Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Pranas Viškelis

Mokslininko kortelė

Pranas Viškelis

Vardas Pavardė Pranas Viškelis
Gimimo data ir vieta 1950.12.21, Utenos rajone, Saldutiškio apyl.
Pareigos skyriuje Laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
El. paštas biochem(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 37 555439
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis. 1968–1973 m. Kauno Politechnikos institutas, Cheminės technologijos fakultetas, baigtas su pagyrimu.

Inžinierius chemikas-technologas.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas

Daktaras. Fizinių mokslų sritis, chemijos kryptis. 1979 m. apginta disertacija ir Lietuvos Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas mokslo laipsnis: Daktaras (gamtos mokslai).

Profesorius.

Mokslinės veiklos kryptys Vaisių ir daržovių biochemija, laikymas, perdirbimas, naujų biologiškai vertingų produktų kūrimas
Dalyvavimas projektuose

Dalyvavimas projektuose

Iš viso vadovavo ir vykdė 88 tarptautinius, nacionalinius bei ūkio subjektų užsakomuosius projektus.

Per pastaruosius dešimt metų dalyvavo 7 tarptautiniuose moksliniuose, 3 nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektuose, vadovavo ir vykdė 26 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Parengė ir įgyvendino 4 infrastruktūros kūrimo projektus.

Pagrindiniai pastarųjų dešimties metų projektai:

-FP6 projektas „Lietuvos maisto kokybės ir saugos tinklas“, 2004-2005 m.; EUREKA projektas E! 3474 HEALTHMAN „Funkcinio maisto su natūraliu likopenu sukūrimas“, 2005-2007 m.; EUREKA projektas E!3490 HEALTHFOOD „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai”, 2006-2008 m.; ISEKI_MUNDUS: Integrating Safety and Environment Knowledge In World Food Studies 136263 – EM – 1 – 2007 – 1 – PT – ERA MUNDUS – EM4EATN, 2008-2009 m.; Socrates ISEKI-FOOD 2, 2006-2008 m.; ”ISEKI_Food 3, 2008-2011; COST 863 veikla „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios kokybiškos ir sveikos produkcijos“, 2005-2010 m.; EUREKA E!5363 BaltVegStor. Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas. 2010-2012.

-Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektai: “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei” (2011-2014 m., vadovas); „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą (TRAMAKOBIO)“ (2011-2013 m., vykdytojas); Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui (2014-2015 m., vykdytojas).

-Sutartis 2013 m. balandžio 18 d. Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021 „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimo (Džiovinimas)“.2013-2015. Vadovas.

Mokslininkų grupių projektas „Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“ (sutartis su Lietuvos mokslo taryba 2015-03-31 Nr. MIP-62/2015). Laikotarpis nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. Vadovas.

Kiti projektai

1.Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro sukūrimas. 2004-2011 m.

2.Maisto kokybės ir saugos specialistų – magistrantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų – kompetencijos užtikrinimas. 2006-2008 m.

3.Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“ projekto veikla „INST 1. Doktorantų stažuotės mokslo įstaigose“. 2006 m.

4.Mokslinės kompetencijos ir tęstinio mokymo plėtra saugioms ir ekologiškoms maisto žaliavoms gaminti (MOKOTEM). 2006-2007 m.

5.Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija. 2010-2011 m.

6.Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“ (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-003). 2011-2015 m.

Mokslininkų rengimas

Tiriamojo darbo „Fitocheminis, biologinis ir technologinis Lietuvoje auginamų aviečių veislių įvertinimas“ (doktorantas Ramunė Bobinaitė) mokslinis vadovas. Daktaro disertacija apginta 2012 m.Tiriamojo darbo „Perdirbimo technologinių procesų įtaka likopeno kiekiui bei stabilumui“ (doktorantas Dalia Urbonavičienė) mokslinis vadovas.

Tiriamojo darbo „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti” (doktorantas Audrius Radzevičius) mokslinis konsultantas. Daktaro disertacija apginta 2011 m.

Tiriamojo darbo „Japoninio svarainio vaisių perdirbimo procesų modeliavimas ir optimizavimas“ (doktorantė ieva Urbanavičiūtė) mokslinis vadovas.

Tiriamojo darbo „Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių pernašos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui“ (doktorantas Mindaugas Visockas) mokslinis vadovas.

Trijų podoktorantūros stažuočių vadovas.

Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narys (nuo 2011 m.).

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Morkų hibrido Skalsa F1 ir juodųjų serbentų Tauriai, Dainiai, Smaliai, Blizgiai (2001 m.), Dailiai, Salviai, Gojai, Svajai, Senjorai (2004 m.), trešnių ‘Norta‘, ‘Germa‘, ‘Lukė“ (2010 m.) bendraautorius.
Kita veikla

-žurnalo “Maisto chemija ir technologija“ (Lietuva, KTU Maisto institutas, 1998-2014 m.) redkolegijos narys;-LST TK 6 Vaisiai, daržovės ir jų produktai narys (nuo 2000 m.);

-Mokslo leidinių „Sodininkystė ir daržininkystė“ ir „Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai“ ISSN 1822-3990 (LSDI, Lietuva) mokslinės redakcinės tarybos narys.

-Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ rengimo grupės narys (2010 m.) ir vykdymo grupės narys (2012-2015 m.).

-Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ vykdymo grupės narys (nuo 2015 m.).

-Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komiteto narys (nuo 2008 m.), nuo 2015 m. – komiteto pirmininko pavaduotojas.

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (nuo 2014 m.)

Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą

LR ŠMM (2008 ir 2010 m.) ir LR ŽŪM (2010 m.) padėkos raštai už produktyvią mokslinę veiklą ir eksperimentinės plėtros darbus.

Lietuvos mokslo premija (2012 m.).

Publikacijos ir pranešimai

Mokslinės publikacijos390 mokslinių straipsnių anglų, rusų, lietuvių kalbomis, iš kurių 68 „Thomson Reuters Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose. 16 mokslinių knygų bei vadovėlių autorius/bendraautorius, iš jų 6 išleistos tarptautinėse leidyklose.

h indeksas 8.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1.1.Viskelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. Chemical composition and antioxidant activity of small fruits // In: Horticulture. Ed. A.I.L. Maldonado. InTech. 2012. ISBN 978-953-51-0252-6. P. 75-102.

2.Juodeikiene G., BartkieneE., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: Advances in Applied Biotechnology. Ed. M. Petre. InTech, 2012, p. 63-100. ISBN 978-953-307-820-5.

3.Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. Effect of different growing substrates on physiological processes, productivity and quality of tomato in soilless culture. In: Soilless Culture: Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops. Ed. Md. Asaduzzaman. InTech, 2015, pp. 99-124.

4.Urbonaviciene D., Viskelis P., Bartkiene E., Juodeikiene G., Vidmantiene D. The Use of Lactic Acid Bacteria in the Fermentation of Fruits and Vegetables — Technological and Functional Properties // In: Biotechnology. Ed. Deniz Ekinci. InTech, 2015. P. 135-164. ISBN 978-953-51-2040-7.

5.Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses //In: Plants for the Future. Ed. Hany El-Shemy. InTech, Rijeka. 2015. P. 45-77. ISBN 978-953-51-2185-5.

6.Bobinaitė, R., Viškelis, P., Venskutonis, P.R., 2016. Chemical Composition of Raspberry (Rubus spp.) Cultivars. In: Simmonds, M.S.J., Preedy, V.R. (Eds.), Nutritional Composition of Fruit Cultivars. Academic Press. 2016. P. 713–731. ISBN: 9780124081178.

PAGRINDINIAI STRAIPSNIAI (2005-2015 m.)

STRAIPSNIAI, leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“:

1.Rubinskienė M., Jasutienė I., Venskutonis P.R., Viškelis P. HPLC determination of the composition and stability of blackcurrant anthocyanins // Journal of Chromatographic Science. 2005, Vol.43, Iss.9, p. 478-482. [IF 0,888 (2005)].

2.Rubinskienė M., Viškelis P., Jasutienė I., Viškelienė R., Bobinas Č. Impact of various factors on the composition and stability of black currant anthocyanins // Food Research International. 2005, Vol.38, Iss.8-9, p. 867-871. [IF 1,652 (2005)].

3.Rubinskiene M., Speiciene V., Leskauskaite D., Viskelis P. Effect of black currant genotype on the quality and rheological properties of jams //Journal of Food, Agriculture & Environment. 2007, Vol.5 (1), P.71-75. [IF 0,232 (2007)].

4.Dvaranauskaite A., Venskutonis P.R., Raynaud Ch., Talou T., Viskelis P., Dambrauskiene E. Characterization of steam volatiles in the essential oil of black currant buds and the antioxidant properties of different bud extracts. // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2008, Vol. 56(9), p.3279-3286. [IF 2,562 (2008)].

5.Antanaitis A., Lubyte J., Antanaitis S., Staugaitis G., Viskelis P. Selenium concentration dependence on soil properties // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2008, Vol. 6(1), p. 163-167. [IF 0,282 (2008)].

6.Speiciene V., Leskauskaite D., Viskelis P., Rubinskiene M.. Rheological properties of currant purees and jams: Effect of composition and method of proceeding // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2008, Vol. 6(3-4), p. 162-166. [IF 0,282 (2008)].

7.Viškelis P., Rubinskienė M., Bobinas C. Evaluation of strawberry and black currant berries intended for freezing and the methods of their preparation // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2008, Vol. 6(3-4, p.151-154. [IF 0,282 (2008)].

8.Staugaitis G., Viškelis P., Venskutonis R.. Optimization of application of nitrogen fertilizers to increase the yield and improve the quality of Chinese cabbage heads //Acta Agriculturae Scandinavica Section B. Soil and Plant Science. 2008, Vol.58, p. 176-181. [IF 0,407 (2008)].

9.Viskelis P., Rubinskienė M., Jasutienė I., Šarkinas A., Daubaras R., Česonienė L. Anthocyanins, antioxidative, and antimicrobial properties of merican cranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) and their press cakes // Journal of Food Science. 2009, Vol. 74(2), p. C157-C161. [IF 1,601 (2009)].

