Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Marina Rubinskienė

Mokslininkės kortelė

Marina Rubinskienė

Vardas Pavardė Marina RUBINSKIENĖ
Gimimo data ir vieta Gimė 1961 m. gruodžio mėn. 8 d. Kauno m.
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas m.rubinskiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8(37) 555 439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:Aukštasis, 1984 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (Aleksandro Stulginskio Universitetas), Agronomijos fakultetą (mokslinės agronomės specialybė)

Kvalifikacijos kėlimas:

-„Augalų biocheminiai tyrimai“, Varmijos ir Mazurijos Universitetas, Olštyn (Lenkija), Ldz: 07-0900/152/03, 2003.11-12;

– „Naujausios vaisių ir daržovių perdirbimo technologijos“, Kauno technologijos universitetas, Kaunas, TM Nr. 000648, 2004.09-12.

-„Maisto naujausių technologijų ypatumai ir pritaikymas“, KTU Maisto institutas, Kaunas, Nr. 779, 2005.06.27.

-“Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje, mokomųjų veiklų kursas pagal BPD projektą Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/SUT-158LSDI, Babtai, Nr. VS-06/13, 2007.03-04.

-„Juslinės analizės metodų taikymo ypatumai vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse“, juslės receptorių patikrinimas pagal ISO 3972, ISO 4120, ISO 5495, ISO 6658, ISO 8587, KTU Maisto institutas, Kaunas, Nr. S07-603, 2007.10.25.

-„Laiko planavimas ir darbo organizavimas“, „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, LAMMC SDI, Nr. 156, Nr. 85, 2011.02.09,28.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties. 2004 m. apginta disertacija tema „Bioaktyviųjų medžiagų kitimas nokstančiose ir perdirbtose juodųjų serbentų uogose”.
Mokslinės veiklos kryptys Vaisių, uogų ir daržovių kokybės įvertinimas, technologinių procesų įtakos biologiškai aktyviųjų medžiagų kitimui produktuose tyrimai. Perdirbimo procesų optimizavimo tyrimai. Prieskoninių, vaistinių ir aromatinių augalų žaliavos ir paruoštos produkcijos kokybės parametrų tyrimai.
Dalyvavimas projektuose

-COST 863: „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios kokybiškos ir sveikos produkcijos“. 2005-2010 m.-FP6, SSA. Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas. 2004-2006 m.

-EUREKA projektai: „Funkcinio maisto su natūralių likopenų sukūrimas“, „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai“. 2005-2006 m.

-“Geros kokybės, saugaus ir ekologiškai švaraus maisto technologijos’’ programa. MIKOTOKSINŲ KAUPIMOSI MAISTE DĖSNINGUMAI IR PREVENCINIŲ SAUGOS PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS (Akronimas – MIKOTOKSINAS). 2003-2006 m.

-AUGALINĖS KILMĖS FUNKCINIAI INGREDIENTAI IR MAISTO PRIEDAI MAISTO SAUGAI IR KOKYBEI (FUINMAKOSA), VMSF. 2003-2006 m.

-„Vaistiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“ Pramoninės biotechnologijos projektas: Akronimas ANTOCIANINAI. 2007-2009 m.

-„Svarainių auginimas ir kompleksinis perdirbimas ūkyje“. ŽŪM projektas. 2008-2013 m..

-„Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą (TRAMAKOBIO)“, 2011-2013 m.

LŠMM projektas “Universalių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)”, 2011–2013 m.

-Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei”. 2011–2014 m.

„Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“ 2013-2015 m.

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Juodųjų serbentų veislių: Blizgiai, Tauriai, Dainiai, Smaliai (2002), Dailiai, Salviai, Gojai, Svajai, Senjorai (2004) ir trešnių veislių: Lukė, Morta, Germa (2006) bendraautorė.
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

P. Viskelis, R. Bobinaite, M. Rubinskiene, A. Sasnauskas, J. Lanauskas. 2012. Chemical Composition and Antioxidant Activity of Small Fruits. In: A. I. Luna Maldonado (ed.), Horticulture. INTECHWEB.ORG, Croatia, 75-102.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Effect of drying methods on the chemical composition and color of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves. Zemdirbyste-Agriculture, 102(2): 223-228.

2.Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant Soil Environ., 60(5): 234-240.

3.Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. Productivity and nutritional value of dill and parsley. 2014. Hort. Sci. (Prague), 41(3): 131-137.

4.Viskelis P., Anisimovienė N., Rubinskienė M., Jankovska E., Sasnauskas A. 2010. Physical properties, anthocyanins and antioxidant activity of blackcurrant berries of different maturities. J. of Food, Agriculture&Environment, 8(2): 159-162. (IF-0.349)

5.P. Viškelis, M. Rubinskienė, R. Bobinaitė, E. Dambrauskienė. 2010. Bioactive compounds and antioxidant activity of small fruits in Lithuania. J. of Food, Agriculture&Environment, 8(3&4): 259-263. (IF-0.349)

6.Viskelis P., Rubinskienė M., Jasutienė I., Šarkinas A., Daubaras R., and Česonienė L. 2009. Anthocyanins, Antioxidative, and Antimicrobial Properties of American Cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) and their Press Cakes. J. of Food Science, 74(2): 157-161. (IF-1.601)

7.Speicienė V., Leskauskaite D., Viskelis P., Rubinskiene M. 2008. Rheological properties of currant puree and jams: Effect of composition and method of proceeding. J. of Food Agriculture & Environment, 6(3&4): 162-166. (IF-0.282)

