Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Ona Bundinienė

Mokslininkės kortelė

Ona Bundiniene

Vardas Pavardė Ona Bundinienė
Gimimo data ir vieta 1953 03 08, Kauno raj, Zapyškio sen., Papiškių km.
Pareigos skyriuje Jaunesnioji mokslo darbuotoja, daržininkystės technologijų sektorius
El. paštas o.bundiniene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555226
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

1971 m. baigta Kauno raj. Kačerginės vidurinė mokykla1971-1976 Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas), agronomijos fakultetas, mokslinis agronomas

Dirvožemio agrocheminiai tyrimai ir metodai. Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademija (Rusija), 1982-09-01 1982-09-30;

Tręšimo energetikos klausimai. Upsalos žemės ūkio universitetas, Švedija.. 1996-03-06 – 1996-03-14.

Mokymo programos:

Bankinės konsultacijos. Pažymėjimas Nr. 12/405 „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityje“, 2012 m. gegužis, birželis

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, agrariniai mokslai. 1989 m. apginta žemės ūkio mokslų kandidato (nuo 1993 agrarinių mokslo daktaro) disertacija, tema ”Mineralinių trąšų išbėrimo laikas ir maisto medžiagų nusiplovimo tyrimai kalvotose Rytų Lietuvos dirvose“.
Darbo patirtis

1976-05-04 1976-12-31 Lietuvos Žemdirbystės instituto Dūkšto bandymų stoties laborantė.1977-1979 Lietuvos žemdirbystės instituto aspirantūra, darbo vieta Dūkšto bandymų stotis (Ignalinos raj.)

1980–1992 Lietuvos žemdirbystės instituto Dūkšto bandymų stotis, jaunesnioji mokslo darbuotoja

1993 m. 2003-02-28 Lietuvos žemdirbystės instituto Dūkšto bandymų stotis, mokslo darbuotoja

2004-01-06 – 2010 Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

Nuo 2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja

Mokslinės veiklos kryptys Tręšimas, dirvožemio savybių kitimai, žemdirbystės sistemos ir jų įtaka dirvožemiui ir augalų derlingumui, naujos trąšos ir jų panaudojimo efektyvumas
Dalyvavimas projektuose

Žemės ūkio įtakos Baltijos baseino taršai tyrimų programa, 1997 m.;Tręšimo normatyvų tobulinimas Lietuvoje. (Mineralinių trąšų normatyvų rengimas. Organinių trąšų normatyvų rengimas), 1999-2000 m.;

Liucerninių ganyklų įrengimas ir naujų liucernų veislių biopotencinių galimybių įvertinimas ganyklose intensyvios žemdirbystės zonose bei ekologinės rizikos rajonuose, 1998 1999 m.;

Naujų trąšų formų, naudojamų pagridiniam ir papildomam tręšimui, papildomo tręšimo tirpiomis trąšomis per lapus, ekologinių trąšų, naujų substratų efektyvumo tyrimai daržovių produktyvumui, kokybei ir laikymuisi, 2005 2006 m.;

Naujų ir patobulintų nitratinių azoto trąšų efektyvumas lauko ir šiltnamio daržovių bei sodo augalų produktyvumui ir kokybei, 2007 2008 m.;

Vaistinių augalų sėjos ir sodinimo būdų bei pasėlių priežiūros tyrimai, 2007 m.;

Naujausių lauko daržovių lietinimo technologijų tyrimai, 2008 2009 m.;

Modernios technikos taikymas, kuriant naujas daržovių, aromatinių ir vaistinių augalų auginimo technologijas, 2008 m.;

Išskirtinės kokybės šakniavaisių daržovių auginimo technologija besikeičiančio klimato sąlygomis, 2009 2013 m.;

Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinės inovacijos šalies ūkininkų ūkiuose besikeičiančio klimato ir rinkos sąlygomis, 2012–2015.Sutarties Nr. 1PM-PV-11-1-007015-PR001

Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose – 2013-2015. Sutarties NR. 1PM-PV-12-1-012605-PR001

Publikacijos

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds). P. 19-40, ISBN: 978-953-51-0252-6.

. Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars // Žemdirbystė-Agriculture, 99(4):393 398, (ISSN;1405-3195).

2. Zaborskienė G., Garmienė G., Jasutienė I., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Auginimo sąlygų įtaka biogeninių aminų, azoto, nitritų bei nitratų kaupimuisi daržovėse. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot),.45 (67): 97 103.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2013. Effect of watering and main fertilization rates on productivity and storage of intensively grown onion. Rural development 2013. Proceedings Volume 6, Book 2: 59-65.

