Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Dalia Urbonavičienė

Mokslininkės kortelė

Ramunė Bobinaitė

Vardas Pavardė Dalia Urbonavičienė
Gimimo data ir vieta 1985 03 02, Kaunas, Lietuva
Pareigos skyriuje Dr. vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas d.urbonaviciene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:

Nuo 2010 m. studijuoja Kauno technologijos universitete doktorantūroje, Cheminės technologijos fakultete, Maisto mokslo ir technologijos katedroje, Chemijos inžineriją.

Aukštasis, 2008 – 2010 m. Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas, chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Aukštasis, 2004 – 2008 m. Kauno technologijos universitetas, Cheminės technologijos fakultetas, Taikomosios chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Kvalifikacijos kėlimas:

– Mokymai anglų kalba „Modern Laboratory Water Purification Technologies“, 2014 m. vasario 19 d., Lietuva, Kaunas.

– Mokymai anglų kalba „Stable Micro Systems Basic Training Course“, 2014 m. kovo 13 d., Lietuva, Kaunas.

– Mokymai anglų kalba „Fluid Management System Automated Sampler Preparation Systems (Extraction, Cleanup and concentration), Its Applications“, kuriuos vedė Philip-M. Germansderfer, 2014 m. birželio mėn., Lietuva, Kaunas.

– Kvalifikacijos kėlimas išklausius 4 akademinių valandų trukmės seminare „iMETOSsm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti“, kurį organizavo LAMMC filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2014 m. rugsėjo mėn. 11 d., Lietuva, Babtai..

– Kvalifikacijos kėlimas „ThermoFisher Scientific“ MOKSLO DIENOS 2014 renginyje, kuriame vyko mokymai, buvo išklausytos 9 akademinių valandų trukmės paskaitos, 2014 m. rugsėjo 30 d., Lietuva, Kaunas.

– Dalyvauta projekto „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo stiprinimas (UniGeb)“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“ mokymuose, kurių trukmė 42 akademinės val. 2013 m.

– Dalyvauta paskaitų ir praktinių užsiėmimų kurse „Šiuolaikiška dujų chromatografija ir masių spektrometrija lakiųjų junginių anilizei” (lektorius Graco technologijos universiteto analizės ir maisto chemijos instituto prof. Erich Leitner). 2013 m.

– Dalyvauta „Thermo Scienfic 2011“ seminare, 2011 m. spalio 27 d., Lietuva, Vilnius.

– Alpha M.O.S. video konferencijoje, kuri vyko 2011 m. lapkričio 25 d., 12:00-13:00 val., konferencijos numeris: 702 099 641

– Atlikta mokslinė praktika LSDI Biochemijos ir technologijos laboratorijoje, laimėjus Mokslo tarybos organizuojamą konkursą, 2008 m., (sutarties Nr. S-02/08/BP07-280).

Mokslinės veiklos kryptys Modeliavimas bei optimizavimas augalinių ekstrakcijų iš vaisių, uogų bei daržovių, bei jų perdirbimo šalutinių produktų, aktyvių komponentų įsisavinimo tyrimas tiek realiuose tiek modelinėse sistemose bei realiuose maisto produktuose, įvairių perdirbimo technologinių procesų įtaką aktyvių komponentų stabilumui bei jų izomerizacijai, tiek modelinėse sistemose, tiek ir realiose maistinėse matricose įvairiomis laikymo sąlygomis. Ekstrakcija ir ekstrakcijos optimizavimas tiek klasikiniais, tiek moderniais metodais. Funkcinių maisto produktų kūrimas.
Dalyvavimas projektuose

– Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei”. 2011 – 2014 m.

– „Daržovių sulčių ir panašių produktų techninio reglamentavimo rekomendacijų parengimas“ pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros programos priemones „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2014.05.27, Nr. MT-14-17) laikotarpiui nuo 2014 m. gegužės 27 d. iki 2014 m. lapkričio 10 d.

– Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai: sutartis su MB „Sulčių fabrikas“ 2014 m. sausio 04 d. Nr. BTL2014/01 „Dėl MTEP paslaugų atlikimo“. Darbo tikslas – sukurti morkų sulčių receptūras ir optimizuoti morkų sulčių technologinį procesą.

