Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Neringa Rasiukevičiūtė

Neringa Rasiukeviciute      Mokslininkės kortelė

Vardas Pavardė NERINGA RASIUKEVIČIŪTĖ
Gimimo data ir vieta 1983-04-10, Kaunas
Pareigos skyriuje

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (SDI),

Augalų apsaugos laboratorija Mokslo darbuotoja

El. paštas n.rasiukeviciute@lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555217
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas Išsilavinimas 

 • Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), Agronomijos fakultetas, 2005 – 2009, Agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Sodininkystės ir apželdinimo studijų programa.
 • Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), Agronomijos fakultetas, 2009 – 2011, Agronomijos magistro kvalifikacijos laipsnis, Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa.
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2011-2015, Žemės ūkio mokslų srities, Agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos.
Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Žemės ūkio srities Agronomijos krypties. 2016 m. apginta disertacija tema „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“.
Mokslinės veiklos kryptys
 1. Botrytis genties grybų sukeliamos sodo ir daržo augalų ligos.
 2. Botrytis genties grybinių ligų žalingumo vertinimas.
 3. iMETOS®sm prognozavimo modelių įvertinimas Botrytis spp. sukeliamų infekcijų prognozavimui Lietuvoje.
 4. Botrytis genties grybų rūšių biologinės įvairovės tyrimai naudojant DNR molekulinius žymenis.
 5. Augalų apsaugos produktų biologinio efektyvumo tyrimai (GEP sertifikatas).
Kvalifikacijos kėlimas
 1. Mokymai EU Biocomes „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“. Schwentinental, Vokietija. 2017 Sausio 17-19 d.
 2. Mokymai „ARM programos naudojimo ypatybės bei naujovės Gylling Data Management Inc“ Stanstedas, Londonas, Anglija. 2016 Spalio 23-25 d.
 3. Mokymai “DuPont: FieldPro”, LAMMC ZI, Akademija, 2016 m. Vasario 10-11 d.
 4. Stažuotė „iMETOS®sm ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos naujovės Pessl Instruments GmbH“, Weiz, Austrija. 2015 m. Vasario 9-13 d.
 5. 1,5 mėnesio stažuotė Valstybiniame Latvijos Sodininkystės institute Augalų patologijos ir entomologijos skyriuje. Botrytis spp. genetinės įvairovės tyrimų metodikos įsavinimas. Dobelė, Latvija, 2014 m. Kovo 3 d. – Balandžio 12 d.
 6. Mokymai ,,Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa“ (Augalų sveikata), 16 akad. val. VšĮ LŽŪKT, Akademija, Kauno r., 2014 Balandžio 29-30 d.
 7. Mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“. LAMMC ZI, Akademija. 2013 m. Lapkričio 11-15 d.
 8. Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija. Projekto kodas: VP1-3,1-ŠMM-05-K-02-025. LAMMC ŽI, Akademija, Kėdainių r. 2012 m. Gruodžio 11-12 d.
Dalyvavimas projektuose
 1. ,,Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“ (Nr. SIT 15011) pagal Nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Laikotarpiu nuo 2016-09-19 iki 2018-12-31. Vykdytoja
 2. „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija“ Nr. MT-16-2. Finansuojamas iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonei „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“. Nuo 2016-05-26 iki 2016-11-24. Vykdytoja.
 3. NMA LŽŪM projektas „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“ (sutartis 1PM-PV-13-2-007622) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ Vykdymo laikotarpis: 2014–2015 m.
 4. „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“ pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ (sutartis Nr. SVE-02/2012, registracijos Nr. SVE-12011), laikotarpiu nuo 2012-08-01 iki 2015-12-31.
 5. Tarptautinis mokslinių tyrimų projektas „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“ (EUPHRESCO II) (LR Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-512). Laikotarpiu nuo 2013-07-17 iki 2015-06-30.
 6. LR ŽŪM MTTV projektas Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos modelių kūrimas programa ,,Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“ Nr. P1–75. Laikotarpiu nuo 2012-01-17 iki 2012-12-31.
Mokslinės ir profesinės organizacijos ⦁ Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) narė
⦁ Lietuvos augalų fiziologų draugijos (LAFD) narė
⦁ Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) narė
⦁ Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos (NJF) narė
⦁ Tarptautinės augalų apsaugos asociacijos (IAPPS) narė
Publikacijos ir pranešimai Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazėje:

 1. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Suproniene S. 2016. Effective onion leaf fleck management and variability of storage pathogens. Open Life Sciences, 11: 259–269, Doi:10.1515/biol-2016-0036.
 2. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Viškelis J., Luksiene Z., 2016. Attempts to use photosensitization for preservation of strawberry cultivar ‘Darselect’: effects on shelf-life, nutritional and organoleptic properties” excluding Photosensitization for preservation of strawberry. Journal of Plant Diseases and Protection, 123 (3): 125-131. Doi:10.1007/s41348-016-0020-5.
 3. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L. Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest techologies reducing berry contamination. Žemdirbytsė-Agriculture, 104(4): 411-416.
 4. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2014. Species ratio, spring emergence, population dynamics and damage of sawflies Hoplocampa minuta and H. flava in plum orchard in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 101(1): 91-98.
 5. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two diffrently managed apple orchards in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 101(2): 205-214.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose „Scopus journal title list“ duomenų bazėje bet neturinčiuose cituojamumo rodiklio (Impact Factor)

 1. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Survilienė-Radzevičė E., Supronienė S. 2013. Investigation of Botrytis cinerea risk forecasting model in strawberries. Proceedings of Latvian Academy of Science, Section B. Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 195-198.

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, referuojamuose „ISI Web of Science“ duomenų bazėje bet neturinčiuose cituojamumo rodiklio (Impact Factor)

 1. Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Evaluation of iMETOS®sm Botrytis cinerea and Botrytis squamosa forecasting models in different agro-ecological regions. Rural Development 2013: Proceedings, 6 (2): 250-253. (ISI Proceedings).

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų

 1. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2015. Botrytis cinerea infekcijos rizikos prognozavimas svogūnų pasėlyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 15-24.
 2. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2015. Daržinės braškės patogenai bei jų paplitimo įvertinimas Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė 34 (3-4): 47-58.
 3. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Lukšienė Ž. 2015. Alternatyvių augalų apsaugos priemonių įtaka braškių augumui ir produktyvumui bei kekerinio puvinio plitimui. Sodininkystė ir daržininkystė 34 (3-4): 71-78.
 4. Survilienė E., Rasiukevičiūtė N., Duchovskienė L. 2015. Galimybė kontroliuoti ligas baltagūžiuose kopūstuose su Cabrio Duo. Sodininkystė ir daržininkystė 34 (3-4): 59-70.
 5. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė D., Mulerčikas P., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2015. Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae) paplitimas ir kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, ISSN 1392-3714, T. 19: 31-40.
 6. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė D., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2015. Ligų paplitimas ir jų kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens Hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, ISSN 1392-3714, T. 19: 41-50.
 7. Valiuškaitė A., Survilienė E, Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 129-137.
 8. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2012. Alternaria dauci infekcijos prognozavimas skirtinguose agroekologiniuose regionuose su iMETOS®sm ligų prognozavimo sistema. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 77-85.
 9. Rasiukevičiūtė N., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2011. Kompleksinis temperatūros ir drėgmės poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (2): 85–93.

2017-01-23