Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Darius Kviklys

  Mokslininko kortelė

Darius Kviklys

Vardas Pavardė Darius Kviklys
Gimimo data ir vieta 1965-03-25, Babtai, Kauno r.
Pareigos skyriuje Skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
El. paštas d.kviklys(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555304
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: aukštasis, 1990 m. Maskvos Timiriazevo vardo žemės ūkio akademija, sodininkystės ir daržininkystės fakultetas, mokslinis agronomas.

Kvalifikacijos kėlimas:

1992 m. Mokslinė stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.

1994 m. Mokslinė stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.

1994. Šiaurės šalių doktorantų kursai. Danija.

1996. Šiaurės šalių doktorantų kursai. Švedija.

1997 m. Mokslinė stažuotė Švedijos Karališkojo žemės ūkio universiteto, Balsgard sodininkystės tyrimų stotyje.

2008 m. Mokslinė stažuotė JAV, Cornell universiteto Niujorko valstijos žemės ūkio tyrimų stotyje.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Biomedicinos mokslų daktaras, agronomijos kryptis. 1998 m. apginta disertacija “Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo tyrimai”.
Mokslininkų rengimas Doktoranto J.Viškelio vadovas. Doktorantės I. Urbanavičiūtės mokslinis konsultantas.
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų poskiepiai, obelų morfogenezė, obelų derėjimo reguliavimas, sodų sistemos, sodininkystės verslo vystymas, kriaušių poskiepių selekcija.
Dalyvavimas projektuose

INTERREG projektas Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries (InnoFruit), 2016-2019, (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija)

LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, 2011–2014 m.ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“, 2012-2013 m.

ŽŪM projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“, 2011–2013 m.

INTERREG LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“, 2010–2012 m.

ŽŪM projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“, 2008–2011 m.

COST 863: „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios ir kokybiškos produkcijos“, 2005-2010 m.

ŽŪM projektas Mokymai pagal sodininkystės ir daržininkystės programas, 2010.

VMSF mokslininkų grupės projektas. „Gentinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams-biocheminiams procesams”, 2007 m.

VMSF mokslininkų grupės projektas „Obelų vaismedžių morfogenezės valdymas, derinant poskiepio ir įskiepio genotipus“, 2006 m.

Prioritetinių krypčių programos Fibistress projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą”, 2005-2006.

INTERREG projektas “Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros”, 2005–2006 m.

Framework 4. FAIR CT97-3894. Japanese Quince – a new European fruit crop for production of juice, flavour and fibre, 2000-2003.

AB „Achema“ projektas“Naujų skystų trąšų sodams technologijos sukūrimo agrocheminis pagrindimas”, 2001 m.

Dalyvavimas kituose tarptautiniuose projektuose ir įgyta kvalifikacija:

2001 – Nyderlandų ir Lietuvos projektas: Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas

2001-2002 – Nyderlandų – Lietuvos projektas: Vaisių ir daržovių kokybės standartai

2003 – Prancūzijos ir Lietuvos projektas: Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas

2002-2004 – Nyderlandų – Lietuvos projektas: Sodo augalų dauginimo sistema ir sertifikavimas

2006-2007 – Latvijos – Lietuvos – Nyderlandų projektas: Vaisių ir daržovių rinkos organizavimas

LR ŽŪM užsakomieji darbai:

2002

Pagrįsti gamintojų organizacijų formavimo ir veiklos perspektyvas organizuojant vaisių, daržovių ir žuvų rinkas.

Paramos teikimo tvarkos sistemos įdiegimas perdirbtų vaisių ir daržovių gamybai.

Minimalių importo kainų bei importo licensijų taikymo sistemos diegimas perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuje pagal ES reikalavimus.

Importo priemonių taikymo sistemos įdiegimas vaisių ir daržovių sektoriuje pagal ES reikalavimus

ES intervencinių mechanizmų įdiegimas vaisių ir daržovių sektoriuje Lietuvoje.