10.Dvaranauskaite A., Venskutonis P. R., Raynaud Ch., Talou T., Viskelis P., Sasnauskas A. Variations in the essential oil composition in buds of six blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars at various development phases // Food Chemistry. 2009, Vol. 114, p. 671–679. [IF 3,146 (2009)].

11.Česonienė, L., Daubaras R., Venclovienė J., Viškelis P. Biochemical and agro-biological diversity of Viburnum opulus genotypes // Central European Journal of Biology. 2010, Vol. 5(6), p. 864-871. [IF 0,685 (2010)].

12.Viskelis P., Anisimovienė N., Rubinskienė M., Jankovska E., Sasnauskas A. Physical properties, anthocyanins and antioxidant activity of blackcurrant berries of different maturities // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2010, Vol. 8(2), p. 159-162. [IF 0,425 (2010)].

13.Viskelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Dambrauskienė E. Bioactive compounds and antioxidant activity of small fruits in Lithuania // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2010, Vol. 8(3-4), p. 259-263. [IF 0,425 (2010)].

14.Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskien, L. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2011, Vol. 8(3-4), p. 210-213. [IF 0,425 (2010)].

15.Trumbeckaite S., Benetis R., Bumblauskiene L., Burdulis D., Janulis V., Toleikis A., Viškeli, P., Jakšta, V. Achillea millefolium L. s.l. herb extract: Antioxidant activity and effect on the rat heart mitochondrial functions // Food Chemistry. 2011, Vol. 127, p. 1540-1548. [IF 3,458 (2010)].

16.Bartkiene E., Juodeikiene G., Vidmantiene D., Viskelis P., Urbonavičiene D. Nutritional and quality aspects of wheat sourdough bread using L. luteus and L. angustifolius flours fermented by Pedioccocus acidilactici // International Journal of Food Science and Technology. 2011, Vol. 46, p. 1724–1733. [IF 1,223 (2010)].

17.Bobinaitė R., Viškelis P., Venskutonis P.R.. Variation of total phenolics, anthocyanins, ellagic acid and radical scavening capacity in various raspberry (Rubus spp.) cultivars // Food Chemistry. 2012, Vol. 132, p. 1495-1501. [IF 3,458 (2010)].

18.Urbonaviciene D., Viskelis P., Viskelis J., Jankauskiene J., Bobinas C. Lycopene and ß-carotene in non-blanched and blanched tomatoes // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2012, Vol. 10(2). P. 142-146. [IF 0,425 (2010)].

19.Česonienė L., Daubaras R., Viškelis P., Šarkinas A. Determination of the total phenolic and anthocyanin contents and antimicrobial activity of Viburnum opulus fruit juice // Plant Foods for Human Nutrition. 2012. Vol. 67. P. 256–261.

20.Luksiene Z., Buchovec I., Kairyte K., Paskeviciute E., Viskelis P. High-power pulsed light for microbial decontamination of some fruits and vegetables with different surfaces // Journal of Food, Agriculture and Environment. 2012. Vol. 10(3-4). P. 162-167.

21.Sakalauskaitė J., Viškelis P., Duchovskis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties// Journal of Food, Agriculture and Environment. 2012. Vol. 10(3-4). P. 342-346.

22.Sakalauskaitė J., Viskelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. //J. Sci. Food Agric. 2013. Vol. 93(6). P. 1266-1271.

23.Baranauskienė R., Venskutonis P.R., Dambrauskienė E., Viškelis P. Harvesting time influences the yield and oil composition of Origanum vulgare L. ssp. vulgare and ssp. hirtum // Industrial crops and products. 2013. Vol. 49. P. 43-51.

24.Luksiene Z., Buchovec I., Viskelis P. Impact of High-Power Pulsed Light on Microbial Contamination, Health Promoting Components and Shelf Life of Strawberries // Food Technol. Biotechnol. 2013. Vol.51 (2). P. 284-292.

25.Bartkiene E., Vidmantiene D., Juodeikiene G., Viskelis P., Urbonaviciene D. Lactic Acid Fermentation of Tomato: Effects on cis/trans Lycopene Isomer, β-Carotene Mass Fraction and Formation of L(+)- and D(–)-Lactic Acid // Food Technol. Biotechnol. 2013. Vol. 51 (4). P. 471-478.

26.Brazinskiene V., Asakaviciute R., Miezeliene A., Alencikiene G., Ivanauskas L., Jakstas V., Viskelis P., Razukas A. Effect of farming systems on the yield, quality parameters and sensory properties of conventionally and organically grown potato (Solanum tuberosum L.) tubers // Food Chemistry. 2014. Vol. 145. P. 903-909.

27.Raudone L., Bobinaite R., Janulis V., Viskelis P., Trumbeckaite S. Effects of raspberry fruit extracts and ellagic acid on respiratory burst in murine macrophages // Food and Function. 2014. No. 5. P. 1167-1174.

28.Raudonis R., Raudonė L., Gaivelytė K., Viškelis P., Janulis V. Phenolic and antioxidant profiles of rowan (Sorbus L.) fruits // Natural Product Research. 2014. Vol. 28(16). P. 1231-1240.