2.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius. 2013. Trąšų su huminėmis medžiagomis įtaka morkų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1–2).55-65.

3.O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė, D. Kavaliauskaitė, V. Zalatorius. 2013. Integruoto lauko ir šiltnamių daržovių auginimo tyrimai ir technologijų modeliavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3–4): 87 108.

4.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2012. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų svogūnų produktyvumui ir kokybės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 28 39.

5.Starkutė R., Zalatorius V., Bundinienė O. 2012. Naturcomplet trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 55-62.

6.Ona Bundinienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Roma Starkutė, Julė Jankauskienė, Vytautas Zalatorius, Česlovas Bobinas. 2011. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. Horticulture. (In press). ISBN 979-953-307-435-0.

7.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, Danguolė Kavaliauskaitė, Julė Jankauskienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 43 54.

8.V. Zalatorius, O. Bundinienė, Č. Bobinas, R. Starkutė, E. Survilienė. 2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų morkų, burokėlių, svogūnų ir kopūstų derliui ir kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 97-98.

9.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 99 100.

10.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Elena Survilienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo bei kalio trąšų Turbo Seed Zn efektyvumas morkų ir kopūstų pasėlyje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 101 102.

11.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 103 104.

12.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, P. Viškelis.2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų daržovių derliui bei kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p37 38.

13.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.39 40.

14.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.40 41.

15.Ona Bundinienė, Roma Starkutė, Vytautas Zalatorius, Pranas Viškelis. 2010. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų produktyvumui ir išsilaikymui. Sodininkystė ir daržininkystė. 2010, 29(1): 41 50.

16.Она Бундинене, Витаутас Залаторюс, Пранас Вишкялис, Чясловас Бобинас. Эффективность нитрата кальция и магния на продуктивность и качество полевого огурца. Овощеводство, 2010,

17.R. Starkutė, O. Bundinienė, V. Zalatorius. 2010. Ekoplant trąšų ir meteorologinių sąlygų įtaka ekologiškai augintų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 23-34.

18.Ona Bundinienė. V. Zalatorius. 2010. Mitybos kalcio ir magnio nitrato tirpalu ir aplinkos veiksnių įtaka lauko agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 45 54.

19.Ona Bundinienė. Papildomo tręšimo per lapus kalcio ir magnio trąšomis įtaka svogūnų ropelių ir laiškų mineralinei sudėčiai ir derlingumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 2010. 29(4): 43 57

20.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Pranas Viškelis . 2010. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derlingumui ir išsilaikymui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 177 182.

21.R. Starkutė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2010. „Ekoplant“ trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 165 170.

22.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, P. Viškelis, M. Rudzinskienė, V. Zalatorius. Pagrindinio ir papildomo tręšimo įtaka vaistinio čiobrelio derliui ir žaliavos kokybei. 2010. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 194 200.

23.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competetive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7(1): 317 323.

24.Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bobinas, C. 2009. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables. Acta Horticulturae (ISHS) 830:525-530.

25.Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Bundinienė O., Jankauskienė J. 2009. Chemical weed control in carrot crop. Acta Horticulturae (ISHS) 830:385-390.

26.Starkutė R., Viškelis P., Zalatorius V., Bundiniene O., Kavaliauskaite D. Skystų trąšų ”Biokall-01” įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 95 104.

27.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Papildomo tręšimo boro trąšomis įtaka raudonųjų burokėlių derliui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 63 72.

28.Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2009. Tręšimo humistaru ir Final K įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 73 82.

29.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2009. Humistaro ir meteorologinių sąlygų įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 83 92.

30.Starkutė R., Viškelis P., Bundiniene O., Zalatorius V. Ekologiškų trąšų įtaka svogūnų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 95 104

31.Bundinienė O. 2009. Influence of boron fertilizer and meteorological conditions on red beet infection with scab and productivity. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3):29 40.

32.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Cigienė A., Mažeika R. 2009. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 117 129.

33.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E. 2009. Papildomo burokėlių tręšimo boro trąšomis įtaka derliui, kokybei ir laikymuisi. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22: 113 120.

34.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro ir papildomo tręšimo Final K įtaka svogūnų ir morkų produktyvumui, laikymuisi ir humuso pokyčiams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22: 132 139.

35.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro normų įtaka svogūnų ir morkų derliui bei humuso kokybės pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22:140 147.

36.Starkutė R., Bobinas Č., Duchovskis P., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E., Bundinienė O. „Biokal 01“ įtaka ekologiškai auginamų daržovių derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22:148 155.

2014-02-10