Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg projektasInterreg logo

Viktorija Vaštakaitė

Mokslininkės kortelė

Viktorija Vaštakaitė

Viktorija Vaštakaitė

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Tel.  8 37 555 476
El. paštas v.vastakaite@lsdi.lt
Adresas
 Kauno g. 30, Babtai, LT-54333 Kauno r.

Gimimo data 

1988 m. balandžio 1 d.

Išsilavinimas         

2013-2017 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas. Žemės ūkio srities, agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos.

2011-2013 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Įgytas taikomosios biochemijos magistro laipsnis.

2007-2011 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos mokslų fakultetas. Įgytas biologijos kvalifikacinis bakalauro laipsnis.

2007 m. Kauno jėzuitų gimnazija

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų fiziologija
 • Fotofiziologija
 • Biochemija

Profesinė patirtis

Nuo 2017 m. iki dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė
 • Lietuvos biochemikų draugijos narė

Kvalifikacijos tobulinimas

 • Dalinės studijos Krokuvos Žemės ūkio universitete, 2016 09 05-2016 10 30 (8 savaitės).
 • Seminaras „ICP-OES applications practical implementations AAS-ICP compare”, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2016 11 08.
 • Seminaras „Analytical & Chromatography Technology”, UAB “Labochema LT”, 2015 10 06.
 • Seminaras „Application of GCXGC-TOFMS technique in food analysis”, Kauno technologijos universitetas, 2015 03 20.
 • Kursai „Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Biomedicinos mokslų šaltiniai”, Aleksandro Stulginskio universitetas, 2015 02 20.
 • Mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui”, 2013 10 21 – 2013 10 25.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • J05-LVPA-K-01-0203. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų Programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Intelektas LT“ projektas „Cheminių elementų nustatymo iš augalo atvaizdo sistemos sukūrimas, naudojantis aerodistanciniais-spektrometriniais metodais“. Projekto dalyvė.
 • MIP-60/2015. Mokslininkų grupių projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metaboliniai efektai (NIMETA)“, LMT, 2015-2018. Projekto dalyvė.
 • BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. „Remote sensing based assessment of woody biomass and carbon storage in forests (REMBIOFOR). Nacionalinis mokslinių tyrimų centras Lenkijoje, 2014-2018. Projekto dalyvė.
 • Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą“ pagal priemonę MTTP tematinių tinklų, Asociacijų veiklos stiprinimas (VP-3.1-ŠMM-05-K-02-018). 2015 m. – Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.

Apdovanojimai

 • 2015, 2016 ir 2017 m. Lietuvos mokslų tarybos doktoranto stipendija už akademinius pasiekimus.
 • 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos apdovanojimas už mokslinį darbą.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science”

 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed Light-Emitting Diodes for a Higher Phytochemical Level in Microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry. DOI: 10.1021/acs.jafc.7b01214.
 • Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50-56.
 • Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.
 • Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29(1): 13-22.
 • Sirtautas R., Samuoliene G., Brazaityte A., Sakalauskaite J., Sakalauskiene S., Virsile A., Jankauskiene J., Vastakaite V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimized light spectrum. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(2): 109-118.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 • Vaštakaitė V., Viršilė A. 2015. Light-emitting diodes (LEDs) for higher nutritional quality of Brassicaceae microgreens. Research for rural development 2015, proceedings, 1: 111-117.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effect of blue light dosage on growth and antioxidant properties of Brassicaceae microgreens. 25th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists “Nordic View to Sustainable Rural Development”, 2015-06-16-18, Ryga. Abstract book, 55.
 • Vaštakaitė V., A. Viršilė, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, J. Jankauskienė, R. Sirtautas, P. Duchovskis. 2016. The effect of UV-A supplemental lighting on antioxidant properties of Ocimum basilicum L. microgreens in greenhouse. Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015. DOI: doi.org/10.15544/RD.2015.031
 • Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2016. Light quality: growth and nutritional value of microgreens under indoor and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1134: 277-284.
 • Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicacea microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177-183.
 • Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., V. Vaštakaitė, Miliauskienė J., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Response of Brassicaceae microgreens to supplemental UV-A exposure. 25th Congress of the Nordic Association of Agricultural Scientists “Nordic View to Sustainable Rural Development”, 2015-06-16-18, Ryga. Abstract book, 52.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effect of blue light dosage on growth and antioxidant properties of microgreens. Sodininkystė ir daržininkystė, 34(1-2): 25-35.
 • Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis salotų ir daržovių daigų fotosintetiniams rodikliams. Žemės ūkio mokslai, 22(4): 173-180.
 • Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis pomidorų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22(2): 57-64.
 • Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2015. Pramoninių LED šviestuvų fotonų srauto tankio poveikis agurkų daigams. Žemės ūkio mokslai, 22(1): 1-7.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 • Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 • Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2017. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. Light Emitting Diodes for Agriculture: Smart Lighting (editor S Dutta Gupta). Springer; 1st edition (October 3, 2017), ISBN: 978-9811058066, 552 p.

