Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Ramunė Bobinaitė

Mokslininkės kortelė

Ramunė Bobinaitė

Vardas Pavardė Ramunė Bobinaitė
Gimimo data ir vieta 1980 11 26 Babtai, Kauno raj.
Pareigos skyriuje Mokslo vyresnioji darbuotoja
El. paštas r.bobinaite(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:

2012 m. Technologijos mokslų srities Chemijos inžinerijos krypties daktaro mokslo laipsnis, Kauno technologijos universitetas.

2006 m. Chemijos inžinerijos mokslo magistro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas.

2003 m. Chemijos inžinerijos mokslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos universitetas.

Kvalifikacijos kėlimas:

– Kursai „Renewable bioresources and biorefineries“, Graco universitetas. 2008 06 30 – 07 11 (Gracas, Austrija).

– Mokslinė stažuotė Graco technikos universitete, maisto chemijos ir technologijos institute. 2008 10 01- 2009 03 31 (Gracas, Austrija).

-Mokslinė stažuotė Salerno universitete, ProdAl Scarl kompetencijų centre. 2013 06 18 – 08 02 (Fisciano (SA), Italija).

-Kursai „School on application of pulsed electric fields for food processing“, Saragosos universitetas. 2014 01 19 – 01 24 (Saragosa, Ispanija).

-Mokslinė stažuotė Salerno universitete, ProdAl Scarl kompetencijų centre. 2014 07 01 – 08 04 (Fisciano (SA), Italija).

– 2013-2015 m. Podoktorantūros stažuotė, Vytauto Didžiojo universitete, gamtos mokslų fakultete (Kaunas, Lietuva).

-Mokslinė stažuotė Salerno universitete, ProdAl Scarl kompetencijų centre. 2015 07 13 – 07 28 (Fisciano (SA), Italija).

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Technologijos mokslų srities chemijos inžinerijos krypties. 2012 m. apginta disertacija tema „Fitocheminis, biologinis ir technologinis Lietuvoje auginamų aviečių veislių įvertinimas“
Mokslinės veiklos kryptys Vaisių, uogų ir daržovių cheminės sudėties, kokybės įvertinimo, technologinių procesų įtakos biologiškai aktyvių junginių kitimui produktuose tyrimai. Vaisių ir daržovių perdirbimo procesų optimizavimo tyrimai.
Dalyvavimas projektuose

– Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. 2015-2018 m.

– Projektas „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“. 2013-2015 m.

-Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“. 2011-2014 m.

-Tarptautinė mokslo programa EUREKA E!5363 BaltVegStor. „Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas“. 2010-2012 m.

-Tarptautinė programa EUREKA E!3490 HEALTHFOOD. „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai“. 2006- 2008 m.

-Pramoninės biotechnologijos projektas „Vaistiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“. 2007-2009 m.

Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.Bobinaitė, R., Viškelis, P., Venskutonis, P. R., 2016. Chemical Composition of Raspberry (Rubus spp.) Cultivars. In: Simmonds, M.S.J., Preedy, V.R. (eds.), Nutritional Composition of Fruit Cultivars. Academic Press, 713–731. ISBN: 9780124081178.

P. Viskelis, R. Bobinaite, M. Rubinskiene, A. Sasnauskas, J. Lanauskas. 2012. Chemical Composition and Antioxidant Activity of Small Fruits. In: A. I. Luna Maldonado (ed.), Horticulture. INTECHWEB.ORG, Croatia, 75-102.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Bobinaitė R., Viškelis P., Bobinas Č., Mieželienė A., Alenčikienė G., Venskuonis P. R. 2016. Raspberry marc extracts increase antioxidative potential, ellagic acid, ellagitannins and anthocyanins concentrations in fruit purees. LWT- Food Science and Technology, 66: 460-467.

2.Lamanauskas N., Bobinaitė R., Šatkauskas S., Viškelis P., Pataro G., Ferrari G. 2015. Pulsed electric field-assisted juice extraction of frozen/thawed blueberries. Zemdirbyste-Agriculture, 102(1):59-66.

3.Lamanauskas N., Šatkauskas S., Bobinaitė R., Viškelis P. 2015. Pulsed electric field (PEF) impact on Actinidia kolomikta drying efficiency. Journal of Food Process Engineering. 38(3): 243-249.

4.Bobinaitė R., Pataro G., Lamanauskas N., Šatkauskas S., Viškelis P., Ferrari G. 2015. Application of pulsed electric field in the production of juice and extraction of bioactive compounds from blueberry fruits and their by-products. Journal of Food Science and Technology, 52(9): 5898-5905.

5.Raudone L., Bobinaite R., Janulis V., Viskelis P., Trumbeckaite S. 2014. Effects of raspberry fruit extracts and ellagic acid on respiratory burst in murine macrophages. Food & Function, 5: 1167-1174.

6.Bobinaitė R., Viškelis P., Šarkinas A., Venskutonis P. R. 2013. Phytochemical composition, antioxidant and antimicrobial properties of raspberry fruit, pulp, and marc extracts. CyTA- Journal of Food, 11(4): 334-342.

7.Bobinaitė R., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2012. Variation of total phenolics, anthocyanins, ellagic acid and radical scavenging capacity in various raspberry (Rubus spp.) cultivars. Food Chemistry, 132(3): 1495-1501.

8.Viskelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Dambrauskienė E. 2010. Bioactive compounds and antioxidant activity of small fruits in Lithuania. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(3&4): 259-263.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Bobinaitė R., Pataro G., Raudonis R., Viškelis P., Bobinas Č., Šatkaustas S., Ferrari G. 2015. Improving the extraction of juice and anthocyanin compounds from blueberry fruits and their by-products by pulsed electric fields // T. Jarm and P. Kramar (eds.), 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies (WC 2015), IFMBE Proceedings, 53: 363-366.

2.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Shalkevich M., Pigul M., Urbonavičienė D. 2014. Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit, their syrup and candied fruit slices. Sodininkystė ir daržininkystė, 33(1-2):45-52.

3.Bobinaite R., Viškelis J. 2013. Anthocyanins: occurrence, bioactivity and bioavailability, with special reference to the anthocyanins of raspberries (a review). Sodininkystė ir daržininkystė, 32(1/2): 39-47.

4.Sasnauskas, A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M., Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 67(2): 211-214.

5.Bobinaitė R., Šatkauskas S., Lamanauskas N., Viškelis P. 2013. Application of pulsed electric fields for extraction of plant materials and food processing. Proceedings of the sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, 6(2): 38-43.

6.Bobinaitė R., Bobinas Č., Viškelis P., Venskutonis R.P. 2013. Total phenolics, anthocyanins, ellagitannins content and radical scavenging activity of raspberries during ripening. Proceedings of the sixth international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University, Akademija, 6(2): 44-48.

7.Viškelis P., Bobinaitė R., Lepse L., Lepsis J., Viškelis J. 2012. Quality changes of green onions stored in modified atmosphere. Sodininkystė ir daržininkystė, 31(1-2): 40-49.

8.Bobinaitė R., Viškelis P., Buskienė L. Extraction of phenolic compounds from raspberry press cake. 2010. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2): 19-31.

2016-02-04