Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Audrius Radzevičius

Mokslininko kortelė

Audrius Radzevičius

Vardas Pavardė Audrius Radzevičius
Gimimo data ir vieta 1980.12.03. Prienai
Pareigos skyriuje Mokslo darbuotojas
El. paštas a.radzevicius(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370–37–555416
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis.1999–2003 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agronomijos fakultetas, agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2003–2006 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Agronomijos fakultetas, agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

2012.03.06–2014.02.28. Podoktorantūros stažuotė. Mokslininkas stažuotojas, LAMMC Sodininkystės ir Daržininkystės Institutas, Biochemijos ir technologijos laboratorija.

2012.10.08–2012.12.08. Stažuotė Varšuvos Gyvybės Mokslų Universitete. Lenkija.

2013.09.30–2012.12.01. Stažuotė Latvijos Valstybiniame Sodininkystės ir Daržininkystės Institute

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras.2011.12.14. Apginta biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties daktaro disertacija „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“.
Mokslinės veiklos kryptys Daržo augalų selekcija, daržovių kokybė.
Dalyvavimas projektuose

„Didelės galios mikrobangų impulsų poveikis biologiniams objektams“. 2011–2012m.

„Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“. 2012–2014 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding)
Kita veikla Pomidorų hibridų ‘Adas’, ‘Ainiai’, ‘Auksiai’ autorius.
Publikacijos ir pranešimai Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

 1. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. (2016). Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15(6), 221-231. http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5217
 2. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Žemdirbystė=Agriculture, 103 (1): 91-98. http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str12.pdf
 3. Karklelienė Rasa, Dambrauskienė Edita, Juškevičienė Danguolė, Radzevičius Audrius, Rubinskienė Marina, Viškelis Pranas. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Horticultural Sciences (Prague), 41(3): 131-137. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/130007.pdf
 4. Radzevičius Audrius, Sakalauskienė Sandra, Dagys Mindaugas, Simniškis Rimantas, Karklelienė Rasa, Bobinas Česlovas, Duchovskis Pavelas. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate // Žemdirbystė-Agriculture, 100(2): 179-184. http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/06/100_2_str23.pdf
 5. Karklelienė Rasa, Radzevičius Audrius, Dambrauskienė Edita, Survilienė Elena, Bobinas Česlovas, Duchovskienė Laisvūnė, Kavaliauskaitė Danguolė, Bundinienė Ona. 2012. Root-crop quality, yield and plant resistance to disease of organically grown carrot hybrids and cultivars // Žemdirbystė-Agriculture, 99(4): 393-398.        http://www.lzi.lt/tomai/99(4)tomas/99_4_tomas_str8.pdf

Monografijos, knygos, ar jų dalys (pateikiamas bibliografinis aprašas).

 1. Pranas Viškelis, Audrius Radzevičius, Dalia Urbonavičienė, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė and Česlovas Bobinas (2015). Biochemical Parameters in Tomato Fruits from Different Cultivars as Functional Foods for Agricultural, Industrial, and Pharmaceutical Uses, Plants for the Future, Prof. Hany El-Shemy (Ed.), ISBN: 978-953-51-2185-5, InTech, DOI: 10.5772/60873.
  http://www.intechopen.com/books/plants-for-the-future/biochemical-parameters-in-tomato-fruits-from-different-cultivars-as-functional-foods-for-agricultura
 2. Karklelienė Rasa, Radzevičius Audrius. Daržo augalų veislių tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas: Lututė, 2013. P. 243-251.

Kita mokslinė produkcija.

