Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Roma Starkutė

Roma Starkute foto  Roma Starkutė

Vardas Pavardė Roma Starkutė
Gimimo data ir vieta 1962. 03. 14
Pareigos skyriuje J. mokslo darbuotoja
El. paštas r.starkute(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 555226
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

1980-1983 m. Kauno Mičiurino tarybinis ūkis technikumas sodininko-daržininko diplomas1989-1994 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, mokslinio agronomo diplomas.

Mokymo programos:

Bankinės konsultacijos. Pažymėjimas Nr. 12/411 „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityje“ (2012 m. gegužis, birželis).

„Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, pažymėjimo Nr. 91, 2011.

,,Laiko planavimas ir darbo organizavimas‘‘ Pažymėjimo Nr. 162, 2011

,, Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas‘‘ Pažymėjimo Nr. 26, 2010.

Mokslinės veiklos kryptys Ekologinė lauko daržininkystė. Naujų ekologinių trąšų tyrimai, naujų biologiškai aktyvių ir aplinkai saugių preparatų tyrimai, įvairių agrotechnikos priemonių tyrimai siekiant gauti kokybišką daržovių derlių, palaikyti gerą dirvožemio struktūrą ir derlingumą ir saugoti aplinką.
Dalyvavimas projektuose 1PM-PV-09-1-001497 –PR001. “Išskirtinės kokybės šakniavaisių daržovių auginimo technologija besikeičiančio klimato sąlygomis”: 2010. 04 – 2013.03. NMA1PM-PV-11-1-007015-PR001. „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinės inovacijos šalies ūkininkų ūkiuose besikeičiančio klimato ir rinkos sąlygomis. 2012-04-01 – 2015-03-31. NMA.
Kita veikla LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute atsakinga už ekologinį ūkį.
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds). P. 19-40, ISBN: 978-953-51-0252-6.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius, D. Kavaliauskaitė. 2013. Effect of Watering and Main Fertilization Rateson Productivity and Storage of Intensively Grown Onion. „Rural Development 2013’’ Proceedings. Volume 6, Book 2, 59-65. Conference website: http://www.asu.lt/rural__development/ent

2.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius. 2013. Trąšų su huminėmis medžiagomis įtaka morkų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1–2): 55 – 65.

3.O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė, D. Kavaliauskaitė, V. Zalatorius. 2013. Integruoto lauko ir šiltnamių daržovių auginimo tyrimai ir technologijų modeliavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3–4): 87 108.

4.Starkutė R., V. Zalatorius, O. Bundinienė. 2012. Naturcomplet trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 55-62.

5.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2012. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų svogūnų produktyvumui ir kokybės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 28-39.

6.Ona Bundinienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Roma Starkutė, Julė Jankauskienė, Vytautas Zalatorius, Česlovas Bobinas. 2011. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. Horticulture. (In press). ISBN 979-953-307-435-0.

7.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, Danguolė Kavaliauskaitė, Julė Jankauskienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 43 54.

8.V. Zalatorius, O. Bundinienė, Č. Bobinas, R. Starkutė, E. Survilienė. 2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų morkų, burokėlių, svogūnų ir kopūstų derliui ir kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 97-98.

9.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 99 100.

10.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Elena Survilienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo bei kalio trąšų Turbo Seed Zn efektyvumas morkų ir kopūstų pasėlyje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 101 102.

11.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 103 104.

12.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, P. Viškelis.2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų daržovių derliui bei kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p37 38.

13.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.39 40.

14.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.40 41.

15.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius, P. Viškelis. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų produktyvumui ir išsilaikymui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(1).41-50.

16.R. Starkutė, O. Bundinienė, V. Zalatorius. 2010. Ekoplant trąšų ir meteorologinių sąlygų įtaka ekologiškai augintų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3).23-34.

17.L. Duchovskienė, R. Starkutė, R. Tamošiūnas. 2010. Abundance of cabbage aphid and their natural enemies in differently fertilized and covered with agro-film white cabbage, 29(4). 59-66.

18.R. Starkutė, P. Viškelis, V. Zalatorius, O. Bundinienė, D. Kavaliauskaitė. 2009. Skystų trąšų ,,Biokal 01‘‘ įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 95–104.

19.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius. 2009. Humistaro ir meteorologinių sąlygų įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 83–92.

20.Starkutė, P. Viškelis, O. Bundinienė, V. Zalatorius. 2009. Ekologiškų trąšų įtaka svogūnų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 95–104.

21.L. Duchovskienė, L. Raudonis, R. Karklelienė, R. Starkutė. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 41–46.

22.R. Starkutė, L. Duchovskienė, V. Zalatorius. 2009. Influence of preplant and vegetable crop rotation links on carrot yield and damage of pests. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 217-225.

23. D. Kavaliauskaitė, J. Jankauskienė, E. Survilienė, O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius, R. Karklelienė. 2009. Competitive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7 (Special issue 1): 317 – 322.

24.O. Bundinienė, D. Kavaliauskaitė, R. Starkutė, Č. Bobinas. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root vegetables. Acta Horticulturae. 830(2): 525-530.

25.D. Kavaliauskaitė, R. Starkutė, O. Bundinienė, J. Jankauskienė. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae. 830(2): 385-390.

26.Starkutė, Č. Bobinas, P. Duchovskis, V. Zalatorius, E. Survilienė, O. Bundinienė. 2009. ,Biokal 01’’ įtaka ekologiškai auginamų daržovių derliui. Sodininkystės ir daržinininkystės mokslo tyrimai, 22: 148-155.

2014-02-10