Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Edita Dambrauskienė

Mokslininkės kortelė

Edita Dambrauskiene

 

Vardas Pavardė Edita Dambrauskienė
Gimimo data ir vieta 1964 10 27, Kauno rajonas
Pareigos skyriuje Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas e.dambrauskiene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8 682 47387
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1988 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademija (Aleksandro Stulginskio Universitetas), Agronomijos fakultetą. Specialybė – mokslinis agronomas.

Kvalifikacijos kėlimas:

 • Mokslinė stažuotė Kijevo žemės ūkio akademijoje, 1989, Ukraina.
 • Mokslinė stažuotė Olštyno žemės ūkio ir technikos akademijoje, 1997, Lenkija.
 • Mokymai „Naujausios vaisių ir daržovių perdirbimo technologijos“, pažymėjimo nr. 000647 (2004).
 • Mokymai „Maisto naujausių technologijų ypatumai ir pritaikymas vaisių ir daržovių perdirbimui“, pažymėjimo nr. 778 (2005).
 • Mokymai „Žmonių išteklių kokybės gerinimas žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų srityje“, pažymėjimas nr. VS-06/10 (2007).
 • Mokymai „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, pažymėjimo nr. 82 (2011).
 • Mokymai „Laiko planavimas ir organizavimas“, paž. nr. 153 (2011).
 • „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“, pažymėjimo nr. 1212/LAMMC-29 (2012).

„Mokymai apie tarptautinius standartus mokslinės dokumentacijos valdymui ir naujų augalų bei gyvūnų veislių teisinę apsaugą“, pažymėjimo nr. 12/A-14-2 (2012 m. birželis, spalis).

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų srities, agronomijos krypties. 1998 m. apginta disertacija “Įvairaus ankstyvumo porų veislių auginimo galimybės Lietuvoje”.
Mokslinės veiklos kryptys Vaisių, uogų, daržovių, aromatinių ir vaistinių augalų kokybė, laikymas, žaliavos paruošimo ir perdirbimo technologijos. Pramoninių vaistinių augalų auginimo technologijos.
Dalyvavimas projektuose

LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, 2011–2014.

ŽŪM projektas „Pramoninė vaistinio valerijono auginimo technologija“, 2008-2011.

LŠMM projektas “Universalių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)”, 2011–2013 m.

LŠMM projektas “Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimui“. 2013–2015.

Sodo ir daržo augalų veislių autorius (bendraautorius) Agurkų hibridų ‚Troliai‘(2000), Ulonai‘(2000), Pūkiai‘(2001), ‚Gintai‘, (2006), Artai‘(2006) bendraautorė.
Publikacijos ir pranešimai

Knygos: „Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos“ (2006, su bendraautoriais); „Vaistažolių verslas“ (2007, su bendraautoriais); „Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“ (2013, su bendraautoriais).

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

 1. Rubinskienė M., Viškelis P., Dambrauskienė E., Viškelis J., Karklelienė R. 2015. Influence of Mentha x piperita L. drying methods on the essential oil and chlorophyll quantity. Žemdirbystė-Agriculture 102(2): 223- 228.
 2. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Hort. Sci. (Prague), Vol. 41 No. 3: 131-137.
 3.  Lamanauskas N., Eisinaitė V., Sakalauskaitė J., Viškelis J., Dambrauskienė E., Viškelis P. Drying methods and their implication on quality of some medical plants // Planta Medica. 2014. Vol. 80(16).  LP87. P. 1556-1556.
 4. Baranauskienė R., Venskutonis P. R., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2013. Harvesting time influences the yield and oil composition of Origanum vulgare L. Ssp. Vulgare and ssp. Hirtum. Industrial Crops and products, 49: 43-51.
 5. Sakalauskaitė J., P. Viskelis, E. Dambrauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Brazaitytė, P. Duchovskis, D. Urbonavičienė. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 1266-1271.
 6. Sakalauskaitė J., Viškelis P., Duchovskis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Brazaitytė A. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil (Ocinum basilicum L.) growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol. 10 (3&4): 342-346.
 7. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root-crop quality, yield and plant resistance to disease of organically grown carrot hybrids and cultivars. Žemdirbystė-Agriculture, 99(4): 393- 398.
 8. Viškelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Dambrauskienė E. 2010. Bioactive compounds and antioxidant activity of small fruits in Lithuania. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol. 8 (3&4): 259-263.
 9. Dvaranauskaite A., Venskutonis P. R., Raynaud C., Talou T., Viškelis P., Dambrauskiene E. 2008. Characterization of steam volatiles in the essential oil of black currant buds and the antioxidant properties of different bud extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 56 (9): 3279–3286. DOI: 10.1021/jf7037168.
 10. Baranauskienė R., Venskutonis P. R., Viškelis P., Dambrauskienė E. 2003. Influence of Nitrogen Fertilizers on the Yield and Composition of Thyme (Thymus vulgaris) // Journal of Agricultural and Food chemistry. 51. P.7751-7758.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

 1. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė. 33(1–2). P. 53-59.
 2. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49-54.
 3. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N, Dambrauskienė E., Duchovskienė L.. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė. 31(1–2). P. 50-54.
 4. Dambrauskienė E., Rubinskienė M., Viškelis P., Karklelienė R. 2011. Lapinių petražolių biocheminė vertė. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(1): 55-60.
 5. Širvaitytė J., Šiugždaitė J., Valeika V., Dambrauskiene E. 2011. Application of essential oils of thyme as natural preservative in leather tanning. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 2012. 61(3). 220-227.
 6. Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P., Rubinskienė M. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinių augalų produktyvumui ir kokybei. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Nr. 23. 189-193.
 7. Karklelienė R., E. Survilienė, N. Maročkienė, E. Dambrauskienė, A. Radzevičius, L. Duchovskienė 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29(2): 33–41. ISSN 0236 – 4212.
 8. Dambrauskienė E., Karklelienė R., Viškelis P. 2010. Ekologiškų trąšų įtaka vaistinio čiobrelio žolės derliui ir biocheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė. 29 (1). 73-79.
 9. Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė. 2009. Evaluation of Productivity and Biochemical Composition of Edible Root Celery. Acta Horticulturae, 830(1): 115-119.
 10. Bobinaitė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Jankauskienė J., Rubinskienė. 2009. Carotenoids, Ascorbic Acid and Physical Properties of Tomatoes. Acta Horticulturae, 830 (1): 249-254.
 11. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot cultivars (Daucus sativus Röhl.) in Lithuania.  Agronomy Research, 7(1): 305-310.
 12. Dambrauskienė E., Viškelis P., Karklelienė R. Productivity and biochemical composition of Mentha piperita L. of different origin. Biologija. 2008. Vol. 54. No. 2. P. 105-107.
 13. Karklelienė R., Dambrauskienė E. Radzevičius A. 2008. Evaluation of the morphological, physiological and biochemical parameters of edible carrot (Daucus sativus Röhl.) Biologija. Vol. 54. No. 2. P. 101-104.
 14. Survilienė E., Dambrauskienė E. 2006. Effect of different active ingredients of fungicides on Alternaria spp. Growth in vitro // Agronomy Research. 4. P. 403-406..

2016-02-12