Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Rasa Karklelienė

Mokslininkės kortelė

Rasa Karklelinė

Vardas Pavardė Rasa Karklelienė
Gimimo data ir vieta 1969-12-18 Marijampolė
Pareigos skyriuje Daržo augalų selekcijos sektoriaus vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas r.karkleliene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555370
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos Žemės ūkio universitetas (LŽŪU) –aukštasis – agronomijos fakultetas 1989-1994m., LŽŪU -, magistrantūra,1994-1996 m. Mokslinė agronomė, agrarinių mokslų magistrė.„Ekologinio ūkio patarėja-konsultantė (1996 02-05mėn Lietuva).; Ekologinės žemdirbystės kursai (1996 08 14-20, Švedija); Augalų selekcijos kursai (1998 01 19-24, Norvegija).

CRC Consulting. Pažymėjimas „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“ (2012/12/11-12); TUVLITA. Pažymėjimas ,, Programavimo pagrindai ir taikomosios statistikos su mokslinių tyrimų R programa žemės ūkiui”- (2013/11/11-15);

EODA. Pažymėjimas ,, Darbų saugos ir sveikatos politika. Profesinės rizikos vertinimas. Vadovo įtaka motyvuojant darbuotoją saugiam elgesiui”- (2013/04/10-11).

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė (biomedicinos mokslai B 000), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2001m. apginta daktaro disertacija tema “Morkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kiekybinių požymių paveldėjimo įvertinimas”.
Mokslinės veiklos kryptys Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė, genetiniai resursai, augalų veislių tyrimai, ekologinė daržininkystė.
Dalyvavimas projektuose

Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas. 2012 m. (Sutartis Nr. BLN12-9, 2012-09-10 d).;Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei”. Lietuvos mokslo taryba, sutartis Nr. SVE-02/2011 Data: 2011.10.01. Laikotarpis 2011.10.01 – 2014.07.31;

„Humusinių rūgščių įtaka morkų produktyvumui bei jų poveikio tyrimai šakniavaisių kokybei skirtingos genetinės prigimties morkose“. UAB „Vikersas“, 2013-2014 m. (Sutartis Nr.D.S.M-15, 2013-05-15).

Mokslininkų rengimas

2008-2013. LŽŪU (dabar ASU) bakalaurinių ir magistrinių darbų (3 konsultantė);J. Sakaluskaitės diseratacija: Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) fotosintezės sistemai (oponentė);

V. Česnausko, Biochemijos ir technologijos laboratorijos doktoranto 2009-2011 m konsultantė;

Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto želdinių ir agrotechnologijų k. studentės I. Baltrušaitytės praktikos vadovė 2012 03 26-05 06.

Mokslinės ir profesinės organizacijos EUFRIN darbo grupių „Daržo augalų veislių tyrimai“ narys (nuo 2008) ir ECPGR (Umbellifer augalų grupės) narys (nuo 2008).
Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Valgomosios morkos veislių – ‘Rokita‘ (2013), ‘Ieva‘(2012), ‘Gona‘(2011), raudonojo burokėlio – ‘Rikiai‘ (2009), valgomojo ridikėlio – ‘Babtų žara‘ (2003) bendraautorė.

Žieminio česnako veislės – ‘Dangiai‘ (2015), bulvinės saulėgrąžos-‘Sauliai‘ (2015), valgomosios morkos ‘Rokita‘ (2013), ‘Ieva‘(2012), ‘Gona‘(2011), raudonojo burokėlio – ‘Rikiai‘ (2009), valgomojo ridikėlio – ‘Babtų žara‘ (2003) bendraautorė.
Kita veikla Konkurso „Pažangiausias ekologinis ūkis“ vertinimo komisijos narė; Lietuvos Ekologinio žemės ūkio sektoriaus plėtros Darbo grupės komisijos narė; Lietuvos Daržo augalų genetinių išteklių koordinatorė; Ekologinės žemdirbystės asociacijos „Gaja” – Tarybos narė.
Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą 2008 m. už produktyvų darbą ekologinėje daržininkystėje (Kauno rajono savivaldybė) ir 2011 m Inovatyviausias mokslininkas (LR ŽŪM).
Publikacijos ir pranešimai Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

  1. Pranas Viškelis, Audrius Radzevičius, Dalia Urbonavičienė, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė and Česlovas Bobinas (2015). Biochemical Parameters in Tomato Fruits from Different Cultivars as Functional Foods for Agricultural, Industrial, and Pharmaceutical Uses, Plants for the Future, Prof. Hany El-Shemy (Ed.), ISBN: 978-953-51-2185-5, InTech, DOI: 10.5772/60873.