29.Raudonė L., Raudonis R., Gaivelytė K., Pukalskas A., Viškelis P., Venskutonis P.R., Janulis V. Phytochemical and antioxidant profiles of leaves from different Sorbus L. species //Natural Product Research, 2015. Vol. 29, No. 3, 281–285.

30.Liaudanskas M., Viškelis P., Kviklys D., Raudonis R., Janulis V. A comparative study of phenolic content in apple fruits // International Journal of Food Properties. 2015. Vol. 18. P. 945-953.

31.Lamanauskas N., Bobinaitė R., Šatkauskas S., Viškelis P., Pataro G., Ferrari G. Pulsed electric field-assisted juice extraction of frozen/thawed blueberries // Zemdirbyste-Agriculture. 2015. Vol. 102(1). P. 59-66.

32.Lamanauskas N., Šatkauskas S., Bobinaitė R., Viškelis P. Pulsed Electric Field (PEF) Impact on Actinidia kolomikta Drying Efficiency // Journal of Food Process Engineering. 2015. Vol. 38. P. 243-249.

33.Bobinaitė R., Pataro G., Lamanauskas N., Šatkauskas S., Viškelis P., Ferrari G. Application of pulsed electric field in the production of juice and extraction of bioactive compounds from blueberry fruits and their by-products // Journal of food science and technology. 2015. Vol. 52(9). P. 5898-5905.

34.Urbonavičienė D., Viškelis P., Viškelis J., Bobinas Č. Stability of tomato lycopene under thermal- and light irradiation treatments in an oil-based model system // Zemdirbyste-Agriculture. 2015. Vol. 102(2). P. 185-192.

35.Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. Effect of drying methods on the chemical composition and colour of peppermint (Mentha× piperita L.) leaves // Zemdirbyste-Agriculture. 2015. Vol. 102(2). P. 223-228.

36.Bartkiene E., Juodeikiene G., Zadeike D., Viskelis P., Urbonaviciene D. The use of tomato powder fermented with pediococcus pentosaceus and lactobacillus sakei for the ready-to-cook minced meat quality improvement // Food Technol. Biotechnol. 2015. Vol. 53(2). P. 163–170.

Daugiau publikacijų >>

http://scholar.google.com/citations?user=mUyr3poAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGRg-c6oPntKhzirvxZi9cF08McHsg

Dalyvavimas konferencijose

Iš viso dalyvauta su pranešimais 326 konferencijose, simpoziumuose, kongresuose.

Pagrindiniai pranešimai 2005-2015 m.:

1.Nominaitis S., Rutkoviene V.M., Viškelis P. The influence of the farming system on harvest of apple trees orchard and chemical composition of apples // Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Kassel, 1.-4. März 2005

2.Kvikliene N., Kviklys D., Viskelis P. Fruit quality changes of apples cv. Auksis during ripening and storage // International workshop “Methods and legal regulations in fruit quality determination”. Poland, Skierniewice, Research Institute of Pomology and Floriculture. June 16-18, 2005.

3.Rubinskiene M., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C. Change of biologically active constituents in black currants during ripening // International workshop “Methods and legal regulations in fruit quality determination”. Poland, Skierniewice, Research Institute of Pomology and Floriculture. June 16-18, 2005.

4.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Viskelis P., Duchovskis P., Bobinas C., Siksnianienė J., Sabajavienė G. Productivity and fruit quality of scab resistant apple cultivars and hybrids // International workshop “Methods and legal regulations in fruit quality determination”. Poland, Skierniewice, Research Institute of Pomology and Floriculture. June 16-18, 2005.

5.Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskiene M. Fruit quality and suitability for processing in new black currant cultivars // International workshop “Methods and legal regulations in fruit quality determination”. Poland, Skierniewice, Research Institute of Pomology and Floriculture. June 16-18, 2005.

6.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Duchovskis P., Viškelis P., Šiksnianienė J., Bobinas Č., Šabajavienė G. Evaluation of new introduced apple cultivars // International Scientific Conference “Environmentally friendly fruit growing”. Polli Horticultural Research Centre, Estonia, 2005, 8-9 September.

7.Vilkauskaite G., Viskelis P., Noreika R. Tomato consumption in Lithuania // LMC International Food Congress 2006: Nutrigenomics and Health – from Vision to Food. The Royal Veterinary and Agricultural University, Denmark, March, 15-16, 2006.

8.Jarienie E., Pranaitiene R., Viskelis P., Gołubovska G. Wpływ naturalnych inhibitorów wzrostu na jakość ziemniaków w okresie przechowywania // Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. IV Konferencija Naukowa. Wrocław, Akademija Rolnicja we Wrocławu, 8-11 maja 2006.

9.Залаторюс В., Вишкялис П., Рубинскене М. Влияние дополнительной внекорневой подкормки на продуктивность и сохранность моркови // Международная научно-практическая конференция «Основные направления научно-технического прогресса в овощеводстве стран СНГ и Балтии». Минск-Самохваловичи, 11-12 июля 2006 г.

10.Стаугайтис Г.И., Вишкялис П.И., Дамбраускене Э.Л. Влияние систем выращивания и норм азота на урожай и качество лука-порея // Международная научно-практическая конференция «Основные направления научно-технического прогресса в овощеводстве стран СНГ и Балтии». Минск-Самохваловичи, 11-12 июля 2006 г.

