Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Pavelas Duchovskis

Pavelas Duchovskis  Pavelas Duchovskis
Habilituotas daktaras, profesorius, LMA tikrasis narys,
vyriausias mokslo darbuotojas

Kontaktai:
el. paštas:
p.duchovskis@lsdi.lt
p.duchovskis@gmail.com
tel.: +37037555476

Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas:

1958-1966  Skorbutėnų aštuonmetė mokykla (Vilniaus rajonas);
1966-1970 Vilniaus Agrozootechnikumas, specialybė agronomas, agronomo diplomas   su pagyrimu, Baltoji Vokė, 1970 kovo 7 d.;
1970-1972 Tarnyba Tarybinėje armijoje;
1972-1977 Lietuvos Žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas. Mokslinio agronomo diplomas su pagyrimu. Kaunas, 1997 balandžio 1 d.;
1978-1983 Neakivaizdinė LŽI aspirantūra;
1983     Maskvos Valstybiniame M.Lomonosovo vardo universitete, Biologijos fakultete (Rusija) apginta Biologijos mokslo kandidato disertacija, laipsnis 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro laipsnį. Disertacijos tema “Daugiamečių svidrių (Lolium perenne L.) vystymosi biologijos ir organogenezės dėsningumai natūraliomis ir dirbtinėmis sąlygomis”;
1996          Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje (Lenkija) apginta habilituoto daktaro disertacija. Habilitacinio darbo tema “Pasirinktų pašarinių augalų (miglinių žolių ir baltųjų dobilų) žydėjimo indukcija “. Laipsnis nostrifikuotas LMT 1997 m.
2000           Lietuvos žemės ūkio universiteto Taryba suteikė profesoriaus mokslinį pedagoginį vardą.

Lietuvos žemės ūkio akademija, 1977. Kvalifikacija kelta Maskvos universitete , Mordovijos universitete, Skiernievicų sodininkystės ir gėlininkystės institute, Varmijos ir Mozurijos universitete.

Profesinė veikla ir patirtis:

1977-1988 Lietuvos žemdirbystės institutas (1977-1978 jaunesnysis mokslo darbuotojas; 1978-1985 vyresnysis mokslo darbuotojas, Augalų fiziologijos grupės vedėjas; 1985-1988 LŽI Augalų fiziologijos ir dirbtinio klimato skyriaus vedėjas);
1988-         Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.
1994-         ASU dėstytojas, nuo 2001 metų profesorius (0,5 etato);
Nuo 2001 metų kviečiamas skaityti paskaitas į Lomžos Agrobiznio aukštąją mokyklą (Lenkija).

ASU skaitomi moduliai:
Augalų produktyvumo biologija (doktorantams)
Žemės ūkio augalų biologija (magistrantams)
Augalų agrobiologinis potencialas (magistrantams)

Dalyvavimas doktorantūros procese:
Vadovavo 9 sėkmingai apginusiems disertacijas doktorantams.
Dalyvavo dar 46 sėkmingai apginusių disertacijas doktorantų doktorantūros procese.


Ekspertinė veikla bei dalyvavimas tarybose:

LŽI tarybos narys (1985-1989);
LSDI tarybos narys (1988 iki dabar);
Lietuvos Mokslo Tarybos ekspertas (1999-2006);
Lietuvos Mokslo ir studijų fondo ekspertas (1997-2009)

Narystė redkolegijose:
Vagos – redkolegijos pirmininko pavaduotojas;
Folia Horticulture – mokslinės tarybos narys;
Sodininkystė ir daržininkystė – redkolegijos narys

Svarbiausi projektai:

  • Kompleksinis darbas su VDU ir LŽŪU finansuojamas VMSF: „Kompleksinis gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikis augalams individų ir populiacijų lygmenyje“ (2000-2002).
  • Aukštųjų technologijų programos projektas HORTILED (2003-2006).
  • Prioritetinių krypčių programos projektas APLIKOM (2003-2006).
  • Aukštųjų technologijų programos projektas PHYTOLED (2007-2009).