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

1) Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Žemdirbystė=Agriculture, 103 (1): 91-98.

2) Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Effect of drying methods on the chemical composition and colour of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves. Žemdirbystė=Agriculture, 102 (2): 223–228.

3) Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Karklelienė R. 2012. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science, 62(1): 16-22.

4) Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root yield, quality and plant resistance to diseases of organically grown carrot hybrids and cultivars. Žemdirbyste=Agriculture, 99 (4): 393-398.

5)Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Žemdirbystė-Agriculture, 100 (2): 179-184.

6)Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley Horticultural Sciences (Prague), 41(3): 131-137.

Išsiųstos mokslinės publikacijos

1)Radzevičius Audrius, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė, Pavelas Duchovkis. Tomato quality changes according to fruit ripeness. Horticultural Sciences, ID: 216/2014-HORTSCI (priimtas spaudai).

2)Radzevičius Audrius, Sakalauskienė Sandra, Dagys Mindaugas, Simniškis Rimantas, Sirtautas Ramūnas, Brazaitytė Aušra, Karklelienė Rasa, Duchovskis Pavelas. Influence of high power microwaves and temperature on Lycopersicon esculentum and Daucus sativus physiological parameters. International Agrophysics. ID: INTAGRO-S-14-00148 (atiduotas spaudai).

3)Sebastian Gadal, Jurgita Lekavičiūtė, Rasa Karklelienė, Gediminas Masaitis, Gintautas Mozgeris, Daiva Šileikienė. 2014. Visible and near-infrared hyperspectral imaging to describe building competence for organic agriculture as a key part of the sustainable food chemical properties of conventionally and organically grown carrots. Journal of the Science of Food and Agriculture (atiduotas spaudai).

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“ (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas):

1)Karklelienė R., Rubinskienė M., Viškelis P. 2009. Ekologiškai augintų skirtingo sunokimo moliūgų biologinės ir ūkinės savybės. Žemdirbystė-Agriculture, t. 96, Nr. 4 (2009), 209-217.

2)Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Žemdirbystė-Agriculture, t. 96, Nr. 4 (2009), 67-75.

3)Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Genetic Analysis of Productivity and Morphological Traits of Edible Carrot (Daucus sativus Röhl.). Proccedings of the Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Volume 1, 261-266.

4)Karklelienė R., Viškelis P. Radzevičius A., Duchovskienė L. 2009. Evaluation of Productivity and Biochemical Composition of Perspective Red Beet breeding Number. Proccedings of the Fourth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Volume 1, 255-260.

5)Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot (Daucus sativus Röhl.) of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, Volume 7 (special issue 1), 305-310.

6)Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon Esculentum Mill.) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, Volume 7 (special issue 2), 712-718.

7)Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, Volume 7 (special issue 2), 317-322.

8)Pekarskas J., Šileikienė D., Grigalavičienė I., Karklelienė R., Granstedt A. 2011. The Effect of Organic Certified Materials on the Tendency of Yield and Quality Index of Potatoes. The fifth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2011. Proceedings, 24-25 November 2011, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr. Lithuania, 200-205.

9)Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė, R., Bobinas, C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae. 936: 295-298.

10)Sakalauskienė Sandra, Karklelienė Rasa, Radzevičius Audrius, Bobinas Česlovas, Brazaitytė Aušra, Sakalauskaitė Jurga, Viškelis Pranas, Samuolienė Giedrė, Duchovskis Pavelas, Pinikienė, J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse / Acta horticulturae. No. 952 (2012) p. 821-825.

11)Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 222-226.

12)Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Viškelis P., Šileikienė D., Pekarskas J. Biochemical and electrochemical evaluation of organic red beet (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris convar. Vulgaris var. Vulgaris) root crops. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 137-141.

13)Gaučienė O., Viškelis P., Karklelienė R. 1999. Nutritional value of hybrids in relation to orental varieties of carrots. Umbelliferae improvement Newsletter.-Madison. USA. 23-26.

14)Karklelienė R., Bobinas Č., Stanienė G. Combining ability of morphological traits and biochemical parameters in carrot (Daucus sativus Röhl.) CMS lines // Biologija. 2005. P. 15-18.

15)Petraitytė N., Karklelienė R., Maročkienė N. Umbellifer genetic resources in Lithuania // Report of a Vegetables Network (IPGRI). 2005. P. 75-77.

