Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Nijolė Maročkienė

Mokslininkės kortelė

Nijole Marockiene

Vardas Pavardė Nijolė Maročkienė
Gimimo data ir vieta 1958-06-13, Panevėžio rajonas
Pareigos skyriuje Daržo augalų selekcijos sektoriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas n.marockiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555416
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

1978–1981 m. Kauno Mičiurino tarybinis ūkis technikumas, agronomija (su pagyrimu).

1983–1992 m., aukštasis, Lietuvos Žemės ūkio akademija (LŽŪA), agronomijos fakultetas, mokslinė agronomė.

1993–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės – asistentė daržininkystės selekcijos skyriuje.

2003–2015 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės jaunesnioji  mokslo darbuotoja.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo mokymo kursuose: Pažymėjimas ,,Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, (2010). Pažymėjimas „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, (2011); Pažymėjimas ,,Laiko planavimas ir darbo organizavimas‘‘, (2011); Pažymėjimas ,,Topinambų, moliūgų ir kitos netradicinės augalinės žaliavos auginimo ir perdirbimo galimybės ekologiniuose ūkiuose ‘‘, (2013); Pažymėjimas ,,Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams‘‘, (2014).

Mokslinės veiklos kryptys Aromatinių augalų ir netradicinių daržovių introdukcija, kolekcijos kaupimas, sėklininkystė, genetiniai resursai, veislių tyrimai ir naujų veislių kūrimas.
Dalyvavimas projektuose

„Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai”.

2008–2009 m. (Nr.8P- 292).

„Sodo ir daržo augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas”. Genų bankas.

2009–2010 m. (Nr. 8P-292, K/08-4).

,,Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas”.

2013 m. (Sutartis Nr. AARP), 2013-07-31 d.

,,Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas”.

2014 m. (Sutartis Nr. VFS 2014-25 AARP), 2014-10 -13 d.

,,Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas”.

2015 m. (Sutartis Nr. VFS 2015-AARP).

Mokslininkų rengimas

Magistro baigiamojo darbo ,,Saldžiosios paprikos veislių produktyvumo ir kokybės tyrimai” konsultantė ir vadovė (2009, LŽŪU).

Magistrinio baigiamojo darbo „Lietuvoje auginamų augalų panaudojimas prieskonių gamyboje“ vadovė nuo 2011-10-01 iki 2012-06-30 (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarijos akademija, Veterinarijos fakultetas, Anatomijos ir fiziologijos katedra)

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius)

Bendraautorė veislių:

blakinės kalendros ‘Raslė’ (1999);

saldžiosios paprikos ‘Reda’ (2000),

valgomojo svogūno ‘Babtų didieji’ (2002);

laiškinio česnako ‘Aliai’ (2005);

topinambo ‘Sauliai’ (2008).

Autorė – saldžiosios paprikos veislės ‘Alanta’ (2008 m).

Kita veikla

2007–2015 m. mokslo baigiamųjų darbų recenzentė (Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto želdinių ir agrotechnologijų katedra).

Konsultacijos, ekskursijos, radijo ir internetiniai įrašai, paskaitų skaitymas mokymo kursuose.

Publikacijos ir pranešimai

Paskelbtos 44 mokslinės publikacijos.

Autorė informacinio leidinio “Prieskoniniai augalai” (2004).

Bendraautorė knygos “Daržovės šiltnamyje” (2010).

Populiarioje spaudoje paskelbta 115 straipsnių.

Mokslinėse konferencijose skaityta 12 pranešimų.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.N. Maročkienė L. Markevičienė. 2013. Apium graveolens L. rūšies veislių įvertinimas remiantis morfologinėmis savybėmis ir derlumu. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys. Mastaičiai: Kauno kolegijos leidyklos centras, p. 47-51. ISSN 2029-1906.

2.Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49-54.

3.Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.

4.N. Maročkienė 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) agrobiologinės ypatybės. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys 1(7) Mastaičiai: Kauno kolegijos leidyklos centras, p. 47-52. ISSN 2029-1906.

5.Rasa Karklelienė, Audrius Radzevičius, Nijolė Maročkienė, Edita Dambrauskienė, Laisvūnė Duchovskienė 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(1–2), p. 50–54. ISSN 0236 – 4212.

6.Nijolė Maročkienė, Audrius Radzevičius, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3–4). ISSN 0236 – 4212. (spaudoje).

7.Nijolė Maročkienė, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė, Audrius Radzevičius 2012. Laiškinio česnako (Allium shoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų veislių morfologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3–4). ISSN 0236 – 4212. (spaudoje).

8.N. Maročkienė 2011. Įvairių rūšių daugiamečių prieskoninių augalų morfologinių rodiklių įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys 1(7) Mastaičiai: Kauno kolegijos leidyklos centras, p. 47-52. ISSN 2029-1906.

9.N. Maročkienė, R. Karklelienė, A. Radzevičius 2011. Topinambo (Helianthus tuberosus L.) selekcinių linijų derlingumas ir biocheminė sudėtis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Nr.1. 105–107. ISSN 2029–6878.

10.Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. 30(3–4). ISSN 0236 – 4212.

11.L. Duchovskienė, N. Maročkienė, R. Karklelienė 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lindl. gausumui. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(1): 33–41. ISSN 0236 – 4212.

12.R. Karklelienė, E. Survilienė, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, A. Radzevičius, L. Duchovskienė 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(2): 33–41. ISSN 0236 – 4212.

13.N. Maročkienė, R. Karklelienė, A. Radzevičius 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių – ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(3): 75–81. ISSN 0236 – 4212.

14.Maročkienė N. 2010.Daugiamečių česnakų įvairių rūšių biologinių savybių tyrimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys 1(6) Mastaičiai: Kauno kolegijos leidyklos centras, p. 104-109. ISSN 2029-1906.

15.R. Karklelienė, E. Survilienė, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, A. Radzevičius, L. Duchovskienė 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 23: 151–157. ISSN 1822 – 3990.

16.L. Duchovskienė, N. Maročkienė 2010. Tabakinio tripso populiacijos gausumo kitimas daugiametėse svogūninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 23: 171–176. ISSN 1822 – 3990.

17.L. Duchovskienė, N. Maročkienė 2010. Thrips tabaci Lindl. gausumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei auginamų porų veislių. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 23: 183–188. ISSN 1822 – 3990.

18.Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (4). 67–76.

19.Karklelienė, N. Maročkienė, A. Radzevičius, Č. Bobinas, E. Dambrauskienė, L. Duchovskienė, A. Brazaitytė 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 85–94. ISSN 0236 – 4212

20.N. Maročkienė, R. Karklelienė, Č. Bobinas 2009. Saldžiosios paprikos veislės ‘Alanta’ biologinių – ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 127–134. ISSN 0236 – 4212

21.N. Maročkienė. 2009. ‘Alanta’ – nauja saldžiosios paprikos veislė. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga, 22: 108–112. ISSN 1822 – 3990.

22.Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10–16. ISSN 1822–3990

23.Maročkienė N., Markevičienė L. 2009. Valgomosios dumplūnės (Physalis ixocarpa Bort.) augimo trukmės ir produktyvumo įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslinių straipsnių rinkinys. Mastaičiai: Kauno kolegijos leidyklos centras, p. 50-53.ISSN 2029-1906.

2016-02-12