8.Viškelis P., Rubinskienė M., Bobinas C. 2008. Evaluation of strawberry and black currant berries intended for freezing and the methods of their preparation. J. of Food Agriculture & Environment, 6 (3&4): 151-154. (IF-0.282)

9.Rubinskiene M., Speiciene V., Leskauskaite D., Viskelis P. 2007. Effect of black currant genotype on the quality and rheological properties of jams. J. of Food Agriculture & Environment, 5(1): 71-75. (IF-0.232)

10.Rubinskiene M., Viskelis P., Jasutiene I., Viskeliene R., Bobinas C. 2005. Impact of various factors on the composition and storability of black currant anthocyanins. Food Research International. ISSN: 0963-9969, 38(8-9): 867-871. (IF-2.416)

11.Rubinskiene M., Jasutiene I., Venskutonis P.R., Viskelis P. 2005. HPLC Determination of the Composition and Stability of Blackcurrant Anthocyanins. Journal of Chromatographic Science. ISSN 0021-9665, 43(90): 478-482. (IF-1.078)

12.Zadernowski R., Naczk M., Czaplickia S., Rubinskiene M., Szalkiewicz M. 2005. Composition of Phenolic Acids in Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Journal of the American Oil Chemist’s Society. ISSN: 0003-021X, 82 (3): 175-180. (IF-1.504)

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Shalkevich M., Pigul M. 2014. Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince (Chaenomeles japonica ) fruits, their syrup and candied fruit slices. Sodininkystė ir daržininkystė, 33(1-2): 45-52.

2.Urbonavičienė D., Viškelis P., Rubinskienė M. 2014. The stability of lycopene all-trans-isomers in tomato products. Chemistry and Chemical technology. Proceedings of the international conference. P. 192-195.

3.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Urbonavičienė D., Pauliucenkaitė A. 2014. Homogenizavimo proceso įtaka morkų-obuolių sulčių kokybei ir technologinėms savybėms. Sodininkystė ir daržininkystė, 33(3-4) (priimta spaudai).

4.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality. Proceedings of the sixt international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013, Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas distr., Lithuania, p. 222-226.

5.Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M. and Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of the LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES. Section B, 67(2): 211-214.

6.Rubinskienė M., Kviklienė N. Derliaus nuėmimo ir vaisių laikymo tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslo tyrimams. 2013. P. 184-190.

7.Rubinskienė M., Šikšnianas T., Dambrauskienė E. Derliaus nuėmimo ir uogų laikymo tyrimo metodika. 2013. P. 199-206.

8.Sasnauskas A., Buskiene L., Siksnianas T. and Rubinskiene M. 2012. Productivity and fruit quality of primocane raspberry cultivars and selections. Acta Hort. (ISHS) 946:89-93.

9.Viškelis P., Rubinskienė M. 2012. Beržų sulos kokybės rodiklių pokyčiai laikymo metu. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(1-2): 63-73.

10.Dambrauskienė E., Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R. 2011. Lapinių petražolių biocheminė vertė. Sodininkystė ir daržininkystė. 30(1): 55-60.

11.Viškelis P., Rubinskienė M. 2011. Beržų sulos cheminė sudėtis. Sodininkystė ir daržininkystė. 30(3-4): 75-81.

12.Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. 2011. Changes in apple fruit quality during a modified atmosphere storage. J. of Fruit and Ornamental Plant Research, 19 (1): 155-165.

13.E. Dambrauskienė, R. Karkllelienė, P. Viškelis, M. Rubinskienė. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1): 73-79.

14.Viškelis P., Rubinskiene M. 2010. Kontroliuojamos atmosferos sudėties įtaka kai kurių Lietuvoje auginamų veislių obuolių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (2): 9-18.

15.Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P. and Rubinskienė M. 2009. Evaluation of Productivity and Biochemical Composition of Edible Root Celery. Acta Hort. 830: 115-119.

16.Bobinaitė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Jankauskienė J., Rubinskienė M. 2009. Carotenoids, Ascorbic Acid and Physical Properties of Tomatoes. Acta Hort. 830: 249-254.

17.Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R., Bobinaitė R. 2009. Quality of ecologically grown pumpkin fruits. Сб. науч. трудов. Успехи сельского хозяйства. КГТУ. Калининград, ISBN 978-5-94826-236-9. С. 229-235.

18.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research. 2009. 7 (special issue II). P. 737-743.

19.Anisimovienė N., Rubinskienė M., Viškelis P., Stackevičienė E., Stanys V., Šikšnianas T., Jankovska E., Sasnauskas A. 2009. Antocianinai serbentų, vyšnių bei šilauogių uogose ir ekstraktų antioksidacinis aktyvumas. Žemdirbystė-Agriculture, t. 96(3), p. 158-167.

20.R. Karklelienė, M.Rubinskienė, P. Viškelis. Ekologiškai augintų skirtingo sunokimo moliūgų (Cucurbitae) biologinės ir ūkinės savybės. 2009. Žemdirbystė-Agriculture, t. 96, Nr. 4, p. 209-217.

Lietuvos ar kitose šalyse įregistruotos augalų veislės, neatitinkančios kategorijos A04 reikalavimų:

Juodųjų serbentų veislės ‘Dailiai‘, ‘Gojai‘, ‘Salviai‘, ‘Senjorai‘ ir ‘Svajai‘ įtrauktos į Nacionalinį augalų veislių 2009 m. sąrašą.