Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Juozas Lanauskas

Mokslininko kortelė

Juozas Lanauskas

Vardas Pavardė Juozas Lanauskas
Gimimo data ir vieta 1968-04-23, Amalviškių k. Marijampolės r.
Pareigos skyriuje Vyresnysis mokslo darbuotojas
El. paštas j.lanauskas(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555432
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas Išsilavinimas: aukštasis, 1991 m. Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar ASU), agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.Kvalifikacijos kėlimas: Ullensvango tyrimų centras, Lofthus, Norvegija, 1995 m.
Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 1998 m. apginta disertacija tema „Obelų sodo veisimo tyrimai buvusio sodo vietoje”.
Mokslinės veiklos kryptys Sodų kaitos klausimai, sodo augalų mineralinė mityba, kaulavaisių poskiepiai, šaltalankių auginimo technologiniai aspektai.
Dalyvavimas projektuose

ŽŪM projektas „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių–poskiepių derinių tyrimai“, 2014 – 2015 m.LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, 2011–2014 m.

ŽŪM projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“, 2011–2013 m.

LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“, 2010–2012 m.

ŽŪM projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“, 2008–2011 m.

AB „Achema“ projektas „Kalcio nitrato tirpalo agrocheminiai tyrimai tikslu įvertinti jo agrocheminį efektyvumą“, 2007–2008 m.

BALTHORT projektas “Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros”, 2005–2006 m.

AB „Achema“ projektas“Naujų skystų trąšų sodams technologijos sukūrimo agrocheminis pagrindimas”, 2001 m.

Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60(5): 234-240.

Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 85–90.

Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100(4): 441–446.

Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant, Soil and Environment, 58: 459-464.

Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Buskienė L. 2012. Rootstock Effect on the Performance of Sweet Cherry cv. Lapins. Horticultural Sciences (Prague) 39(2): 55-60.

Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Sciences (Prague), 39(1): 1–7.

Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskiene L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food. Agriculture & Environment, 9 (3&4): 210-213.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Managament on Tree Nutrition and Yield in Apple Organic Orchard. Acta Hort. (ISHS) 1058: 175-180.

Kviklys D., Viškelis P., Rubinskienė M., Kviklienė N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Janulis V. 2014. Rootstock Affects Apple Fruit Biochemical Content: Preliminary Results. Acta Hort. (ISHS)1058: 595-599.

Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49-68.

Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1-2): 15-21.

Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2012. Herbicido Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) efektyvumas obelų sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 18-27.

Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaite J., Kvikliene N., Uselis N. 2011. Investigation of Apple Rootstocks in the Nursery. Acta Hort., 903: 425-429.

Lanauskas J., Viškelis P., Uselis N. 2010. Dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) derliaus nuėmimas karpant šakas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 33-41.

Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P. 2010. Vėlyvųjų braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 15-22.

Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 3-10.

Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 737-743.

Valiuškaite A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Surviliene E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 536-541.

Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 363-368.

Buskienė L., Lanauskas J., Viškelis P. 2009. Kalcio trąšų įtaka aviečių derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 75-84.

Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 37-42.

Lanauskas J. 2009. Laikotarpio nuo seno sodo išrovimo iki naujojo įveisimo trukmės įtaka pakartotinai auginamoms obelims. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 21-27.

Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas, auginant jas profiliuotoje dirvoje po priedanga. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 51-60.

Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy research, 6(2): 511-516.

Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N. 2008. Skynimo laiko įtaka ‘Alva’ obuolių kokybei vaisiams nokstant ir juos laikant. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(1): 3–8.

Uselis N., Lanauskas J., Zalatorius V., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A. 2008. Dirvos priežiūros būdų įvertinimas auginant desertines braškes lysvėse. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 295–305.

Lanauskas J., Kviklys D., Sakalauskaitė J. 2008. Pakartotinio obelų sodų veisimo biologiniai ir technologiniai aspektai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 135–141.

