Agrarinių ir miškų mokslų centras

Nuorodos

FBbaneris

Interreg projektasInterreg projektasInterreg logo

2014 metų publikacijos

2014 m. paskelbtų publikacijų sąrašas

 

STRAIPSNIAI,

leidiniuose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje su citavimo indeksu

1.Brazinskiene V., Asakaviciute R., Miezeliene A., Alencikiene G., Ivanauskas L., Jakstas V., Viskelis P., Razukas A. 2014. Effect of farming systems on the yield, quality parameters and sensory properties of conventionally and organically grown potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Food Chemistry, 145: 903-909.

2.Fazio G., Wan Y., Kviklys D., Romero L., Adams R., Strickland D., Robinson T. 2014. Dw2, a new dwarfing locus in apple rootstocks and its relationship to induction of early bearing in apple scions. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 139 (2): 87-98.

3.Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M, Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Hort. Sci. (Prague), 41 (3): 131–137.

4.Kviklys D., M. Liaudanskas, V. Janulis, P. Viškelis, M. Rubinskienė, J. Lanauskas, N. Uselis. 2014. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60 (5): 234–240.

5.Lamanauskas N., Viškelis P., Bobinaitė R., Viškelis J., Bobinas Č., Šatkauskas S. 2014. Pulsed electric field assisted drying of Actinidia kolomikta fruits. Planta Medica, LP85, 80 (16): 1555-1555.

6.Lamanauskas N., Eisinaitė V., Sakalauskaitė J., Viškelis J., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Drying methods and their implication on quality of some medical plants. Planta Medica, LP87, 80 (16): 1556-1556.

7.Liaudanskas M., Viškelis P., Jakštas V., Raudonis R., Kviklys D., Milašius A., Janulis V. 2014. Application of an optimized HPLC method for the detection of various phenolic compounds in apples from Lithuanian cultivars. Journal of Chemistry, 2014: 1-10.

8.Liaudanskas M., Viškelis P., Raudonis R., Kviklys D., Uselis N., Janulis V. 2014. Phenolic Composition and Antioxidant Activity of Malus domestica Leaves. The Scientific World Journal, 2014: 1-10.

9.Raudone L., Bobinaite R., Janulis V., Viskelis P., Trumbeckaite S. 2014. Effects of raspberry fruit extracts and ellagic acid on respiratory burst in murine macrophages. Food and Function, 5: 1167-1174.

10.Raudone L., Raudonis R., Janulis V., Viskelis P. 2014. Quality evaluation of different preparations of dry extracts of birch (Betula pendula Roth) leaves. Natural product research, 28 (19): 1645-1648.

11.Raudonis R., Raudonė L., Gaivelytė K., Viškelis P., Janulis V. 2014. Phenolic and antioxidant profiles of rowan (Sorbus L.) fruits. Natural Product Research, 28 (16): 1231-1240.

12.Raudonis R., Raudone L., Janulis V., Viskelis P. 2014. Flavonoids in cultivated berries of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Planta Medica, LP24, 80 (16): 1545-1545.

13.Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109-118.

14.Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium L.) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 85–90.

15.Sirtautas R., Virsile A., Samuoliene G., Brazaityte A., Miliauskiene J., Sakalauskiene S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supp lemental blue, cyan and green LEDs. Žemdirbystė-Agriculture, 101 (1): 75-78.

STRAIPSNIAI,

Kitose bazėse referuojamuose periodiniuose leidiniuose:

1.Čeidaitė A., G. Samuolienė, P. Duchovskis. 2014. Skirtingos šviesos spektro sudėties įtaka ridikėlių (Raphanus sativus L.) augimo parametrams ir pigmentų kiekiui lapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (3-4): 53-61. http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/33

2.Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2014. Puslaidininkinių ir aukšto slėgio natrio lempų emituojamos šviesos poveikis pomidorų daigų augimui skirtinguose substratuose . Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (3-4): 41-52. http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/33

3.Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2014. Šviesą emituojančių diodų ir aukšto slėgio natrio lempų poveikis agurkų daigams auginant skirtinguose substratuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 61-73. http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/33-1ir2/33%281%E2%80%932%2961.pdf

