Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Nobertas Uselis

Mokslininko kortelė

Nobertas Uselis

Vardas Pavardė Nobertas Uselis
Gimimo data ir vieta 1956-06-04, Laukagaliai, Ukmergės r.
Pareigos skyriuje

Vyresnysis mokslo darbuotojas.

Jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1983–1992 m.

Vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1992–2002 m.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2002–2012 m.

Vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2012 m.

Sodų agrotechnikos vėliau Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas, 1992–2013 m.

El. paštas n.uselis(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555432
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:

1.Kauno I. Mičiurino sodininkystės ir daržininkystės technikumas, 1972 – 1976. Sodininkystės ir daržininkystės agronomo kvalifikacija.

2.Lietuvos žemės ūkio akademija (LŽŪA), Agronomijos fakultetas, 1977 – 1982. Mokslinis agronomas.

Lietuvos žemdirbystės institutas (LŽI), 1984–1987. Aspirantūra.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

1.Apginta biomedicinos mokslų daktaro disertacija tema „Braškių auginimo ir dauginimo agrotechnikos ypatumai LTSR“, 1990. Baltarusijos bulvininkystės, daržininkystės ir sodininkystės mokslinio tyrimo institutas.

2.Praeita habilitacijos procedūra tema „Intensyviai auginamų obelų sodų ir braškynų veisimo ir priežiūros mokslinis pagrindimas“, 2008. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

Mokslinės veiklos kryptys Braškių ir obelų auginimo technologijų kūrimas ir tobulinimas; braškių veislių bei auginimo sistemų tyrimas; žemaūgių sodų konstrukcijų, vaismedžių augimo ir derėjimo optimizavimo, vaismedžių formavimo bei obelų veislių žemaūgiuose soduose tyrimas; sodininkystės verslo plėtros analizė ir ekonomika.
Dalyvavimas projektuose

Nacionaliniai ir kitų mokslo programų projektai:

1.LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“. Sutartis Nr. SVE-02/2012, projekto trukmė 2012-08-01 – 2015-12-31.

2.LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“, projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“. Sutartis Nr. SVE-02/2011, projekto trukmė 2011-09-12 – 2014-07-31.

2.ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“, projekto trukmė 2012-2013 m.

3.LR ŽŪM NMA projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“. Sutartis Nr.1 PM- PV-10-1-003060, projekto trukmė 2011 – 2013 m.

4.LR ŽŪM NMA projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“, projekto trukmė 2008–2011 m.

5.LR VMSF projektas „Genetinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams biocheminiams procesams“. Projekto trukmė 2007 m.

6.LR VMSF projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“. Projekto trukmė 2007 m.

7.LR VMSF projektas „Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių efektyvumo tyrimai Lietuvos sąlygomis panaudojant internetinę prognozavimo „iMETOS®sm“ sistemą“. Projekto trukmė 2007 m.

8.LR VMSF Ūkio subjekto užsakymu finansuojamas projektas „Naujų ir patobulintų nitratinių azoto trąšų efektyvumas lauko ir šiltnamio daržovių bei sodo augalų produktyvumui, kokybei ir laikymuisi“ Projekto trukmė 2007 m.

9.LR VMSF projektas „Augalų augimo ir vystymosi rodiklių nustatymas įvairaus intensyvumo braškių auginimo technologijose“ Nr. G – 59/07. Projekto trukmė 2007 m.

ES Bendroji programa ir kiti tarptautiniai moksliniai projektai:

10.INTERREG LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“, projekto trukmė 2010–2012 m.

11.COST 863 projektas „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios ir kokybiškos produkcijos“,: Nr. 31V-36, Projekto trukmė 2005-2010.

12.INTERREG projektas “Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros”, projekto trukmė 2005–2006 m.

Vykdyti valstybinių institucijų užsakomieji darbai:

13.LR ŽŪM NMA projektas “Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių-poskiepių derinių tyrimai” Sutartis Nr. MT-14-2 nuo 2014-05-27 iki 2015-11-30.

14.LR ŽŪM projektas ”Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas”. Sutartis su LR ŽŪM NMA pasirašyta 2010-04-01. Projekto trukmė – 2010 02-04.

15.LR ŽŪM projektas“Introdukuotų obelų veislių, tinkamų auginti versliniuose soduose, atranka ir augalų vegetatyvinio augimo bei generatyvinio vystymosi procesų valdymas“. Projekto trukmė – 2008-2009 m.

