Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Vytautas Zalatorius

Mokslininko kortelė

Vytautas Zalatorius

Vardas Pavardė Vytautas Zalatorius
Gimimo data ir vieta 1955-08-20 Kėdainių r.
Pareigos skyriuje Daržininkystės technologijų sektoriaus vedėjas
El. paštas Vytautas.z(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 612 07491
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

1973–1979 m. Lietuvos Žemės Ūkio Akademija, suteikta inžinieriaus mechaniko kvalifikacija.Mokymo programa „Technika tausojančiam ūkininkavimui, žemės ūkio technikos paroda Hanoveryje PR. Kodas 296162007 20 val. 2005. 11. 11. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo Nr. 038959.

„Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ Pažymėjimas Nr.1012/AMMIA-36. 2010.12.16-17.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas LAMMC SDI Jaunesnysis mokslinis bendradarbis.2002 – 2008 m. LŽŪU lektorius antraeilėse pareigose
Mokslinės veiklos kryptys Naujų ir patobulintų tradicinių ir retesnių lauko ir šiltnamio daržovių, uoginių kultūrų, vaistinių, prieskoninių ir aromatinių augalų auginimo technologijų arba jų elementų kūrimas, diegimas į gamybą. Daržininkystės technologijų mechanizavimas, ž. ū. mašinų kūrimas, eksperimentinių modelių gamyba ir diegimas. Valstybinių institucijų ir ūkio subjektų užsakomųjų mokslo tyrimo darbų ir projektų paruošimas bei vykdymas. Mokslo žinių sklaida.
Dalyvavimas projektuose “Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinės inovacijos šalies ūkininkų ūkiuose besikeičiančio klimato ir rinkos sąlygomis“ Sutartis NR. 1PM-PV-11-1-007015 nuo 2012-04-02 iki 2015-03-30.„Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir aplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose “ Sutartis NR. 1PM-PV-12-1-012605 nuo 2013-02-01 iki 2015-09-30.
Kita veikla Sukurtos ir pagamintos 28 pavadinimų lauko, retųjų ir prieskoninių daržovių, vaistinių augalų auginimo, derliaus nuėmimo, produkcijos prekinio paruošimo, sėklos šlifavimo mašinos, priešsėjinio dirvos paruošimo agregatai.
Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą 4 medaliai, 3 kartus pripažintas laureatu žemės ūkio parodose už originalios konstrukcijos žemės ūkio mašinų sukūrimą, 5 žemės ūkio ministerijos padėkos už daržininkystės technologijų propagavimą ir diegimą, 1 Tradekorp padėka už integraciją į daržininkystės technologijas.
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J., Zalatorius V. and Bobinas Č. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage // In Horticulture. Maldonado A., I., L.(eds). 2012. p. 19-40, ISBN: 978-953-51-0252-6 .

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2013. Effect of watering and main fertilization rates on productivity and storage of intensively grown onion. Rural development 2013. Proceedings Volume 6, Book 2: 59-65.

2.O. Bundinienė, R. Starkutė, V. Zalatorius. 2013. Trąšų su huminėmis medžiagomis įtaka morkų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1–2).55-65.

3.O. Bundinienė, R. Starkutė, J. Jankauskienė, D. Kavaliauskaitė, V. Zalatorius. 2013. Integruoto lauko ir šiltnamių daržovių auginimo tyrimai ir technologijų modeliavimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3–4): 87 108.

4.R. Starkutė, V. Zalatorius, O. Bundinienė. 2012. Naturcomplet trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 55-62.

5.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2012. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų svogūnų produktyvumui ir kokybės rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 28 39.

6.Ona Bundinienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Roma Starkutė, Julė Jankauskienė, Vytautas Zalatorius, Česlovas Bobinas. 2011. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. Horticulture. (In press). ISBN 979-953-307-435-0.

7.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Roma Starkutė, Danguolė Kavaliauskaitė, Julė Jankauskienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo ir kalio trąšų naudojimo būdų įtaka morkų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 43 54.

8.V. Zalatorius, O. Bundinienė, Č. Bobinas, R. Starkutė, E. Survilienė. 2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų morkų, burokėlių, svogūnų ir kopūstų derliui ir kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 97-98.

9.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 99 100.

10.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Elena Survilienė. 2011. Koncentruotų kristalinių fosforo bei kalio trąšų Turbo Seed Zn efektyvumas morkų ir kopūstų pasėlyje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 101 102.