4.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei // Sodininkystė ir daržininkystė. 2014. T. 33 (1–2). P. 53–59. http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/33

5.Leliūnienė J., G. Samuolienė, E. Klimas, P. Duchovskis. 2014. Impact of fertilization and sowing time on formation of productivity seedling elements of Festulolium. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12 (2): 515-519. http://world-food.net/download/journals/2014-issue_2/2014-issue_2-agriculture/a46.pdf

6.Maročkienė N. 2014. Valgomosios gelteklės ir valgomojo pūtelio ekologiškai auginamų profiliuotoje dirvoje biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai, 5(10): 119–123. http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2014_119_123.pdf

7.Mažeikienė I., Šikšnianienė J. B. 2014. Latentinio obelų stiebų duobėtumo viruso genetinė įvairovė Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1-2): 19-31. http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/Documents/33%281%E2%80%932%29

8.Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. Tomato fruit color changes during ripening on vine // World academy of science, engineering and technology. 2014. Vol.86. P. 490-492.

9.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Urbonavičienė D., Pauliucenkaitė A. Homogenizavimo proceso įtaka morkų-obuolių sulčių kokybei ir technologinėms savybėms. Sodininkystė ir daržininkystė. 2014. T. 33(2) (spaudoje). http://sodininkyste-darzininkyste.lsdi.lt/straipsniai/33

Konferencijų tezės, straipsniai:

1.Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J. 2014. Šviesą emituojančių diodų ir aukšto slėgio natrio lempų apšvietimo poveikis agurkų daigų fotosintezės rodikliams. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2014-11-06. Pranešimų tezės, 36. (www.ftmc.lt/lt/apie-mus/renginiai/renginiai-svetur/20141106_kvietimasprograma.pdf programa) (60 dalyvių)

2.Bagdonavičienė A., A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, G. Samuolienė, A. Viršilė, J. Miliauskienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis. 2014. Comparison of Light-Emitting Diodes and High-Pressure Sodium Lamps Lighting Effects on Tomato Transplants. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 34. (77 dalyviai)

3.Bobinaitė R., Šatkauskas S., Lamanauskas N., Pataro G., Ferrari G. The influence of PEF pre-treatment of frozen blueberries for the improvement of mass transfer. PEF-School: School on Applications of Pulsed Electric Fields For Food Processing, January 20-23, 2014, Zaragoza, Spain: Proceedings of the COST TD1104 School on Applications of Pulsed Electric Fields For Food Processing/ University of Zaragoza. Zaragoza. Abstract book. 2014, p. 123 (Tarptautinė, 91 dalyvis).

4.Bobinaitė R., Šatkauskas S., Lamanauskas N., Viškelis P., Pataro G., Ferrari G. Effect of pulsed electric field treatment of blueberries on juice yield and quality //9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-Being“. FOODBALT 2014. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Abstract Book. 2014. P. 38. (Tarptautinė, 134 dalyviai).

5.Bobinaitė R., Šatkauskas S., Lamanauskas N., Viškelis P., Pataro G., Ferrari G. Pulsed electric field assisted extraction of phenolic compounds from blueberries //8th international scientific conference „The Vital Nature Sign“. Abstract book. 2014. Kaunas. P. 86. (Tarptautinė, 98 dalyviai).

6.Brazaityte A., A. Bagdonaviciene, J. Jankauskiene, G. Samuoliene, A. Virsile, S. Sakalauskiene, R. Sirtautas, J. Miliauskiene, P. Duchovskis. 2014. The Impact of Light-Emitting Diodes and High-Pressure Sodium Lamps Lighting on the Photosynthesis Parameters of Tomato Transplants. Plant Biology Europe, FESPB/EPSO 2014 Congress. 22nd – 26th June 2014, Dublin, Ireland, Abstract Book, Poster Presentations, 251. (800 dalyvių) http://europlantbiology.org/wp-content/uploads/2014/06/Posters-Final-18.6.2014.pdf