16.LR ŽŪM projektas ”Bakterinės degligės židinių monitoringas Lietuvos versliniuose soduose ir medelynuose ir ligos rizikos faktorių analizė”. Projekto trukmė – 2008–2009 m.

17.LR ŽŪM projektas “Ekologinės gamybos ūkiams tinkamiausių obelų veislių nustatymas”, Projekto trukmė – 2008-2009 m.

18.LR ŽŪM projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“. Projekto trukmė 2007 m.

19.LR ŽŪM projektas „Uoginių sodo augalų auginimo ir priežiūros technologinių elementų kūrimas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės uogų išauginimą bei pratęsti jų vartojimo laiką. Projekto trukmė 2007 m.

20.LR ŽŪM projektas „Braškių veislių tyrimas taikant auginimo technologiją balta plėvele mulčiuotose su kapiliariniu laistymu lysvėse“. Projekto trukmė 2007 m

21.LR ŽŪM projektas „Pagrindinių sodo augalų verslinių veislių žiemojimo bei šalnų poveikio tyrimas šalies agroklimatinėse zonose“. Projekto trukmė 2007 m.

22.LR ŽŪM projektas „Uoginių sodo augalų auginimo ir priežiūros technologinių elementų kūrimas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės uogų išauginimą bei pratęsti jų vartojimo laiką. Projekto trukmė 2006 m.

Vykdyti šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomieji darbai:

23.Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. AB „Ažuožerių sodai“. Sutarties nr. 1. 14 06 26. Projekto trukmė 2014 m. Projekto vertė 12 100 Lt.

24.Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. UAB „Naradava“. Sutarties nr. 2. 14 06 26. Projekto trukmė 2014 m. Projekto vertė 12 100 Lt.

25.Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. UAB „Aukštikalnių sodai“. Sutarties nr. 3. 14 06 30. Projekto trukmė 2014 m. Projekto vertė 12 100 Lt.

26.Dėl mokslinių tyrimų paslaugų atlikimo. AB „Luksnėnų sodai“. Sutarties nr. 5. 14 06 30. Projekto trukmė 2014 m. Projekto vertė 6 050 Lt.

27.Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“. Išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių (toliau-IKP) auginimo proceso tyrimas, siekiant užtikrinti IKP atitiktį specifikacijos reikalavimams. Projekto trukmė 2012 m.

28.Augimo reguliatoriaus Regalis New (a.i. Prohexadione-calcium 100 g kg-1) tyrimai braškėse. 2010/13/AR. Sutartis su BASF A/S. Projekto trukmė 2010-2011m.

29.Augimo reguliatoriaus Regalis (a.i. Prohexadione-calcium 100 g kg-1) tyrimai braškėse. Sutartis su BASF A/S. Nr. 0901 AR. Projekto trukmė 2009-2010 m.

30.Nitratinių trąšų tobulinimas ir naujų sukūrimas. AB ‘Achema‘, sutartis Nr. S-BPD2004-ERPF-3.1.7-06-06/0013/295F, iš 2007 m. gegužės mėn. 18 d. Projekto trukmė 2007 m.

31.Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Aukštikalnių sodai“. Projekto trukmė 2007 m.

32.Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Naradava“. Projekto trukmė 2007 m.

33.Obelų fitosanitarinės būklės įvertinimas ir obelų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos paruošimas, atsižvelgiant į ligų ir kenkėjų pasireiškimą pagal signalizatorių iMetos ®sm. Sutartis su UAB „Ažuožerių sodai“ Projekto trukmė 2007 m.

34.Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Naradava“ 06 04 11 Projekto trukmė 2006 m.

35.Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Dembavos medelynas“. 06 04 11 Projekto trukmė 2006 m.

36.Kompleksinės trąšos Trafos tyrimas. Sutartis su Kemira. Projekto trukmė 2005 m.

37.Herbicido Betanal registraciniai tyrimai. Sutartis su Bayer Crop Science. Projekto trukmė 2005 m.

38.Dėl mokslinių tyrimų atlikimo. Sutartis su UAB „Dembavos medelynas“ Projekto trukmė 2005 m..

