Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Laisvūnė Duchovskienė

Laisvūnė Duchovskienė   Mokslininkės kortelė

Vardas Pavardė Laisvūnė Duchovskienė
Gimimo data ir vieta 1968 01 07 , Radviliškis
Pareigos skyriuje

Mokslo darbuotojaLietuvos Agrarinių ir Miškų Mokslų Centro Filialo

Sodininkystės ir Daržininkystės Instituto

Augalų apsaugos laboratorijos

El. paštas laisve.d(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 37 555217
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: Aukštasis,1996, Lietuvos žemės ūkio universitetas, agronomijos fakultetas, Agronomijos magistrasKvalifikacijos kėlimas :

NOVABA post-graduate research course, „Biological control of pests and parasites“ 1998.

„Anglų kalbos žinių tobulinimas“, pažymėjimo Nr. 23712, 2004-11-30 iki 2005 -03-22.

„Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, pažymėjimo Nr.88, 2011.

CRC Consulting „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“, pažymėjimo Nr. 1212/LAMMC-27

EODA R-Training. Nov. 11 th 2013 and Nov. 15th 2013.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktaras, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 2003 m. apginta disertacija tema „Svogūninių daržovių kenkėjai ir apsaugos priemonės nuo jų”.
Mokslinės veiklos kryptys

Daržovių kenkėjai ir jų natūralus priešai, jų bioekologija ir epidemiologija.Kenkėjų žalingumas skirtingose daržininkystės sistemose

Biologinių ir cheminių produktų efektyvumo (GEP) tyrimai.

Tetranychus urticae atsparumo insekticidams tyrimai

Sprendimo priėmimo sistemų (DSS) taikymas augalų apsaugai nuo kenkėjų.

Dalyvavimas projektuose Projekto pavadinimas:LVMSF prioritetinės krypties ekosistemų ir klimato pokyčiai projektas Sumedėjusių augalų fiziologinės ir biocheminės reakcijos į gamtinių ir atropogeninių veiksnių stresą (FIBISTRES) – dalyvauta. 2005-2006 m.
Mokslinės ir profesinės organizacijos NJF narė
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Duchovskis P., Brazaitytė A., Juknys R., Januškaitienė I., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., Burbulis N., Šikšnianienė J.B., Baranauskis K., Sliesaravičius A., Duchovskienė L., Stanys V., Bobinas Č. 2006. Changes of Physiological and Genetic Indices of Lycopersicon Esculentum Mill. by Cadmium under Different Acidicity and Nutrition. Polish J. Environ. Stud. 15(2). P. 235-242.

2. Raudonis L., Duchovskienė L., Valiuškaitė A., Survilienė E. 2010. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in apple-tree orchard. Zemdirbyste – Agriculture, 97-(1), 49-54.

3. Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Karklelienė R. 2012. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science 62 (1): 16-22.

4.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root yield, quality and disease resistance of organically grown carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids and cultivars. Zemdirbyste=Agriculture, vol. 99, No. 4, p. 393-398.

5. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two differently managed apple orchards in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, (101):2, 205-214.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Tamosiunas R., Duchovskiene L., Valiuskaite A. 2013. Monitoring of sawfly populations (Hymenoptera: Symphyta: Hoplocampa spp.) in plum and apple orchards using visual traps. Proceedings of Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 130-135.

2.Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Evaluation of iMETOS®sm Botrytis cinerea and Botrytis squamosa forecasting models in different agro-ecological regions. Proceedings of the 6th International Scientific conference „Rural Development 2013″. Vol. 6 (2): 254-257.

3.Valiuškaitė A., Survilienė E, Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 129-137.

4.Duchovskienė L., Survilienė E. Effect of insecticides on the most widely spread cabbages pest in white cabbages. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1):35-42.

5.Survilienė E., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė L. Carrot Alternaria leaf blight management using forecasting model. Proceedings II of the 5th International scientific conference „Rural development 2011“. ASU, Kaunas distr., Lithuania, 24-25 November, 2011, p. 227–231.

6.L. Raudonis, L. Duchovskienė, Valiuškaitė A., Survilienė E. 2010. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in apple-tree orchard. Zemdirbyste – Agriculture, 97-(1), 49-54.

7.Duchovskienė L., Maročkienė N., Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lind. gausumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(1), 51-61.

8.Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Duchovskienė L. 2010. Valgomojo svogūno (Alium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(2), 33-41.

9.Survilienė E., Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. 2010. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(3), 35-43.

10.Duchovskienė L., Starkutė R., Tamošiūnas R. 2010. Abundance of cabbage aphid and their natural enemies in differently fertilized and covered with agro-film white cabbage. Sodininkystė ir daržininkystė, 29(4), 59-66.

11.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable crops research bulletin, 73:

12.Karklelienė R., Viškelis P. Radzevičius A., Duchovskienė L. 2009. Evaluation of Productivity and Biochemical Composition of Perspective Red Beet breeding Number. Acta Horticulturae No 830, Vol. 1: 255-260.

13.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot (Daucus sativus Röhl.) of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, Vol. 7 (special issue 1), 305-310.

14.Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(1): 85-94.

15.Duchovskienė L., Raudonis L., Karklelienė R., Starkutė R. 2009. Toxicity of insecticides to predatory mite Phytoseuilus persimilis in cucumber. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3):41-46.

16.Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Effect of Abamectin on two-spotted spider mite and leaf miner flies in greenhouse cucumbers. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3): 47-56.

17.Raudonis L., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Survilienė E. 2009. Toxicity of biopesticides to green apple aphid in apple-tree. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3):173-179.

18.Starkutė R., Duchovskienė L., Zalatorius V. 2009. Influence of preplant and vegetable crop rotation links on carrot yield and damage of pests. Sodininkystė ir daržininkystė, 28(3):217-224.

19.Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A. , Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10-16.

2015-01-09