2003

Įvertinti vynmedžių vegetatyvinės dauginamosios medžiagos sertifikavimo sistemos funkcionavimo galimybes remiantis ES teisės aktų reikalavimais.

Vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenų aprobavimo principai.

Minimalūs reikalavimai sodo augalų dauginamosios medžiagos tiekėjams

2004

Sveikos devirusuotos sodo augalų dauginamosios medžiagos tyrimai versliniuose soduose ir uogynuose.

2005

Žemės ūkio augalų, daržovių ir sodo augalų veislių palaikytojų pripažinimo, jų įregistravimo ir kontrolės sistemų kūrimas.

Obelų verslinių veislių asortimento išplėtimas naujausiomis veislėmis bei veislių ir poskiepių derinių optimizavimas.

Priemonių planas sodininkystės verslui stabilizuoti siekiant išvengti obelų pramečiavimo ir užtikrinant kasmetinį aukštos kokybės obuolių derlių

2006

Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą.

2012

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniai tyrimai ir taikomosios veiklos programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“. Išskirtinės kokybės šviežių vaisių, uogų ir daržovių (toliau –IKP) auginimo proceso tyrimas, siekiant užtikrinti IKP atitiktį specifikacijos reikalavimams

LMT mokslininkų grupės projektas „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“, 2014 –2016.

LR ŽŪM NMA projektas „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“, 2014-2015.

Mokslininkų rengimas Mokslinis konsultantas doktorantei G.Šabajevienei.
Mokslinės ir profesinės organizacijos EURFIN (Europos sodininkystės mokslų įstaigų tinklas) poskiepių grupės vadovas
Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Kriaušių poskiepiai: K11, K16, K19 (2001), Japoninio svarainio veislės: ‘Rondo‘, ‘Darius‘ (2011)
Kita veikla Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos” direktorius.
Publikacijos ir pranešimai Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

 1. Kviklys Darius, Alina Čeidaitė, Juozas Lanauskas, Nobertas Uselis, Giedrė Samuolienė. 2016. The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and food science. 25 (1):81-88.
 2. Samuolienė G., A.Čeidaitė, R. Sirtautas, P. Duchovskis, D. Kviklys. 2016. Effect of crop load on phytohormones, sugars, and biennial bearing in apple trees. Biologia plantarum,: 1-7.  DOI 10.1007/s10535-015-0581-3.
 3. Liaudanskas Mindaugas, Pranas Viškelis, Darius Kviklys, Raimondas Raudonis, Valdimaras Janulis. 2015. A Comparative Study of Phenolic Content in Apple Fruits. International Journal of Food Properties, 18(5): 945-953. DOI: 10.1080/10942912.2014.911311.
 4. Fazio G., Wan Y., Kviklys D., Romero L., Adams R., Strickland D., Robinson T. 2014. Dw2, a new dwarfing locus in apple rootstocks and its relationship to induction of early bearing in apple scions. J. AMER. SOC. HORT. SCI. 139(2):87-98.
 5. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101(1): 85–90.
 6. Liaudanskas Mindaugas, Pranas Viškelis, Valdas Jakštas, Raimondas Raudonis, Darius Kviklys, Arvydas Milašius, and Valdimaras Janulis. 2014. Application of an Optimized HPLC Method for the Detection of Various Phenolic Compounds in Apples from Lithuanian Cultivars. Journal of Chemistry, 2014: 1–10. doi:10.1155/2014/542121.
 7. Kviklys D., M. Liaudanskas, V. Janulis, P. Viškelis, M. Rubinskienė, J. Lanauskas, N. Uselis. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60 (5): 234–240.
 8. Liaudanskas Mindaugas, Pranas Viškelis, Raimondas Raudonis, Darius Kviklys, Norbertas Uselis, Valdimaras Janulis. 2014. Phenolic composition and antioxidant activity of Malus domestica leaves. The Scientific World Journal, Vol. 2014 (2014), Article ID 306217, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/306217.
 9. Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T.,. Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica Borkh.) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100(4): 441–446.
 10. Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Science, 39 (1): 1-7.
 11. Lanauskas J., N. Uselis, D. Kviklys, N. Kviklienė, L. Buskienė. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins Horticultural Science, 39 (2): 55-60.
 12. Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant Soil Environment, 58(10):465-470.
 13. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskiene L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9 (3&4): 210-213.
 14. Fazio G., Kviklys D., Robinson T. 2009. QTL Mapping of Root Architectural Traits in Apple Rootstocks. HortScience, 44 (4): 986-987.
 15. Rumpunen K., Kviklys D. 2003. Combining ability and patterns of inheritance for plant and fruit traits in Japanese quince (Chaenomeles japonica) / Euphytica 132 (2), p.139-149.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

