Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Jonas Viškelis

Mokslininko kortelė

Jonas Viškelis

Vardas Pavardė Jonas Viškelis
Gimimo data ir vieta 1986.10.14, Kaunas
Pareigos skyriuje Jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
El. paštas j.viskelis(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

2005-2009 m. Kauno technologijos universitetas, informatikos fakultetas, medicinos informatika, informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2009-2011 m. Kauno technologijos universitetas, informatikos fakultetas, informacinių sistemų inžinerija, informatikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1. Kaimo plėtros 2007-2013 m. Plano priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projekto „Svarainių auginimas ir kompleksinis perdirbimas ūkyje“ seminaras „Ekologinis ir intensyvus svarainių auginimas“. 5 akademinių valandų paskaitų kursas. Babtai, 2009-09-11.
2. Seminaras „Thermo Scientific 2011“, Vilnius, 2011-10-27.
3. Seminaras „Atvirasis mokslas: kodėl jis man svarbus?“. Seminaro trukmė 4 val. Kauno technologijos universitetas, Kaunas, 2012-10-18.
4. Projekto „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimo stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymai „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“. Mokymų trukmė 42 val. Babtai, 2013-10-10.
5. Seminaras „Modern laboratory water purification technologies“ organized by Adrona SIA, Competence centre for food research and technology, Kaunas. 2014-02-19.
6. Mokymai „Stable Micro Systems basic user training course“, Competence centre for food research and technology, Kaunas. 2014-03-13.

Mokslinės veiklos kryptys

Nedestruktyvus vaisių ir daržovių cheminės sudėties nustatymas, matomos šviesos (spalvų) ir artimųjų infraraudonųjų spindulių (NIR) spektroskopija, vaisių ir daržovių tekstūros analizė.

Vaisių ir daržovių perdirbimas, cheminė sudėtis, bioaktyvūs komponentai, tekstūros analizė, vaisių ir daržovių cheminės sudėties nustatymas naudojantis matomos šviesos (400-700 nm) ir artimųjų infraraudonųjų spindulių (700-1200 nm) spektroskopija.

Patirtis vykdant projektus

1.Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas „Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes“, 2007 m.2.Valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas „Vaisių ir uogų sušaldymo proceso optimizavimas“, 2008 m.

3.Ūkio subjektų užsakytas mokslinio tyrimo projektas „Vaisių ir grybų džiovinimo proceso optimizavimas ”, 2009 m.

4.INTERREG projektas „BaltFood – Baltijos jūros regiono Maisto produktų klasteris: Konkurencingumas ir inovacijos“, 2010-2011m.

5.EUREKA E!5363 BaltVegStor projektas „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“, 2010-2012m.

6.ŽŪM projektas “Beržų sulos biocheminis įvertinimas, laikymo parametrų modeliavimas bei optimizavimas ir naujų produktų prototipų kūrimas”, 2011-2012 m.

7.LMT projektas Nr. SVE-02/2011, Nacionalinės mokslo programos “Sveikas ir saugus maistas” projektas “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei”. Laikotarpis 2011.10.01 – 2014.07.31.

8.LMT projektas Nr. SVE-02/2012, Nacionalinės mokslo programos “Sveikas ir saugus maistas” projektas “Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei”. Laikotarpis 2012-08-01 – 2015-12-31.

9.Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/01 Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Skirtingo aplinkos oro drėgnio įtaka liofilizuotų aktinidijų vaisių drėgmės sorbcijai ir pusiausvyriniam drėgniui“ su UAB “Rūta”. Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.06.10.

10.Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/03 Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Įvairių veislių šaltalankio uogų cheminės sudėties įvertinimas nektarų ir aliejaus gamybai“ su UAB “AGROCO”. Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.05.02.

11.Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/23 Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Pjaustytų obuolių apsaugojimo nuo polifenolių oksidacijos ir vaisių rudavimo tyrimai“ su UAB “Salpronė”. Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.05.15.

12.Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. birželio 15 d. sutartis Nr.BTL2013/04 „Maistinio acto, praturtinto uogų ekstraktais ar sultimis, prototipų sukūrimas ir jų biocheminis įvertinimas“ su UAB „Kompetencijos gildija“. Trukmė 2013.06.15-2013.12.02.

13.Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. birželio 15 d. sutartis Nr.BTL2013/05 „Kriaušių pagardo fiziko-cheminis įvertinimas ir jo gamybos technologinio proceso modeliavimas ir optimizavimas“ su UAB „Tobulas paveikslas“. Trukmė 2013.06.15-2013.12.02.