Mokslininkų rengimas

Dviejų apgintų disertacijų vadovas:

1.Loreta Buskienė. 2002. „Aviečių veislių įvertinimas ir svarbiausieji agrotechnikos elementai auginant uogas vasaros bei rudens derliui“.

2.Gintarė Šabajavienė. 2009. „Obels fotosintezės rodiklių ir morfogenezės procesų valdymas intensyviuose soduose“.

Penkių disertacijų komiteto narys arba oponentas.

Kita veikla

Verslinės sodininkystės vystymo Lietuvoje strategijos autorius.

Aleksandro Stulginskio universitete dėstau šiuos dalykus: „Sodininkystės pagrindai“, „Sodininkystė“ ir „Sodo ir dekoratyvinių augalų dauginimas ir formavimas“.

Kauno kolegijos mokslo darbų redakcinės kolegijos narys.

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto baigiamųjų darbų kvalifikacinės komisijos narys.

Sukurtas mokomųjų filmų ciklas akcentuojant svarbiausius obelų ir braškių verslinio auginimo technologijų aspektus

Publikacijos ir pranešimai

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WOS duomenų bazėje su citavimo indeksu (A02)1.Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60(5): 234-240.

2.Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 85–90.

3.Liaudanskas Mindaugas, Pranas Viškelis, Raimondas Raudonis, Darius Kviklys, Norbertas Uselis, Valdimaras Janulis. 2014. Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Malus domestica Leaves. The Scientific World Journal, Vol. 2014 (2014), Article ID 306217, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/306217.

4.Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T.,. Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100(4): 441–446.

5.Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Science, 39: 1-7.

6.Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant Soil Environment, 58(10):465-470.

7.Lanauskas J., N. Uselis, D. Kviklys, N. Kviklienė, L. Buskienė. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins Horticultural Science, 39 (2): 55-60.

8.Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viškelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3&4): 210-213

Mokslo straipsniai žurnaluose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WOS duomenų bazėje (B02)

1.Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Management on Tree Nutrition And Yield in Apple Organic Orshard. Acta Hort. (SIHS) 1058: 175-180.

2.Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., and Uselis N. 2011. Investigation of rootstocks in the nursery. Acta Hort. (ISHS) 903: 425-429.

3.Šabajevienė G., Uselis N., Samuolienė G., Kviklys D., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2009. Sodinimo tankio įtaka obelų veislės ‘Auksis’ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė, 96(3): 83-92.

4.Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 363-368.

5.Buskienė L., Uselis N. 2008. The influence of nitrogen and potassium fertilizers on the growth and yield of raspberries cv. ‘Polana’. Agronomy Research, 6(1): 27-35.

6.Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy research, 6(2): 511-516.

7.Kviklys D., Uselis N., Kvikliene N. 2007. Rootstock and budding height effect on apple tree performance in the young orchard. Acta Hort. (ISHS), 732: 145-149.

8.Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N. 2007. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. ‘Vytenu rozine’. Acta Hort. (ISHS), 732: 335-339.

9.Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4: 247-250.

10.Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Possibilities of weed control with herbicide Basta 150 SL in a young apple tree orchard. Agronomy Research, 4: 155-158.

11.Uselis N., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2006. Incidence of fungal leaf diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research, 4: 421-426.

12.Uselis N., Rašinskienė A. 2000. Assessment of biological and economic properties of 9 strawberry varieties. International Conference on Fruit Production and Fruit Breeding. Karksi-Nuria, Estonia. P. 188-194.

Leidiniuose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse (B03)

13.Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1-2): 15-21.

14.Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49-68.

15.Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 3-10.

16.Uselis N. 2010. ‘Lodel’ veislės obelų su vegetatyviniais poskiepiais tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 3-8.

17.Lanauskas J., Viškelis P., Uselis N. 2010. Dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) derliaus nuėmimas karpant šakas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 33-41.

18.Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P. 2010. Vėlyvųjų braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 15-22.

19.Valiuškaitė A., Uselis N., Survilienė E. 2010. iMETOS® sm Botrytis sp. Prognozavimo modelio efektyvumo tyrimai braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 13-22.

20.Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4)

21.Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 37-41.

22.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. „Frigo“ braškių daigų augimo ir derliaus atsakas į šviesos spektrą. 2009. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4):

23.Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2009. ‘Auksio’ veislės obelų su P 22 poskiepiu asimiliaciniai rodikliai esant skirtingoms vainiko formoms. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 13-20.