11.Вишкялис П., Янкаускене Ю. Влияние степени зрелости томатов на качество плодов // Международная научно-практическая конференция «Основные направления научно-технического прогресса в овощеводстве стран СНГ и Балтии». Минск-Самохваловичи, 11-12 июля 2006 г.

12.Дамбраускене Э.Л., Рубинскене М.В., Вишкялис П.И. Урожайность и качество сортов укропа (Anethum graveolens L.) // Международная научно-практическая конференция «Основные направления научно-технического прогресса в овощеводстве стран СНГ и Балтии». Минск-Самохваловичи, 11-12 июля 2006 г.

13.Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality // Development of Environmentally Friendly Plant Protection. International conference. Puhajarve, Estonia, 5-7.09.2006.

14.Dvaranauskaite A., Raynaud C., Talou T., Venskutonis P.R., Viskelis P., Dambrauskiene E. Bioraffinery of blackcurrant buds: chemical composition of essential oil and antioxidant activity of by-products of hydrodistillation // 37th International symposium on Essential Oils. 2006. Grasse, September 10-13. France.

15.Jasutienė I., Viškelis P., Šarkinas A., Rubinskienė M., Daubaras R., Česonienė L.. American Cranberry (Vaccinum macrocarpon Ait.) anthocyanins and their antioxidative and antimicrobial properties // 4th International Congress on Pigment in Food. October 9-12, 2006. Hohenheim University, Stuttgart, Germany.

16.Danilczenko H., Pranaitiene R., Venskutoniene V., Viskelis P. Wpływ nawozów potasowych na jakość bulw ziemniaka z uprawy ekologicznej //Jakość polskich odmian ziemniaka ich szansą na wspólnym rynku europejskim. Akademia Rolnicza we Wrocławiu. Wrocław, Polska.2006 05 8-11.

17.Дамбраускене Э.Л., Рубинскене М.Н., Вишкялис П.И. Продуктивность и химический состав сортов укропа //Инновационные течнологии в селекции и семеноводстве сельскохозяйственных культур.Международная научно-практическая конференция. Москва, ВНИИССОК, 2006, 7-9 августа.

18.Viškelis P., Sasnauskas A., Rubinskienė M., Bobinas Č. Influence of genotype on bioactive compounds in blackcurrant (Ribes nigrum L.) fruits // 1st Joint Meeting of WG1 and WG4’Genetic bases for bioactive compounds affecting human health in berry fruits’ and 1ST World Congress on Human Health and Nutrition. Barcelona, 27-30 September 2006.

19.Viškelis P., Bobinaitė R. Estimation of fruits chemical composition of various raspberry cultivars and their suitability for quick freezing // NJF Seminar 399. Piikkio, Finland, 14-15 March 2007.

20.Seglina D., Ruis S., Krasnova I., Viskelis P., Lanauskas J. Biochemical Characterization of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) Growing in Latvia // 3rd International Seabuckthorn Association Conference. 2007 August 14-16, Canada, Quebec.

21.Viskelis P., Lanauskas J., Seglina D., Ruisa S. The Changes of Biochemical Content in Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) during Formation of Yield // 3rd International Seabuckthorn Association Conference. 2007 August 14-16, Canada, Quebec.

22.Рубинскене М.В., Вишкялис П.И., Бускене Л. Н. Изучение сортов малины по хозяйственно-биологическим признакам // Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплпдных культур и винограда в современных условиях хозяйствования. Международная научно-практическая конференция. Самохваловичи, РУП «Институт плодоводства», 2007, 28-30 августа 2007 г.

23.Dvaranauskaite A., Raynaud Ch., Talou T., Venskutonis P. R., Viskelis P., Dambrauskiene E. Aroma composition and antioxidant activity of blackcurrant (Ribus nigrum L.) buds.// EuroFoodChem XIV. Food quality, an issue of molecule based science. International conference. Paris, France, 29-31 August 2007.

24.Cesoniene L., Daubaras R., Viskelis P. Biologicaly active substances in the berries of Actinidia kolomikta // International conference “Vaccinium spp. and less known small fruits: cultivation and health benefit. IPGB, Nitra, Slovak Republic, September 30 -October 5, 2007.

25.Rubinskiene M., Viskelis P., Cesnauskas V., Dambrauskiene E. Effect of packaging on chemical composition and storability of frech-cut iceberg lettuce // 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology. Jelgava, LUA, 2008, April 17-18.

26.Viskelis P., Jankauskiene J., Bobinaite R. Content of carotenoids and physical properties of tomatoes harvested at diferent ripening stages // 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology. Jelgava, LUA, 2008, April 17-18.

27.Dvaranauskaite A., Venskutonis P.R., Raynaud Ch., Talou T., Viskelis P., Dambrauskiene E. Aroma composition of blackcurrant bud extracts isolated by simultaneous distillation/extraction // 3rd Baltic Conference on Food Science and Technology. Jelgava, LUA, 2008, April 17-18.

28.Sasnauskas A., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Viškelis P. Productivity and fruit quality of Lithuanian apple selections.// International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”. Jurmala-Dobele, May 28-31, 2008.

