%26+biophysics/book/978-3-642-16711-9#!

2.W.A. Cramer, E. Yamashita, D. Baniulis, J. Whitelegge, S.S. Hasan. 2013. Structure–Function of the Cytochrome b6f Complex of Oxygenic Photosynthesis. Encyclopedia of Biological Chemistry (2nd edition), (eds. William J. Lennarz, M. Daniel Lane). Academic Press, 329-334. ISBN 9780123786319

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123786302001584

3.Cramer, W., Yamashita, E., Hasan, S., Baniulis, D. 2012. Cytochrome b6f Complex. In Roberts G. (Ed.) Encyclopedia of Biophysics (Vol. 1), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 417- 422.

4.Cramer, W. A., E. Yamashita, D. Baniulis, and S. S. Hasan. 2011. The Cytochrome b6f Complex of Oxygenic Photosynthesis; in Handbook of Metalloproteins, vol. 4, pp. 16-28 (ed. A. Messerschmidt), John Wiley & Sons; Chichester (ISBN: 978-0-470-71199-6)

5.Baniulis, D., H. Zhang, T. Zakharova and W. A. Cramer. 2011. Purification and Crystallization of the Cyanobacterial Cytochrome b6f Complex; in Methods in Molecular Biology, Photosynthesis Research Protocols (Ed., R. Carpentier), 684: 65-77, Humana Press Inc, Totowa, NJ. (ISBN 978-1-60761-924-6)

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Hasan SS, Yamashita E, Baniulis D, Cramer WA. 2013. Quinone-dependent proton transfer pathways in the photosynthetic cytochrome b6f complex. Proc Natl Acad Sci U S A. 110(11):4297-302.

2.Sikorskaite S., Rajamäki M.L., Baniulis D., Stanys V., Valkonen J.P.T. 2013. Protocol: Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families. Plant Methods 9:31.

3.Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J.B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D., Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear accessions collected in Lithuania. Baltic Forestry 19(1): 13-21.

4.Buchovska J., Danusevičius D., Baniulis D., Stanys V., Šikšnianienė J.-B., Kavaliauskas D. 2013 The location of the Northern glacial refugium of Scots Pine based on mitochondrial DNA markers. Baltic Forestry 19(1): 2-12.

5.Baniulis D., S. Hasan S., Stofleth J.T., Cramer W.A. 2013. Mechanism of enhanced superoxide production in the cytochrome b6f complex of oxygenic photosynthesis. Biochemistry 52(50): 8975-8983.

6.Antonius, K., Karhu, S., Kaldmäe, H., Lacis, G., Rugenius, R., Baniulis, D., Sasnauskas, A., Schulte, E., Kuras, A., Korbin, M., Gunnarsson, Å., Werlemark, G., Ryliskis, D., Todam-Andersen, T., Kokk, L., Järve, K. 2012. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, 10(1): 70-73.

7.Sikorskaitė, D. Gelvonauskienė, V. Stanys, D. Baniulis. 2012. Characterization of microsatellite loci in apple (Malus × domestica Borkh.) cultivars Naminės obels (Malus × domestica Borkh.) veislių mikrosatelitų sekų charakteristika. Zemdirbyste – Agriculture, 99, Nr. 2 (2): 131-137.

8.Baniulis, D., Stepulaitiene, I., Lukoseviciute, V., Blazyte, A., Stanys, V., Rugienius, R. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear micro-shoots during cold acclimation in vitro. Zemdirbyste-Agriculture 99(3): 293–298.

9.Stanys, V., Baniulis, D., Morkunaite-Haimi, S., Siksnianiene, J.B., Frercks, B., Gelvonauskiene, D., Stepulaitiene, I., Staniene, G., Siksnianas, T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Sci. Hortic.-Amsterdam 142:136-142.