Lanauskas J. 2008. Sodų ir uogynų mitybos tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 119–125.

Kviklys D., Lanauskas J. 2008. Sodo augalų poskiepiai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 109–118.

Lanauskas J., Kviklienė N. 2008. Kalcio trąšų įtaka ‘Šampion’ veislės obelų lapų ir vaisių cheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 43–50.

Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2008. Cheminio žiedų ir užuomazgų retinimo įtaka ‘Šampion’ veislės obelų vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 33–42.

Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N. 2007. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. ‘Vytenu rozine’. Acta Hort., 732: 335-339.

Kviklys D., Lanauskas J. 2007. Effect of budding height and rootstocks on the quality of apple planting material. Acta Hort., 732: 141-144.

Lanauskas J., Kviklienė N. 2007. Kalcio trąšų įtaka ‘Sinap orlovskij’ obelų lapų ir vaisių cheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė. 26(4): 101-106.

Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Duchovskis P. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų lapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 70-76.

Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2007. ‘Lodel’ ir ‘Alva’ veislių obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 55-62.

Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D. 2007. Productivity and fruit quality of apple tree cv. ‘Alva’ under different orchard constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 30-36.

Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L., Kviklienė N., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(2): 26-33.

Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šabajevienė G. 2007. „Frigo“ daigų kokybės įtaka braškių ‘Elsanta’ biologiniams ūkiniams rodikliams auginant jas nešildomame šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 63-70.

Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. B., Kviklys D., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Lanauskas J., Duchovskis P. 2007. Sausros sukelto streso poveikis obelų poskiepių fitohormonų sistemos kitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 35-44.

Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J. 2007. Poskiepių ir dirvos nualinimo įtaka ‘Auksio’ veislės obelų sodinukų kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 29-34.

Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4: 247-250.

Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Possibilities of weed control with herbicide Basta 150 SL in a young apple tree orchard, Agronomy Research. 4: 155-158.

Valiuškaitė A., Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J. 2006. Postharvest fruit rots incidence depending on apple maturity, Agronomy Research. 4: 427-431.

Lanauskas J., Kviklienė N. 2006. Effect of calcium foliar application on some fruit quality characteristics of ‘Sinap Orlovskij’ apple, Agronomy Research. 4(1): 31-36.

Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Geležies trąšų įtaka ‘Bogota’ veislės braškių mitybai, išsivystymui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(4): 137-145.

Lanauskas J., Kviklys D 2006. Stone fruit rootstock research in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(4): 170-178.

Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Duchovskis P. 2006. Biomass production, dry weight partitioning and leaf area of apple rootstocks under drought strees. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3): 283-291.

Lanauskas J. 2006. Effect of rootstock on growth and yield of plum tree cvs. ‘Stanley’ and ‘Kauno Vengrinė’. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3): 243-249.

Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č. Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(1): 81-89.

Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P., Šabajevienė G. 2006. “Frigo” daigais pasodintų braškių Elsanta auginimo būdai šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(1): 56-63.

Lanauskas J. 2005. Trąšų įtaka obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(4): 33-39.

Lanauskas J., Kviklienė N. 2005. Effect of calcium fertilizer sprays on storage quality of Shampion apples. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(2): 20-28.

Lanauskas J. 2005. Evaluation of rootstocks for sour cherry cv. ‘Vytenu Zvaigzde’. Fruit growing, 17(2): 217-220.

Lanauskas J. 2004. Agrotechninių ir cheminių priemonių įtaka obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 23(1): 10-19.

Lanauskas J. 2002. Some aspects of nitrogen influence on apple trees in different nutrition conditions. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(4): 22-32.

Lanauskas J. 2001. Obelų daigynų ir sodų dirvos gentinis nualinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 20(4): 3-10.

Lanauskas J. 2000. Trąšų įtaka jaunoms obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 19(4): 19-27.

Švirinas S., Lanauskas J. 2000. Obelų sodo veisimas buvusio sodo vietoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 43-52.

2015-01-09