 1. Kviklys, D., Čeidaitė, A., Lanauskas, J., Uselis, N., Samuolienė, G. 2016. Does the rootstock affect alternate bearing of apple tree?. Acta Hort. (ISHS) 1119:49-52.
 2. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Managament on Tree Nutrition And Yield in Apple Organic Orchard. Acta Hort. (ISHS) 1058: 175-180.
 3. Kviklys D., Viškelis P., Rubinskienė M., Kviklienė N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Janulis V. 2014. Rootstock Affects Apple Fruit Biochemical Content: Preliminary Results. Acta Hort. (ISHS) 1058: 595-599.
 4. Lepsis, J., Bite A., Kviklys D., Univer N. 2014. Evaluation Of ‘Auksis’ Apple Trees On Dwarfing Rootstocks In The Baltic Region. Acta Hort. (ISHS) 1058: 601-606.
 5. Fazio, G., Kviklys D., Grusak, M.A., Robinson, T. 2013. Phenotypic diversity and QTL mapping of absorption and translocation of nutrients by apple rootstocks. Aspects of Applied Biology: 119: 37-50. (ISI WOS be cit. indekso)
 6. Lepsis J., Lepse L., Kviklys D., Univer N. 2013. Evaluation of pear rootstocks for the cultivar “Suvenirs”in the Baltic region. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. 67(2): 145-151.
 7. Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N. 2013. Suitability of „Jonagold“ clones for commercial growing in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of sciences. Section B. 67(2): 215-218.
 8. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1-2): 15-21.
 9. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė. 32(3-4): 49-67.
 10. Juozas Lanauskas, Darius Kviklys, Nomeda Kviklienė, Nobertas Uselis, Pranas Viškelis, Mindaugas Liaudanskas and Jonas Viškelis. 2013. Effect Of Soil Maintenance On Apple Tree Nutrition And Productivity In Organic Orchard. Acta Horticulturae, (priimtas spaudai 2013.10.10). (ISI WOS be cit. indekso)
 11. Darius Kviklys, Pranas Viškelis, Marina Rubinskienė, Nomeda Kviklienė, Mindaugas Liaudanskas, Juozas Lanauskas and Valdimaras Janulis. 2013. Rootstock Affects Apple Fruit Biochemical Content: Preliminary Results. Acta Horticulturae, (priimtas spaudai 2013.10.10). (ISI WOS be cit. indekso.
 12. J. Lepsis, D. Kviklys and T. Univer. 2013. Evaluation Of ‘Auksis’ Apple Trees On Dwarfing Rootstocks In The Baltic Region. Acta Horticulturae, (priimtas spaudai 2013.10.10). (ISI WOS be cit. indekso)
 13. Fazio, G., Kviklys, D., Grusak, M.A., Robinson, T. 2012. Soil pH, soil type and replant disease affect growth and nutrient absorption in apple rootstocks. New York State Fruit Quarterly. 20(1):22-28.
 14. Robinson T., Hoying S., Reginato G., Kviklys, D. 2012. Fruit size of high density peaches is smaller than low density systems. Acta Hort. (ISHS) 962:425-432.
 15. Kviklys, D. 2011. Fruit rootstock research in Europe performed by Eufrin rootstock group. Acta Hort. (ISHS) 903:349-353.
 16. Kviklys, D. 2011. Interactions of apple rootstock and planting height in the young orchard. Acta Hort. (ISHS) 903:419-423.
 17. Kviklys, D., Lanauskas, J., Sakalauskaite, J., Kvikliene, N. and Uselis, N. 2011. Investigation of apple rootstocks in the nursery. Acta Hort. (ISHS) 903:425-429.
 18. Kviklys D. 2011. Kriaušių veislių tyrimas jauname intensyviame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 15-21.
 19. Kviklys D., Robinson T. 2010. Temperature before and after application of chemical thinners affects thinning response of ‘Empire’ apple trees. Acta Hort., (ISHS), 884:525-530.
 20. Robinson T., Hoying S., Iungerman K., Kviklys D. 2010. AVG combined with NAA control pre-harvest drop of ‘Mcintosh’ apples better than either chemical alone. Acta Hort., (ISHS), 884:343-350.
 21. Kviklienė N., Kviklys D., Sasnauskas A. 2010. Effect of plant growth regulators on apple fruit preharvest drop and quality. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research,18(2):1-6.
Knygos

