Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Jurga Miliauskienė

Jurga Miliauskienė (Sakalauskaitė)

dr. Jurga Miliauskienė (Sakalauskaitė)

Vardas Pavardė Jurga Miliauskienė (Sakalauskaitė)
Gimimo data ir vieta 1980 01 13 Švėkšna, Šilutės r., Lietuva
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas j.miliauskiene@lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555 476
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

2005 – 2009 m. – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (bendra doktorantūros teisė su Lietuvos žemės ūkio universitetu), Biomedicinos mokslų srities, Agronomijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis. Apgintos disertacijos tema „Klimato ir antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) fotosintezės sistemai“.

2002 – 2004 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.

1998 – 2002 m. – Lietuvos žemės ūkio universitetas, Miškų ir ekologijos fakultetas Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2011 – 2012 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Biochemijos ir technologijos laboratorija, podoktorantūrinės studijos (LMT Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ projektas).

2011 m. mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varmijos ir Mazūrijos Universiteto Maisto mokslų fakulteto Maisto augalų chemijos ir perdirbimo katedroje.

2012 m. mokslinė stažuotė Danijoje, Aarhus universiteto Agronomijos mokslų fakulteto Maisto mokslų katedroje.

2012 m. mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varmijos ir Mazūrijos universiteto Agronomijos ir aplinkosaugos vadybos fakulteto Sodininkystės ir daržininkystės katedroje.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų srities, Agronomijos mokslo krypties.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų produktyvumo fiziologija, ekofiziologija, ekologija, streso fiziologija, fitochemija.
Dalyvavimas projektuose

2005 – 2006 m. LVMSF prioritetinių krypčių („Ekosistemų ir klimato pokyčiai”) programos projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agroekosistemų augmenijai”.2005 – 2006 m. LVMSF prioritetinių krypčių („Ekosistemų ir klimato pokyčiai”) programos projektas „Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir antropogeninių veiksnių stresą“.

2007 m. LVMSF mokslininkų grupių projektas „Gentinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams-biocheminiams procesams“.

2010-2011 m. LMT nacionalinės mokslo programos projektas “Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui”.

2011- 2012 LMT “Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje” projektas “Vaistinių ir aromatinių augalų žaliavos kokybės pokyčiai kintančių aplinkos veiksnių kontekste“.

Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606. (IF 3.259)

2.Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Zemdirbystė-Agriculture, 101 (1): 75-78. (IF 0.523)

3.Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118. (IF 0.522)

4.Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291. (IF 1.879)

5.Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249. (IF 0.633)

6.Sakalauskaitė J., P. Viškelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271. (IF 1.879)

7.Sakalauskaitė J., P.Viškelis, P.Duchovskis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 342 – 346. (IF 0.435)

8.Lazauskas S., Povilaitis V., Antanaitis Š., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Pšibišauskienė G., Auškalnienė O., Raudonius S., Duchovskis P. 2012. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(1): 588-593. (IF 0.435)

9.Samuoliene G., A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 1, P. 68-74. (IF 0,915)

10.Samuoliene G., R.Sirtautas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 5, P. 821-828. (IF 0,915)

11.Juknys R., P.Duchovskis, A.Sliesaravičius, J.Šlepetys, I.Januškaitienė, A.Brazaitytė, A.Ramaškevičienė, S.Lazauskas, K.Dėdelienė, J.Sakalauskaitė, R.Juozaitytė, Ž.Kadžiulienė, A.Dikšaitytė. Response of different agricultyral plants to elevated CO2 and air temperature // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 3, P. 259-266. (IF 0.327)

12.Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2010, V. 5, N 5, P. 674-681 (IF 0,915)

13.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, J.Sakalauskaitė, G.Šabajevienė, R.Sirtautas, A.Novičkovas. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2010, V. 97, N 2, P. 89-98. (IF 0.232)

14.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, J.B.Šikšnianienė, R.Ulinskaitė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis. The Effect of Elevated CO2 Concentrations on Leaf Carbohydrate, Chlorophyll Contents and Photosynthesis in Radish // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. Olsztyn: “Hard” Publishing Company, 2006, V. 15 N 6, P. 921-925. (IF 0,353)

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Ramaškevičienė A., N. Burbulis, P. Duchovskis, A. Sliesaravičius, V. Pilipavičius, R. Kuprienė, A. Blinstrubienė, A.Urbonavičiūtė, J. Sakalauskaitė, K. Baranauskis. 2006. Impact of substrate acidity and heavy metals (Cu, Cd) on pea plants growth and pollen germination. Ekologija, 2: 8-14.