7.Brazaityte A., G. Samuoliene, J. Jankauskiene, S. Sakalauskiene, A. Virsile, R. Sirtautas, A. Novickovas, J. Miliauskiene, V. Vastakaite, L. Dabasinskas, P. Duchovskis. 2014. Soluble Carbohydrates and Chlorophyll Contents in Brassicaceae Microgreens as Affected by Light Intensity and Spectrum. Plant Biology Europe, FESPB/EPSO 2014 Congress. 22nd – 26th June 2014, Dublin, Ireland, Abstract Book, Poster Presentations, 250. (800 dalyvių) http://europlantbiology.org/wp-content/uploads/2014/06/Posters-Final-18.6.2014.pdf

8.Bundinienė O., V. Zalatorius, D. Kavaliauskaitė, R. Starkutė, 2014. Efficiency of the additional fertilization with nitrogen fertilizers growing carrot of exceptional quality and its influence on production storage. 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being“, Conference Proceedings, Jelgava, May 8-9, 155-160 p. (87 dalyviai) http://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2014/FoodBalt_AbstractBook2014.pdf

9.Bundinienė O., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D., Starkutė R. 2014. Efficiency of the additional fertilization with different nitrogen fertilizers and rates in growing of red beet of exceptional quality. 3rd International Conference „Effects of Pre- and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities“ Abstract book. Skienewice, Poland, March 24-25. P 26. (200 dalyvių)

10.Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D. 2014. Effect different nitrogen fertilizers and rate used for additional fertilization on carrot productivity and quality and their interactions. Book of abstracts. Horticulture in quality and culture of life. Lednice. Czech Republic, September 23-26, 2014. P.103. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

11.Čeidaitė A., G. Samuolienė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė, A. Viršilė. 2014. The Effect of Light Spectrum Composition on the Metabolite Content in Lettuce and Beet. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 36. (www.ftmc.lt/lt/apie-mus/renginiai/renginiai-svetur/20141106_kvietimasprograma.pdf programa) (77 dalyviai)

12.Čeidaitė A., G. Samuolienė, P. Duchovskis, A. Brazaitytė, A. Viršilė. 2014. The Effect of Light Spectrum Composition on the Metabolite Content in Lettuce and Beet. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 36. (77 dalyviai)

13.Dambrauskienė E., V. Zalatorius, D. Kavaliauskaitė, R. Karklelienė, O. Bundinienė, 2014. Rausvažiedės ežiuolės (Echinaceja purpureja (L) Monech) pramoninis auginimo technologija. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, mokslinės konferencijos pranešimai 2014, Nr.4, 46-47 p.

14.Duchovskiene L., Tamosiunas R., Surviliene E., Valiuskaite A., Rasiukeviciute N., Dambrauskiene E., Karkleliene R. Zalatorius V. 2014. Diamondback moth (Plutella xylostella L.) Parasitoid Diadegma fenestrale Holmgr. Population density in sustainable growing of white cabbage. Abstracts of Xth European Congress of Entomology ECE, 3-8 August, York, UK. 42 p. (60 dalyvių)

15.Gruzdevienė E., Jankauskienė Z., Butkutė B., Duchovskis P., Brazaitytė A. 2014. Alternatyvių pluoštinių augalų agrobiologiniai ir cheminiai tyrimai Lietuvoje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, 4: 85-87 (88 dalyviai)

16.Juchnevičienė A., Vagusevičienė I., Brazaitytė A. 2014. Azoto trąšų poveikis skirtingų žieminių kviečių veislių grūdų kokybės rodikliams. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2014-11-06. Pranešimų tezės, 15. (www.ftmc.lt/lt/apie-mus/renginiai/renginiai-svetur/20141106_kvietimasprograma.pdf programa) (60 dalyvių)

17.Kviklys, D, Robinson, TL, Fazio, G. Apple rootstock evaluation for apple replant disease. XXIX International Horticultural Congress: IHC2014. 2014. 08. 17-22. Brisbane, Australia. (3000 dalyvių) http://ihc2014.digitalposter.com.au/

18.Kviklys, D. Does the rootstock affect alternate bearing of apple tree? XXIX International Horticultural Congress: IHC2014. 2014. 08. 17-22. Brisbane, Australia. (3000 dalyvių) http://ihc2014.digitalposter.com.au/