Santraukos konferencijų leidiniuose

 • Vaštakaitė V., A. Viršilė, A. Brazaitytė. 2013. Mikrožalumynų maistinės kokybės įvertinimas šiltnamio sąlygomis. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. Lithuanian academy of sciences, Vilnius, Lithuania, 2013 11 21. Abstract book, 29-30.
 • Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Antioxidant properties of Ocimum basilicum (L.) microgreens grown under supplemental short-term red LED lighting. 8th International Scientific Conference “The Vital Nature Sign”, Kaunas, Lithuania, 2014. Abstract book, 103.
 • Vaštakaitė V., A. Brazaitytė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, G. Samuolienė, S. Sakalauskienė, A. Novičkovas, R. Sirtautas, J. Miliauskienė, P. Duchovskis. 2014. Effect of supplementary short – term red LEDs light exposure on antioxidant capacity of Beta vulgaris microgreens. 9th Baltic Conference on Food Science and Technology „Food for consumer well-being” FOODBALT 2014, Jelgava, Latvia, 2014 05 8-9. Abstract Book, 119.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Jankauskienė J. 2014. UVA spinduliuotės poveikis mineralinių elementų kiekiui kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) mikrožalumynuose. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. Lithuanian academy of sciences, Vilnius, Lithuania, 2014 11 06. Abstract book, 23.
 • Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Viršilė A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effects of different type illumination on growth and nutritional quality of tatsoi microgreens. International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses – GreenSys2015: Program and Abstracts Book, Evora, Portugal, 2015 07 19-23, 82.
 • Brazaitytė A., G. Samuolienė, A. Viršilė, J. Jankauskienė, S. Sakalauskienė, R. Sirtautas, V. Vaštakaitė, J. Miliauskienė, P. Duchovskis, A. Novičkovas, L. Dabašinskas. 2015. Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai, 5: 95-97.
 • Lekstutytė B., Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2015. The effect of light-emitting diodes spectra on mineral elements content in Brassicaceae microgreens. 9th International Scientific Conference “The Vital Nature Sign”, Kaunas, Lithuania, 2015 05 14. Abstract book, 74.
 • Valaitytė M., Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Sirtautas R. 2015. The effect of light-emitting diodes photoperiod on tocopherols content in Brassicaceae microgreens. 9th International Scientific Conference “The Vital Nature Sign”, Kaunas, Lithuania, 2015 05 14. Abstract book, 86.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J. 2015. Šviesos spektro efektai daiginiams auginti ir jų maistinei kokybei: aukšto slėgio natrio lempų spektro papildymas LED. Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai. Lithuanian academy of sciences, Vilnius, Lithuania, 2015 11 05. Abtract book, 21.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Lekstutytė B., Sirtautas R., Duchovskis P. 2015. Effects of LED light spectra and irradiance level on mineral elements content in microgreens. XI International Scientific and Technical Conference „Element cycle in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention”. Varsaw, Poland, 2015 09 10. Abstract book, 168.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Sirtautas R., Bagdonavičienė A., Lekstutytė B., Duchovskis P. 2015. The effect of light-emitting diodes (LEDs) photoperiod on nutritional quality of Brassicaceae microgreens. 10th Baltic Conference on Food Science and Technology “Future Food: Innovations, Science and Technology” FOODBALT 2015, Kaunas, Lithuania, 2015 05 21. Abstract book, 66.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sirtautas R. 2015. The impact of supplemental UV-A irradiation on phytochemical content of microgreens in greenhouse. 9th International Scientific Conference “The Vital Nature Sign”, Kaunas, 2015 05 14. Abstract book, 87.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2015. The effects of LED light spectra and intensity on mineral elements content in Beta vulgaris microgreens. IVth International Conference for PhD Students in Cracow, Crakow, Poland, 2015 03 21-22. Abstract book, 140.
 • Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2016. Light quality: growth and nutritional value of microgreens under indoor and greenhouse conditions. 8th International Symposium on Light in Horticulture, Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA, 2016 05 22-26. Program and Abstracts, 46.
 • Vaštakaitė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Duchovskis P. 2016. Intermittent illumination of supplemental LEDs affects carotenoid production in microgreens. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016 (SAIH 2016) “Development and technology”, Kaunas, Lithuania, 2016 06 2-3. Program and Abstracts, 35.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2016. Effects of supplemental LEDs intermittent illumination on the growth and antioxidant properties of microgreens. 11th International Scientific Conference “Students on Their Way to Science”, Jelgava, Latvia, 2016 04 22. Collection of Abstracts, 25.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Duchovskis P. 2016. The effects of supplemental light-emitting diodes lighting on mineral element contents in microgreens. 1st European Conference of Post Graduate Horticulture Scientists, Palermo, Italy, 2016 05 12-13. Book of Abstracts and Conference Program, 66.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Duchovskis P. 2016. The spectral effects of continuous and pulsed LED light on phenolic compounds of mustard microgreens. XXVIIIth International Conference on Polyphenols, Vienna, Austria, 2016 07 11-15. Book of Abstracts, 474-475.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A, Sakalauskienė S., Jankauskienė J., Novičkovas A. 2016. The impact of the substrate type on nitrate assimilation in green vegetables. The International Conference of Young Scientists ‘Young Scientists for Advance of Agriculture’, Lithuanian academy of sciencies, Vilnius, Lietuva, 2016 11 10.
 • Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2017. The pulsed LED light increases the nutritional quality of basil microgreens. International Symposium on New Technoliges for Environment Control, Energy-Saving and Crop Production in Greenhouse and Plant Factory. 2017 08 20-24, Pekinas, Kinija.

2017-09-18