2.Baranauskis K., J. Sakalauskaitė, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, J.B. Šikšnianienė, A. Urbonavičiūtė, P. Duchovskis. 2006. Performance of carrot photosynthetic system under subambient UV-B levels. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 84-90.

3.Baranauskis K., J. Sakalauskaitė, A. Brazaitytė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, S. Sakalauskienė, J.B. Šikšnianienė, P. Duchovskis. 2006. Variability of UV-Absorbing Compounds in Plant Leaves Under UV-B Exposure. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 187-192.

4.Brazaitytė A., R. Juknys, J. Sakalauskaitė, J.B. Šikšnianienė, I. Januškaitienė, K. Dėdelienė, A. Sliesaravičius, A. Ramaškevičienė, R. Juozaitytė, J. Šlepetys, Ž. Kadžiulienė, S. Lazauskas, P. Duchovskis. 2006. Žemės ūkio augalų fotosintezės pigmentų sistemos tolerancija ozono ir UV-B spinduliuotės sukeltam stresui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 14-24.

5.Brazaitytė A., J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis, J.B. Šikšnianienė, G. Samuolienė, R. Ulinskaitė, K. Baranauskis, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, L. Navarskaitė, V. Strakšas. 2006. Valgomojo ridiko adaptacija prie kompleksinio rūgštaus substrato ir kadmio jonų poveikio. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 161-169.

6.Duchovskienė L., J. Sakalauskaitė, D. Kviklys, J. Šiksnianienė, E. Kupčinskienė. 2006. Obelų ligų ir kenkėjų plitimo įvertinimas skirtingos pramoninės taršos rajonuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 114-123.

7.Juknys R., P. Duchovskis, A. Sliesaravičius, J. Šlepetys, J. Martinavičienė, A. Brazaitytė, R. Juozaitytė, S. Lazauskas, K. Dėdelienė, J. Sakalauskaitė, R. Romaneckienė, Ž. Kadžiulienė, I. Januškaitienė. 2006. Anglies dioksido ir temperatūros diferencijuotas bei kompleksinis poveikis žemės ūkio augalams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 3-13.

8.Sakalauskaitė J., A. Brazaitytė, P. Duchovskis, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, J.B. Šikšnianienė, K. Baranauskis. 2006. Morkų fotosintetinės sistemos reakcija į didėjančią anglies dioksido (CO2) koncentraciją. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 123-129.

9.Sakalauskaitė J., A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, J.B. Šikšnianienė, K. Baranauskis, B. Gelvonauskis, P. Duchovskis. 2006. Obelų fotosintetinės sistemos reakcija į ozono sukeltą stresą. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 99-106.

10.Sakalauskaitė J., D. Kviklys, J. Lanauskas, P. Duchovskis. 2006. Biomass Production, Dry Weight Partitioning and Leaf Area of Apple Rootstocks under Drought Stress. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 283-291.

11.Sakalauskaitė J., G. Stanienė, V. Stanys, P. Duchovskis, G. Samuolienė, K. Baranauskis, A. Urbonavičiūtė, V. Revin, A. Lukatkin. 2006. Cadmium Resistance of Apple Rootstocks M.9 and B.396 in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 273-282.

12.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, J.B. Šikšnianienė, G. Samuolienė, P. Duchovskis. 2006. UV-B spinduliuotės poveikis morkų biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 223-229.

13.Šabajevienė G., J. Sakalauskaitė, V. Šlapakauskas, N. Uselis, P. Duchovskis. 2006. Chlorophyll Fluorescence Characteristics of Cultivar ‘Auksis’ on Rootstocks P 22 and P 60 in High Density Orchards of Different Construction. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 364- 370.