10.Cramer W.A., Zakharov S.D., Saif Hasan S., Zhang H., Baniulis D., Zhalnina M.V., Soriano G.M., Sharma O., Rochet J.C., Ryan C., Whitelegge J., Kurisu G., Yamashita E.. 2011. Membrane proteins in four acts: Function precedes structure determination. Methods. Priimtas spaudai. doi:10.1016/j.ymeth.2011.11.001 (žurnalo citavimo rodiklis – 4,53; kategorijų agreguotųjų cituojamumo rodiklių vidurkis – 3,96)

11.Ryan C.M., Souda P., Bassilian S., Ujwal R., Zhang J., Abramson J., Ping, P., Vondriska T., Durazo, A., Bowie J., Hasan S., Baniulis D., Cramer W.A., Faull K.F. Whitelegge J.P. 2010. Post-translational modifications of integral membrane proteins resolved by top-down Fourier-transform mass spectrometry with collisionally activated dissociation. Mol. Cell. Proteomics, 9(5):791-803.

12.Baniulis D, Yamashita E, Whitelegge JP, Zatsman AI, Hendrich MP, Hasan SS, Ryan CM, Cramer WA. 2009. Structure-function, stability, and chemical modification of the cyanobacterial cytochrome B6F complex from Nostoc sp. PCC 7120. J. Biol. Chem. 284:9861-9869.

13.Twigg AI, Baniulis D, Cramer WA, Hendrich MP. 2009. EPR detection of an O-2 surrogate bound to heme c(n) of the cytochrome b(6)f complex. J. Am. Chem. Soc. 131(35): 12536-12537.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Lukoševičiūtė V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B. Sasnauskas A., Stanys V.., Rugienius R., Characterization of microsatellite marker loci in Lithuanian pear (Pyrus communis) cultivars. Acta Horticulture 976: 257-264.

2.Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis interaction characteristics among accessions of apple genetic resources. Acta Horticulture 976: 567-572.

3.Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Horticulture 976: 523-527.

4.D. Baniulis, D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, A. Sasnauskas, G. Stanienė, I. Stepulaitienė, B. Frercks, S. Sikorskaitė, V. Lukoševičiūtė, I. Mažeikienė, J. B. Šikšnianienė, Š. Morkūnaite-Haimi, P. Haimi, V. Bendokas, B. Gelvonauskis, T. Šikšnianas, V. Stanys. 2013. Sodininkystė ir daržininkystė 32(3-4): 21-48.

5.Vaitiekaitis G., Vitkus A., Noreika A., Balnytė I, Pockevičius A., Balčiūnienė N., Liobikas J., Baniulis D., Gružienė A. 2012. Radiofrequency ablation with two sodium chloride concentrations cooling solutions and its influence on dog thigh muscle tissue damage character and size. Veteronarija ir Zootechnika 60 (82): 84-92.

6.Savickiene, N., Baniulis, D., Bendokas, V., Balciunaite, G., Draksiene, G., Peciura, R., Serniene L. 2012. Research update: Lectin enriched fractions of herb and dry extract of Urtica dioica L. J. Med. Plants Res. 6(5): 888–892.

7.Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė 30(1): 3-13.

8.Lukoševičiūtė V., Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks, Rugienius R. 2011. Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui teigiamoje žemoje temperatūroje. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai)

9.Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J.B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2011. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai).

10.Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S.M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. Biologija, 56(1-4):62-69.

11.Valiuškaitė A., Survilienė E., Baniulis D. 2010. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts. Žemdirbystė-Agriculture, 97(4): 85–90.

12.Bendokas V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Stanys V. 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juvenaliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23:52-58

13.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygose. Sodininkystė ir daržininkystė 28(4):35-43.

14.Ryan C.M., Souda P., Bassilian S., Ujwal R., Zhang J., Abramson J., Ping, P., Vondriska T., Durazo, A., Bowie J., Hasan S., Baniulis D., Cramer W.A., Faull K.F. Whitelegge J.P. Post-translational modifications of integral membrane proteins resolved by top-down Fourier-transform mass spectrometry with collisionally activated dissociation. Mol. Cell. Proteomics (special issue) (priimtas spaudai).

15. Liobikas J, Trumbeckaite S, Bendokas V, Baniulis D, Majiene D, Kopustinskiene DM, Siksnianas T, Anisimoviene N. 2009. Pro-apoptotic effect of black currant (Ribes nigrum L.) berry extracts on rat heart mitochondria. Zemdirbyste 96(3):149-157.

2015-02-11