29.Viskelis P., Lanauskas J., Segliņa D., Ruisa S. The changes of biochemical content in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) during harvesting time // International scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”. Jurmala-Dobele, May 28-31, 2008.

30.Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė M. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery // IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. 9-12 september, 2008, Plovdiv, Bulgaria.

31.Karklelienė R., Viškelis P., Radzevičius A., Duchovskienė L. Evaluation of productivity and biochemical composition of perspective red beet breeding number // IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. 9-12 september, 2008, Plovdiv, Bulgaria.

32.Viskelis P., Noreika R.K. Development of functional food with natural lycopene // 1st International ISEKI_Food Conference. 10-12 September 2008, Porto, Portugal.

33.Viskelis P., Bobinaite R., Venskutonis R. Anthocyanins and phenolics compounds in raspberries from various plant cultivars // 14th World Congress of Food Science and Technology. Shanghai, CIFST, October 19-23, 2008.

34.Viskelis P., Rubinskiene M., Bobinas C. Influence of cultivar and preparation method on quality of frozen strawberry and black currant products //14th World Congress of Food Science and Technology. Shanghai, CIFST, October 19-23, 2008.

35.Anisimovienė N., Jankovska E., Šikšnianas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Stanienė G. Antioxidant activity of black currant berries in diferent ripening phases // Central European congress of life sciences EUROBIOTEC 2008, Krakow, october 17-19, 2008.

36.Rubinskienė M., Viškelis P., Stanys V., Šikšnianas T., Sasnauskas A. Dynamics of anthocyanins accumulation in black currant berries during ripening // Central European congress of life sciences EUROBIOTEC 2008, Krakow, october 17-19, 2008.

37.Venskutonis P.R., Dambrauskiene E., Viskelis P. Yield and biochemical composition of Mentha piperita L. of diferent origin //World conference on medicinal and aromatic plants WOCMAP IV. Cape Town, South Africa. 9-14 November 2008.

38.Mieliauskaitė D., Viškelis P., Noreika R.-K., Viškelis J. Lycopene solubility and its extraction from tomatoes and their by-products // 5th international technical symposium on food processing, monitoring technology in bioprocesses and food quality management. Potsdam, 31.08-02.09 2009.

39.Bobinaitė R., Viškelis P. Quality of raspberry fruits after frozen storage // 5th international technical symposium on food processing, monitoring technology in bioprocesses and food quality management. Potsdam, 31.08-02.09 2009.

40.Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruit quality and physiological paremeters at different ripening stages of Lithuanian cultivars // Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic region. International scientific conference, Tartu, Estonia, August 25-27, 2009.

41.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšninas T., Rubinskienė M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Rugienius R., Bobinas Č. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania // Fostering healthy food systems through organic agriculture – focus on Nordic-Baltic region. International scientific conference, Tartu, Estonia, August 25-27, 2009.

42.Sasnauskas A., Viškelis P., Rubinskienė M., Rugienius R., Bobinas Č. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars // 3rd International Symposium on Human Health Effects of Fruits and Vegetables. Avignon, France, October 18-21, 2009.

43.Viškelis P., Rubinskienė M., Šikšninas T. Biologically active compounds and antioxidant activity in berries of black chokeberry (Aronia melanocarpa) and elderberry (Sambucus nigra) // Proekologiczna produkcija sadownicza z uwzglennieniem roslin mniej znanych, Olsztyn, 2009. 07.25-26.

44.Viškelis P., Rubinskienė M., Sasnauskas A., Bobinas Č., Kviklienė N. Changes of apple fruit quality in controlled atmosphere // 2nd International Conference “Effect of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities”, May 24-25, 2010, Skierniewice, Poland.

45.Baranauskienė R., Dambrauskienė E., Venskutonis P.R., Viškelis P. Influence of harvesting time on yield and chemical composition of Origanum vulgare L. ssp vulgare and ssp. hirtum // 34th International Symposium on Capillary Chromatography and 7th GCxGC Symposium. Riva del Garda, Italy, May30-June 4, 2010.

46.Urbonavičienė D., Viškelis J., Viškelis P. Isomerzation of lycopene in blanched tomatoes // 5th Baltic conference on food science and technology FoodBalt-2010. 29-30.10.2010. Tallinn university of technology.

47.Baranauskienė R., Venskutonis P.R., Dambrauskienė E., Viškelis P. Influence of growing stage on the yield and chemical composition of oregano // 5th Baltic conference on food science and technology FoodBalt-2010. 29-30.10.2010. Tallinn university of technology.

48.Bobinaitė R., Viškelis P. Total phenolics, anthocyanins, ellagic acid content and radical scavening avtivity of raspberries during ripening // 5th Baltic conference on food science and technology FoodBalt-2010. 29-30.10.2010. Tallinn university of technology.

49.Urbonavičiene D., Bartkiene E., Viškelis P., Juodeikiene G., Tusiene R. Possibilities to enrich meat products with lycopene from tomato // 6th Baltic conference on food science and technology „Innovations for food aand production“. FOODBALT 2011. Jelgava, May 5-6, 2011.

