Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Loreta Buskienė

Mokslininkės kortelė

Loreta Buskiene

Vardas Pavardė Loreta Buskienė
Gimimo data ir vieta 1962 08 23. Trakai
Pareigos skyriuje Sodininkystės technologijų skyriaus mokslo darbuotoja.
El. paštas l.buskiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555 304
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas Išsilavinimas: aukštasis, 1980-1985 m., Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar – ASU), Agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.Mokslinė stažuotė: Sodininkystės ir gėlininkystės institutas, 2004 m., Skiernievicai, Lenkija.
Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties.2002 m. apginta disertacija tema „Aviečių veislių įvertinimas ir svarbiausieji agrotechnikos elementai auginant uogas vasaros bei rudens derliui“.
Mokslinės veiklos kryptys Aviečių veislių ir technologiniai tyrimai; uoginių augalų mityba; sodų ir uogynų apsauga nuo piktžolių; herbicidų efektyvumo ir jų toksiškumo sodo augalams GEP tyrimai.
Dalyvavimas projektuose

LMT projektas: „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“ pagal Nacionalinę mokslo programą „Sveikas ir saugus maistas“. 2012–2015 m.

ŽŪM NMA projektas: „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“. 2011–2013 m.

Europos regionų plėtros fondo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas: „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“. 2010–2012 m.

ŽŪM. NMA projektas: „Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas”. 2010 m.

ŽŪM NMA projektas: „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“: 2008–2011 m.

LR ŽŪM projektas „Pagrindinių sodo augalų verslinių veislių žiemojimo bei šalnų poveikio tyrimas šalies agroklimatinėse zonose“. 2007 m.

Vykdyti užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai:

Herbicido Basta 150 SL tyrimai serbentyne ir avietyne. Sutartis su „Bayer Crop Science“. 2003 m.

Herbicido Basta 150 SL tyrimai jauname obelų sode. Sutartis su „Bayer Crop Science“. 2004 m.

Herbicido Aramo 500 SC registraciniai tyrimai braškyne. Sutartis su „BASF“. 2005 m.

Herbicido Betanal 160 SE registraciniai tyrimai braškyne. Sutartis su „Bayer Crop Science“. 2005 m.

Herbicido Klinic Plus (a.i Glyphosate + 2,4 D) tyrimai obelų sode. Sutartis su Nufarm GmbH & Co KG. 2010 m.

Herbicido CA 2526 (v. m. 2,4 D 160 g/l + Glyphosate 240 g/l) efektyvumo tyrimai obelų sode. Sutartis su Nufarm GmbH & Co KG. 2011 m.

Herbicido CA 2526 (v. m. 2,4 D 160 g/l + Glyphosate 240 g/l) selektyvumo tyrimai obelų sode. Sutartis su Nufarm GmbH & Co KG. 2011 m.

Herbicidų CA2705 ir CA2615 selektyvumas ir biologinis efektyvumas obelų soduose Lietuvos sąlygomis. Sutartis su Eurofins Agroscience Services GmbH. 2013 m.

Herbicidų CA2705 ir CA2615 selektyvumas ir biologinis efektyvumas kriaušių soduose Lietuvos sąlygomis. Sutartis su Eurofins Agroscience Services GmbH. 2013 m.

Herbicido Touchdown 360 SL (A12798) biologinis efektyvumas obelų sode. Sutartis su Field Research Support. 2014 m.

Herbicido Touchdown 360 SL (A12798) biologinis efektyvumas vyšnių sode. Sutartis su Field Research Support. 2014 m.

Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 85–90.

2.Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Science, 39 (1): 1-7.

3.Lanauskas J., N. Uselis, D. Kviklys, N. Kviklienė, L. Buskienė. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins Horticultural Science, 39 (2): 55-60.

4.Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant Soil Environment, 58(10):465-470.

5.Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskiene L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3&4): 210-213.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1-2): 15-21.

2.Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49-68.

3.Sasnauskas A., Buskiene L., Siksnianas T., Rubinskiene M. 2012. Productivity and fruit quality of primocane raspberry cultivars and selections. Acta Horticulturae: 946: 89-93.

4.Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2012. Herbicido Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) efektyvumas obelų sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 18-27.

5.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė A. 2010. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 21-28.

6.Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L. 2010. Extraction of phenolic compounds from raspberry press cake. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (2): 19-31.

7.Buskienė L. 2010. Naujų aviečių veislių biologinis ūkinis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 23-31.

8.Buskienė L., Lanauskas J., Viškelis P. 2009. Kalcio trąšų įtaka aviečių derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 75-84.

9.Buskienė L., Šikšnianas T., Sasnauskas A. 2009. Aviečių selekcinių numerių biologinių-ūkinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 65-73.

10.Buskienė L. 2009. Penkiolikos aviečių veislių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas Vidurio Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 61-69.

11.Buskienė L., Rubinskienė M. 2009. Performance of primocane raspberry in Lithuania. Pateikta publikacijai Rusijos ž. ū. sodininkystės selekcijos ir technologijos institutui kaip tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga.

12.Buskienė L., Uselis N. 2008. The influence of nitrogen and potassium fertilizers on the growth and yield of raspberries cv. ’Polana’. Agronomy Research, 6 (1): 27–35.