16)Duchovskienė L., Karklelienė R. 2008. The effect of biopesticides bionature R2000 and Neemazal-T/S on the Aphids fabae scop. In spinach. Žemdirbystė, 95(3): 401-405.

17)Karklelienė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A. 2008. Evaluation of the morphological, physiological and biochemical parameters of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Biologija, 54(2): 101-104.

18)Dambrauskienė E., Viškelis P., Karklelienė R. 2008. Productivity and biochemical composition of Mentha piperita L. of different origin. Biologija, 54(2): 105-107.

19)Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley Horticultural Sciences (Prague), 41(3): 131-137.

Moksliniai straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose (pateikiamas straipsnių bibliografinis aprašas).

1)Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 85-94.

2)Duchovskienė L., Raudonis L., Karklelienė R., Starkutė R. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 41-46.

3)Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2009. Trąšų įtaka rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 173-179.

4)Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A. , Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10-16. ISSN 1822-3990.

5)Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R., Bobinaitė R. 2009. Quality of ecologically grown pumpkin fruits. Сб. науч. трудов. Успехи сельского хозяйства. КГТУ. Калининград, ISBN 978-5-94826-236-9. С. 229-235.

6)Karklelienė R., E. Survilienė, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, A. Radzevičius, L. Duchovskienė 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(2): 33–41. ISSN 0236 – 4212.

7)Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (4). 67–76.

8)Maročkienė N., R. Karklelienė, A. Radzevičius. 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių – ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(3): 75–81. ISSN 0236 – 4212.

9)Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (1). 73-79.

10)Duchovskienė L., Maročkienė N., Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lind. gausumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1), 51-61.

11)Survilienė E., Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2010. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (3). 35-43.

12)Auškalnienė O., Lazauskaitė E., Marcinkevičienė N., Jankauskienė Z., Balkutė R., Balvočiūtė J., Radušienė J., Imbrasienė B., Rainys K. Sasnauskas A., Karklelienė R. 2010 Tautinio paveldo išsaugojimas ir plėtra: vaistinių, maistinių bei pluoštinių augalų, naudojamų kurti tautinio paveldo produktams, įvairovės išsaugojimo ir panaudojimo galimybės. Naujausi agronomijos tyrimų rezultatai. 42. 28-30.

13)Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P., Rubinskienė M. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinių augalų produktyvumui ir kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 23. 189-193.

14)Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 151-157.

15)Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė. 30(3–4): 63-73. ISSN 0236 – 4212.

16)Dambrauskienė E., Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R. 2011. Lapinių petražolių biocheminė vertė. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 55-60.

17)Maročkienė N., R. Karklelienė, A. Radzevičius 2011. Topinambo (Helianthus tuberosus L.) selekcinių linijų derlingumas ir biocheminė sudėtis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Nr.1. 105–107. ISSN 2029–6878.

18)Radzevičius Audrius, Viškelis Pranas, Karklelienė Rasa, Viškelis Jonas, Bobinas Česlovas, Dambrauskienė Edita, Sakalauskienė Sandra. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality / World Academy of Science, Engineering and Technology. Iss. 64 (2012) p. 653-658.

19)Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N, Dambrauskienė E., Duchovskienė L.. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(1–2). P. 50-54. ISSN 0236 – 4212.

20)Maročkienė N, Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų veislių bei selekcinių numerių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3–4): 59-65.

21) Maročkienė Nijolė, Audrius Radzevičius, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3–4): 67-75. ISSN 0236 – 4212.

22)Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina‘ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(3–4). P. 37-46. ISSN 0236 – 4212.

23)Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49-54.

24)Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.

25)Zykevičiūtė-Laugks J., Česonienė L., Karklelienė R. 2013. The influence of the sample preparation of carrots (Daucus carota L. Neptun) on the antioxidant activity and phenolic compounds. Biologija, 59(2): 187-194.

26)Radzevičius Audrius, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis, Ramunė Bobinatė, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering. Vol. 7(7): 267-270.

27)Radzevičius Audrius, Pranas Viškelis, Jonas Viškelis, Rasa Karklelienė, Danguolė Juškevičienė. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering. Vol. 8(2): 34-36.

28)Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. 33(1–2). P. 53-59.

29) Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. / Sodininkystė ir daržininkystė. T. 34 (1-2). P. 61–69. ISSN 0236–4212.

30) Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., JuškevičienėD., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D’., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. Breeding Trends for Organic Production in Horticultural Plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH 2015: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce. P: 43–49. ISSN 2311–7524

2016-02-18