 1. Straipsnis Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Sasnauskas, Audrius. Productivity and morphological features of garlic (allium sativum l.) grown in Lithuania. Ariculture & forestry/Oljoprivreda i šumarstvo, Padgorica vol. 62 (4) (2016) p. 109-116.
 2. Straipsnis 1. Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas. Influence of homeophatic extracts to the yield and quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum Mill.) fruit. Proceedings of International Scientific Conference “Future of organic production development”, Ukraine, (2016) p. 138-143.
 3. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Sasnauskas, Audrius. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum Mill.). Proceedings of VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, p. 1720-1726.
 4. Pranešimas  Urbonavičienė, Dalia, Bobinaitė, Ramunė, Bobinas, Česlovas, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas. Chemical composition of high-pigment tomato puree with lycopene extract from tomato by-products. Fruit and Veg processing, 2nd Euro-Mediterranean Symposium. Avignon, 2016/04/04-06. p. 152.
 5. Pranešimas 2. Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Sasnauskas, Audrius. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, 129.
 6. Pranešimas  Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Sasnauskas, Audrius. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum Mill.). VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, 708
 7. Pranešimas  Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskas, Eugenijus. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 21.
 8. Pranešimas  Sasnauskas, Audrius, Bendokas, Vidmantas, Šikšnianas, Tadeušas, Gelvonauskienė, Dalia, Rugienius, Rytis, Gelvonauskis, Bronius, Frercs, Birutė, Mažeikienė, Ingrida, Starkus, Aurelijus, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Juškevičienė, Danguolė, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskas, Eugenijus, Stanys, Vidmantas. 2016. Breeding of horticultural plants in Lithuania: an overview.  1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 17.
 9. Pranešimas Frercs, Birutė, Šikšnianienė, Jūratė Bronė, Grušaitė, Simona, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Stanys, Vidmantas. 2016. Genetic characterisation of the Lithuanian tomato cultivars using microsatellite markers. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 23.
 10. Pranešimas Radzevičius, Audrius, Viškelis Pranas, Viškelis, Jonas, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė. 2016. Tomato fruit quality changes according to their ripeness stage. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 61.
 11. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskas, Eugenijus. 2016. Estimation of the productivity and biochemical composition of carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids ‘Ieva᾿ and ‘Rokita᾿. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2-3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 62.
 12. Pranešimas Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Maročkienė, Nijolė, Radzevičius, Audrius, Dambrauskas, Eugenijus. 2016. Valgomojo česnako (Allium sativum L.) veislės ‘Dangiai’ produktyvumas ir morfologinės savybės. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 6: p. 98–99.
 13. Straipsnis Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskas, Eugenijus. Evaluation of productivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 34 (1-2) (2015) p. 61-69.
 14. Pranešimas Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Karklelienė, Rasa, Maročkienė, Nijolė, Juškevičienė, Danguolė, Dambrauskas, Eugenijus.
  Pomidorų vaisių nokimo tyrimas nedestruktyviais metodais. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 5 (2015) p. 92-94.
 15. Pranešimas Juškevičienė, Danguolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė. Evaluation of yield and morphological parameters of edible onion (Allium cepa L.) grown in Lithuania. Effects of pre- and post-harvest factors on health promoting components and quality of horticultural commodities: 3rd International conference: March 23-25, 2014, Skierniewice, Poland: programme and book of abstracts. Skierniewice, 2014 P. 52
 16. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Dambrauskienė, Edita, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius, Rubinskienė, Marina, Viškelis, Pranas. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Horticultural science. Vol. 41, iss. 3 (2014) p. 131-137.
 17. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Dambrauskas, Eugenijus, Maročkienė, Nijolė, Juškevičienė, Danguolė, Dambrauskienė, Edita, Viškelis, Pranas. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 33 (1-2) (2014) p. 53-59.
 18. Pranešimas Maročkienė, Nijolė, Dambrauskienė, Edita, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) produktyvumui. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 4 (2014) p. 44-45.