13.Buskienė L., Uselis N. 2008. Herbicido Betanalo 160 SE efektyvumas jauname braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 29 -38.

14.Buskienė L. 2008. Aviečių veislių ir technologiniai tyrimai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 143-151.

15.Buskienė L. 2008. Introdukuotų remontantinių aviečių veislių augumo ir produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 81-86.

16.L. Buskienė, N. Uselis, J. Lanauskas. 2006. Possibilities of weed control with herbicide Basta 150 SL in a young apple tree orchard. Agronomy Research, 4: 155-158.

17.L. Buskienė. 2006. Aviečių mitybos geležimi optimizavimo galimybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 47-55.

18.Sasnauskas, L. Buskienė. 2006. Genėjimo būdų įtaka juodojo serbento augumui ir derėjimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 29-38.

19.P. Viškelis, M. Rubinskienė, L. Buskienė, R. Bobinaitė. 2006. Lietuvoje auginamų aviečių uogų kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 74-80.

20.L. Buskienė, N. Uselis, J. Lanauskas. 2006. Geležies trąšų įtaka ’Bogota’ veislės braškių mitybai, išsivystymui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 137-145.

21.L. Buskienė. 2007. Herbicido Aramo 500 SC efektyvumas naikinant vienametes migles braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 55-62.

22.N. Uselis, J. Lanauskas, D. Kviklys, L. Buskienė, N. Kviklienė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė, P. Viškelis. 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 26-33.

23.L. Buskienė, M. Rubinskienė, P. Viškelis. 2007. Investigation of growth vigour, yielding and berry quality of the promising raspberry cultivars in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (3): 138-148.

24.L. Buskienė. 2007. Introdukuotų aviečių veislių biologinės-ūkinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 153-161.

25.N. Kviklienė, D. Kviklys, N. Uselis, J. Lanauskas, L. Buskienė. 2007. ’Lodel’ ir ’Alva’ veislės obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 55-62.

26.L. Buskienė, M. Rubinskienė. 2007. Performance of 12 raspberry cultivars under Lithuanian conditions. Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях хозяйствования. Материалы международной науч. практ. конф., Самохваловичи: 216-220.

27.М. В. Рубинскене, П. И. Вишкялис, Л. Н. Бускене. 2007. Изучение сортов малины. Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях хозяйствования. Материалы международной науч. практ. конф., Самохваловичи: 221-226.

28.L. Buskienė. 2007. Control of annual bluegrass with herbicide Aramo 500 SC in strawberry plantation. Materialy z XXI spotkania zespolu herbologicznego komitetu nauk ogrodniczych PAN, Olsztyn–Skierniewice: 9–13.

29.Buskienė L., Rubinskienė M., Viškelis P. 2007. Investigation of growth vigour, yielding and berry quality of the promising raspberry cultivars in Lithuania. Breeding of horticultural plants and investigation of cultivars. Present and future: abstr. of intern. sci. conf. (Babtai, 5-8 September, 2007), Babtai: 54.

30.L. Buskienė. 2005. Effect of herbicides on weed control in black currant plantation. Плодоводство, Самохваловичи. 17(2): 271-276.

31.L. Buskienė. 2005. Herbicidų įtaka avietyno piktžolėtumui, aviečių augumui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(4): 81-90.

32.L. Buskienė. 2005. Weed control with herbicides in black currant plantation. Materiały z XX Spotkania Zespołu Herbologicznego Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN. Warszawa-Olsztyn, 12-17.

33.L. Buskienė, P. Petronis. 2004. Drėkinimo įtaka aviečių augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (1): 33-40.

34.L. Buskienė. 2003. Skirtingai formuojamų aviečių augumas ir derėjimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (2): 3-12.

35.L.Buskienė, N.Uselis. 2002. Biological peculiarities of autumn raspberry and assessment of cropping on primocanes technology. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (3): 55-63.

36.Buskienė L., Petronis P. 2000. Irrigation effect on growth and productivity of autumn raspberry cultivar ‘Polana’. Fruit production and fruit breeding. Fruit Science, 207: 177–180.

37.Buskienė L. 1999. 13 veislių aviečių biologinis-ūkinis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (1): 28–37.

38.Buskienė L. 1999. Pirmųjų atžalų naikinimo įtaka aviečių augimui ir derėjimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 18 (2): 3–15.

Metodinės priemonės, brošiūros ir rekomendacijos

1.Lietuvos pomologija: Avietės ir gervuogės 1996, II t.: 195-224.

2.Sasnauskas A., Buskienė L. 1997. Uogakrūmiai (serbentai, agrastai, avietės). Kaunas. Ūkininko patarėjas. 63 p.

3.Žemės ūkio enciklopedija. 2003, II t. – 6 aviečių veislių aprašymai.

4.Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos (avietės, braškės, serbentai). 2002, sud. N. Uselis. LSDI, Babtai. Knygos bendraautorė.

5.Buskienė L. 2003. Aviečių auginimas („Avietės, braškės, žemuogės“): „Mano ūkio“ specialusis priedas, bendraautorė.

6.Kviklienė N. (sudaryt.), Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L., Rubauskis E., Kaufmane E., Segline D., Skrivele M. 2011. Obuolių skynimo laikas. Babtai, 27 p.

2015-01-13