Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Danguolė Kavaliauskaitė

Mokslininkės kortelė

Danguolė Kavaliauskaitė

Vardas Pavardė Danguolė Kavaliauskaitė
Gimimo data ir vieta 1971 02 03
Pareigos skyriuje Jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas d.kavaliauskaite(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555 226
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas Aukštasis, 1993-1997 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, agronomijos fakultetas, agronomijos bakalauras.Aukštasis, 1997-1999 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, agronomijos fakultetas, agronomijos magistras.
Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 2006 m. apginta disertacija tema „PIKTŽOLIŲ KONTROLĖS AGROTECHNINIAI IR BIOLOGINIAI ASPEKTAI RAUDONŲJŲ BUROKĖLIŲ ( Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris ) PASĖLIUOSE“
Mokslinės veiklos kryptys Cheminės piktžolių kontrolės veiksmingumo tyrimai daržovių pasėliuose. Piktžolių ir daržovių konkurencijos tyrimai. GEP ( good experimental practice) herbicidų efektyvumo ir jų toksiškumo pasėliui tyrimui (užsakomieji darbai).
Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos herbologų draugija, Europos herbologų draugija
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds). P. 19-40, ISBN: 978-953-51-0252-6

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root-crop quality, yield and plant resistance to disease of organically grown carrot hybrids and cultivars. Žemdirbystė-Agriculture (ISSN;1405-3195), Vol. 99(4), 393-398 p.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

2.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius, D. Kavaliauskaitė. 2013. Effect of Watering and Main Fertilization Rates on Productivity and Storage of Intensively Grown Onion. RURAL DEVELOPMENT 2013 PROCEEDINGS, Volume 6, Book 2, 56-65.

3.O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė, D. Kavaliauskaitė, V. Zalatorius. 2013. Integruoto lauko ir šiltnamių daržovių auginimo tyrimai ir technologijų modeliavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3–4): 87 108.

4.Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė, R., Bobinas, C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae. 936: 295-298.

5.Ona Bundinienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Roma Starkutė, Julė Jankauskienė, Vytautas Zalatorius, Česlovas Bobinas. 2011. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. Horticulture. (In press). ISBN 979-953-307-435-0.

6.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, Danguolė Kavaliauskaitė, Julė Jankauskienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 43 54.

7.Danguolė Kavaliauskaitė. 2011. Vaistinių valerijonų (Valeriana officinalis L.) pasėliuose naudojamų herbicidų veiksmingumas ir saugumas. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(4): spaudoje.

8.Kavaliauskaitė D., Survilienė E. 2010. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control annual dicotyledonous weeds in leek crop. Vegetable crops research bulletin, 73:

9.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable crops research bulletin, 73:

10.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competetive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7(1): 317 323.

11.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. Reproduction features of organically grown edible parrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. Agronomy Research, 7(1): 305 310.

12.Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bobinas, C. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables. Acta Horticulturae (ISHS) 830:525-530.

13.Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae (ISHS) 830:385-390.

14.Starkutė R., Viškelis P., Zalatorius V., Bundiniene O., Kavaliauskaite D. Skystų trąšų ”Biokall-01” įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 95 104.

15.Kavaliauskaitė D. Influence of herbicide spraying time and frequency on onion crop weediness. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 105 109.

16.Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. Tręšimo humistaru ir Final K įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 73 82.

17.Kavaliauskaitė D. Efficacy of herbicide Lentagran WP for control of annual dicotyledonous weeds in cabbage crop. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 101 108.

18.Kavaliauskaitė D. Kai kurių herbicidų ir jų mišinių įtaka valgomųjų morkų pasėlio piktžolėtumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22:121-126.

19.Kavaliauskaitė D. Herbicido Oxyfluorfeno įtaka ropinių svogūnų pasėlio piktžolėtumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22:127-131.

B01. Mokslo monografijos ir knygų skyriai, neatitinkantys kategorijos A01 reikalavimų:

1.Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2013. Daržovių dirvos ir šių augalų priežiūros tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslo tyrimams, 252-259.

2014-02-10