Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Akvilė Viršilė

Akvilė Viršilė

Vardas Pavardė Akvilė Viršilė (Urbonavičiūtė)
Gimimo data ir vieta 1981 06 13, Kaunas
Pareigos skyriuje Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
El. paštas a.virsile@lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 55 54 76
Mokslinis laipsnis Daktarė, Žemės ūkio mokslų srities, Agronomijos krypties. 2012 m. apginta disertacija tema “Fotofiziologiniai efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse“.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų fotofiziologija, fotomorfogenezė, streso fiziologija, ekofiziologija, fitochemija.
Išsilavinimas

2006–2010 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos.

2003–2005 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Chemijos magistro laipsnis

1999–2003 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Biologijos bakalauro laipsnis

Mokslinės ar socialinės veiklos apdovanojimai

2014 m. Už darbų ciklą “Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas” (su bendraautoriais) suteiktas Lietuvos mokslo premijos laureato diplomas.

2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medalis už pasiekimus moksle.

2015-2016 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunojo mokslininko stipendija.

Dalyvavimas projektuose

2015-2018 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos krypties mokslininkų grupių projekto „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai“ NIMETA vadovė.

2015 m. UAB Energenas užsakymu vykdomo projekto “Kietakūnio apšvietimo sistemos optimizavimas gamybiniuose šiltnamiuose: fotofiziologiniai efektai skirtingais pomidorų ir agurkų organogenezės etapais” vadovė.

2012-2013 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos krypties Proveržio idėjų projekto „Fotofiziologiniai efektai augalų antrinio metabolizmo valdymui“ METABOLED vadovė.

2012 m. UAB Energenas užsakymu vykdomo projekto, kofinansuojamo LMA „Alkaloidų kaupimo vaistiniuose augaluose fotofiziologinių efektų tyrimai ir jų išskyrimo iš augalinės žaliavos metodikos sukūrimas“ dalyvė.

2012-2014 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projekto „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ dalyvė.

2008 m. VMSF mokslininkų grupių projekto “Selektyvi giberelinus rišančių baltymų identifikacija ir charakterizavimas”dalyvė

2007-2009 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projekto „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED dalyvė.

2006 m. VMSF, UAB Energenas ūkio subjektų užsakymu vykdomo projekto „Lapinių daržovių maistinės kokybės didinimo, naudojant dirbtinį apšvietimąpo išauginimo, metodo sukūrimas ir optimizavimas“ dalyvė.

2005-2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projekto „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED dalyvė.

2005-2006 m. Prioritetinių krypčių programos (VMSF) projekto “Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai “ APLIKOM dalyvė.

Publikacijos Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys:

 1. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p..

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

 1. Urbonavičiūtė A., V.Jakštas, O.Kornyšova, V.Janulis, A.Maruška. 2006. Capillary electrophoretic analysis of flavonoids in single-styled hawthorn (Crataegus monogyna Jacq.) ethanolic extracts. Journal of Chromatography A, 1112: 339-344 (IF 3,554).
 2. Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, J.B.Šikšnianienė, R.Ulinskaitė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis. 2006. The Effect of Elevated CO2 Concentrations on Leaf Carbohydrate, Chlorophyll Contents and Photosynthesis in Radish. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (6): 921-925 (IF 0,353).
 3. Samuolienė G., Urbonavičiūtė, A., Duchovskis, P., Bliznikas, Z., Vitta, P., Žukauskas, A. 2009. Decrease in nitrate concentration in leafy vegetables under a solid-state illuminator. HortScience, 44 (7): 1-4 (IF 0,696).
 4. Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European Journal of Biology, 5 (5): 674-681 (IF 0,915).
 5. Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, J.Sakalauskaitė, G.Šabajevienė, R.Sirtautas, A.Novičkovas. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants Žemdirbystė – Agriculture, 97 (2): 89-98 (IF 0.232).
 6. Samuolienė G., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė, P.Duchovskis. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Žemdirbystė – Agriculture, 97 (2): 99-104 (IF 0.232).
 7. Samuoliene G., A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. 2011. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds. Central European Journal of Biology, 6 (1): 68-74 (IF 0,915).
 8. Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, Viršilė, P. Duchovskis. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce varieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 701 – 706 (IF 0.435).
 9. Olle M., Viršilė A. The effects of light-emitting diode lighting on greenhouse plant growth and quality. Agricultural and Food Sciences, 22: 223-234 (IF 0,938).
 10. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291 (IF 1.879).
 11. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249. (IF 0.633)
 12. Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Žemdirbystė-Agriculture, 101 (1): 75-78 (IF 0.523).
 13. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118 (IF 0,552).
 14. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606 (IF 3,259).
 15. Brazaitytė A., Viršilė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, J. Miliauskienė, V. Vaštakaitė, A. Bagdonavičienė, P. Duchovskis. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29(1): 13-22 (IF 1,142).
 16. Bagdonavičienė, A., Brazaitytė, A., Viršilė, A., Samuolienė, G., Jankauskienė, J., Sirtautas, R., Sakalauskienė, S., Miliauskienė, J., Maročkienė, N., Duchovskis, P. (2015). Cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum L.) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of various wavelengths. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 14(6), 3–14 (IF 0,552).

Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO) išduoti patentai, kurių savininkai yra Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys:

1.     Zukauskas A., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, G.Samuoliene, A.Urbonavičiute, P.Vitta. 2012. Method and Apparatus for the Reduction of Harmful Nitrates in Plants Using Radiant Flux Generated By a Solid-State Illuminator. Patent No. 2111097 B1. European Patent Bulletin 12/21 of 23.05.12.

2016-07-04