24.Uselis N. 2009. Vainikų formų ir sodinimo schemų įtaka ‘Aldo’ veislės obelims su žemaūgiais B.396 poskiepiais. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 3-10.

25.Uselis N., Šabajevienė G., Kviklienė N. 2009. ‘Rubin’ veislės obelų su žemaūgiu P 60 poskiepiu formavimo laikas ir būdai. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 19-28.

26.Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N. 2008. Havest time effect on quality changes of apple cultivar ‘Alva’ during ripening and storige. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(1): 3-8.

27.Buskienė L, Uselis N. 2008. Herbicido Betanalo 160 SE efektyvumas jauname braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(1): 29-37.

28.Sasnauskas A., Rugienius R., Šikšnianas T., Uselis N., Raudonis L., Valiuškaitė A., Brazaitytė A., Viškelis P., Rubinskienė M. 2008. Small berry research according to COST 863 Action. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 389-400.

29.Uselis N. 2008. ‘Honeoye‘ veislės braškių auginimo technologijų agronominis-ekonominis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(1): 19-28.

30.Uselis N. 2008. Obelų sodo konstrukcijų raida Lietuvoje per pastaruosius 20 metų. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 99-107.

31.Uselis N. 2008. Inovatyvių braškių auginimo technologijų kūrimo ir tobulinimo raida. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 153-164.

32.Uselis N., Lanauskas J., Zalatorius V., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A. 2008. Evaluation of the metods of soil cultivation growing dessert strawberries in beds. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 295-305.

33.Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2007. ‘Lodel‘ ir ‘Alva‘ veislių obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 55-62.

34.Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Duchovskis P. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų poskiepių lapuose, Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 70-76.

35.Uselis N. 2007. Herbicidų betanalo eksperto, betanalo plius ir betanalo progreso am efektyvumo tyrimai jauname ir derančiame braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 71-80

36.Uselis N., Duchovskis P., Kviklys D., Šabajavienė G. 2007. Effect of planting systems and canopy form on apple trees grafted on P 22. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 22-29.

37.Uselis N., Duchovskis P., Viškelis P., Brazaitytė A., Švagždys S., Petronis P.2007. Efficiency of apple cv. ‘Ligol‘ on rootstock P 22 fertigation. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 37-47.

38.Uselis N., Kviklys D. 2007. Evaluation of apple cultivars on M.9 rootstock in intensive planting system. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(3): 115-119.

39.Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šabajavienė G. 2007. „Frigo” daigų kokybės įtaka braškių‚ ‘Elsanta‘ biologiniams ūkiniams rodikliams auginant jas nešildomame šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 63-70.

40.Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D. 2007. Productivity and fruit quality of apple tree cv. ‘Alva‘ under different orchard constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 30-36.

41.Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L., Kviklienė N., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P. 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „Frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(2): 26-33.

42.Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č., Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(1): 81-89.

43.Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Šlapakauskas V., Uselis N., Duchovskis P. 2006. Chlorophyll fluorescence characteristics of cultivar ‘Auksis’ on rootstocks P 22 and P 60 in high density orchards of different constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3): 364-374.

44.Šabajevienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2006. Auksis veislės obelų su P 22 poskiepiu fotosintezės pigmentų sistemos formavimasis įvairių konstrukcijų soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(1): 23-28.

45.Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Šabajevienė G., Baranauskis K., Sakalauskienė S., Uselis N., Gelvonauskis B. 2006. Kompleksinis UV-B spinduliuotės ir temperatūros poveikis braškių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(4): 146-152.

46.Uselis N. 2006. Influence of planting schemes and crown forms of apple tree on rootstock P 60 on productivity and fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3): 124-132.

47.Uselis N. 2006. Influence of rootstocks and planting schemes of apple tree cv. ‘Ligol’ on productivity and fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3): 151-157.

48.Uselis N. 2006. Algimantas Kviklys. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(4).

49.Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P., Šabajevienė G. 2006. “Frigo” daigais pasodintų braškių Elsanta auginimo būdai šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(1): 56-63.

50.Uselis N., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2006. Influence of planting schemes and crown forms on productivity and fruit quality of apple trees on rootstock P 22. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(3), 133-143.

51.Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Geležies trąšų įtaka ‘Bogota’ veislės braškių mitybai, išsivystymui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25(4): 137-145.

