Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Česlovas Bobinas

Mokslininko kortelė

Česlovas Bobinas

Vardas Pavardė Česlovas Bobinas
Gimimo data ir vieta Gimė 1949 m. rugpjūčio mėn. 22 d. Panevėžio r. Butrimonių km.
Pareigos skyriuje Vyriausiasis mokslo darbuotojas
El. paštas c.bobinas(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370-37- 555439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:Aukštasis, 1973 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (Aleksandro Stulginskio universitetas), Agronomijos fakultetą (specialybė – mokslinis agronomas).

Kvalifikacijos kėlimas:

-Kursai Botanikos institute (Kembridžas, Didžioji Britanija), „Improving seeds and varieties for better crop production and food processing“, 1993 lapkričio 1-26 d.

-Kursai vaisių ir daržovių kokybės klausimais, Bundesanstalt fur Landwirtschaf und Ernarung (Bona, Vokietija), 2002 gruodžio 2-4 d.

-Kursai Kauno technologijos universitete „Naujausios vaisių ir daržovių perdirbimo technologijos“, 2004 rugsėjis-gruodis.

-Kursai Kauno technologijos universiteto, maisto institutas „Maisto naujausių technologijų ypatumai ir pritaikymas vaisių ir daržovių perdirbimui“, 2005 birželis.

-Kursai „Technika tausojančiam ūkininkavimui“ (Hanoveris, Vokietija), 2005 lapkritis.

-Stažuotė Varmijos ir Mazūrijos universitete (Olštinas, Lenkija), modernios sodininkystės ir daržininkystės klausimais, 2009 birželis.

-Mokymai LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute „Praktiniai seminarai apie tarptautinių standartų taikymo ypatumus projektų valdymo srityje“, 2012 gegužė-birželis.

-Mokymai LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems sodininkystės ir daržininkystės tyrimams“, 2013 rugsėjis-spalis.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Daktaras, Biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties. 1980 m. apginta disertacija tema „Gūžinių baltųjų kopūstų sėklojų tręšimas laistomuose velėniniuose glėjiškuose Lietuvos dirvožemiuose”.

Docentas (1999 m.).

Mokslinės veiklos kryptys Augalų fiziologija, biochemija, daržo augalų selekcija, sėklininkystė, agrotechnika.
Dalyvavimas projektuose

FAO projektas TCP/LIT/0167A „Intensyvios šiltnamių technologijos“. 2002-2003 m.

Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas „Sodo augalų sveikos dauginimo medžiagos kontrolės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“. 2002-2003 m.

Olandijos-Lietuvos dvišalis projektas PSO/LT/1/9 „Vaisių ir daržovių kokybės kontrolė pagal ES reikalavimus“. 2003-2004 m.

Projektas „Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų centras“. 2004-2006 m.

Projektas „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“. 2004-2006 m.

Projektas „Aukščiausios studijų pakopos – magistrantų ir doktorantų ruošimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų ir inovacijų srityje “. 2004-2006 m.

ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas“. 2005-2006 m.

ES struktūrinių fondų programa „Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidavimas“. 2006-2007 m.

INTERREG projektas „BaltFood“. 2009-2011 m.

Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas. EUREKA projektas. 2010-2012 m.

ES struktūrinių fondų programa „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“ 2013-2015 m.

„Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (džiovinimas)“. 2013-2015 m.

“Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui”. Nacionalinė programa “Sveikas ir saugus maistas”. 2014-2015 m.

Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. 2015-2018 m.

Mokslininkų rengimas

Zita Duchovskienė. „Gūžinių, ropinių kopūstų ir raudonųjų burokėlių žydėjimo iniciacija bei generatyvinė raida“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B), 2000m.

Zita Barkauskienė. „Valgomųjų svogūnų (Allium cepa L.) sėjinukų auginimo ir laikymo technologijų agrobiologinis įvertinimas“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B), 2005m.

Danguolė Kavaliauskaitė. „Piktžolių kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris var. Vulgaris) pasėliuose. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B), 2005m.

Audrius Radzevičius. „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B), 2011m.

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Baltagūžių kopūstų veislės ‘Bagočiai’ (2008 m) bendraautorius.
Kita veikla

-Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (1992-2009 m.), LAMMC SDI (2010-2013 m.) direktorius;-Direktoriaus pavaduotojas mokslui (1983-1992 m.);

-Mokslinio leidinio “Sodininkystė ir daržininkystė” vyr. redaktorius (1992-2014 m.);

-ASU Agronomijos fakulteto tarybos narys (2000-2010 m.);

-Skiernievicų (Lenkija) Daržininkystės instituto mokslo darbų redkolegijos narys (nuo 2005 m.);

-Lietuvos atstovas Tarptautinėje sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacijoje (ISHS) (2005-2013 m.);

-Asociacijos „Nacionalinis maisto ūkio klasteris“ prezidentas (nuo 2006 m.);

-Kauno technologijos universiteto Tarybos narys (2006-2010 m.);

-Genofondo tarybos prie Aplinkos ministerijos narys (2006-2012 m.);

-Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos narys (2010-2015 m.);

-ŽŪM Mokslo tarybos narys (2000-2013 m.);

-Mokslo ir švietimo komisijos prie LRV narys (2005-2006 m.).

Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą

ŽŪM konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatas (nominacija “Mokslas kaimui” ) (2008 m.)

Pramonininkų konfederacijos nominacijos “Gyvybės medis” laureatas (2008 m.)

Lenkijos Varmijos ir Mazurijos universiteto garbės profesorius (2010 m.)

Apdovanotas Kauno r. III lygio garbės ženklu (2012 m.)

Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.Viskelis P., Radzevicius A., Urbonavičiene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. (2015) Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars to functional food for agricultural, industrial and pharmaceutical uses. „Plants – Various Aspects“ (ISBN 978-953-51-4222-5). Edited by: Hany El-Shemy, InTech, p. 45-77.

2.Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Starkutė R., Jankauskienė J, Zalatorius V., Bobinas Č. 2012. Influence of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition before and after storage. In: A.I.L. Maldonado (ed). Horticulture. InTech Publisher, 19-40.

3.Juodeikiene G., Bartkiene E., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. 2012. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: M. Petre (ed). Advances in Applied Biotechnology. InTech Publisher, 63-100.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys:

1.Bobinas Č. 1999. Daržo augalų sėklininkystė. Babtai, 108 p.

2.Bobinas Č. 2008. Instituto veiklos apžvalga. Kn.: “Lietuvos sodininkystės institutas 1938-2008”, sudaryt. K. Palaima. Babtai, 157-165.

3. Bobinas Č. 2011. Neatskiriamas nuo sodininkystės ir daržininkystės raidos istorijos. Kn.: “Kaip buvo kuriama Lietuvos daržininkystė”, sudaryt. I. Dubovičienė. ŽŪM, 93-99.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Bobinaitė R., Viškelis P., Bobinas Č., Mieželienė A., Alenčikienė G., Venskuonis P. R. 2016. Raspberry marc extracts increase antioxidative potential, ellagic acid, ellagitannins and anthocyanins concentrations in fruit purees. LWT- Food Science and Technology, 66: 460-467.

2.Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. 2015. Stability of tomato lycopene under thermal- and light-irradiation treatments in an oil-based model system. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 185-192.

3.Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis M., Karklelienė R., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Žemdirbystė-Agriculture, 100 (2): 179-184.

4.Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas C., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity// Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12(2): 143-152.

5.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root-yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars. Žemdirbystė-Agriculture, 99(4): 393-398.

6.Lukatkin A.S., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2012. Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review. Žemdirbystė-Agriculture, 99(2): 111-124.

7.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Fragaria sp. and Pyrus sp. genetic resources in vitro. Žemdirbystė-Agriculture, 99(2): 125-130.

8.Sazanova K.A., Bashmakov D.I., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P., Lukatkin A.S. 2012. The effect of heavy metals and thidiazuron on winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Žemdirbystė-Agriculture, 99(3): 273-278.

9.Stankienė J., Mažeikienė I., Gelvonauskienė D., Šikšnianienė J.B., Bobinas Č. 2012. Virological assessment of stock planting material of apple and raspberry cultivars. Žemdirbystė-Agriculture, 99(1): 93-98.

10. Stanys V., Frercks B., Šikšnianienė J.B., I. Stepulaitienė I., Gelvonauskienė D., Stanienė G., Bobinas Č. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Žemdirbystė-Agriculture, 99(4): 437-444.

11. Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. 2012. Lycopene and β-carotene in non-blanched and blanched tomatoes. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(2): 142-146.

12. Viskelis, P; Rubinskiene, M; Bobinas, C. 2008. Evaluation of strawberry and black currant berries intended for freezing and the methods of their preparation. Journal of Food, Agriculture & Environment, 6(3-4): 151-154.

13.Duchovskis P., Brazaityte A., Juknys R., Januskaitiene I., Sliesaravicius A., Ramaskeviciene A., Burbulis N., Siksnianiene J.B., Baranauskis K., Duchovskiene L., Stanys V., Bobinas C. 2006. Changes of physiological and genetic indices of Lycopersicon esculentum Mill. by cadmium under different acidicity and nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15(2): 235-242.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Bobinaitė R., Pataro G., Raudonis R., Viškelis P., Bobinas Č., Šatkaustas S., Ferrari G. 2015. Improving the extraction of juice and anthocyanin compounds from blueberry fruits and their by-products by pulsed electric fields // T. Jarm and P. Kramar (eds.), 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies (WC 2015), IFMBE Proceedings, 53: 363-366.

2. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Sikorskaitė S., Bobinas Č. 2015. Study of new apples selections in Lithuania. Acta Horticulturae, 1099: 719-725.

3.Sasnauskas, A., Viskelis, P., Rubinskienė, M., Rugienius, R., Bobinas, C. 2014. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Horticulturae, 1040: 289-293.

4.Bobinaitė R., Bobinas Č., Viškelis P., Venskutonis R.P. 2013. Total phenolics, anthocyanins, ellagitannins content and radical scavenging activity of raspberries during ripening. Rural Development 2013: Proceedings, 6(2): 44-48.

5.Bobinas Č. 2013. Svarbiausi LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklos etapai ir pasiekimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 3-19.

6.Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 69-86.

7.Sasnauskas A., Šikšnianas T., Stanys V., Viškelis P., Bobinaitė R., Rubinskienė M., Bobinas Č. 2013. Agronomical characters of introduced new blackcurrant cultivars. Proceedings of Latvian Academy of Science. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, 67(2): 211-214.

8.Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), 64: 653-656.

9.Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 952: 821-825.

10.Sasnauskas A., Kavaliauskaitė D., Karklelienė R., Bobinas C. 2012. Weed control by herbicides and their combination in carrot crop. Acta Horticulturae (ISHS), 936: 295-298.

11.Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H.L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivar Evaluation. Acta Horticulturae (ISHS), 926: 125-131.

12.Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vyšninių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4): 63-73.

13.Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. 2011. Changes in apple fruit quality during a modified atmosphere storage. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 19(1): 155-165.

2016-02-03