Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Vidmantas Bendokas

Mokslininko kortelė

Vidmantas Bendokas

Vardas Pavardė Vidmantas Bendokas
Gimimo data ir vieta 1980-08-31, Kaunas
Pareigos skyriuje Vyresnysis mokslo darbuotojas, Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius
El. paštas v.bendokas(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370-37-555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

2003 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.Diplomas: Aplinkotyros bakalauras.

2005 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Cheminės analizės magistras

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas 2011 m. Biomedicinos mokslo srities, agronomijos mokslo krypties daktaras. Disertacijos tema „Obels vainiko architektūros genetinė kontrolė ir paveldėjimas“.
Mokslinės veiklos kryptys Sodo augalų genetinio polimorfizmo tyrimai. Sodo augalų metabolomika. Genų raiškos tyrimai. Sodo augalų selekcija.
Dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas. Metai:LR AM užsakomasis darbas. „Genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo darbų, metodikos ir išvadų parengimas“. 2006-2007 m.

Programa „Genofondas“ sodo augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai. 2006-2008 m.

Pramoninės biotechnologijos plėtros projektas „ Vaisiniai augalai – natūralių antocianinų producentai“. 2007-2009 m.

LVMSF projektas „Juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės (reversijos) viruso BRV ir jį lydinčių nepovirusų ArMV, SLRV ir RRV plitimo būdų bei svarbesniųjų platintojų tyrimai“. 2007 m.

LR AM užsakomasis darbas. „GMO rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai vertinimo darbų ir išvadų parengimas“. 2008-2009 m.

LMT mokslinių tyrimų projektas „Molekuliniai žymenys atsparumo Cecidophyopsis ribis genams identifikuoti Ribes genties augaluose“ dalyvis. 2009-2011 m.

LR AM užsakomasis darbas. „Genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai vertinimo paslaugų ir išvadų parengimas“. 2010 m.

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“. 2011-2014 m.

Visuotinės dotacijos projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“. 2011-2012 m.

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianinų biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“. 2012-2015 m.

COST veikla „Sustainable production of high-quality cherries for the European market“. FA1104, 2012-2016 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos biochemikų draugijaLietuvos biotechnologų asociacija
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V. 2014. Predicting apple tree (Malus × domestica Borkh.) canopy architecture: phytohormone balance in juvenile hybrids. Zemdirbyste – Agriculture. 101(3): 327-332

2.Danusevičius D., Buhowska J., Stanys V., Šikšnianianė J., Marozas V., Bendokas V. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany. 31: 344–352. doi: 10.1111/j.1756-1051.2012.01575.x

3.Anisimovienė N., Jankauskienė J., Jodinskienė M., Bendokas V., Stanys V., Šikšnianas T. 2013. Phenolics, antioxidative activity and characterization of anthocyanins in berries of blackcurrant interspecific hybrids. Acta Biochimica Polonica. 60(4): 767-772

4.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., Stanys V. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding. 131(1):180-185. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01902.x

5.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V.., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Žemdirbystė – Agriculture. 99(2): 125-130.

6.Mazeikiene I., Bendokas V., Stanys V., Siksnianas T. 2012. Molecular markers linked to resistance to the gall mite in blackcurrant. Plant Breeding. 131(6): 762—766. doi:10.1111/j.1439-0523.2012.01995.x

7. Jarmalavičienė R., Kornyšova O., Bendokas V., Westerlund D., Buszewski B., Maruška A. 2008. Restricted-access media development for direct analysis of drugs in biofluids using capillary liquid chromatography. Anal Bioanal Chem. 391: 2323–2328.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Liegiute S., Bendokas V., Sasnauskas A., Liobikas J., Majiene D., Kopustinskiene D. M., Siksnianas T., Anisimovienė N., Trumbeckaite S. 2014. Antioxidative and Antimicrobial Activity of Anthocyanin-rich Extracts from Small Fruits of Blackcurrant and Cherry. Acta Horticulturae. 1040: 173-177

2.Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. 2013. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Hort. (ISHS) 976:523-527

3.. Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. 2013. Malus sp. – V. inaequalis Interaction Characteristics among Accessions of Apple Genetic Resources. Acta Hort. (ISHS) 976:567-572

4.Siksnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitiene I., Stanys V. 2013. Anthocyanin content and stability in Ribes species and interspecific hybrids. Rural Development. 6(2): 258-261

5.Baniulis D., D.Gelvonauskienė, R.Rugienius, A.Sasnauskas, G.Stanienė, I.Stepulaitienė, B.Frercks, S.Sikorskaitė, V.Lukoševičiūtė, I.Mažeikienė, J.B.Šikšnianienė, Š.Morkūnaite-Haimi, P.Haimi, V.Bendokas, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 21-48.

6.Liegiute S., Bendokas V., Sasnauskas A., Liobikas J., Majiene D., Kopustinskiene D. M., Siksnianas T., Anisimovienė N., Trumbeckaite S. Antioxidative and Antimicrobial Activity of Anthocyanin-rich Extracts from Small Fruits of Blackcurrant and Cherry. Acta Horticulturae. In press

7.Bendokas V., Mazeikiene I., Baniulis D., Stanys V., Siksnianas T. Application of P gene donors in breeding of black currant resistant to gall mite. Acta Horticulturae. In press

8.Sikorskaite S., Gelvonauskiene D., Bendokas V., Stanys V., Baniulis D. Malus sp. – V. inaequalis Interaction Characteristics among Accessions of Apple Genetic Resources. Acta Horticulturae. In press

9.Danusevičius D., Buhowska J., Stanys V., Šikšnianianė J., Marozas V., Bendokas V. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany. Pateikta spaudai.

10.Savickiene, N., Baniulis, D., Bendokas, V., Balciunaite, G., Draksiene, G., Peciura, R., Serniene L. 2012. Research update: Lectin enriched fractions of herb and dry extract of Urtica dioica L. J. Med. Plants Res. 6(5): 888–892.

11.Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė. 30(1): 3-13.

12.Bendokas V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Stanys V. 2010. Koloninės obels vainiko formos nustatymas juvenaliniame periode. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Ataskaitinės mokslinės konferencijos medžiaga. 23:52-58

2015-01-05