Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Sandra Sakalauskienė

Sandra Sakalauskienė

dr. Sandra Sakalauskienė

Vardas Pavardė Sandra Sakalauskienė
Gimimo data ir vieta 1978 08 22, Vilnius
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas s.sakalauskiene@lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555 476
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1998 – 2003 m., Agronomijos fakultetas, agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2004 – 2006 m., Agronomijos fakultetas, agronomijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2007 – 2011 m., doktorantūra, Augalų fiziologijos laboratorija.

2013– 2015 Podoktorantūros (pos doc) stažuotė, Lietuva, VDU.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 2011 m. gruodžio 14 d. apginta biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties daktaro disertacija „Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas “.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų produktyvumo fiziologija, ekofiziologija, streso fiziologija, fotofiziologija, daržininkystė.
Dalyvavimas projektuose

„Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ (AGROKAITA), 2007m.„Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ (AGROKAITA 2), 2008 m.

,,Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“, 2010 – 2011 m.

,,Didelės galios mikrobangų impulsų poveikis biologiniams objektams“ (MIPO), 2011 – 2012 m.

„Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ (MICROGREENS), 2011-2014 m.

Publikacijos ir pranešimai Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

 1. Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2010, V. 5, N 5, P. 674-681.
 2. Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S. Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices. Central European Journal of Biology, 6(5): 821-828.
 3. Sakalauskaitė J., P.Viškelis, P.Duchovskis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 342 – 346.
 4. Lazauskas S., V. Povilaitis, Š. Antanaitis, J. Sakalauskaitė, S. Sakalauskienė, G. Pšibišauskienė, O. Auškalnienė, S. Raudonius, P. Duchovskis. 2012. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(1): 588-593.
 5. Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2012. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture,  93 (6): 1266-1271.
 6. Radzevičius A., S. Sakalauskienė, M. Dagys, R. Simniškis, R. Karklelienė, Č. Bobinas, P. Duchovskis. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Žemdirbystė=Agriculture, 100(2): 179-184.
 7. Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271.
 8. Sakalauskienė S., J. Sakalauskaitė, S. Lazauskas, V. Povilaitis, O. Auškalnienė, G. Pšibišauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2013. Interactive effects of elevated CO2, temperature and water stress on Apera spica- venti L. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(1): 1121-1124.
 9. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249.
 10. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291.
 11. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118.
 12. Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supp lemental blue, cyan and green LEDs. Žemdirbystė (Agricultura), 101 (1): 75-78.
 13. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.
 14. Brazaitytė A., A. Viršilė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, J. Miliauskienė, V. Vaštakaitė, A. Bagdonavičienė, P. Duchovskis. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29(1): 13-22.
 15. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015.  Cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum L.) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of various wavelengths. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(6), 3-14.
 16. Berta L., Jáuregui I., Aranjuelo I., Sakalauskiene S., Aparicio-Tejo M.P. 2016. Influence of stage of development in the efficiency of nitrogen fertilization on poplar. Journal of Plant Nutrition. 39(1) 90-101.
 17. Jauregui I., P. Mª Aparicio-Tejo, C. Avila, R. Cañas, S. Sakalauskiené, I. Aranjuelo. 2016. Root-shoot interactions explain the reduction of leaf mineral content in Arabidopsis plants grown under elevated [CO 2] conditions. Physiologia Plantarum. DOI: 10.1111/ppl.12417.

2016-02-11