Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Aušra Brazaitytė

Ausra Brazaityte

dr.Aušra Brazaitytė,

Kontaktai:  e-paštas a.brazaityte@lsdi.lt
Kauno g. 30, Babtai, LT-54333
Tel. 370 37 555 476; Faksas 370 37 555 176

Gimimo data ir vieta 1964 01 01, Kaunas
Pareigos skyriuje Vyriausioji mokslo darbuotoja
Tel. Nr. 8-37-555476
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas:1982 – 1988, VU Gamtos fakulteto, biologijos specialybė

1993-1998, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, doktorantūra.

Kvalifikacijos kėlimas:

-mokslinė stažuotė Danijos augalų ir dirvožemio institute, Vaisių ir daržovių departamente, 1994, Danija.

-fitomonitoringo kursai (Phytech.Ltd), 1999, Izraelis.

-mokslinė stažuotė Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės institute, Skiernievicuose, 2007, Lenkija.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 1998 m. apginta disertacija tema „Pomidorų produktyvumo elementų ir aplinkos veiksnių monitoringas šiltnamiuose”.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų produktyvumo fiziologija, streso fiziologija, ekofiziologija, fotofiziologija, daržininkystė
Dalyvavimas projektuose

2003-2006 m. -Prioritetinių krypčių programos (VMSF) projektas “Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai “APLIKOM. Dalyvė.2003-2006 m.- Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED. Dalyvė.

2005-2006 m.- Ūkio subjektų užsakymu vykdomi projektai “Naujų trąšų formų, naudojamų pagrindiniam ir papildomam tręšimui, papildomo tręšimo tirpiomis trąšomis per lapus, ekologinių trąšų, naujų substratų efektyvumo tyrimai daržovių produktyvumui, kokybei ir laikymuisi”. Dalyvė.

2007 m. – Ūkio subjektų užsakymu vykdomi projektai „Naujų ir patobulintų nitratinių azoto trąšų efektyvumas lauko ir šiltnamio daržovių bei sodo augalų produktyvumui ir kokybei.“ Vadovė.

2008 m. – Ministerijų užsakomų programų projektas „Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ AGROKAITA2. Dalyvė.

2007-2009 m.Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED. Dalyvė.

2012-2013 m. Lietuvos mokslo tarybos remiamos krypties Proveržio idėjų projekto „Fotofiziologiniai efektai augalų antrinio metabolizmo valdymui“ METABOLED. Dalyvė.

2011-2014 m. – Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“ MICROGREENS. Vadovė.

Mokslininkų rengimas Tiriamojo darbo „Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas“ (doktorantė Sandra Sakalauskienė) mokslinė vadovė. Daktaro disertacija apginta 2011 m.
Mokslinės ir profesinės organizacijos Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų draugijos (NJF) narė.Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:1.McCall D., Brazaitytė A. 1997. Salinity effects on seedling growth and floral initiation in tomato. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B – Soil and Plant Science. ISSN 0906-4710. Scandinavian University Press. 1997, V 47, N 4, P. 248-252. (IF 0,342)

2.Dukhovskis P., R. Juknys, A. Brazaityte, I. Zukauskaite. Plant Response to Integrated Impact of Natural and Anthropogenic Stress Factors // Russian Journal of Plant Physiology. ISSN 1021-4437. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation, 2003, V 50, N 2, P. 147-154. (IF 0,127)

3.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breivė, R.Ulinskaitė, A.Brazaitytė, A.Novičkovas, A.Žukauskas. High-power solid-state lighting facility for greenhouse vegetable cultivation // Institute of Physics Conference Series. ISSN 0951-3248.Bristol and Philadelphia: IOP Publishing LTD, 2004, N 182, P. 317-318. (IF 0,101)

4.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breivė, R.Ulinskaitė, A.Brazaitytė, A.Novičkovas, A.Žukauskas. High-power light-emitting diode based facility for plant cultivation // Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. Bristol and Philadelphia: IOP Publishing LTD, 2005, V. 38, N 17, P. 3182-3187. (IF 1,957)

