Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Vidmantas Stanys

Mokslininko kortelė

Vidmantas Stanys

Vardas Pavardė Vidmantas Stanys
Gimimo data ir vieta 1955-6-20, Mažeikiai
Pareigos skyriuje Vyriausias mokslo darbuotojas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vadovas
El. paštas v.stanys(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370-37-555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: Lietuvos Žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas,Kvalifikacijos kėlimas:

Stažuotės Saratovo universitete (Rusija) 1979; Švedijos sodo augalų selekcijos institute (1992); Varmijos ir Mozurijos universiteras (Lenkija) 2009m.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų sritis, Gamtos mokslai. 1984 m. Habilituotas daktaras, Biomedicinos mokslų sritis, agronomijos kryptis, 1997 m.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų genetika, biotechnologija, selekcija
Dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas. Metai:-LMT mokslininkų grupių projektas „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“. 2013-2015 m.

– LMT mokslininkų grupių projektas “Lietuvos trešnių (Prunus avium) veislių ir laukinių populiacijų genetinio polimorfizmo charakterizavimas molekulinių žymenų metodais“ . 2010-2011m.

– Projektas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“. 2011-2013m.

– Projektas pagal Mokslo Tarybos remiamos veiklos kryptį Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ ‚,Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“ . 2011-2014m.

– Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Antocianinų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose” . 2012 – 2015m.

-ES FAIR CT97-3894„Japoninis svarainis – naujas Europoje vaisinis augalas sulčių, aromatinių medžiagų ir pektinų gamybai“,

-COST 851 „Gametinių ląstelių ir molekulinės selekcijos panaudojimas, gerinant augalus“,

– COST veikla „Sustainable production of high-quality cherries for the European market“, FA1104, 2012 – 2016.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

Tarptautinė sodininkystės mokslo organizacija (ISHS),IPIGRI Kaulavaisių grupės narys

Lietuvos fiziologų draugija;

Lietuvos biotechnologų draugija

Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Danusevičius D., J. Buchovska, V.Stanys, J.B. Šikšnianienė, V. Baliuckas, G. Brazaitis. 2013. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to seaside spit of Kursiu Nerija in Lithuania. Eur J Forest Res, Vol. 132, Issue 1: 137-150.

2.Danusevičius D., J. Buchovska, V.Stanys, J.B. Šikšnianienė, V. Marozas, V. Bendokas. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and P. sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany. Vol. 31, Issue 3: 344–352.

3.Buchovska, J., D. Danusevičius, D. Baniulis, V. Stanys, J.B. Šikšnianienė, D. Kavaliauskas, 2013. The Location of the Northern Post-glacial Refugium of Scots Pine Based on the Mitochondrial DNA Markers. Baltic Forestry 19(1): 2 – 12.

4.Rugienius R., A.Blažytė, V.Lukoševičiūtė, J.B.Šikšnianienė, B.Frercks, D.Gelvonauskienė, B.Gelvonauskis, A.Sasnauskas, D.Baniulis, V.Stanys. 2013. Genetic Polymorphism of Wild Pear Population in Lithuania. Baltic Forestry 19(1): 13 -21.

5.Sidona Sikorskaite, Minna-Liisa Rajamäki, Danas Baniulis, Vidmantas Stanys, Jari PT Valkonen. 2013. Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families./ Plant Methods, 9:31. IF 2.67

6.Stepulaitienė I., Žebrauskienė A., Stanys V. 2013. Frost resistance is associated with development of sour cherry (Prunus cerasus L.) generative buds. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 100, No. 2, p. 175–178.

7.Anisimovienė N., Jankauskienė J., Jodinskienė M., Bendokas V., Stanys V., Šikšnianas T. 2013. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids. Acta Biochimica Polonica. 60(4): (priimtas spausdinti)

8.Bendokas V., D. Gelvonauskiene, T. Siksnianas, G. Staniene, J. B. Siksnianiene, B. Gelvonauskis and V. Stanys.2012. Morphological traits of phytomeres and shoots in first year of griwth as markers for predicting apple tree canopy architectur.// Plant Breeding 131: 180-185 (IF 1,596)

9.Stanys V, D. Baniulis, S. Morkunaite-Haimi, J.B. Siksnianiene,B. Frercks, D. Gelvonauskiene, I. Stepulaitiene, G. Staniene, T. Siksnianas. (2012). Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers.// Scientia Horticulturae142:136-142. (IF 1,527)

10.Sikorskaite S., D. Gelvonauskiene, V. Stanys, D. Baniulis. 2012. Characterization of microsatellite marker loci in local apple (Malus x domestica) cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture. 99(2)131-138.