Mokslinės publikacijos:

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Dukhovskis P., R. Juknys, A. Brazaityte & I. Zukauskaite. Plant Response to Integrated Impact of Natural and Anthropogenic Stress Factors // Russian Journal of Plant Physiology. ISSN 1021-4437. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation, 2003, V 50, N 2, P. 147-154. (IF 0,127)

2.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breivė, R.Ulinskaitė, A.Brazaitytė, A.Novičkovas, A.Žukauskas. High-power solid-state lighting facility for greenhouse vegetable cultivation // Institute of Physics Conference Series. ISSN 0951-3248.Bristol and Philadelphia: IOP Publishing LTD, 2004, N 182, P. 317-318. (IF 0,101)

3.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breivė, R.Ulinskaitė, A.Brazaitytė, A.Novičkovas, A.Žukauskas. High-power light-emitting diode based facility for plant cultivation // Journal of Physics D: Applied Physics. ISSN 0022-3727. Bristol and Philadelphia: IOP Publishing LTD, 2005, V. 38, N 17, P. 3182-3187. (IF 1,957)

4.Raklevičienė D., P.Duchovskis, D.Švegždienė, V.Rančelienė, A.Brazaitytė. Response of cress (Lepidium sativum L.) seedlings to impact of ultraviolet-B and to elevated ozone levels under controlled environmental conditions // Acta Physiologiae Plantarum. ISSN 0137-5881. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2005, V. 27, N 4 (supplement), P. 83-84. (IF 0,379)

5.Duchovskis P., A.Brazaitytė, R.Juknys, I.Januškaitienė, A.Sliesaravičius, A.Ramaškevičienė, N.Burbulis, J.B.Šikšnianienė, K.Baranauskis, L.Duchovskienė, V.Stanys, Č.Bobinas. Changes of Physiological and Genetic Indices of Lycopersicon Esculentum Mill. by Cadmium under Different Acidicity and Nutrition // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. Olsztyn: “Hard” Publishing Company, 2006, V. 15 N 2, P. 235-242. (IF 0,353)

6.Stanys V., A.Weckman, G.Staniene & P.Duchovskis. In vitro induction of polyploidy in japanese quince (Chaenomeles japonica) // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. ISSN 0167-6857. Springer Netherlands, 2006, V. 84, N 3, P. 263-268. (IF 0,951)

7.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis, A.Brazaitytė, J.B.Šikšnianienė, R.Ulinskaitė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis. The Effect of Elevated CO2 Concentrations on Leaf Carbohydrate, Chlorophyll Contents and Photosynthesis in Radish // Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485. Olsztyn: “Hard” Publishing Company, 2006, V. 15 N 6, P. 921-925. (IF 0,353)

8.Lukatkin A.S., N.V.Gracheva, N.N Grishenkova, P.V.Dukhovskis, A.A.Brazaitytė. Cytokinin-like growth reguliators mitigate toxic action of zink and nickel jons on maize sedlings // Russian Journal of Plant Physiology. ISSN 1021-4437. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation, 2007, V 54, N 3, P. 381-387. (IF 0,439)

9.Kurilčik A., R.Miklušytė-Čanova, S.Dapkūnienė, S.Žilinskaitė, G.Kurilčik, G.Tamulaitis, P.Duchovskis, A.Žukauskas. In vitro culture of Chrysanthemum plantlets using light-emitting diodes // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2008, V. 3, N 2, P. 161-167. (IF 0,662)

10.Kadimaliev D.A., O.S.Nadezhina, N.A.Atykyan, V.V.Revin, A.A.Parshin, A. I. Lavrova, P. V. Dukhovskis. Increased secretion of lignolytic enzymes by the Lentinus tigrinus fungus after addition of butanol and toluene in submerged cultivation // Applied Biochemistry and Microbiology. ISSN 0003-6838. MAIK Nauka/Interperiodica distributed exclusively by Springer Science+Business Media LLC, 2008, V. 44, N 5, P. 528-534. (IF 0,522)

11.Bliznikas Z., K.Breivė, A.Novičkovas, P.Vitta, A.Žukauskas, P.Duchovskis. Solid-State Lamp for the Improvement of Nutritional Quality of Leafy Vegetables // Electronics and electrical Engineering. ISSN 1392-1215, Technologija, Kaunas: 2009, V. 8, N 96, P. 47-50. (IF 0,439)

12.Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Bliznikas Z., Vitta P., Žukauskas A. Decrease in Nitrate Concentration in Leafy Vegetables Under a Solid-state Illuminator // HortScience. ISSN: 0018-5345. Stanford University, Libraries, 2009, V.44, P. 1857-1860 (IF 0,696).