11.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, Nr. 1: 103 104.

12.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, P. Viškelis.2011. Liejimo ir pagrindinio tręšimo normų įtaka pramoniniu būdu auginamų daržovių derliui bei kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p37 38.

13.Roma Starkutė, Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius. 2011. Humistaro normų efektyvumas ekologiškai auginamiems svogūnams ir kopūstams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.39 40.

14.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2011. Tręšimo TurboSeed Zn ir amofosu įtaka vaistinio čiobrelio produktyvumui ir žaliavos kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.40 41

15.Ona Bundinienė, Roma Starkutė, Vytautas Zalatorius, Pranas Viškelis. 2010. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų produktyvumui ir išsilaikymui. Sodininkystė ir daržininkystė. 2010, 29(1): 41 50.

16.Она Бундинене, Витаутас Залаторюс, Пранас Вишкялис, Чясловас Бобинас. Эффективность нитрата кальция и магния на продуктивность и качество полевого огурца. Овощеводство, 2010,

17.R. Starkutė, O. Bundinienė, V. Zalatorius. 2010. Ekoplant trąšų ir meteorologinių sąlygų įtaka ekologiškai augintų morkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 23-34.

18.Ona Bundinienė. V. Zalatorius. 2010. Mitybos kalcio ir magnio nitrato tirpalu ir aplinkos veiksnių įtaka lauko agurkų produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 45 54.

19.Ona Bundinienė, Vytautas Zalatorius, Pranas Viškelis . 2010. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derlingumui ir išsilaikymui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 177 182.

20.R. Starkutė, O. Bundinienė, V. Zalatorius, P. Viškelis. 2010. „Ekoplant“ trąšų įtaka ekologiškai auginamų morkų derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 165 170.

21.E. Dambrauskienė, O. Bundinienė, P. Viškelis, M. Rudzinskienė, V. Zalatorius. Pagrindinio ir papildomo tręšimo įtaka vaistinio čiobrelio derliui ir žaliavos kokybei. 2010. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga Nr. 23, 194 200.

22.Dambrauskienė E., Zalatorius V., Viškelis P. 2010. Auginimo būdų įtaka vaistinio valerijono šaknų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 85-91. ISSN 0236-4212.

23.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competetive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, 7(1): 317 323.

24.Starkutė R., Viškelis P., Zalatorius V., Bundiniene O., Kavaliauskaite D. Skystų trąšų ”Biokall-01” įtaka ekologiškai auginamų burokėlių derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 95 104.

25.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P.2009. Papildomo tręšimo boro trąšomis įtaka raudonųjų burokėlių derliui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 63 72.

26.Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2009. Tręšimo humistaru ir Final K įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 73 82.

27.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V. 2009. Humistaro ir meteorologinių sąlygų įtaka svogūnų produktyvumui ir humuso pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 83 92.

28.Starkutė R., Viškelis P., Bundiniene O., Zalatorius V. Ekologiškų trąšų įtaka svogūnų produktyvumui ir laikymuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 95 104

29.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Cigienė A., Mažeika R. 2009. Kalcio ir magnio nitrato tirpalo įtaka svogūnų derliui ir kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 117 129.

30.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E. 2009. Papildomo burokėlių tręšimo boro trąšomis įtaka derliui, kokybei ir laikymuisi. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22: 113 120.

31.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro ir papildomo tręšimo Final K įtaka svogūnų ir morkų produktyvumui, laikymuisi ir humuso pokyčiams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22: 132 139.

32.Bundinienė O., Zalatorius V., Viškelis P. 2009. Humistaro normų įtaka svogūnų ir morkų derliui bei humuso kokybės pokyčiams dirvožemyje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22:140 147.

33.Starkutė R., Bobinas Č., Duchovskis P., Zalatorius V., Viškelis P., Survilienė E., Bundinienė O. „Biokal 01“ įtaka ekologiškai auginamų daržovių derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga Nr. 22:148 155.

34.R. Starkutė, L. Duchovskienė, V. Zalatorius. 2009. Influence of preplant and vegetable crop rotation links on carrot yield and damage of pests. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 217-225.

35.Dambrauskienė E, Viškelis P, Zalatorius V, Šulskienė A. 2009. Vaistinio valerijono šaknų žaliavos paruošimo optimizavimas. Sodininkystė ir daržininkystė,28(4):181-187.

2014-02-10