 19. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė. Tomato fruit color changes during ripening on vine. World Academy of Science, Engineering and technology. International journal of biological, veterinary, agricultural and food engineering. Vol. 8, no. 2 (2014) p. 644-646.
 20. Profesinė literatūra Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas. Pomidorų kokybės nustatymas nepažeidžiant vaisiaus. Mano ūkis. 2014, Nr. 6 (birželis) p. 38; 43.
 21. Pranešimas Dambrauskienė, Edita, Zalatorius, Vytautas, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Karklelienė, Rasa, Rubinskienė, Marina. Influence of growing methods on medical plants root yield and quality. Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania : Konferencja naukowa : 20-21 czerwca 2013, Warszawa. Warszawa, 2013. P. 18.
 22. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskienė, Edita. Biostimulant influence on dill (Anethum graveolens L.) crop quality. Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania : Konferencja naukowa : 20-21 czerwca 2013, Warszawa. Warszawa, 2013. P. 41.
 23. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius. Daržo augalų veislių tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas: Lututė, 2013. P. 243-251.
 24. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Juškevičienė, Danguolė, Dambrauskienė, Edita. Raudonojo burokėlio veislė ‘Rikiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 3 (2013) p. 78-79.
 25. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Juškevičienė, Danguolė, Viškelis, Pranas, Šileikienė, Daiva, Pekarskas, Juozas. Biochemical and electrochemical evaluation of organic red beet (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris convar. Vulgaris var. Vulgaris) root crops. Rural development 2013. Vol. 6, b. 2 (2013) p. 137-141.
 26. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Juškevičienė, Danguolė, Maročkienė, Nijolė, Bobinas, Česlovas. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 32 (3-4) (2013) p. 69-86.
 27. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Juškevičienė, Danguolė, Dambrauskienė, Edita. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 32 (1-2) (2013) p. 49-54.
 28. Profesinė literatūra Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas. Ką prarandame vėlindami pomidorų sėją? Mano ūkis. 2013, Nr. 5 (gegužė) p. 33-35.
 29. Pranešimas Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Bobinaitė, Ramunė, Karklelienė, Rasa. Seedlings age impact on tomato yield and fruit quality. Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych – osiągnięcia i wyzwania : Konferencja naukowa: 20-21 czerwca 2013, Warszawa. Warszawa, 2013. P. 76.
 30. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Bobinaitė, Ramunė, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. World Academy of Science, Engineering and technology. International journal of agricultural, biosystems science and engineering. Vol. 7, no. 7 (2013) p. 267-270.
 31. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Rubinskienė, Marina, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė. Farming systems influence on tomato fruit quality. Rural development 2013. Vol. 6, b. 2 (2013) p. 222-226.
 32. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Sakalauskienė, Sandra, Dagys, Mindaugas, Simniškis, Rimantas, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Duchovskis, Pavelas. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Žemdirbystė=Agriculture. Vol. 100, Nr. 2 (2013) p. 179-184.
 33. Pranešimas Dagys, Mindaugas, Simniškis, Rimantas, Ragulis, Paulius, Kancleris, Žilvinas Andrius, Gaurilčikienė, Irena, Ramanauskienė, Jūratė, Radzevičius, Audrius, Sakalauskienė, Sandra. Influence of high power microwave pulses to properties of seeds. EUROEM 2012: Euro electromagnetics: Toulouse, France, 2-6 July, 2012: book of abstracts. Toulouse, 2012 P. 210.
 34. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Survilienė, Elena, Bobinas, Česlovas, Duchovskienė, Laisvūnė, Kavaliauskaitė, Danguolė, Bundinienė, Ona. Root yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars. Žemdirbystė. T. 99, Nr. 4 (2012) p. 393-398.
 35. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 31 (1-2) (2012) p. 50-54.
 36. Straipsnis Maročkienė, Nijolė, Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 31 (3-4) (2012) p. 67-75.
 37. Straipsnis Maročkienė, Nijolė, Karklelienė, Rasa, Juškevičienė, Danguolė, Radzevičius, Audrius. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų pavyzdžių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 31 (3-4) (2012) p. 59-65.
 38. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Viškelis, Jonas, Rubinskienė, Marina, Karklelienė, Rasa, Maročkienė, Nijolė, Juškevičienė, Danguolė. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina’ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 31 (3-4) (2012) p. 37-46.