13.Sakalauskaitė J., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, G.Šabajevienė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2010, V. 5, N 5, P. 674-681 (IF 0,915)

14.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, J.Sakalauskaitė, G.Šabajevienė, R.Sirtautas, A.Novičkovas. The effect of light-emitting diodes lighting of tomato transplants // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2010, V. 97, N 2, P. 89-98. (IF 0.232)

15.Samuolienė G., A.Brazaitytė, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė, P.Duchovskis. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2010, V. 97, N 2, P. 99-104. (IF 0.232)

16.Samuoliene G., A. Urbonavičiūtė, A. Brazaitytė, G. Šabajevienė, J. Sakalauskaitė, P. Duchovskis. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 1, P. 68-74. (IF 0,915)

17.Samuoliene G., R.Sirtautas, A. Brazaitytė, J. Sakalauskaitė, S.Sakalauskienė, P.Duchovskis. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices // Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X. Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH, 2011, V. 6, N 5, P. 821-828. (IF 0,915)

18.Sirtautas R., G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices on radish (Raphanus sativus L.) // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 1, P. 57-62. (IF 0.232)

19.Juknevičienė Ž., E.Venskutonienė, R.Pranaitienė, P.Duchovskis. The influence of different temperatures and exposition time on potašo tuber sprouting and development of plants // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 2, P. 131-138. (IF 0.232)

20.Juknys R., P.Duchovskis, A.Sliesaravičius, J.Šlepetys, I.Januškaitienė, A.Brazaitytė, A.Ramaškevičienė, S.Lazauskas, K.Dėdelienė, J.Sakalauskaitė, R.Juozaitytė, Ž.Kadžiulienė, A.Dikšaitytė. Response of different agricultyral plants to elevated CO2 and air temperature // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2011, V. 98, N 3, P. 259-266.

21.Samuoliene G., A. Brazaitytė, R.Sirtautas, A.Novičkovas, P. Duchovskis. Supplementary red-LED lighting affects phytochemicals and nitrate of baby leaf lettuce // Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255. WFL Publisher Science and Technology, 2011, V. 9, N 3&4, Part 1, P. 271-274. (IF 0.425)

22.Lazauskas S., V. Povilaitis, Š. Antanaitis, J. Sakalauskaitė, S. Sakalauskienė, G. Pšibišauskienė, O. Auškalnienė, S. Raudonius, P. Duchovskis. Winter wheat leaf area index under low and moderate input management and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment. ISSN 1459-0255. WFL Publisher Science and Technology, 2012, V. 10, N 1, P. 588-593. (IF 0.425)

23.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, P. Duchovskis. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce // Food Chemistry. ISSN 0308-8146. ELSEVIER SCI LTD, 2012, V. 134 N 3, P 1494-1499. (IF 3.458)

24.Lukatkin A.S., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review // Žemdirbystė=Agriculture. ISSN 1392-3196. Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, 2012, V. 99, N 2, P. 111-124.

25.Sakalauskaitė J., P.Viškelis, P.Duchovskis, E.Dambrauskienė, S.Sakalauskienė, G.Samuolienė, A.Brazaitytė. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocimum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 342 – 346.

26.Velička R., A. Marcinkevičienė, R. Kosteckas, R. Pupalienė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė. 2012. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 850 – 856.

27.Samuolienė G., R. Sirtautas, A. Brazaitytė, A. Viršilė, P. Duchovskis. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce arieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3& 4): 701 – 706.

28.Sazanova K. A., Bashmakov D. I., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2012. The effect of heavy metals and thidiazuron on winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Žemdirbystė / Žemdirbyste=Agriculture, 99(3): 273-278.

29.Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271.

30.Jankauskienė J., A. Brazaitytė, Č. Bobinas, P. Duchovskis. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12(2): 143-152.

31.Radzevičius A., S. Sakalauskienė, M. Dagys, R. Simniškis, R. Karklelienė, Č. Bobinas, P. Duchovskis. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Žemdirbystė=Agriculture, 100(2): 179-184.

32.Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241-1249.

33.Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S. Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291.

34.Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supp lemental blue, cyan and green LEDs. Žemdirbystė (Agricultura), 101 (1): 75-78.

35.Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on Qaulity of Baby Lettuce Grown under optimized Light Spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118.

36.Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Gelvonauskis B., P.Duchovskis, G.Bandaravičienė. 2000. Investigation of winter hardiness and cold hardiness in apple progenies. Acta Horticulturae, 538: 277-280.

