Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Nacionaliniai projektai

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

 • Visuotinės dotacijos projektai:
  „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliariai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“. Vadovas D. Baniulis. 2011–2015 m.
 • Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektai:
  Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui“. Vykdytojai: VDU, LAMMC SDI. Vadovas S. Šatkauskas (VDU). 2014–2015 m.
  „Antocianinių biosintezės kelio genų raiška sodo augaluose“. Vykdytojai: LAMMC SDI ir VU Biotechnologijos institutas. Vadovė V. Kazanavičiūtė (VU BI). 2012–2015 m.
  „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių augų mikrobiologinei saugai ir kokybei“. Vykdytojai: LAMMC SDI, VU. Vadovai: Ž. Lukšienė (VU), A. Valiuškaitė. 2012–2015 m.
 • Mokslininkų grupių projektai:
  „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei (NOXENDO)“. Vadovas prof. habil. dr. V. Stanys. 2013–2015 m.
  „Vaisių krūvio ir poskiepių įtakos obelų vaismedžių derėjimo periodiškumui fiziologinis pagrindimas“. Vykdytojas: LAMMC SDI. Vadovė dr. G. Samuolienė. 2014–2016 m.
 • Mokslininkų grupių projektai, skirti bendradarbiauti su JAV mokslininkais:
  „Endofitų įtaka augalų streso in vitro sąlygomis indukuojamai aktyvių deguonies junginių sintezei“. Vykdytojai: LAMMC SDI ir Montanos valstijos universitetas. Vadovas prof. habil. dr. V. Stanys. 2013–2015 m.
 • Podoktorantūros stažuotės:
  „Fenolinius junginius kaupiančių vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų gamybos technologijos optimizavimas ir jų kokybės vertinimas“. Vadovas P. Viškelis. 2013–2015 m.

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

 • Parama taikomiesiems tyrimams vykdyti:
  „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių–poskiepių derinių tyrimai“. Vadovas J. Lanauskas. 2014–2015 m.
 • Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos projektai (demonstraciniai bandymai)