11.Lukoševičiūtė V., R. Rugienius, G. Stanienė, A.Blažytė, D. Gelvonauskienė, B. Gelvonauskis, A. Sasnauskas, V. Stanys, Č. Bobinas. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) plants in vitro.// Zemdirbyste-Agriculture . 99(2):125-130

12.Baniulis D., Stepulaitienė I., Lukoševičiūtė V., Blažytė A., Stanys V. Rugienius R., Sasnauskas A. 2012.Accumulation of dehydrin-like proteins in pear micro-shoots during cold acclimation in vitro. Žemdirbystė – Agriculture. 99(3): 293-298.

13.Stanys V., B.Frercks, J.B Šikšnianienė, I.Stapulaitienė, D.Gelvonauskienė, G.Stanienė. 2012. Identification of sweet cherry cultivars using AFLP and SSR markers. Zemdirbyste-Agriculture. 99(4), p. 437–442

14.Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant.// Plant Breeding 131, 762—766 (2012) (IF 1.596)

15.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., Stanys V. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01902.x (Priimtas spaudai)

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1. Baniulis D., D.Gelvonauskienė, R.Rugienius, A.Sasnauskas, G.Stanienė, I.Stepulaitienė, B.Frercks, S.Sikorskaitė, V.Lukoševičiūtė, I.Mažeikienė, J.B.Šikšnianienė, Š.Morkūnaite-Haimi, P.Haimi, V.Bendokas, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 21-48.

2. Frercks B., I.Stepulaitienė, J.B.Šikšnianienė, V.Stanys. 2013. Assessment of AFLP Markers Linked to Fungal Diseases and to Spring Frost Resistance in Sour Cherry. Rural Developmeht. 84-88.

3. Lukoseviciute, V., Gelvonauskiene, D., Baniulis, D., Frercks, B., Sasnauskas, A., Stanys, V. and Rugienius, R. 2013. Characterization of pear (Pyrus communis) cultivars from Lithuania using microsatellite markers. Acta Hort. (ISHS) 976:257-263

4. Gelvonauskiene, D., Frercks, F., Stepulaitiene, I. and Stanys, V. 2013. Diversity of resistance to Monilinia laxa and spring frost of sour cherry germplasm . Acta Hort. (ISHS) 976:537-542

5. Sikorskaite, S., Gelvonauskiene, D., Bendokas, V., Stanys, V. and Baniulis, D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis interaction characteristics among local apple cultivars in Lithuania. Acta Hort. (ISHS) 976:567-572

6. Bendokas V., Mažeikiene I., Baniulis D., Stanys V. Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of Blackcurrant Resistant to Gall Mite. Acta Hort. (ISHS) 976:523-528.

7. Sasnauskas A., Šikšnianas, V.Stanys, P.Viškelis, R.Bobinaitė, M.Rubinskienė, Č.Bbinas. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars./ Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Vol.67,No 2. 211- 2014.

8. Šikšnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Stanys V. Anthocyanin content and stability in Ribes specias and interspecific hybrids. Rural development 2013. 258-261.

9. Sasnauskas A., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2012. Evaluation of agronomical characters of blackcurrant cultivars and selections in Lithuania. Acta Horticulturae 946: 189-194.

10. Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė 30(1): 3-13.

11. Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J.B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2011. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai).

12. Šikšnianas T., Stanienė G., Stanys V. 2010. Morfologinių požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 23: 75-79.

13. I.Mažeikienė, G. Stanienė, V. Stanys. 2010. Paeonia lactiflora transliacijos elongacijos faktorius 1 alfa (EF-1). Homologija ir raiška mikroūgliuose. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 83-93.

14. Gelvonauskienė D., V. Stanys, B. Gelvonauskis, 2010. Obels Vf geno funkcionavimas įvairioje genetinėje aplinkoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 23: 3-8

15. Bendokas V., D. Gelvonauskienė. D. Baniulis, V. Stanys 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juveniliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23: 52-58.