 39. Pranešimas Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Bobinas, Česlovas, Šikšnianas, Tadeušas, Karklelienė, Rasa. Ekologiškai plastiškų, įvairios genetinės kilmės pomidoro veislių ir linijų vertinimas bei atrinkimas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai: mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 2 (2012) p. 85-86.
 40. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Karklelienė, Rasa, Viškelis, Jonas, Bobinas, Česlovas, Dambrauskienė, Edita, Sakalauskienė, Sandra. Tomato ripeness influence on fruit quality. World Academy of Science, Engineering and Technology. Iss. 64 (2012) p. 653-658.
 41. Straipsnis Sakalauskienė, Sandra, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Bobinas, Česlovas, Brazaitytė, Aušra, Sakalauskaitė, Jurga, Viškelis, Pranas, Samuolienė, Giedrė, Duchovskis, Pavelas, Pinikienė, J. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta horticulturae. No. 952 (2012) p. 821-825.
 42. Profesinė literatūra Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Viškelis, Jonas. Skirtingos spalvos pomidorų ir biocheminė sudėtis – skirting. Mano ūkis. 2011, Nr. 7 (liepa) p. 36-37.
 43. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Survilienė, Elena, Bobinas, Česlovas, Duchovskienė, Laisvūnė, Kavaliauskaitė, Danguolė. Quality, plant resistance and productivity of organically grown carrots hybrids and cultivars. Plant biotechnology advances in agriculture: abstracts of international workshop-seminar: Kaunas district, Lithuania, October 27-28, 2011. Babtai, 2011 P. 18.
 44. Pranešimas Maročkienė, Nijolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius. Topinambo (Helianthus tuberosus L.) selekcinių linijų derlingumas ir biocheminė sudėtis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai : mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 1 (2011) p. 105-107.
 45. Disertacija Radzevičius, Audrius. Evaluation and selection of tomato varieties in order to bread heterosic hybrids: summary of doctoral dissertation: biomedical sciences, agronomy (06 B). Akademija, [Kauno r.], 2011. 20 p.
 46. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Jonas, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Maročkienė, Nijolė. Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumui ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 30 (3-4) (2011) p. 63-73.
 47. Pranešimas Sakalauskienė, Sandra, Pinikienė, J., Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Bobinas, Česlovas, Brazaitytė, Aušra, Sakalauskaitė, Jurga, Viškelis, Pranas, Samuolienė, Giedrė, Duchovskis, Pavelas. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Advanced technologies and management towards sustainable greenhouse ecosystems GreenSys2011: final program & book of abstracts: 5-10 June 2011, Halkidiki, Greece. Halkidiki, 2011 P. 134-135.
 48. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Survilienė, Elena, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskienė, Edita, Radzevičius, Audrius, Duchovskienė, Laisvūnė. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 29 (2) (2010) p. 33-41.
 49. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Survilienė, Elena, Maročkienė, Nijolė, Dambrauskienė, Edita, Radzevičius, Audrius, Duchovskienė, Laisvūnė. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 23 (2010) p. 151-157.
 50. Straipsnis Maročkienė, Nijolė, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius. Baklažano (Solanum melongena L.) veislių biologinių ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 29 (3) (2010) p. 75-81.
 51. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Jonas, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Maročkienė, Nijolė. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 29 (4) (2010) p. 67-76.
 52. Straipsnis Bobinaitė, Ramunė, Dambrauskienė, Edita, Radzevičius, Audrius, Jankauskienė, Julė, Rubinskienė, Marina. Carotenoids, ascorbic acid and physical properties of tomatoes. Acta horticulturae. No. 830 (2009) p. 249-254.
 53. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė, Bobinas, Česlovas, Kavaliauskaitė, Danguolė. Reproduction features of organically grown sdible carrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. NJF report. Vol. 5, no. 2 (2009) P. 16.
 54. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Viškelis, Pranas, Radzevičius, Audrius, Duchovskienė, Laisvūnė. Evaluation of productivity and biochemical composition of perspective red beet breeding number. Acta horticulturae. No. 830 (2009) p. 255-260.
 55. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė, Bobinas, Česlovas, Kavaliauskaitė, Danguolė. Reproduction features of organically grown edible carrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania. Agronomy research. Vol. 7, spec. iss. 1 (2009) p. 305-310.
 56. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Maročkienė, Nijolė, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 22 (2009) p. 10-16.