50.Urbonavičiene D., Bartkiene E., Juodeikiene G., Viškelis P., Luzaite V. Lycopene and β-carotene content of fermented tomato products // 6th Baltic conference on food science and technology „Innovations for food aand production“. FOODBALT 2011. Jelgava, May 5-6, 2011.

51.Bobinaite R., Viškelis P., Venskutonis P.R. Enrichment of fruit puree with raspberry marc extract bioactive constituents // 6th Baltic conference on food science and technology „Innovations for food aand production“. FOODBALT 2011. Jelgava, May 5-6, 2011.

52.Baranauskienė R., Venskutonis P.R., Dambrauskienė E., Viškelis P. Influence of harvesting time on the yield and chemical composition of Lithuanian sage (Salvia officinalis L.) // 6th Baltic conference on food science and technology „Innovations for food aand production“. FOODBALT 2011. Jelgava, May 5-6, 2011.

53.Viškelis P., Rubinskienė M., Česnauskas V. Quality of various fresh and dried plum cultivar fruits // 6th Baltic conference on food science and technology „Innovations for food aand production“. FOODBALT 2011. Jelgava, May 5-6, 2011.

54.Sakalauskaitė J., Viškelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. Effect of different UV-B radiation on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. // 8th APGC symposium „Plant functioning in a changing global and polluted environment. Groningen, Netherlands, June 5-9, 2011.

55.Sakalauskaitė J., Viškelis P., Duchovskis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbonavičienė D. Effect of supplementary UV-B irradiation on basil (Ocimum basilicum L.) growth and some biochemical constituents // Climate change: agro- and forest systems sustainability. IH LRCAF, Babtai, June 21-22, 2011.

56.Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. Tomato ripeness influence on fruit quality // International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering (ICABBBE 2012). Paris, France, April 25-26, 2012.

57.Luksiene Z., Leskauskaite D., Buchovec I., Kairyte K., Viskelis P. High power pulsed light for microbial decontamination of strawberries // 16th World congress of food science and technology: “Adressing global food security and wellness trough food science and technology. Parana, Brazil, august 5-9, 2012.

58.Sakalauskaitė J., Viškelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. Phytochemical and physiological response of Origanum vulgare to elevated temperature and water deficit //2nd Symposium on Horticulture in Europe. Angers, France, 1-5 July 2012.

59.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Sakalauskaitė J., Gelvonauskis B., Bobinas Č. Study of new apple selections in Lithuania // 2nd Symposium on Horticulture in Europe. Angers, France, 1-5 July 2012.

60.Luksiene Z., Leskauskaite D., Buchovec I., Kairyte K., Viskelis P. High power pulsed light for microbial decontamination of strawberries //16th World Congress of Food Science and Technology. Parana, Brazil, August 5-9, 2012. Posteris

61.Sakalauskaitė J., Viškelis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S.,Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. Antioxidant properties and photosynthetic pigment content of Thymus vulgaris L. cultivated under elevated temperature and water deficit conditions // Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 41st ESNA meeting 2012, the Slovak University of Agriculture in Nitra, Stara Lesna, 24-27 September 2012.

62.Lepse L., Lepsis J., Viskelis P. Influence of controlled atmosphere on the cabbage storage quality // Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 41st ESNA meeting 2012, the Slovak University of Agriculture in Nitra, Stara Lesna, 24-27 September 2012.

63.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č. Fruit quality changes during tomato ripening// Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 41st ESNA meeting 2012, the Slovak University of Agriculture in Nitra, Stara Lesna, 24-27 September 2012.

64.Lepse L., Lepsis J., Viskelis P., Bimsteine G. Influence of controlled atmosphere on the carrot storage quality // Eurasian symposium on vegetables and greens. Yerevan, Armenia. October 16-20, 2012.

65.Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Liaudanskas M., Viškelis J. Effect of soil maintenance on apple tree nutrition and productivity in an organic orchard // 10th International Symposium on Orchard Systems 2012. ISHS. South Africa, Stellenbosch, 3-6 December 2012.

66.Kviklys D., Viškelis P., Rubinskienė M., Kviklienė N., Liaudanskas M., Lanauskas J.,Janulis V. Rootstock affects apple fruit biochemical content: preliminary results //10th International Symposium on Orchard Systems 2012. ISHS. South Africa, Stellenbosch, 3-6 December 2012.

67.Viskelis P., Eisinaite V., Viskelis J. Effect of Pressure on Static/Dynamic Extraction of Coriander Oil by Supercritical Carbon Dioxide // 10th Conference on Supercritical Fluids and Their Applications. April 29 – May 6, 2013 Napoli – Italy.

68.Bobinaitė R., Viškelis P., Šatkauskas S. Extraction of biologically active substances from dried raspberry press cake // EUROFOODCHEM XVII, Istambul, Turkey, 07-10.05.2013.

69.Bobinaitė R., Viškelis P., Mieželienė A. Fortification of sweetened fruit puree with dry extract of raspberry press cake // EUROFOODCHEM XVII, Istambul, Turkey, 07-10.05.2013.

70.Baranauskienė R., Venskutonis P. R., Dambrauskienė E., Viškelis P. Influence of harvesting time on the yield and chemical composition of thyme (Thymus vulgaris L.) grown in Lithuania // 8th Baltic Conference on Food Science and Technology. FOODBALT-2013. Tallin, May 23-24, 2013.