14.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. 2006. Ozono ir UV-B spinduliuotės poveikis morkų fitohormonų sistemai. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (2): 138-146.

15.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė, J.B. Šikšnianienė, G. Šabajevienė, K. Baranauskis, S. Sakalauskienė, B. Gelvonauskis, N. Uselis. 2006. Kompleksinis UV-B spinduliuotės ir temperatūros poveikis braškių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 146-152.

16.Urbonavičiūtė A., R. Ulinskaitė, G. Samuolienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė, J.B. Šikšnianienė, G. Šabajevienė, K. Baranauskis. 2006. The response of radish phytohormone system to ozone stress. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 170-176.

17.Brazaitytė A., J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis, J.B. Šikšnianienė, G. Samuolienė, R. Ulinskaitė, K. Baranauskis, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajavienė, B. Gelvonauskis, N. Uselis, I. Vagusevičienė. 2007. Braškių ‘Senga Sengana’ prisitaikymas prie diferencijuoto ir kompleksinio UV-B spinduliuotės ir ozono poveikio. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(2): 34-44.

18.Brazaitytė A., J. Sakalauskaitė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, A. Lukatkin, T. Kolmykova, J.B. Šikšnianienė, K. Baranauskis, B. Gelvonauskis, S. Sakalauskienė, E. Klimas, P. Duchovskis. 2007. ‘Senga Sengana’ braškių reakcija į ozono stresą. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 45-54.

19.Kviklys D., J. Lanauskas, J. Sakalauskaitė. 2007. Poskiepių ir dirvos nualinimo įtaka ‘Auksio’ veislės obelų sodinukų kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 29-34.

20.Sakalauskaitė J., A. Kasiulevičiūtė. 2007. UV-B spinduliuotės, temperatūros ir CO2 diferencijuotas bei kompleksinis poveikis ridikėlių biometriniams rodikliams. “Jaunimas siekia pažangos”. Jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys. LŽŪU, Akademija: 66-69.

21.Sakalauskaitė J., D. Kviklys, J. Lanauskas, N. Kviklienė, N. Uselis, P. Duchovskis. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų poskiepių lapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 70-76.

22.Sakalauskaitė J., J.B. Šikšnianienė, D. Kviklys, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, J. Lanauskas, P. Duchovskis. 2007. Sausros sukelto streso poveikis obelų poskiepių fitohormonų sistemos kitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 35-44.

23.Sakalauskienė S., J. Sakalauskaitė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, J.B. Šikšnianienė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, K. Baranauskis. 2007. Padidintos CO2 koncentracijos poveikis ridikėlių fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(1): 136-141.

24.Sakalauskienė S., G. Šabajevienė, P. Duchovskis, S. Lazauskas, A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, R. Ulinskaitė, J. Sakalauskaitė, V. Povilaitis. 2007. Skirtingo drėgmės ir temperatūros režimo kompleksinis poveikis žemės ūkio augalų augimo rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 317-325.

25.Sasnauskas A., D. Gelvonauskienė, B. Gelvonauskis, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. 2007. Perspektyvių obelų selekcinių numerių biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 26(4): 3-10.

26.Stiklienė A. J. Sakalauskaitė, A. Kliučius, E. Bartkevičius, E. Kupčinskienė. 2007. Prie gamyklų augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) spyglių paviršiaus savybių kaita (1994-2004 m.). Vagos, 75(28): 20-28.

27.Juknys R., P. Duchovskis, A. Sliesaravičius, J. Šlepetys, D. Raklevičienė, I. Januškaitienė, A. Brazaitytė, A. Ramaškevičienė, S. Lazauskas, V. Rančelienė, K. Dėdelienė, J. Sakalauskaitė, R. Juozaitytė, Ž. Kadžiulienė, D. Švegždienė, J. Martinavičienė, A. Urbonavičiūtė. 2008. Changes in the sensitivity of agricultural plants to the impact of ozone and UV-B radiation in simulated warmer climate conditions. Ekologija, 54(4): 195-200.