52.Uselis N. 2005. Growth vigour and productivity of young apple trees Delikates in the orchard of various constructions. Fruit – growing. Самохваловичи, 17(2): 81-85.

53.Uselis N. 2005. Investigatioan of strawberry cultivars for commercial growing in Lithuania. Fruit – growing. Самохваловичи, 17(2): 314–319.

54.Uselis N. 2005. Obelų su žemaūgiu poskiepiu biologinių – ūkinių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(4): 22-32.

55.Uselis N. 2005. Braškių veislių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas, Sodininkystė ir daržininkystė, 24(4): 72-80.

56.Šabajavienė G., Uselis N., Duchovskis P. 2005. Auksio obelų fotosintezės pigmentų tyrimai įvairių konstrukcijų soduose. Sodininkystė ir daržininkystė, 24(4): 57-64.

57.Uselis N., Kulikauskas L. 2004. Braškynų dirvos priežiūros būdų agrobiologinis ir ekonominis įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 23: 41-52.

58.Lugauskas A., Repečkienė J., Uselis N., Rašinskienė A. B. 2003. Problems of a longtime strawberry growing in one plot. Acta scientiarum Polonorum. Hortorum cultus. Ogrodnictwo, 2(2): 59-68.

59.Uselis N. 2003. Žemaūgių obelų augumas ir produktyvumas įvairių konstrukcijų derančiuose soduose. Sodininkystė ir daržininkystė. 22(1): 3-13.

60.Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Uselis N., Raudonis L. 2003. Investigation of apple canker (Nectria galligena Bres.) in intensive medium dwarf apple orchard. Sodininkystė ir daržininkystė. 22(3): 194-200.

61.Uselis N. 2002. Assessment of productivity and fruit quality of apple cultivars on rootstock M26 in fruit bearing orchard. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(3): 14-28.

62.Uselis N. 2002. Evolution of orchard constructions in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(3): 98-112.

63.Buskienė L., Uselis N. 2002. Biological peculiarities of autumn raspberry and assessment of cropping on primocanes technology. Sodininkystė ir daržininkystė, 21(3): 55-63.

64.Jablonskienė A., Uselis N. 2002. Vaisiai ir uogos. Lietuvos žemės ūkis. Vilnius, 99-102.

65.Uselis N. 2001. Sodo konstrukcijų įtaka žemaūgių obelų augumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 20(1): 35-43.

66.Uselis N. 2001. 20 veislių obelų su M26 poskiepiu biologinių ir ūkinių savybių vertinimas pirmais – penktais metais sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 20(3): 318-333.

67.Uselis N. 2001. Vaisių ir uogų gamybos konkurencingumas – lemiamas veiksnys plėtojant verslinę sodininkystę. Konkurencingas žemės ūkis ir jo svarba šalies ekonomikai. Vilnius, 140-146.

68.Uselis N., Rašinskienė A.2001. Braškių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 20(2): 18-31.

69.Rašinskienė A., Uselis N. 2000. Braškių biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. 19(2). 11-22.

70. Uselis N. 2000. Braškių sodinimo ir auginimo schemų įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 19(1): 53-68.

71.Uselis N., Rašinskienė A. 1990. Braškių daigų laikymas žiemą. Sodininkystė ir daržininkystė, 9: 47-56.

72.Samulienė M. I., Uselis N., Kviklys A. 1988. Braškių lapų ploto nustatymo metodika. Sodininkystė ir daržininkystė, 8: 40-44.

73.Uselis N. 1988. Braškių sodinimo laikas pavasarį. Sodininkystė ir daržininkystė, 8: 24-31.

Knygos

1.Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. 2013. Kaunas, 447 p.2.Skrīvele M.; E.Rubauskis, S.Straitina, S.Ruisa, L.Ikase, E.Kaufmane, V.Berlands, B.Lace, I.Gravite, D.Felmane, V.Surikova, I.Apenite, R.Rancena, L.Vilka, I.Maročko-Bičevska, A.Stalažs, D.Kviklys, N.Uselis. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā. LVAI, Dobele, 188 p.

3.Misevičiūtė A., Uselis N. 1987. Braškės ir žemuogės. Sodininko žinynas 1987 m. (Sudaryt. A.Puipa). LKP CK leidykla, 72-99.

