Tekstas kairė

Kitas6

Meteo

FBbaneris
LABU – tai Lietuvoje užaugintų vaisių, uogų ir daržovių tyrės džiovinti skanėstai, sukurti bendradarbiaujant su Lietuvos mokslininkais, pritaikant inovatyviausias ir pažangiausias mokslines žinias.

Viktorija Vaštakaitė

Mokslininkės kortelė

Viktorija Vaštakaitė

Vardas Pavardė Viktorija Vaštakaitė
Gimimo data ir vieta 1988 04 01, Kaunas
Pareigos skyriuje Doktorantė
El. paštas v.vastakaite(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555476
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Nuo 2013 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas, Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemės ūkio mokslų srities, Agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos. Disertacija rengiama tema “Fotofiziologiniai efektai antrinių metabolitų valdymui daiginiuose”.

2011 – 2013 m. Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios biochemijos magistro laipsnis

2007 – 2011 m. Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Mokslinės veiklos kryptys Augalų fotofiziologija, fitochemija, cheminė analizė
Dalyvavimas projektuose 2015-2018 m. Mokslininkų grupių projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai“, LMT. Jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus.2013 m. Lietuvos mokslo akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso apdovanojimas už mokslinį darbą.
Publikacijos ir pranešimai

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606. (IF 3,39)

2. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. The effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on microgreens growth and phytochemical content. International Agrophysics, 29: 13-22. (IF 1,117)

3. Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on Qaulity of Baby Lettuce Grown under optimized Light Spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118. (IF 0,552)

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Duchovskis P. 2016. The effect of UV-A supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse. Rural Development 2015, proceedings. http://doi.org/10.15544/RD.2015.031

2. Vaštakaitė V., Viršilė V. 2015. Light-emitting diodes (LEDs) for higher nutritional quality of Brassicaceae microgreens. Research for rural development 2015, proceedings, 1:111-117.

3.Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The Effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Porperties of Microgreens. Sodininkystė ir daržininkystė, 34(1-2): 25-35.

4. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J. 2015. Šviesos spektro efektai daiginiams auginti ir jų maistinei kokybei: aukšto slėgio natrio lempų spektro papildymas LED. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2015-11-05. Pranešimų tezės, 21.

5. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Lekstutytė B., Sirtautas R., Duchovskis P. 2015. Effects of LED light spectra and irradiance level on mineral elements content in microgreens. XI International Scientific and Technical Conference „Element cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention“. 2015-09-10, Warszawa. Abstract book, 168.

6. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Sirtautas R., Bagdonavičienė A., Lekstutytė B., Duchovskis P. 2015. The effect of light-emitting diodes (LEDs) photoperiod on nutritional quality of Brassicaceae microgreens. 10th Baltic Conference on Food Science and Technology “Future Food: Innovations, Science and Technology” FOODBALT 2015, 2015-05-21 Kaunas. Abstract book, 66.

7. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sirtautas R. 2015. The Impact Of Supplemental UV-A Irradiation On Phytochemical Content Of Microgreens In Greenhouse. 9th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2015-05-14 Kaunas. Abstract book, 87.

8. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The Effect of Blue Light Dosage on Growth and Antioxidant Properties of Brassicaceae Microgreens. 25th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists ,,Nordic View to Sustainable Rural Development’’, 2015-06-16-18, Ryga. Abstract book, 55.

9. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effects of LED light spectra and intensity on mineral elements content in Beta vulgaris microgreens. IVth International Conference for PhD Students in Cracow 21-22.03.2015, 140.

10. Vaštakaitė V., A. Viršilė, A. Brazaitytė. 2013. Mikrožalumynų maistinės kokybės įvertinimas šiltnamio sąlygomis. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2013-11-21. Pranešimų tezės, 29-30.

11. Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Antioxidant Properties of Ocimum basilicum (L.) Microgreens Grown Under Supplemental Short-Term Red Led Lighting. 8th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2014 Kaunas. Abstract book, 103.

12. Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Effect of supplementary short – term red LEDs light exposure on antioxidant capacity of Beta vulgaris microgreens. 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being“ FOODBALT 2014, Jelgava, May 8-9. Abstract Book, 119.

13. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Jankauskienė J. 2014. UVA spinduliuotės poveikis mineralinių elementų kiekiui kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) mikrožalumynuose. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. LMA, Vilnius, 2014-11-06. Pranešimų tezės, 23.

14. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.

15. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis salotų ir daržovių daigų fotosintetiniams rodikliams . Žemės ūkio mokslai, 22(4): 173-180.

16. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis pomidorų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22(2): 57-64.

17. Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22(1): 1-7.

18. Brazaityte A., G. Samuoliene, J. Jankauskiene, S. Sakalauskiene, A. Virsile, R. Sirtautas, A. Novickovas, J. Miliauskiene, V. Vastakaite, L. Dabasinskas, P. Duchovskis. 2014. Soluble Carbohydrates and Chlorophyll Contents in Brassicaceae Microgreens as Affected by Light Intensity and Spectrum. Plant Biology Europe, FESPB/EPSO 2014 Congress. 22nd – 26th June 2014, Dublin, Ireland, Abstract Book, Poster Presentations, 250.

19. Lekstutytė B., A. Brazaitytė, V.Vaštakaitė. 2014. Šviesos spektro poveikis įvairių Brassicaceae mikrožalumynų rūšių augimui ir maistinei kokybei. Studentų mokslinė praktika 2014 m. Vilnius. Konferencijų pranešimų santraukos II dalis, 290-292.

20. Sakalauskienė S., A. Brazaitytė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, A. Viršilė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, J. Miliauskienė, V. Vaštakaitė, P. Duchovskis. 2014. The effect of UV-A LEDs irradiation intensity and photoperiod on growth and nutritional quality of beet microgreens. International conference Horticulture in quality and culture of life, Lednice, Czech Republic, September 23-26, 2014. Book of abstracts, 63.

21. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2014. The effect of short-term red lighting on brassicaceae microgreens grown indoors. The 29th International Horticultural Congress. Australia, Brisbane, 2014-08-17, 2383.

22. Samuolienė G., A. Brazaitytė, P. Duchovskis, A. Viršilė, R. Sirtautas, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, A. Čeidaitė, V. Vaštakaitė, A. Sasnauskas. 2014. Light-emitting diodes: a tool for growth and metabolism handle. Light Sources 2014, Proceedings of the 14th International Symposium on the Science and Technology of Lighting, 259-262.

23. Valaitytė M., V. Vaštakaitė, S. Sakalauskienė. 2014. Aukštos temperatūros poveikis fenolinių junginių kaupimuisi Lactuca sativa augaluose. Studentų mokslinė praktika 2014 m. Vilnius. Konferencijų pranešimų santraukos II dalis, 296-298.

24. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. The effect of light-emitting diodes light on mineral elements content in cucumber transplants leaves. XI International Scientific and Technical Conference „Element cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention“. 2015-09-10, Warszawa. Abstract book, 51.

25. Brazaitytė A., J. Jankauskienė, A. Viršilė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, R. Sirtautas, A. Novičkovas, L. Dabašinskas, V. Vaštakaitė, J. Miliauskienė, A. Bagdonavičienė, P. Duchovskis. 2015. Response of Brassicaceae Microgreens to Supplemental UV-A Exposure. 25th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists ,,Nordic View to Sustainable Rural Development’’, 2015-06-16-18, Ryga. Abstract book, 52.

26. Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Viršilė A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effects of different type illumination on growth and nutritional quality of tatsoi microgreens. International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses – GreenSys2015: Program and Abstracts Book. 19-23 July 2015, Evora, Portugal. p. 82.

27. Brazaitytė A., G. Samuolienė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, R. Sirtautas, V. Vaštakaitė, J. Miliauskienė, P. Duchovskis, A. Novičkovas, L. Dabašinskas. 2015. Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, 5: 95-97.

28. Lekstutytė B., Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2015. The Effect Of Light-Emitting Diodes Spectra On Mineral Elements Content In Brassicaceae Microgreens. 9th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2015-05-14 Kaunas. Abstract book, 74.

29. Valaitytė M., Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Sirtautas R. 2015. The Effect Of Light-Emitting Diodes Photoperiod On Tocopherols Content In Brassicaceae Microgreens. 9th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2015-05-14 Kaunas. Abstract book, 86.

30. Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Duchovskis P. 2015. Seasonal profiles of ascorbic acid contents in microgreens cultivated under supplemental blue and green light in greenhouse. International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses – GreenSys2015: Program and Abstracts Book. 19-23 July 2015, Evora, Portugal. p. 84-85.

31. Viršilė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Sirtautas R., Duchovskis P. 2015. Light as a Tool for Manipulation of Plant Responses – Internal and External quality (Part II). 9th International Scientific Conference The Vital Nature Sign, 2015-05-14 Kaunas. Abstract book, 89.

2016-02-02