28.Šabajevienė G., S. Sakalauskienė, S. Lazauskas, P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, R. Ulinskaitė, J. Sakalauskaitė, A. Brazaitytė, V. Povilaitis. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 71-80.

29.Kviklys D., J. Lanauskas, J. Sakalauskaitė, N. Kviklienė, N. Uselis. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy Research, 6(2): 511-516.

30.Brazaitytė A., R. Juknys, J. Sakalauskaitė, S. Sakalauskienė, B. Gelvonauskis, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, A. Urbonavičiūtė, R. Ulinskaitė, A. Sliesaravičius, A. Ramaškevičienė, P. Duchovskis. 2008. Effect of UV-B radiation and ozone stress on photosynthetic pigment system of various horticultural plants. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 93-105.

31.Brazaitytė A., R. Juknys, J. Sakalauskaitė, S. Sakalauskienė, S. Lazauskas, E. Kupčinskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, R. Ulinskaitė, D. Kviklys, L. Duchovskienė, J.B. Šikšnianienė, K. Baranauskis, P. Duchovskis. 2008. Ekofiziologiniai tyrimai kintančios aplinkos sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 263-276.

32.Kviklys D., J. Lanauskas, J. Sakalauskaitė, N. Kviklienė, N. Uselis. 2008. Obelų poskiepių gentiškai nualintoje medelyno dirvoje tyrimai in situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 21: 59-66.

33.Lanauskas J., D. Kviklys, J. Sakalauskaitė. 2008. Pakartotinio obelų sodų veisimo biologiniai ir technologiniai aspektai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(3): 135-141.

34.Sakalauskaitė J., A. Brazaitytė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, S. Sakalauskienė, P. Duchovskis. 2008. Radish Response to Distinct Ozone Exposure and to its Interaction with Elevated CO2 Concentration and Temperature. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 151-160.

35.Sakalauskaitė J., E. Kupčinskienė, D. Kviklys, L. Duchovskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, A. Stiklienė, J.B. Šikšnianienė, R. Taraškevičius, A. Radzevičius, R. Zinkutė, P. Duchovskis. 2008. Nutritional Diagnosis of Apple-Tree Growing in the Nitrogen Fertilizer Factory Region. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 111-119.

36.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S. Lazauskas, P. Duchovskis, G. Samuolienė, V. Povilaitis, Ž. Juknevičienė. 2008. Imituotų šalnų poveikis žemės ūkio augalų augimo rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 203-210.

37.Sakalauskienė S., S. Lazauskas, G. Šabajevienė, R. Semaškienė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, J. Sakalauskaitė, R. Ulinskaitė, A. Brazaitytė, V. Povilaitis, P. Duchovskis. 2008. AGROKAITA : Temperatūros ir drėgmės režimo kompleksinis poveikis augalų fiziologiniams rodikliams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 21: 18-25.

38.Sakalauskienė S., G. Šabajevienė, S. Lazauskas, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, J. Sakalauskaitė, R. Ulinskaitė, P. Duchovskis. 2008. Complex Influence of Different Humidity and Temperature Regime on Pea Photosynthetic Indices in VI-VII Organogenesis Stages. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(2): 199-207.

39.Sakalauskienė S., G. Šabajevienė, S. Lazauskas, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, J. Sakalauskaitė, R. Ulinskaitė, P. Duchovskis. 2008. Skirtingo drėgmės ir temperatūros režimo kompleksinis poveikis ridikėlių fotosintetiniams rodikliams III–IV organogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(1): 97-104.

40.Sasnauskas A., D. Gelvonauskienė, B. Gelvonauskis, P. Viškelis, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. 2008. Obelų selekcinių numerių su B.396 poskiepiu tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27(4): 3-11.

41.Serafinavičiūtė B., V. Stakėnas, J. Sakalauskaitė. 2008. Ozono poveikis karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) sodinukų fotosintetiniam aparatui. Vagos, 81(34): 54-59.