•Japanese Quince. Potential fruit crop for Northern Europe. Ed. Kimmo Rumpunen. SLU Alnarp. 184 p.•Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms. Babtai, 2001. 185 p.

•Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir daržovėms. Babtai, 2003. 244 p.

•Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. 212 p.

•Obelys. Kaunas, Ūkininko patarėjas, 2007. 117 p.

•Skrivelė M. ir kt. Celvedis komercauglkopiba. (Verslinių sodų auginimo gidas). LVAI. Dobele, 2012. 188 p.

Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. 2013. Kaunas, 447 p.

Metodinės priemonės, brošiūros ir rekomendacijos

•Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. Мичуринск, 1997.•Sėklinių veislinių pasėlių ir veislinių sodo augalų aprobavimo metodiniai nurodymai. 1999. Vilnius, Infonila, 85 p. ISBN 9986-770-04-1.

•Production and distribution of apples and pears in eight countries. Prognosfruit 2004, Lublin, 50 p. ISBN 83-7259-113-X.

•Ramanauskas J., Vaznonis V., Ramanauskienė J., Kryžius L., Kviklys D., Skulskis V. Žemdirbių ir kaimo vietovių gyventojų informavimo rengiantis narystei Europos Sąjungoje programa. Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus integracija į ES. Metodinė priemonė. Vilnius, 2002, 35 p.

•Aleknevičienė V., Čiūtas R., Kryžius L., Kviklys D., Ramanauskas J., Ramanauskienė J., Vaznonis V. Sodininkų ir daržininkų gamintojų organizacijos. Metodinis informacinis leidinys. – Kaunas: LŽŪU leidybos centras, 2002. 64 p.

•Aleknevičienė V., Barkauskienė Z., Bruzgulis J., Kviklys D., Uselis N., Ramanauskas J., Vaznonis V. Lietuvos vaisių ir daržovių rinkos organizavimo naujovės. Metodinis informacinis leidinys. – Kaunas: LŽŪU Leidybos centras, 2003. – 69 p.

•Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. Babtai, 2006. 64 p.

•Pranckietis V., Uselis N., Pranckietienė I., Kviklys D., Viškelis P. Intensyvaus sodo technologijos. Metodiniai patarimai praktiniams darbams. Girionys, 2008.

•Kviklienė N., Kviklys D., ir kt. 2011. Obuolių skynimo laikas. Babtai, 32 p.

Valiuškaitė A., Kviklys D., ir kt. 2011. Obuolių apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Babtai, 48 p.

2016-07-07