5.Raklevičienė D., P.Duchovskis, D.Švegždienė, V.Rančelienė, A.Brazaitytė. Response of cress (Lepidium sativum L.) seedlings to impact of ultraviolet-B and to elevated ozone levels under controlled environmental conditions // Acta Physiologiae Plantarum. ISSN 0137-5881. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2005, V. 27, N 4 (supplement), P. 83-84. (IF 0,379)

6.Duchovskis P., A.Brazaitytė, R.Juknys, I.Januškaitienė, A.Sliesaravičius, A.Ramaškevičienė, N.Burbulis, J.B.Šikšnianienė, K.Baranauskis, L.Duchovskienė, V.Stanys, Č.Bobinas. Changes of Physiological and Genetic Indices of Lycopersicon Esculentum Mill. by Cadmium under Different Acidicity and Nutrition // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. Olsztyn: “Hard” Publishing Company, 2006, V. 15 N 2, P. 235-242. (IF 0,353)

7.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, J.B.Šikšnianienė, R.Ulinskaitė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis. The Effect of Elevated CO2 Concentrations on Leaf Carbohydrate, Chlorophyll Contents and Photosynthesis in Radish // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. Olsztyn: “Hard” Publishing Company, 2006, V. 15 N 6, P. 921-925. (IF 0,353)

8.Lukatkin A.S., N.V.Gracheva, N.N Grishenkova, P.V.Dukhovskis, A.A.Brazaitytė. Cytokinin-like growth reguliators mitigate toxic action of zink and nickel jons on maize sedlings // Russian Journal of Plant Physiology. ISSN 1021-4437. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation, 2007, V 54, N 3, P. 381-387. (IF 0,439)

9.Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2010, V. 5, N 5, P. 674-681 (IF 0,915)

10.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, J.Sakalauskaitė, G.Šabajevienė, R.Sirtautas, A.Novičkovas. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2010, V. 97, N 2, P. 89-98. (IF 0.232)

11.Samuolienė G., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė, P.Duchovskis. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2010, V. 97, N 2, P. 99-104. (IF 0.232)

12.Samuoliene G., A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 1, P. 68-74. (IF 0,915)

13.Samuoliene G., R.Sirtautas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 5, P. 821-828. (IF 0,915)

14.Sirtautas R., G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices on radish (Raphanus sativus L.) // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 1, P. 57-62. (IF 0.232)

15.Juknys R., P.Duchovskis, A.Sliesaravičius, J.Šlepetys, I.Januškaitienė, A.Brazaitytė, A.Ramaškevičienė, S.Lazauskas, K.Dėdelienė, J.Sakalauskaitė, R.Juozaitytė, Ž.Kadžiulienė, A.Dikšaitytė. Response of different agricultyral plants to elevated CO2 and air temperature // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 3, P. 259-266.

16.Samuoliene G., A. Brazaitytė, R.Sirtautas, A.Novičkovas, P. Duchovskis. Supplementary red-LED lighting affects phytochemicals and nitrate of baby leaf lettuce // Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255. WFL Publisher Science and Technology, 2011, V. 9, N 3&4, Part 1, P. 271-274. (IF 0.425)

17.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. 2012. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce. Food Chemistry, 134(3): 1494-1499. (IF 3.655)

18.Lukatkin A.S., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2012. Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review. Žemdirbystė / Žemdirbyste=Agriculture, 99(2): 111-124. (IF 0.327)

19.Sazanova K. A., Bashmakov D. I., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2012. The effect of heavy metals and thidiazuron on winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Žemdirbystė / Žemdirbyste=Agriculture, 99(3): 273-278. (IF 0.327)

20.Sakalauskaitė J., P.Viškelis, P.Duchovskis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 342 – 346. (IF 0.435)

21.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, A. Viršilė, P. Duchovskis. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce arieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 701 – 706. (IF 0.435)

22.Velička R., A. Marcinkevičienė, R. Kosteckas, R. Pupalienė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė. 2012. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 850 – 856. (IF 0.435)

23.Sakalauskaitė J., P. Viškelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271. (IF 1.879)

24.Jankauskienė J., A. Brazaitytė, Č. Bobinas, P. Duchovskis. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12(2): 143-152. (IF 0.522)

25.Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291. (IF 1.879)

26.Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249. (IF 0.633)

27.Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Zemdirbystė-Agriculture, 101 (1): 75-78. (IF 0.523)

28.Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on qaulity of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118. (IF 0.522).