19.Kviklys D., A.Čeidaitė, J.Lanauskas, G.Samuolienė. Rootstock impact on apple bearing behaviour. Book of abstracts Horticulture in quality and culture life. September 23-26, 2014, Lednice, Czech Republic, 142. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

20.Kviklys D., P.Viškelis, J.Viškelis, N.Uselis, J.Lanauskas, A.Sasnauskas. Apple fruit quality changes during the maturation. Book of abstracts Horticulture in quality and culture life. Horticulture in quality and culture life. September 23-26, 2014, Lednice, Czech Republic, 141. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

21.Lamanauskas N., Bobinaitė R., Šatkauskas S., Pataro G., Ferrari G. PEF application for cell disintegration of black currant and sea buckthorn berries. PEF-School: School on Applications of Pulsed Electric Fields For Food Processing, January 20-23, 2014, Zaragoza, Spain: Proceedings of the COST TD1104 School on Applications of Pulsed Electric Fields For Food Processing/ University of Zaragoza, Zaragoza. Abstract book. 2014, 131 (Tarptautinė, 91 dalyvis).

22.Lamanauskas N., Eisinaitė V., Sakalauskaitė J., Viškelis J., Dambrauskienė E., Viškelis P. Drying methods and their implication on quality of some medical plants //62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. Book of abstracts. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 2014. P. 631-632. (Tarptautinė, 350 dalyvių).

23.Lamanauskas N., Viškelis P., Bobinaitė R., Viškelis J., Bobinas Č., Šatkauskas S. Pulsed electric field assisted drying of Actinidia kolomikta fruits //62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. Book of abstracts. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 2014. P. 630. (Tarptautinė, 350 dalyvių).

24.Lekstutytė B., A. Brazaitytė, V.Vaštakaitė. 2014. Šviesos spektro poveikis įvairių Brassicaceae mikrožalumynų rūšių augimui ir maistinei kokybei. Studentų mokslinė praktika 2014 m. Vilnius. Konferencijų pranešimų santraukos II dalis, 290-292. http://studentai.lmt.lt/DOKUMENTAI/KONFERENCIJOS/LMT_knyga-II_d.pdf (117 dalyvių)

25.Liaudanskas M., Viškelis P., Kviklys D., Raudonis R., Lanauskas J., Viškelis J., Janulis V. Determination of chlorogenic acid and flavonoids of selected apple cultivars grown in Lithuania // 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-Being“. FOODBALT 2014. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Abstract Book. 2014. P. 121. (Tarptautinė, 134 dalyviai).

26.Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2014. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) produktyvumui / Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai: mokslinės konferencijos pranešimai. Nr. 4: p. 44–45.

27.Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L., Viškelis J., Lukšienė Ž. 2014. Innovative technologies of non-thermal means to reduce mycological contamination of strawberry fruit. V Tarptautinės mokslinės konferencijos Postharvest unilimited. ISHS International conference, birželio 10-13 d., Kipras, 106 p. http://web.cut.ac.cy/postharvest/wp-content/uploads/sites/7/2013/flyer.pdf

28.Rasiukevičiūtė N.; Valiuškaitė A.; Supronienė S. 2014. Strawberry Botrytis cinerea management using IMETOS®sm forecasting model. Abstracts of the 11th conference EFPP „Healthy plants – healthy people”. 8-13 September, Krakow, Poland. 287 p.

29.Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Supronienė, S. 2014. iMETOS®sm prognozavimo sistema: tikslesnė braškių kekerinio puvinio kontrolė. III jaunųjų mokslininkų konferencijos Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai, pranešimų tezės. Lapkričio 6d., Lietuva, Vilnius, 11 p. (60 dalyvių) www.ftmc.lt/lt/apie-mus/renginiai/renginiai-svetur/20141106_kvietimasprograma.pdf

30.Raudonis R., Raudonė L., Janulis V., Viškelis P. Preparation of dry extract of Sea Buckthorn leaves // 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-Being“. FOODBALT 2014. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Abstract Book. 2014. P. 59. (Tarptautinė, 134 dalyviai).