– Mokslinio tyrimo paslaugos teikimo sutartis su UAB “Acorus Calamus” 2014-11-12 Nr.20141112 „Vaistinių arbatų liofilizacijos proceso optimizavimas ir įtakos jų vaistinėms savybėms tyrimai“.

– Tarptautinė mokslo programa EUREKA E!5363 BaltVegStor. „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“. 2010 – 2012 m.

– Tarptautinė mokslo programa EUREKA E!3474 HEALTHY MAN „Funkcinio maisto su natūraliu likopenu sukūrimas“. 2005– 2006 m.

– Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai, BTL2013/04, UAB „Tobulas paveikslas“. 2013.06-2013.12.

Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą

2012 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus;2014 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus.

2015 m. LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso apdovanojimas pagyrimo raštu už mokslinį darbą

2015 m. KTU rektoriaus padėkos raštas už akademinius pasiekimus

Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1. Urbonavičienė, Dalia; Viškelis, Jonas; Bartkienė, Edita; Juodeikienė, Gražina; Žadeikė, Daiva. The use of lactic acid bacteria in the fermentation of fruits and vegetables – technological and functional properties // Biotechnology / Edited by Deniz Ekinci. Rijeka: InTech, 2015, ISBN 9789535120407. p. 135-163. DOI: 10.5772/59938. [M.kr. 05T].

2. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonavičiene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. (2015) Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars to functional food for agricultural, industrial and pharmaceutical uses. „Plants for the Future“, (ISBN 978-953-51-2185-5). Edited by: Hany El-Shemy, InTech, p. 45-77. DOI: 10.5772/60873.

3. Juodeikiene G., Bartkiene E., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products // In: Advances in Applied Biotechnology. Ed. M. Petre. InTech, 2012. P. 63-100. ISBN 978-953-307-820-5.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Bartkienė, Elena; Juodeikienė, Gražina; Žadeikė, Daiva; Viškelis, Jonas; Urbonavičienė, Dalia. The use of tomato powder fermented with Pediococcus pentosaceus and Lactobacillus sakei for the ready-to-cook minced meat quality improvement // Food technology and biotechnology. Zagreb: University of Zagreb. ISSN 1330-9862. 2015, vol. 53, no. 2, p. 163-170.

2. Urbonavičienė, Dalia; Viškelis, Pranas; Viškelis, Jonas; Bobinas, Česlovas. (2015) Stability of tomato lycopene under thermal- and light-irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 185-192.

3. Sakalauskaitė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. // Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013. 93(6). P. 1266-1271.

4. Bartkiene E., Vidmantiene D., Juodeikiene G., Viskelis P., Urbonaviciene D. Lactic Acid Fermentation of Tomato: Effects on cis/trans Lycopene Isomer, β-Carotene Mass Fraction and Formation of L(+)- and D(–)-Lactic Acid // Food Technology and Biotechnology, 2013. 51 (4). P. 471-478.

5. Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes // Journal of Food, Agriculture and Environment, 2012. 10(2). P. 142-146.

6. Bartkiene E., Juodeikiene G., Vismantiene D., Viskelis P., Urbonavičiene D. Nutritional and quality aspects of wheat sourdough bread using L. luteus and L. angustifolius flours fermented by Pedioccocus acidilactici // International Journal of Food Science and Technology, 2011. 46. P. 1724-1733.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1. Pavilonytė, Kristina; Bartkienė, Elena; Krunglevičiūtė, Vita; Juodeikienė, Gražina; Viškelis, Pranas; Urbonavičienė, Dalia. Solanum Tuberosum raugų įtaka kvietinių kepinių kokybės rodikliams // Maisto chemija ir technologija = Food chemistry and technology = Химия и технология пищи : mokslo darbai / Kauno technologijos universiteto Maisto institutas. Kaunas: KTU Maisto institutas. ISSN 1392-0227. 2015, T. 49, nr. 1, p. 46-53.

2. Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Urbonavičienė D., Pauliucenkaitė A. Homogenizavimo proceso įtaka morkų-obuolių sulčių kokybei ir technologinėms savybėms // Sodininkystė ir daržininkystė, 2014. 33 (3-4). P. 28-40.

3. Rubinskiene M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Shalkevich M., Pigul M., Urbonavičienė D. (2014) Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese (Chaenomeles japonica) fruit, their syrup and candied fruit slices // Sodininkystė ir daržininkystė, 2014. 33(1-2). P. 45-52.

4. Urbonavičienė D., Bartkiene E., Vidmantiene D., Juodeikiene G., Viškelis P. Lactic acid bacteria induced geometrical trans-cis isomerisation of lycopene from tomato // The 8th International Scientific Conference „The Vital Nature Sign“ Abstract book, 2014, Lithuania, Kaunas; 14 p.

5. Urbonaviciene D., Viskelis P., Rubinskiene M. The stability of lycopene all-trans isomers in tomato products // Internaional Conference of Lithuanian Chemical Society „Chemistry and Chemical Technology 2014“; „Chemistry and Chemical Technology“ Proccedings of International Conference; Technologija (ISSN 2351-5643), 2014, Lietuva, Kaunas; 192-195 p.

6. Urbonavicienė D., Viskelis P. Content and isomeric ratio of lycopene in ‘Semlo’ variety of tomato // 9th Baltic Conference of food science and technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014, Abstract Book, 2014, Latvia, Jelgava; 32 p.

7. Rubinskiene M., Viskelis P., Viskelis J., Bobinaite R., Shalkevich M., Urbonavicienė D. Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince fruits and their syrup and candied fruit slices // 9th Baltic Conference of food science and technology “Food for Consumer Well-Being” FOODBALT 2014, Abstract Book; Latvia, Jelgava; 138 p.

8. Kubiliutė M., Urbonavičienė D., Viškelis P. Superkrizinės ekstrakcijos anglies dvideginiu įtaka likopeno izomerizacijai // Studentų mokslinė praktika 2014, Konferencijų pranešimų santraukos, II dalis, 2014, Lietuva, Vilnius; 249-251 p.

9. Urbonavičienė D., Viškelis P. Likopeno ir β-karoteno indentifikavimas pomidoruose efektyviosios skysčių chromatografijos metodu // Sodininkystė ir daržininkystė, 2013. 32(1-2). P. 77-90.

10. Viškelis J., Urbonavičienė D. Likopeno ir β -karoteno kiekio prognozavimas pomidoruose pagal jų CIEL*a*b* spalvų koordinates // Sodininkystė ir daržininkystė, 2010. 29 (3). P. 65-73.

11. Urbonaviciene D., Viskelis P., Noreika R.K., Viskelis J. Lycopene Solubility and Its Extraction from Tomatoes asnd Their By-products // Proceedings of the 5th CIGR Section VI International Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management, 2009. 9. P. 1016-1019.

12. Mieliauskaitė D., Viškelis P., Noreika R.-K. Pomidorai sveikatai: likopeno kiekis pomidoruose ir jų suvartojimas // Žmogaus ir gamtos sauga. 2 dalis, 2009, Akademija, Kaunas; 114-117 p. ISSN 1822-1823.

13. Noreika R.K., Budvytienė M., Kolodzeiskia V., Mieliauskaitė D., Viškelis P. Likopeno aliejinių tirpalų gavimas // ISSN 1392-1231 Cheminė technologija, 2008. 1 (47). P. 65-70.

14. Mieliauskaitė D., Noreika R.K. Pomidorų oleorezino tirpimo rapsų aliejuje tyrimas // Studentų mokslinės konferencijos Chemija ir cheminė technologija pranešimų medžiaga, 2008, Lietuva, Kaunas; 33–36 p.

15. Mieliauskaitė D., Noreika R.K. Likopenas pomidoruose ir likopenas žmogaus organizme // VDU gamtos mokslų konferencija: Kur gamta siejasi su mokslu, 1 dalis, 2006, Lietuva, Kaunas; 66–68 p.

2016-01-25