 57. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Maročkienė, Nijolė, Radzevičius, Audrius, Bobinas, Česlovas, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė, Brazaitytė, Aušra. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 28 (1) (2009) p. 85-94.
 58. Straipsnis Radzevičius, Audrius. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) vaisių biocheminių savybių tyrimas skirtingais sunokimo tarpsniais. Jaunimas siekia pažangos. 2009 (2009) p. 13-16.
 59. Pranešimas Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Viškelis, Pranas, Bobinas, Česlovas, Bobinaitė, Ramunė, Sakalauskienė, Sandra. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. NJF report. Vol. 5, no. 2 (2009) P. 66.
 60. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Viškelis, Pranas, Bobinas, Česlovas, Bobinaitė, Ramunė, Sakalauskienė, Sandra. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. Agronomy research. Vol. 7, spec. iss. 2 (2009) p. 712-718.
 61. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Viškelis, Pranas. Nutrition quality of different tomato cultivars. Žemdirbystė. T. 96, Nr. 3 (2009) p. 67-75.
 62. Straipsnis Sakalauskienė, Sandra, Brazaitytė, Aušra, Lazauskas, Sigitas, Urbonavičiūtė, Akvilė, Sakalauskaitė, Jurga, Samuolienė, Giedrė, Radzevičius, Audrius, Šabajevienė, Gintarė, Lukatkin, Aleksandr S. Kolmykova, Tatjana, Duchovskis, Pavelas. Imituotų šaknų poveikis žirnių fotosintezės pigmentų ir sacharidų kaupimuisi. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 28 (1) (2009) p. 157-165.
 63. Pranešimas Bobinaitė, Ramunė, Dambrauskienė, Edita, Radzevičius, Audrius, Jankauskienė, Julė, Rubinskienė, Marina. Carotenoids, ascorbic acid and physical properties of tomatoes. IV Balkan Symposium on vegetables and potatoes: 9-12 September 2008, Plovdiv, Bulgaria : Book of abstracts. Plovdiv, 2008 P. 37.
 64. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Dambrauskienė, Edita, Radzevičius, Audrius. Evaluation of the morphological, physiological and biochemical parameters of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Biologija. 2008, Nr. 2 p. 101-104.
 65. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Radzevičius, Audrius. Combining ability of biochemical composition in carrots (Daucus sativus Röhl.). Овощеводство. T. 14 (2008) p. 48-54.
 66. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Viškelis, Pranas, Radzevičius, Audrius, Duchovskienė, Laisvūnė. Evaluation of productivity and biochemical composition of perspective red beet breeding number. IV Balkan Symposium on vegetables and potatoes: 9-12 September 2008, Plovdiv, Bulgaria: book of abstracts. Plovdiv, 2008 P. 26.
 67. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Maročkienė, Nijolė, Radzevičius, Audrius, Dambrauskienė, Edita, Duchovskienė, Laisvūnė, Brazaitytė, Aušra. Morkų ekologiškų sėklų auginimo ypatumai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 21 (2008) p. 111-116.
 68. Straipsnis Maročkienė, Nijolė, Bobinas, Česlovas, Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius. Įvairių rūšių daugiamečių svogūnų morfologinių rodiklių palyginimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 21 (2008) p. 125-130.
 69. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Viškelis, Pranas. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) lietuviškų ir baltarusiškų veislių vaisių biocheminių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 27 (4) (2008) p. 107-114.
 70. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Viškelis, Pranas, Bobinas, Česlovas. Quality and physiological parameters of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits of Lithuanian selection. Biologija. 2008, Nr. 2 p. 108–111.
 71. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Maročkienė, Nijolė, Duchovskienė, Laisvūnė, Sakalauskienė, Sandra. Pomidorų kolekcijos biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 21 (2008) p. 153-158.
 72. Straipsnis Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Bobinas, Česlovas, Duchovskienė, Laisvūnė. Ekologiškai augintų burokėlių veislių bei hibridų produktyvumas ir šakniavaisių kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 26 (4) (2007) p. 248-255.
 73. Pranešimas Karklelienė, Rasa, Radzevičius, Audrius, Bobinas, Česlovas. Productivity and root-crop quality investigation in carrots (Daucus sativus Röhl.) selection numbers. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Vol. 61, no. 5 (2007) p. 169.
 74. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Sakalauskienė, Sandra, Duchovskis, Pavelas. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) veislių fiziologinių ir morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 26 (4) (2007) p. 270-277.
 75. Straipsnis Radzevičius, Audrius, Karklelienė, Rasa, Bobinas, Česlovas, Maročkienė, Nijolė. Vaisinių daržo augalų lietuviškų veislių reprodukcinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė. T. 26 (2) (2007) p. 45-51.

2016-12-20