14.Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. liepos 01 d. sutartis Nr.BTL2013/07 „Vaisių ir daržovių liofilizacijos proceso sekimo, optimizavimo, duomenų kaupimo ir grafinio atvaizdavimo sistemos sukūrimas“ su UAB „Baltic Food Technologies“. Trukmė 2013.07.01-2013.12.02.

15.Sutartis 2013 m. balandžio 18 d. Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021 „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“. Laikotarpis 2013.03.29-2015.04.18.

16.Sutartis su UAB „Paslaugos žemdirbiams“ 2015 m. sausio 12 d. Nr. 20150112. Ramunėlių ekstrakcijos technologinio proceso modeliavimas ir optimizavimas sausų ekstraktų gavimui. Sutarties trukmė: 2015.01.12 – 2015.02.17.

17.Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“ (sutartis su Lietuvos mokslo taryba 2015-03-31 Nr. MIP-62/2015). Laikotarpis nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

Publikacijos ir pranešimai

Knygos arba jų dalys:

1.1. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Rasa Karkleliene R., Bobinas C. 2015. Biochemical Parameters in Tomato Fruits from Different Cultivars as Functional Foods for Agricultural, Industrial, and Pharmaceutical Uses. In: Plants for the Future. Ed. by Hany El-Shemy. Publisher: InTech. P. 45-77. ISBN 978-953-51-2185-5. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/60873.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Jankauskienė J., Bobinas Č. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, Vol. 10. (2), p. 142-146.

2. Lamanauskas N., Viškelis P., Bobinaitė R., Viškelis J., Bobinas Č., Šatkauskas S. 2014. Pulsed electric field assisted drying of Actinidia kolomikta fruits. Planta Medica, vol. 80(16), p. 1555-1555. DOI: 10.1055/s-0034-1395116

3. Lamanauskas N., Eisinaitė V., Sakalauskaitė J., Viškelis J., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Drying methods and their implication on quality of some medical plants. Planta Medica, vol. 80(16), p. 1556-1556. DOI: 10.1055/s-0034-1395118.

4. Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. 2015. Stability of tomato lycopene under thermal- and light-irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No. 2, p. 185–192. DOI 10.13080/z-a.2015.102.024.

5. Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Effect of drying methods on the chemical composition and colour of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No. 2, p. 223–228. DOI 10.13080/z-a.2015.102.029.

6. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L., Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest technologies reducing berry contamination. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No. 4, p. 411–416. DOI 10.13080/z-a.2015.102.052.

Straipsniai Lietuvoje ir užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, esančiuose Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje:

1.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming systems influence on tomato fruit quality. The 6th international scientific conference „Rural Development 2013“ proceedings, volume 6, book 2, p. 222-226.

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose:

1.Viškelis J., Urbonavičienė D. 2010. Likopeno Ir β-karotino kiekio prognozavimas pomidoruose pagal jų CIEL*a*b* spalvų koordinates. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3), p. 65-73.

2.Radzevičius A., Viškelis J., Karklienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisų biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4), p. 67-75.

3.Radzevičius A., Viškelis J., Karklienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. Var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės sąvybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4), p. 63-73.

4.Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World academy of science, engineering and technology, vol. 64, p. 653-656.

5.Viškelis P., Bobinaitė R., Lepse L., Lepsis J., Viškelis J. 2012. Quality changes of green onions stored in modified atmosphere. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2), p. 40-49.

6.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės „Tamina“ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(3-4), p. 37-46.

7.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. World academy of science, engineering and technology, vol. 79, p. 1615-1618.

8.Bobinaitė R., Viškelis J. 2013. Anthocyanins: occurrence, bioactivity and bioavailability, with special reference to the anthocyanins of raspberries (a review). Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1-2), p. 39-47.

9.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. World academy of science, engineering and technology, vol. 86, p. 490-492.

10.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Urbonavičienė D., Pauliucenkaitė A. 2014. Homogenizavimo proceso įtaka morkų ir obuolių sulčių kokybei ir technologinėms savybėms. Sodininkystė ir daržininkystė, 33(3-4), p. 28-40.

Rekomendacijos:

1.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis J. 2013. Introdukuotų veislių obelų su B.396 poskiepiu įvertinimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 26-27.

2.Radzevičius A., Viškelis J., Urbonavičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Viškelis P. 2015. Pomidoruose esančių biocheminių elementų kiekio nustatymas nedestruktyviu metodu. Naujausios rekomendacijos Žemės ir miškų ūkiui, p. 4-6.

3.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Česnauskas V. 2015. Šviežių špinatų lapų laikymas. Naujausios rekomendacijos Žemės ir miškų ūkiui, p. 6-7.

2016-01-18