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breive, R.Ulinskaite, A.Brazaityte, A.Novickovas, A.Zukauskas, M.S.Shur. 2004. High-power LEDs for plant cultivation. Proceedings SPIE, Vol. 5530, p. 165-173.

2.Bashmakov D.I., A.S.Lukatkin, V.V.Revin, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, K.Baranauskis. 2005. Growth of maize seedlings affected by different concentrations of heavy metals. Ekologija, 3: 22-27.

3.Brazaitytė A., R.Ulinskaitė, P.Duchovskis, G.Samuolienė, J.B.Šikšnianienė, J.Jankauskienė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis, G.Stanienė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, A.Žukauskas. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183-188.

4.Samuolienė G., P.Duchovskis, J.Šikšnianienė, A.Brazaitytė, R.Ulinskaitė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, G.Kurilčik, A.Žukauskas. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279-284.

5.Juozaitytė R., A.Ramaškevičienė, A.Sliesaravičius, A.Brazaitytė, P.Duchovskis, N.Burbulis. 2007. Growth and physiological features of pea (Pisum sativum L.) of different morphotypes under ozone exposure. Biologija, 53(3): 71-74.

6.Šabajevienė G., S.Sakalauskienė, S.Lazauskas, P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, R.Ulinskaitė, J.Sakalauskaitė, A.Brazaitytė, V.Povilaitis. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 71-80.

7.Balčiūnas M., Z.Jankauskienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis. 2008. Lapų indekso ir fotosintezės pigmentų dinamika įvairaus tankumo pluoštinių linų pasėlyje. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 97-109.

8.Juknys R., P.Duchovskis, A.Sliesaravičius, J.Šlepetys, D.Raklevičienė, I.Januškaitienė, A.Brazaitytė, A.Ramaškevičienė, S.Lazauskas, V.Rančelienė, K.Dėdelienė, J.Sakalauskaitė, R.Juozaitytė, Ž.Kadžiulienė, D.Švegždienė, J.Martinavičienė, A.Urbonavičiūtė. 2008. Changes in the sensitivity of agricultural plants to the impact of ozone and UV-B radiation in simulated warmer climate conditions. Ekologija, 54(4): 195-200.

9.Sakalauskienė S., A.Brazaitytė, G.Šabajevienė, S.Lazauskas, J.Sakalauskaitė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, P.Duchovskis. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 93-101.

10.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, A.Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z.Bliznikas, A.Novičkovas, K.Breivė, A.Žukauskas. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118.

11.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis, V.Ruzgas, A.Žukauskas. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 119-128.

12.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, S.Sakalauskienė, A.Brazaitytė, J.Jankauskienė, P.Duchovskis, V.Ruzgas, A.Stonkus, P.Vitta, A.Žukauskas, G.Tamulaitis. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7(Special issue 2): 761-767.

13.Urbonavičiūtė A., P.Duchovskis, A.Brazaitytė, G.Samuolienė. 2009. Photophysiological Investigation Using Light Emitting Diode Illumination. Rural development, 2009. The Fuorth International Scientific Conference, 15-17 October, 4(1): 414-417.

14.Zukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae. (ISHS) 907:87-90.

15.Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae. (ISHS) 927:723-730.

16.Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 821-825.

17.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Duchovskis, P., Viršilė, A., Jankauskienė, J., Sirtautas, R., Novičkovas, A., Sakalauskienė , S. and Sakalauskaitė, J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 885-892.

18.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas, R., Novičkovas , A. and Duchovskis, P. 2012. The effect of supplementary led lighting on the antioxidant and nutritional properties of lettuce. Acta Horticulturae. (ISHS) 952: 835-841.

19.Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas, R., Sakalauskienė, S., Jankauskienė , J., Duchovskis, P. and Novičkovas, A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae. (ISHS) 956:649-656.

Viso periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose 1989-2014 metais su bendraautoriais atspausdinta 146 moksliniai straipsniai.

2015-01-08