71.Raudonis R., Raudonė L., Viškelis P., Janulis V. Antioxidant activity assessment of strawberry (Fragaria L.) species // 8th Baltic Conference on Food Science and Technology. FOODBALT-2013. Tallin, May 23-24, 2013.

72.Dambrauskiene E., Zalatorius V., Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Rubinskienė M. Influence of growing methods on medical plants root yield and quality // Sustainable production of vegetable and medicinal plants – Achievements and challenges. Warszawa, SGGW, 2013.06.20-21.

73.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Karklelienė R. Seedling age impact on tomato yield and fruit quality // Sustainable production of vegetable and medicinal plants – Achievements and challenges. Warszawa, SGGW, 2013.06.20-21.

74.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Karklelienė R., Juškevičienė D. Tomato fruit quality of diferent cultivars growth in Lithuania // ICAFNS 2013: International Conference on Agricultural, Food and Nutritional Sciences. Curich, 30-31.07.2013.

75.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R. Tomato yield and fruit quality growth in Lithuania // Международная научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения В.Р. Вильямса. Москва, Российский государственный аграрный университет –МСХА имени К.А. Тимирязева, 3-5 декабря 2013 г.

76. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. Tomato fruit color changes during ripening on vine // ICABBBE 2014: International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering. Istanbul, Turkey, 17-18.02.2014.

77.Viskelis J., Eisinaite V., Sakalauskaite J., Viskelis P., Dambrauskiene E. The influence of drying methods on quality of various medical and aromatic plants // The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Phuket, Thailand, May 6-8, 2014.

78.Viskelis J., Viskelis P., Rubinskiene M., Bobinaite R. Effect of packaging material and storage conditions on quality of baby spinach (Spinacia oleracea L.) // The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Phuket, Thailand, May 6-8, 2014.

79.Rubinskienė M., Viškelis P. Chemical and physical properties of ecologically grown pumpkins and their product // VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Olsztyn, 9-10 czerwca 2014.

80.Raudonis R., Raudone L., Janulis V., Viskelis P. Flavonoids in cultivated berries of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) // 62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 31st August-4th September 2014.

81.Lamanauskas N., Viškelis P., Bobinaitė R., Viškelis J., Bobinas Č., Šatkauskas S. Pulsed electric field assisted drying of Actinidia kolomikta fruits //62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. Book of abstracts. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 31st August-4th September 2014.

82.Lamanauskas N., Eisinaitė V., Sakalauskaitė J., Viškelis J., Dambrauskienė E., Viškelis P. Drying methods and their implication on quality of some medical plants //62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. Book of abstracts. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 31st August-4th September 2014.

83.Sasnauskas A., Blažek J., Gelvonauskienė D., Viškelis P., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Stanys V., Bendokas V., Kviklys D., Karklelienė R., Samuolienė G. Agronomical characterization of Czech apple cultivars in Lithuania. // Horticulture in quality and culture of life. Lednice, Czech Republic, September 23-26, 2014.

84.Kviklys D., Viškelis P., Viškelis J., Uselis N., Lanauskas J., Sasnauskas A. Apple fruit quality changes during the maturation // Horticulture in quality and culture of life. Lednice, Czech Republic, September 23-26, 2014.

85.Viskelis P., Urbonaviciene D., Bobinas C. Effect of supercritical CO2 extraction on trans/cis lycopene geometrical isomerisation // ICEF12 – 12th International Congress on Engineering and Food. 14-18 June 2015, Québec, Canada.

86.Bobinaitė R., Šatkauskas S., Pataro G., Viškelis P., Lamanauskas N., Bobinas Č., Ferrari G. Extraction of phenolic antioxidants from by-products left after the pulsed electric field assisted juice production // 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food and Environmental Technologies. Portoraž, Slovenia, September 6-10, 2015.

87.Bobinaitė R., Pataro G., Raudonis R., Viškelis P., Bobinas Č., Šatkauskas S., Ferrari G. Improving the extraction of juice and anthocyanin compounds from blueberry fruits and their by-products by pulsed electric fields // 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine, and Food and Environmental Technologies. Portoraž, Slovenia, September 6-10, 2015.

88.Viskelis P., Radzevicius A., Viskelis J., Urbonaviciene D., Bobinas C. Amount of carotenoids in different color tomatoes // 1st FooD-STA Virtual Conference “University-Industry educational and training initiatives” 7-8 May 2015, Vienna (BOKU), Austria.

89.Urbonavičienė D., Bobinaitė R., Viškelis J., Viškelis P., Bobinas Č. Characterisation of tomato juice and different tomato-based juice blends fortified with isomerised lycopene extract //7th International Scientific Conference “RURAL DEVELOPMENT 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress“. 19–20th November, 2015, Kaunas, ASU.

90.Raudonė L., Raudonis R., Liaudanskas M., Pukalskas A., Viškelis P., Janulis V. Phenolic Composition and Contribution of Individual Compounds to Antioxidant Activity of Malus domestica Borkh Fruit Cultivars // International conference: International Scholarly and Scientific Research & Innovation. January 23-24, 2015 Paris, France.

2016-01-31