Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Dalyvavimas šalies mokslo programose

Dalyvavimas šalies mokslo programoseLogo

 

Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Skirtingo aplinkos oro drėgnio įtaka liofilizuotų aktinidijų vaisių drėgmės sorbcijai ir pusiausvyriniam drėgniui“, Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/01. UAB „Rūta“ Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.06.10. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Įvairių veislių šaltalankio uogų cheminės sudėties įvertinimas nektarų ir aliejaus gamybai“, Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/03. UAB „AGROCO“ Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.05.02. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Dėl mokslinių tyrimų atlikimo „Pjaustytų obuolių apsaugojimo nuo polifenolių oksidacijos ir vaisių rudavimo tyrimai“, Sutartis 2012 m. gruodžio 17 d. Nr. BTL 2013/23. UAB „Salpronė“ Sutarties trukmė 2012.12.17-2013.05.15. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Sutartis „Dėl MTEP ir naudojimosi laboratorijos ištekliais“, 2012 m. birželio mėn. 21 d. UAB “Paslaugos žemdirbiams” Trukmė – neterminuota. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. birželio 15 d. sutartis Nr.BTL2013/04 „Maistinio acto, praturtinto uogų ekstraktais ar sultimis, prototipų sukūrimas ir jų biocheminis įvertinimas“ su UAB „Kompetencijos gildija“. Trukmė 2013.06.15-2013.12.02. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. birželio 15 d. sutartis Nr.BTL2013/05 „Kriaušių pagardo fiziko-cheminis įvertinimas ir jo gamybos technologinio proceso modeliavimas ir optimizavimas“ su UAB „Tobulas paveikslas“. Trukmė 2013.06.15-2013.12.02. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Mokslinio tyrimo paslaugų 2013 m. liepos 01 d. sutartis Nr.BTL2013/07 „Vaisių ir daržovių liofilizacijos proceso sekimo, optimizavimo, duomenų kaupimo ir grafinio atvaizdavimo sistemos sukūrimas“ su UAB „Baltic Food Technologies“. Trukmė 2013.07.01-2013.12.02. Biochemijos ir technologijos laboratorija
Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas. (Sutartis Nr. BLN13-9, 2013-09-10 d. 2013 m. Daržo augalų selekcijos sektorius
Augalinių liekanų mineralizacijos proceso optimizavimas ir jo įtaka dirvožemio ekositemos gerinimui. UAB “Baltic Agro”, sutartis Nr. 2-4, 2013-01-11 Daržininkystės technologijų sektorius
Naujos agrotechnologijos ir agrobiologinių priemonių sistemos įtaka daržo augalų produktyvumui ir dirvos humuso kiekio padidinimui, sutartis Nr. 28-1, UAB “Biržų žemtiekimas” 2013-03-28. Daržininkystės technologijų sektorius
Papildomo lauko daržovių tręšimo per lapus įtaka saugiam ir ekonomiškai pagrįstam derliaus biopotencialo didinimui.”, sutartis Nr. 27, UAB “Vitera Baltic” 2013.04.09. Daržininkystės technologijų sektorius
Huminių medžiagų naudojimo įtaka daržo augalų sodinamosios medžiagos kokybės pagerinimui ir produktyvumo optimizavimui, ūkio subjektas ūkininkas Almantas Pivoriūnas, sutartis Nr 32, 2013. 09. 02 Daržininkystės technologijų sektorius
Projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“pagal Nacionalinę mokslo programą „Sveikas ir saugus maistas“(sutartis Nr. SVE-02/2012, registracijos Nr. SVE-12011), nuo 2012-08-01 iki 2015-12-31. Augalų apsaugos laboratorija
Fotofiziologiniai efektai augalų antrinio metabolizmo valdymui. LMT proveržio idėjų programa, 2012-2013. Augalų fiziologijos laboratorija
„Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas 2012-2013. Augalų fiziologijos laboratorija
Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei”. Lietuvos mokslo taryba, sutartis Nr. SVE-02/2011 Data: 2011.10.01. Laikotarpis 2011.10.01 – 2014.07.31. Daržo augalų selekcijos sektorius
Projektas Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei. Sutartis Nr. SVE-02/2011. Trukmė 2011-09-12-2014. Sodininkystės technologijų skyrius
Projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“. Sutartis Nr. SVE-02/2012 2013 Sodininkystės technologijų skyrius
Projektas: Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas. Sutartis Nr.1 PM- PV-10-1-003060. Trukmė 2011.01.14.—2013.12.31. Sodininkystės technologijų skyrius
Projektas “Universalių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB). Sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 veiklos Nr. 1.2.3.1 . Trukmė 2011.01.14.—2013.12.31. Sodininkystės technologijų skyrius

2014-02-25