Metodinės priemonės, brošiūros ir rekomendacijos

Metodinės priemonės ir brošiūros:1.‘Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija (Taikant priemonę: „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“) 2014. (Sudaryt. N. Uselis), LAMMC SDI – Babtai, 160 p.

2.Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių formavimo ir genėjimo tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 158-165.

3.Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D. 2013. Sodo ir uogyno dirvos bei augalų priežiūros tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 166-173.

4.Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių poskiepių tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 216-223.

5.Obelų apsauga nuo ligų ir kenkėjų (metodika). 2011. (Sudaryt. A. Valiuškaitė). LAMMC SDI. Babtai, 47 p.

6.Obuolių skynimo laikas (metodika). 2011. (Sudaryt. N. Kviklienė). LAMMC SDI. Babtai, 27 p.

7.Uselis N. 2008. Sodininkystės technologijų skyrius. Kn.: K. Palaima (sudaryt.), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938-2008 m.. Babtai, 171-173.

8.Pranckietis V., Uselis N., Pranckietienė., Kviklys D., Viškelis P. 2008. Intensyvios sodo technologijos. Metodiniai nurodymai praktiniams darbams. Girionys.

9.Obelys. 2007. (Sudaryt. N. Uselis) Kaunas, Ūkininko patarėjas, 117 p.

10.Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. 2006. (Sudaryt. D. Kviklys) Babtai, 64 p.

11.Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. 2005. (Sudaryt. N. Uselis)., LSDI – Babtai, 212 p.

12.Uselis N. 2003. Braškių auginimas (Avietės, braškės, žemuogės): “Mano ūkio” specialusis numeris. 22-32.

13.Aleknevičienė V., Barkauskienė Z., Bruzgulis J., Kviklys D., Uselis N., Ramanauskas J., Vaznonis V. 2003. Lietuvos vaisių ir daržovių rinkos organizavimo naujovės. Metodinis informacinis leidinys. – Kaunas: LŽŪU Leidybos centras, 69 p. (4,5 sp.l)

14.Uselis N. 2003. Veislės versliniams braškynams (Avietės, braškės, žemuogės): “Mano ūkio” specialusis numeris. 9-12.

15.Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos (avietės, braškės, serbentai). 2002. (Sudaryt. N. Uselis)., LSDI. – Babtai, 192 p.

16.Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII – 1728 įgyvendinimo programos 2002 – 2006 m / Red. Kolegija : D. Stanikūnas, atsakingi vykdytojai: DEMMT – L. Milčius ir kt. (LSDI – Z. Barkauskienė, N. Uselis), Vilnius : [LAEI] 2002. 700 p

17.Žemaūgės obelys. 1997. (Sudaryt. N. Uselis), Kaunas.

18.Uselis N. 1986. Braškių (sodo žemuogių) auginimo technologija. Intensyvios sodų ir uogynų auginimo technologijos. (Sudaryt. A. Kviklys). 68-76.

Rekomendacijos ūkio plėtrai:

2.Uselis N., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 68.

3.Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Veislės ‘Rubin’ obelų augimo ir derėjimo optimizavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 73.

4.Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A., Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 27-28.

5.Lanauskas J., Uselis N., Bundinienė O. 2013. Mikroelementų trąšų ir trąšų su mikroelementais naudojimas auginant išskirtinės kokybės vaisius bei uogas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 32-35.

6.Uselis N. 2013. Sodo ir uoginių augalų derėjimo pradžia (amžius), nuo kurio taikytinas išskirtinės kokybės produkcijos sertifikavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 36-38.

7.Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, jas auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., 41-43.

8.Uselis N. 2001. Obelų su M. 26 poskiepiu tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, 6-11.

9.Uselis N. 2001. Vidutinio augumo ir augesnių obelų su žemaūgiu 62-396 poskiepiu sodo konstrukcijos. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, 12

10.Uselis N., Rašinskienė A. 2001. Naujos braškių veislės versliniams ir mėgėjiškiems braškynams. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, 28-34.

11.Uselis N., Kulikauskas L. 2001. Dirvos priežiūra braškyne. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos. Babtai, 35-38.

12.Uselis N. 1990. Braškių auginimo technologija elitiniuose ir pirmosios reprodukcijos versliniuose braškynuose. Rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti 1992 metais. Vilnius, 7-9.

13.Uselis N. 1990. Verslinių braškynų įveisimas. Rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti 1992 metais. Vilnius, 9.

2015-01-14