31.Raudonis R., Raudone L., Janulis V., Viskelis P. Flavonoids in cultivated berries of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) // 62nd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and natural product Research – GA2014. Book of abstracts. University of Minho, Guimaraes, Portugal. 2014. P. 583. (Tarptautinė, 350 dalyvių).

32.Rubinskienė M., Viškelis P. Chemical and physical properties of ecologically grown pumpkins and their product // VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Olsztyn, 2014. P. 54. (Tarptautinė, 68 dalyviai).

33.Rubinskienė M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Shalkevich M., Urbonavičienė D. Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince fruits and their syrup and candied fruit slices //9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-Being“. FOODBALT 2014. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Abstract Book. 2014. P. 138. (Tarptautinė, 134 dalyviai).

34.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, A. Viršilė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, J. Miliauskienė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis. 2014. The effect of UV-A LEDs irradiation intensity and photoperiod on growth and nutritional quality of beet microgreens. International conference Horticulture in quality and culture of life, Lednice, Czech Republic, September 23-26, 2014. Book of abstracts, 63. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

35.Sakalauskiene S., A. Brazaityte, R. Juknys, I. Januskaitiene, R. Sirtautas, A. Ceidaite, V. Vaštakaite, P. Duchovskis. 2014. Physiological Characteristics of Lactuca sativa Subjected to Drought Stress. Plant Biology Europe, FESPB/EPSO 2014 Congress. 22nd – 26th June 2014, Dublin, Ireland, Abstract Book, Poster Presentations, 96. (800 dalyvių) http://europlantbiology.org/wp-content/uploads/2014/06/Posters-Final-18.6.2014.pdf

36.Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, R. Juknys, I. Januškaitienė, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, A.S. Lukatkin, G. Samuolienė, A. Čeidaitė, R. Karklelienė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis. 2014. Short-term effect of UV-B radiation on Lactuca sativa physiological indices. International conference Horticulture in quality and culture of life, Lednice, Czech Republic, September 23-26, 2014. Book of abstracts, 62. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

37.Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Lucini L., Juknys R., Viršilė A., Januškaitienė I., Sirtautas R., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2014. Effect of short-term high temperature on biochemical characteristics in Spinacia oleracea L. The 29th International Horticultural Congress. Australia, Brisbane, 2014-08-17, 2374. (3000 dalyvių) http://ihc2014.digitalposter.com.au/

38.Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2014. The effect of short-term red lighting on brassicaceae microgreens grown indoors. The 29th International Horticultural Congress. Australia, Brisbane, 2014-08-17, 2383. (3000 dalyvių) http://ihc2014.digitalposter.com.au/

39.Sakalauskiene S., A. Virsile, G. Samuoliene, A. Brazaityte, R. Sirtautas, J. Jankauskiene, J. Miliauskiene, A. Novickovas, A. Bagdonaviciene, P. Duchovskis. 2014. Red Light Effects on Nitrate Reduction in Lettuce. Plant Biology Europe, FESPB/EPSO 2014 Congress. 22nd – 26th June 2014, Dublin, Ireland, Abstract Book, Poster Presentations, 98. (3000 dalyvių) http://ihc2014.digitalposter.com.au/

40.Samuolienė G., P. Duchovskis, A. Brazaitytė, A. Viršilė, S. Sakalauskienė, J. Miliauskienė, R. Sirtautas. 2014. Plant Physiology and Agronomic Challenges: a Review. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 20. (77 dalyviai)

41.Samuolienė G., A. Brazaitytė, P. Duchovskis, A. Viršilė, R. Sirtautas, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, A. Čeidaitė, V. Vaštakaitė, A. Sasnauskas. 2014. Light-emitting diodes: a tool for growth and metabolism handle. Light Sources 2014, Proceedings of the 14th International Symposium on the Science and Technology of Lighting, 259-262.

42.Sasnauskas A., J. Blažek, D. Gelvonauskienė, P. Viškelis, D. Baniulis, S. Sikorskaitė-Gudžiūnienė, V. Stanys, V. Bendokas, D. Kviklys, R. Karklelienė, G. Samuolienė. Agronomical characterization of Czech apple cultivars in Lithuania. Book of abstracts Horticulture in quality and culture life. September 23-26, 2014, Lednice, Czech Republic, 168. (150 dalyvių) https://8a308a43-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/horticultureconference2014/Abstract_proceedings.pdf?

