Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Jurgita Vinskienė

Mokslininkės kortelė

Jurgita Vinskienė

Vardas Pavardė JURGITA VINSKIENĖ
Gimimo data ir vieta 1979 01 08, Kaunas
Pareigos skyriuje Jaunesnioji mokslo darbuotoja, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius
El. paštas j.vinskiene@lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

2004 – 2008 m. Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Biomedicinos mokslų srities, agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos

2003 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos magistras

Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų genetika, molekulinė biologija, biotechnologija
Dalyvavimas projektuose

-LMT mokslininkų grupių projektas „Lipidai obelų prisitaikyme prie žemos temperatūros“ (LIPOBA). Nr. MIP-061/2015

-LVMSF Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje projektas „ Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“. 2007-2009 m.

-LVMSF Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje projektas „ Viroidų ir fitoplazmų detekcija ir pašalinimas iš biotechnologijos pramonei vertingų augalų”. 2007-2009 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biotechnologų asociacija
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė A. Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium L.) in vitro kultūra. 2009. Žemdirbystė-Agriculture. Vol. 96, No. 3: 129-140.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1. Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Šikšnianas T., Bendokas V., Stepulaitienė I., Stanienė G., Stanys V. 2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 47-54.

2. Vinskienė J., Stanienė G., Kemežienė I., Stanys V. 2008. Našlaitinės sanpaulijos ūglių regeneracija iš lapų in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 275–282.

3. Stanys V., Stanytė R., Rugienius R., Stanienė G., Vinskienė J. 2008. S-alelių lietuviškose trešnėse tyrimas biotechnologiniais metodais. Sodininkystė ir daržininkystė. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 21: 67–73.

4. Stanys V., Stanytė R., Rugienius R., Stanienė G., Vinskienė J. 2008. S-allele identification by PCR method in Lithuanian sweet cherries. Biologija, 54(1): 22–26.

5. Zalunskaitė I., Rugienius R., Vinskienė J., Bendokas V., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2008. Expression of COR gene homologues in different plants during cold acclimation, Biologija, 54(1): 33–35.

2016-02-10