Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Julė Jankauskienė

Mokslininkės kortelė

Jule Jankauskiene

Vardas Pavardė Julė Jankauskienė
Gimimo data ir vieta 1960 06 27 Kauno raj., Vytėnų km.
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas j.jankauskiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 7 555226
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1980-1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas), agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas.

Kvalifikacijos kėlimas:

2002 m. stažuotė Kanadoje, Kvebeko universiteto daržininkystės tyrimų centre.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 1989 m. apginta disertacija tema „Cравнительная оценка реакции огурца на электродосвечивание рассады различными источниками оптического излучения”.
Mokslinės veiklos kryptys Daržovių auginimo šiltnamiuose technologinių elementų ir jų įtakos derliui ir kokybei tyrimai.
Dalyvavimas projektuose

2002-2003 m FAO TCP/LIT/0167(A) projektas: “Greenhouse vegetable production in Lithuania”.2003-2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED.

2007-2009 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED.

2011-2014 m. LMT sveikas ir saugus maistas, No. SVE-03/2011 “Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“.

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Pomidorų veislių „Rutuliai“ ir „Milžinai“ bendraautorė (5 proc.), 2002 m.
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In: Horticulture. Ed. Maldonado A., I., L. P. 19-40, ISBN: 978-953-51-0252-6.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. 12(2). P.: 143-152.

2.Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J. , Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskia P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8(12). P.: 1241-1249.

3.Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. 2012. Lycopene and β–carotene in non-blanched and blanched tomatoes. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(2): 142-146.

4.Zaborskienė G., Garmienė G., Jasutienė I., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Auginimo sąlygų įtaka biogeninių aminų, azoto, nitritų bei nitratų kaupimuisi daržovėse. Veterinarija ir zootechnika (Vet Med Zoot), 45 (67), 97-103.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Brazaitytė A., Jankauskienė J., Novičkovas A. 2013. The Effects of Supplementary Short term Red LEDs Lighting on Nutritional Quality of Perilla frutescens L. Microgreens. Rural development. The sixth international scientific conference proceedings. Volume 6, Book 2. P.:54- 58.

2.Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė A. 2013. The comparison of supplemental blue and green light effects on two cucumber hybrid transplant grown under HPS lighting in greenhouse. Rural development. The sixth international scientific conference proceedings. Volume 6, Book 2. P.:111- 114.

3.Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae. (ISHS) 939: 85-91.

4. Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae. (ISHS) 927:723-730.

5. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S. and Sakalauskaitė J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 885-892.

6. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae. (ISHS) 956:649-656.

7.Žukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae. (ISHS) 907: 87-90.

8.Bundinienė O., V. Zalatorius, R. Starkutė, D. Kavaliauskaitė, Jankauskienė J. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 43-54.

9.Ona Bundinienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Roma Starkutė, Julė Jankauskienė, Vytautas Zalatorius, Česlovas Bobinas. 2011. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. Horticulture. (In press). ISBN 979-953-307-435-0.

10.Brazaitytė A., P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, J. Sakalauskaitė, G. Šabajavienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas. 2010. The effect of light-emitting diodes on the growth of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 89-98.

11.Brazaitytė A., P. Duchovskis, A. Viršilė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, A. Novičkovas. 2010. Agurkų daigų auginimas po halogeninėmis lempomis papildant šviesos spektrą 455 nm komponente, Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 43- 54.

12.Jankauskienė J., A. Brazaitytė, P. Viškelis. Kalcio ir magnio trąšų įtaka agurkų derliui ir vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3): 55-64.

13.Duchovskis P., A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, A. Brazaitytė, A. Kurilčik, R. Sirtautas, J. Jankauskienė, Z. Bliznikas, A. Novičkovas, P. Vitta, A. Žukauskas. 2010. Fotofiziologinių procesų valdymas augalų auginimo technologijose (PHYTOLED). Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 91-97.

14.Brazaitytė A., J. Jankauskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis, A. Novičkovas, Z. Bliznikas, A. Žukauskas. 2010. Agurkų daigų auginimas , naudojant kietakūnius šviesos šaltinius. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 98-104.

15.Brazaitytė A., J. Jankauskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis, A. Novičkovas, Z. Bliznikas, A. Žukauskas. 2010. Pomidorų daigų auginimas , naudojant kietakūnius šviesos šaltinius. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 105-111.

16.Brazaitytė A., J. Jankauskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis, A. Novičkovas, Z. Bliznikas, A. Žukauskas. 2010. Kietakūnės šviesos išliekamasis poveikis daržovių daigams derėjimo metu. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 112-117.

17.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, G. Šabajevienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, A. Novičkovas, P. Vitta, Z. Bliznikas, P. Duchovskis, A. Žukauskas. 2010. Kietakūnio apšvietimo įtaka antioksidacinėms žalumyninių daržovių savybėms. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 118-124.

18.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, G. Šabajevienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, A. Novičkovas, P. Vitta, Z. Bliznikas, P. Duchovskis, A. Žukauskas. 2010. Kietakūnio apšvietimo įtaka nitratų kiekiui žalumyninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 23: 125-131.

19.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, P. Duchovskis, V. Ruzgas, A. Stonkus, P. Vitta, A. Žukauskas, G. Tamulaitis. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7(Special issue 2): 761-767.

20.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet and weeds, as afected by different weeding time. Agronomy Research, 7(Special issue 1): 317-322.

21.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Auginimo tankio įtaka pomidorų produktyvumui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Babtai, 22: 156-162.

22.Ulinskaitė R., A.Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, P. Duchovskis, A. Žukauskas. 2009. Salotų fotofiziologinių procesų valdymas kietakūnės šviesos pagalba. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 177-185.

23.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Tankinimo būdai ir jų įtaka pomidorų derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 105-113.

24.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kazėnas V.,Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. After-effect of light-emitting diodes lighting on tomato growth and yield in greenhouse. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 115-126.

25.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2009. The benefits of red leds: improved nutritional quality due to accelerated senescence in lettuce. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 111-120.

26.Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas A. 2009. Daržovių daigų auginimas po aukšto slėgio natrio lempomis papildant šviesos spektrą 447 nm komponente. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 121-135.

27.Jankauskienė J., Survilienė E. 2009. Influence of growth regulators on seed germination energy and biometrical parameters of vegetables. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 69-77.

28.Survilienė E., Raudonis L., Jankauskienė J. 2009. Investigation of pesticides effect on pollination of bumblebees in greenhouse tomatoes. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 235-241

29.Bobinaitė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Jankauskienė J., Rubinskienė M. 2009. Carotenoids, ascorbic acid and physical properties of tomatoes. Acta Horticulturae, 830: 249-254.

30.Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae, 830: 385-390.

31.Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2009. Substrato tūrio įtaka pavasarinių agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 141- 150.

32.Brazaitytė A., P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, A. Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z. Bliznikas, A. Novičkovas, K. Breivė, A. Žukauskas. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118.

33.Brazaitytė A., P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, A. Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z. Bliznikas, A. Novičkovas, K. Breivė, A. Žukauskas. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118.

2014-02-10