2.Tamulaitis G., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, K.Breive, R.Ulinskaite, A.Brazaityte, A.Novickovas, A.Zukauskas, M.S.Shur. 2004. High-power LEDs for plant cultivation. Proceedings SPIE, Vol. 5530, p. 165-173.

3.Sasnauskas A., D.Gelvonauskienė, B.Gelvonauskis, P.Duchovskis, P.Viškelis, J.Šikšnianienė, Č.Bobinas, G.Šabajevienė. 2005. Evaluation of new introduced apple cultivars. Environmentally Friendly Fruit Growing, Proceedings. Fruit Science, 222: 20-25.

4.Tarvydienė A., P.Duchovskis. 2005. Physiological potential optimization of Beetroot (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris) crop. Rural Development 2005: Globalisation and Integration to Rural Development in Eastern and Central Europe. Proceedings 2(2): 32-35.

5.Brazaitytė A., R.Ulinskaitė, P.Duchovskis, G.Samuolienė, J.B.Šikšnianienė, J.Jankauskienė, G.Šabajevienė, K.Baranauskis, G.Stanienė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, A.Žukauskas. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183-188.

6.Samuolienė G., P.Duchovskis, J.Šikšnianienė, A.Brazaitytė, R.Ulinskaitė, G.Tamulaitis, Z.Bliznikas, G.Kurilčik, A.Žukauskas. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279-284.

7.Duchovskis P., Stanys V., Sasnauskas A., Bobinas C. 2007. Cold Resistance of Prunus domestica L. and Prunus cerasifera Ehrh. in Lithuania. Acta Horticulturae, 734:299-303.

8.Šabajevienė G., S.Sakalauskienė, S.Lazauskas, P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, R.Ulinskaitė, J.Sakalauskaitė, A.Brazaitytė, V.Povilaitis. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 71-80.

9.Balčiūnas M., Z.Jankauskienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis. 2008. Lapų indekso ir fotosintezės pigmentų dinamika įvairaus tankumo pluoštinių linų pasėlyje. Žemdirbystė/ Zemdirbyste-Agriculture, 95(4): 97-109.

10.Šabajevienė G., N.Uselis, G.Samuolienė, D.Kviklys, J.Sakalauskaitė, P.Duchovskis. 2009. Sodinimo tankumo įtaka obelų veislės ‘Auksis‘ su P 22 poskiepiu fiziologiniams rodikliams. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 83-92.

11.Sakalauskienė S., A.Brazaitytė, G.Šabajevienė, S.Lazauskas, J.Sakalauskaitė, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, P.Duchovskis. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 93-101.

12.Brazaitytė A., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Samuolienė, J.Jankauskienė, A.Kasiulevičiūtė-Bonakėrė, Z.Bliznikas, A.Novičkovas, K.Breivė, A.Žukauskas. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 102-118.

13.Urbonavičiūtė A., G.Samuolienė, A.Brazaitytė, P.Duchovskis, V.Ruzgas, A.Žukauskas. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 119-128.

14.Samuolienė G., P.Duchovskis, A.Urbonavičiūtė, G.Šabajevienė. 2009. Flowering initiation in plants of different Apiaceae species. Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture, 96(3): 186-198.

15.Urbonavičiūtė A., P.Duchovskis, A.Brazaitytė, G.Samuolienė. 2009. Photophysiological Investigation Using Light Emitting Diode Illumination. Rural development, 2009. The Fuorth International Scientific Conference, 15-17 October, 4(1): 414-417.

16.Zukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae. (ISHS) 907:87-90.

Viso recenzuojamų straipsnių 340.

Mokslinių tyrimų sritys:

1.Augalų žydėjimo iniciacijos fiziologija, augalų organogenezė ir morfogenezė.
2.Ekofiziologija
4.Fotofiziologija
5.Augalų produktyvumo fiziologija
6.Agronomija, augalininkystė, sodininkystė ir daržininkystė

Įvaldyti tyrimų metodai:

Augalų fiziologijos bei agronomijos mokslinė metodologija ir metodai.

Stažuotės, kursai, sertifikatai, diplomai

Stažavosi Maskvos Valstybiniame universitete, Olštino žemės ūkio ir technikos akademijoje bei Varmijos ir Mozurijos universitete.