42.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, S. Lazauskas, J. Sakalauskaitė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, P. Duchovskis. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 93-101.

43.Šabajevienė G., N. Uselis, G. Samuolienė, D. Kviklys, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis‘ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 83-92.

44.Sakalauskaitė J., A. Brazaitytė, S. Sakalauskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, A. Lukatkin, D. Bašmakov, P. Duchovskis. 2009. Pažemio ozono ir ultravioletinės-B spinduliuotės kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio (Raphanus sativus L.) augimui bei fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 137-145.

45.Sakalauskaitė J., A. Brazaitytė, S. Sakalauskienė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, P. Duchovskis. 2009. Klimato kaitos veiksnių poveikis valgomojo ridikėlio augimui ir fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 131-139.

46.Sakalauskaitė J., P. Duchovskis, A. Brazaitytė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, G. Šabajevienė. 2009. Pažemio ozono poveikis valgomajam ridikėliui (Raphanus satinus L.) šylančio klimato sąlygomis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 163-169.

47.Sakalauskaitė J., P. Duchovskis, A. Brazaitytė, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, G. Šabajevienė. 2009. Ultravioletinės-B spinduliuotės poveikis valgomajam ridikėliui (Raphanus satinus L.) šylančio klimato sąlygomis. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22:170-176.

48.Sakalauskaitė J., E. Kupčinskienė, D. Kviklys, L. Duchovskienė, R. Zinkutė, S. Sakalauskienė, P. Duchovskis. 2009. Nutritional diagnosis of apple-tree growing in the cement factory region. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 29-37.

49.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, S. Lazauskas, A. Urbonavičiūtė, J. Sakalauskaitė, G. Samuolienė, A. Radzevičius, G. Šabajevienė, A. Lukatkin, T. Kolmykova, P. Duchovskis. 2009. Imituotų šalnų poveikis žirnių fotosintetinių pigmentų ir sacharidų kaupimuisi. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 157-165.

50.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S. Lazauskas, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, G. Šabajevienė, P. Duchovskis. 2009. Aplinkos veiksnių kompleksinis poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fotosintezės pigmentams. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 137-145.

51.Sakalauskienė S., S. Lazauskas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, R. Semaškienė, G. Samuolienė, A. Urbonavičiūtė, G. Šabajevienė, V. Povilaitis, Ž. Juknevičienė, P. Duchovskis. 2009. Agrokaita 2: Imituotų pavasarinių šalnų poveikis augalų fiziologiniams rodikliams. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 22: 17-22.

52.Šliogerytė K., S. Sakalauskienė, A. Brazaitytė, S. Lazauskas, J. Sakalauskaitė, R. Sirtautas, P. Duchovskis. 2009. Paprastojo kukurūzo (Zea mays L.), auginto skirtingomis drėgmės ir temperatūros sąlygomis, fotosintezės ir biometrinių rodiklių kitimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(4): 189-197.

53.Urbonavičiūtė A., G. Samuolienė, A. Brazaitytė, V. Ruzgas, G. Šabajevienė, K. Šliogerytė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis, A. Žukauskas. 2009. The effect of light quality on the antioxidative properties of green barely leaves. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(2): 153-161.

54.Brazaitytė A., P. Duchovskis, A. Urbonavičiūtė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, J. Sakalauskaitė, G. Šabajevienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 89-98.

55.Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Samuolienė G., Lukatkin A., Bašmakov D., Duchovskis P. 2010. Kompleksinis pažemio ozono ir ultravioletinės-B spinduliuotės poveikis valgomajai morkai. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 77-84.

56.Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G. 2010. Introdukuotų obels veislių su B.118 poskiepiu biologinės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4): 3-13.

57.Povilaitis V., S. Lazauskas, Š. Antanaitis, S. Sakalauskienė, J. Sakalauskaitė, G. Pšibišauskienė, O. Auškalnienė, S. Raudonius, P. Duchovskis. 2011. Carbon Accumulation in Winter Wheat under Different Growing Intensity and Climate Change. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59: 2390-2393.

2015-01-11