16. Rugienius. R., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2010. Atsparių Phytopthora fragaria braškių atranka, naudojant Rpf1 genui specifinius DNR žymenis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga 23:85-90.

17. Baniulis D., Liobikas J., Agarwal S.M., Frercks B., Vaitiekaitis G., Stanys V. 2010. Phylogeny of structural domains of plant serine β-lactamase family proteins. Biologija, 56(1-4):62-69

18. Duchovskis P., V.Stanys, J.B.Šikšnianienė, G.Stanienė, T.Šikšnianas, Č.Bobinas. 2009. Peroxydase and polyphenoloxydase polymorphism during embryogenesis in Eucoriosma section currants.// Žemės ūkio mokslai. T.16. Nr1-2. p.47-52.

19. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygose. Sodininkystė ir daržininkystė . 28(4):35-43.

20. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. Impact of exogenous saccharose, raffinose and proline on cold acclimation of strawberry in vitro.// Acta horticulture. 2009. Nr 839 (1):203-208.

21. T. Šikšnianas, V. Stanys, R. Rugienius, Š. Morkūnaitė-Haimi. Tarprūšinių serbentų hibridų ištvermingumas žiemą ir žiedų atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystė ir daržininkystė. 2009. 28(1): 55-63

22. R. Rugienius, V. Stanys, G. Stanienė. Kriaušės ir trešnės poskiepių genetinė transformacija šaknijimąsi skatinančiu rolB genu, transgeno raiškos tyrimai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė. 2009. 28(1): 43-54.

23. Gelvonauskienė D., J.Vinskienė, T.Šikšnianas, V.Bendokas, I.Stepulaitienė, G.Stanienė, V.Stanys.2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė . 28(2) 47-54

24. Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskien4 D., Staniene G., Sasnauskas A., Zaslunskaite I., Stanys V.Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 2009. 825:117-124.

25. Lukoseviciute V., Rugienius R., Zalunskaite I., Sasnauskas A., StanysV., Strawberry cold hardening investigations in vitro. Acta Horticulturae, 2009. 842: 786-792.

26. Rugienius R., Stanienė G., Ražanskienė A., Stanys V., Sasnauskas K. Skirtingais promotoriais reguliuojamo rolB geno vektorių kūrimas ir raiškos tyrimas paprastojoje cidonijoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:3-9.

27. Stanys V., Stanienė G., Rugienius R. Neigiamų temperatūrų poveikis trešnių moteriškosioms žiedo dalims. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:23-29.

28. Kemežienė I., Rugienius R., Stanys V. Genetinių faktorių, lemiančių atsparumą šalčiui sodo augaluose tyrimas ir modifikavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:30-36.

29. Šikšnianas T., Stanys V., Rugienius R. Eucoreosma sekcijos serbentų tarprūšiniųhibridų ištvermingumas žiemą ir atsparumas pavasario šalnoms. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:37-42.

30. Rugienius R., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas K., Ražanskienė A. Atsparių reversijos virusui (BRV) juodojo serbento formų kūrimas, taikant potranskripcinį genų veiklos slopinimą. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:49-55.

31. Stankienė J., T.Šikšnianas, D.Gelvonauskienė, V.Stanys, I.Mažeikienė. Obelų pradinės sodinamosios medžiagos virusologinis tyrimas ir devirusavimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:56-60.

32. I. Stepulaitienė, V. Stanys. Vyšnių žiedų ir vaisių užuomazgų atsparumas pavasario šalnoms Sodininkystė ir daržininkystė. 2009. 28(4): 27-34.

33. Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A.2009. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas.// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P.158-167.

34. Liegiūtė S., Majienė D., Trumbeckaitė S., Liobikas J., Bendokas V., Stanys V.,. Kopustinskienė D. M, Šikšnianas T., Anisimovienė N. 2009.Vyšnios (Prunus cerasus L.) vaisių ekstraktų antocianinų sudėtis ir antimikrobinis aktyvumas .//Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P.141-148.

35.Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė. A. 2009. Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium L.) in vitro kultūra .// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P.129-140.

36.Bendokas V., Stanys V.. 2009. Skirtingos vainiko formos obelų hormonų kaita .// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. 76-86.

37.Rančelienė V, Vyšniauskienė R., Anisimovienė N., Šikšnianas T., Stanys V. 2009 The effect of cherry fruit extracts on meristematic plant cells .// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P47-57.

2015-04-11