Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Danguolė Juškevičienė

Mokslininkės kortelė

Danguole Juskeviciene

Vardas Pavardė Danguolė Juškevičienė
Gimimo data ir vieta 1973-04-04 Marijampolė
Pareigos skyriuje Mokslo darbuotoja
El. paštas d.juskeviciene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-654-86658
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1991-1999 metai, Lietuvos žemės ūkio universitetas. Įgytas agronomijos mokslų magistro laipsnisKvalifikacijos kėlimas:

-mokslinė stažuotė Varšuvos (Lenkija) žemės ūkio universitete, daržo augalų genetikos ir biotechnologijos katedroje. 2002 m.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties. 2006m. apginta disertacija, tema – „Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ginogenezė ir homozigotinių linijų kūrimas“.
Mokslinės veiklos kryptys Daržo augalų selekcija
Dalyvavimas projektuose COST 851: „Gametinių ląstelių ir mokekulinės selekcijos panaudojimas augalų pagerinimui“. 2001–2006 m.
Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius)

Sodo ar daržo augalų veislės pavadinimas, metai.Žieminių česnakų veislė ‘Žiemiai’ 2005 m.

Vasarinių česnakų veislė ‘Vasariai’ 2006 m.

Publikacijos ir pranešimai

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“.

1. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Žemdirbystė=Agriculture, 103 (1): 91-98.

2. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley Horticultural Sciences (Prague), 41(3): 131-137.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“ :

1)Stanys V., Kamštaitytė D., Stanienė G. Gynogenesis of onion cultivars // Proccedings of Latvian Academy of Sciences, 55 (5/6). 2001. P. 234-236.

2)Kamštaitytė D., Stanys V. Pathways of onion regeneration via flower and ovary culture // Žemdirbystė, 78 (2). 2002. P. 245-250.

3)Juškevičienė D., Stanys V., Bobinas Č. Gynogenesis pecularities of Allium L. vegetables grown in Lithuania // Biologija (3). 2005. P. 6 – 9.

4)Birūta Karpavičienė and Danguolė Kamštaitytė. Allium germplasm in Lithuania // Report of a Vegetables Network (IPRGI). 2005. P. 34 – 36.

5)Kamštaitytė D., Stanys V. Micropropagation of onions (Allium cepa L.) // Acta universitatis Latviensis ser. Biology (676). 2004. P. 173 –177.

6)Kamštaitytė D., Č. Bobinas. Onion production and research in Lithuania // Vegetable crops news. Skierniewice (38). 2004. P. 53-60.

7)Juškevičienė D., Bobinas Č. 2005. Pecularities of edible onion production and research in Lithuania // Vegetable Crops Research Bulletin. Skierniewice, 62: 29-39.

8)Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 222-226.

9)Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Viškelis P., Šileikienė D., Pekarskas J. Biochemical and electrochemical evaluation of organic red beet (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris convar. Vulgaris var. Vulgaris) root crops. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 137-141.

Moksliniai straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

1)Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors//Biologija, 2002 , 4 (priedas). P.31-35.

2)Kamštaitytė D., Stanys V. 2004. Augimo reguliatorių įtaka valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) morfogenezei izoliuotųjų žiedų kultūroje // Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (4): 52 – 57.

3)Karkleliene R., Juskeviciene D. Growing of radish seeds under ecological conditions // Овощеводство. Минск. 2006. Т. 12. С. 68-71. ISSN 0201-8411.

4)Karklelienė R., Juškevičienė D. The comparison of conventional and ecological growing of carrots and garling in Lithuania // Инновационные технологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур / Inovation technologies in plant breeding and seed production of agricultural crops Том 1. M.: ГНУ „ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур РАСХН“ (ВНИИССОК), 2006. P. 131-134. ISBN 5-901695-14-3.

5)Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. Productivity and quality of carrot (Daucus satinus Röhl.) and onion (Allium cepa L.) cultivars and hybrids // Sodininkystė ir daržininkystė. 2007. T. 26. Nr. 3. P. 208-216. ISSN 0236-4212.

6)Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina’ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(3-4): 37-46. ISSN 0236-4212.

7)Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų pavyzdžių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(3-4): 59-65. ISSN 0236-4212.

8)Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(3-4): 67-75. ISSN 0236-4212.

9)Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49-54.

10)Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.

11)Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 79, Zurich. P.2010 – 2013. plISSN2010-376X.

12)Radzevičius Audrius, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering. Vol. 8(2): 34-36.

13)Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. 33(1–2). P. 53-59.

2016-01-18