43.Šikšnianienė J.B., Mažeikienė I. 2014. Sodo augalų devirusavimas bei mikroūglių genetinis kintamumas. Mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“, Babtai, Lietuva, 4.

44.Urbonaviciene D., Bartkiene E., Vidmantiene D., Juodeikiene G., Viskelis P. Lactic acid bacteria induced geometrical trans-scis isomerisation of lycopene from tomato //8th international scientific conference „The Vital Nature Sign“. Abstract book. 2014. Kaunas. P. 14. (Tarptautinė, 98 dalyviai).

45.Urbonavičienė D., Viškelis P. Content and isomeric ratio of lycopene in ‘Semlo‘ variety of tomato //9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for Consumer Well-Being“. FOODBALT 2014. Jelgava, Latvia University of Agriculture, Abstract Book. 2014. P. 32. (Tarptautinė, 134 dalyviai).

46.Urbonavičienė D., Viškelis P., Rubinskienė M. The stability of lycopene all-trans-isomers in tomato products // Chemistry and chemical technology. Proceedings of the international conference. Kaunas University of Technology. 2014. Technologija. P. 192-195. ISSN 2351-5643

47.Uselis N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. 2014. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, mokslinės konferencijos pranešimai, 4: 50-52. (50 dalyvių) http://www.lammc.lt/wp-content/uploads/2014/01/Ataskaitin%C4%97s-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos.pdf

48.Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Duchovskis P., Lanauskas J., Buskienė L. Veislės Rubin obelų augimo ir derėjimo optimizavimas. 2014. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, mokslinės konferencijos pranešimai, 4: 50-52. (50 dalyvių) http://www.lammc.lt/wp-content/uploads/2014/01/Ataskaitin%C4%97s-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos.pdf

49.Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Antioxidant Properties of Ocimum basilicum (L.) Microgreens Grown Under Supplemental Short-Term Red Led Lighting. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 103. (77 dalyviai)

50.Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Effect of supplementary short – term red LEDs light exposure on antioxidant capacity of Beta vulgaris microgreens. 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being“ FOODBALT 2014, Jelgava, May 8-9. Abstract Book, 119. http://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2014/FoodBalt_AbstractBook2014.pdf (87 dalyviai)

51.Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Jankauskienė J. 2014. UVA spinduliuotės poveikis mineralinių elementų kiekiui kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) mikrožalumynuose. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2014-11-06. Pranešimų tezės, 23. http://lma.lt/old/media/k2/attachments/2014_11_06_kvietimas_programa.pdf (60 dalyvių)

52.Viskelis J., Eisinaite V., Sakalauskaite J., Viskelis P., Dambrauskiene E. The influence of drying methods on quality of various medical and aromatic plants // The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Phuket, Thailand , 2014. P. 330. (Tarptautinė, 330 dalyvių).

53.Viskelis J., Viskelis P., Rubinskiene M., Bobinaite R. Effect of packaging material and storage conditions on quality of baby spinach (Spinacia oleracea L.) // The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 5). Phuket, Thailand , 2014. P. 331. (Tarptautinė, 330 dalyvių).

54.Zalatorius V., O. Bundinienė, D. Kavaliauskaitė, R. Starkutė, E. Survilienė, J. Jankauskienė, 2014. Intensyvi valgomųjų burokėlių auginimo technologijos kūrimas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, mokslinės konferencijos pranešimai,4: 39-41 p. (50 dalyvių) http://www.lammc.lt/wp-content/uploads/2014/01/Ataskaitin%C4%97s-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos.pdf

55.Zalatorius V., O. Bundinienė, D. Kavaliauskaitė, R. Starkutė, E. Survilienė, J. Jankauskienė, 2014., Išskirtinės kokybės produkcijos šakniavaisinių daržovių auginimo technologijos taikymas kintančio klimato ir ūkininkavimo sąlygomis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, mokslinės konferencijos pranešimai,4: 37-38 p. (50 dalyvių) http://www.lammc.lt/wp-content/uploads/2014/01/Ataskaitin%C4%97s-konferencijos-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos.pdf